Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông nghiệp (20.218)

Giải pháp phát triển bển vững chuỗi giá trị nhãn Idor huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá thực trạng chuỗi giá trị nhãn Châu Thành, Đồng Tháp; phân tích chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp phát triển bền vững cây nhãn Idor huyện Châu Thành. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống sắn KM414 tại Tuyên Quang

Nghiên cứu được thực hiện trên giống sắn KM414 tại Sơn Dương – Tuyên Quang với 5 mức phân bón khác nhau so với công thức không bón phân. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các công thức phân bón khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất sắn. Ở mức bón 90N + 40 P2O5 + 80 K2O giống sắn KM414có năng suất củ tươi cao nhất đạt 32,8 tấn/ha cao hơn đối chứng 13 tấn/ha; cao hơn mức bón bình thường của nông dân 10,3 tấn/ha.


Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2012

Việc nghiên cứu đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao sức sản xuất của đất trên địa bàn huyện là rất cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng trong quá trình hội nhập và phát triển của huyện. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng trên địa bàn huyện đã xác định được 7 loại hình sử dụng đất (LUT) chủ yếu với 20 kiểu sử dụng đất.


Những khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm giảm nghèo cho người dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm tìm ra các khó khăn chính trong phát triển kinh tế mà người dân sống tại khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên gặp phải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Tổng quan về vườn ươm doanh nghiệp và vườn ươm doanh nghiệp đại học

Business incubator is a special firm type set up with the aim at assisting young firms through support services, such as infrastructure, capital access, employee recruitment and training, during start –up periods when they are most likely to get failure. Therefore, it is considered as an engine of regions’ development in terms of economic value and job creation and has become deeply respected institutions. The concept of business incubators becomes familiar with communities around the world in recent years, especially in developed countries like United States, western European countries, Australia, and Japan. In contrast, the concept is still a new one and remains virtually unfamiliar with communities in Vietnam. In the attempt of providing an overview of business incubators, in this paper, we first introduce basis knowledge of the special firm type and then briefly describe one of its existences in practice, university business incubators.


Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 – 2013

Nội dung bài viết nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở tại thị trấn Vụ Bản là cơ sở quan trọng cho việc định giá và quản lý đất đai tại địa phương. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy giá đất thực tế của thị trường chênh lệch lớn so với giá đất của Nhà nước quy định từ 1,75 – 2,5 lần tại các vị trí tuyến phố khác nhau, bên cạnh đó vị trí và điều kiện sinh lợi là một trong các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến giá đất với mức độ ảnh hưởng lần lượt là 24,82% và 19,83%.


Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sự đa hình của gen Cytochrome b của gà Hồ và gà Mía phục vụ cho công tác bảo tồn giống

Đề tài tiến hành khảo sát khả năng sinh trưởng ở gà Hồ (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và gà Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), kết quả cho thấy: Khối lượng gà Hồ ở 20 tuần tuổi: con trống đạt 2123,68-2285,56 gam/con, con mái đạt 1713,33-1786,57 gam/con. Khối lượng gà Mía ở 20 tuần tuổi: con trống đạt 1916,26-2087,86 gam/con, con mái đạt 1704,26- 1808,67 gam/con.


Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc

Kết quả khảo nghiệm 3 giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc với giống đối chứng NK4300 trong vụ Xuân và Đông năm 2011, vụ Xuân 2012 tại một số tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã chọn được giống GY135 là giống triển vọng. Trong thí nghiệm khảo nghiệm cơ bản vụ Xuân và vụ Đông 2011, giống GY135 có năng suất đạt cao nhất và khá ổn định ở cả 2 thời vụ (82,7 tạ/ha, vụ Xuân 2011 và 67,8 tạ/ha vụ Đông 2011).


Tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Tín ngưỡng là một hình thức văn hóa đặc trưng của con người; ra đời cùng với quá trình tồn tại và phát triển của nhân loại. Đối với người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, một địa phương nằm ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc, hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế, điều kiện tự nhiên khó khăn. Do đó, tôn giáo tín ngưỡng, đặc biệt tín ngưỡng liên quan đến sản xuất nông nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tộc người. Các hoạt động tín ngưỡng liên quan đến sản xuất nông nghiệp là một nhân tố quan trọng cấu thành nên đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Sán Dìu.


Ảnh hưởng của việc bổ sung Sodiumbutyrate vào khẩu phần ăn tới trạng thái đường tiêu hóa, tình trạng tiêu chảy và hiệu quả chăn nuôi lợn con giống ngoại sau cai sữa

Tổng số 180 lợn con sau cai sữa ở 21 ngày tuổi có khối lượng bình quân 6,04 kg/con, lợn được chia làm 3 lô, mỗi lô 20 con với 3 lần nhắc lại đồng thời, trong đó có 1 lô làm đối chứng, được bổ sung kháng sinh colistin với liều 0,1%, lô thí nghiệm 1 bổ sung Na-Butyrate với liều 1% và lô thí nghiệm 2 bổ sung Na-Butyrate với liều 1,5%. Lợn thí nghiệm được nuôi trong 42 ngày để theo dõi các chỉ tiêu: độ dài nhung mao ruột non, trị số pH chất chứa đường tiêu hóa, khối lượng cơ thể qua các tuần, số lượng VSV hiếu khí trong chất chứa ruột non, hiệu quả thức ăn và hiệu quả kinh tế của thí nghiệm.


Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Mỹ Yên, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên

Mỹ Yên là một xã miền núi nằm ở phía Tây Nam huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cách trung tâm huyện 10 km, tổng diện tích tự nhiên của xã là 3392,60 ha và chủ yếu là đất đồi núi, địa hình bị chia cắt, nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng cho việc lựa chọn các loại hình sử dụng đất phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.


Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và thu đông 2009 tại Thái Nguyên.

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm xác định được giống ngô lai có tiềm năng năng suất cao, chống chịu tốt giới thiệu cho sản xuất tại Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Điều tra đa dạng thực vật trong một số sinh cảnh thuộc hệ sinh thái nông nghiệp ở xã Tiên Phong huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nước ta là một nước nông nghiệp, việc nghiên cứu các hệ sinh thái nói chung và hệ sinh thái nông nghiệp nói riêng là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Kết quả điều tra đa dạng thực vật trong một số sinh cảnh thuộc hệ sinh thái nông nghiệp ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên chúng tôi thu được: ở sinh cảnh ruộng trồng lúa nước có 34 loài, 30 chi, 18 họ; sinh cảnh ruộng trồng đậu tương có 28 loài, 25 chi, 11 họ; sinh cảnh ruộng trồng bí xanh có 19 loài, 18 chi, 10 họ; sinh cảnh vườn nhà có 138 loài, 112 chi, 42 họ. Sự đa dạng thực vật ở đây thể hiện ở số lượng loài, chi và sự phân bố của chúng trong nhiều sinh cảnh khác nhau ở khu vực nghiên cứu. Từ kết quả thu được chúng tôi đã phân loại thành phần dạng sống của các loài thực vật trong khu vực nghiên cứu thành các nhóm: Thân thảo (T), thân bò (Bo), thân leo (L), thân gỗ (G) và thân bụi (B).


Giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trong lao động sản xuất chè tại Thái Nguyên

Đặt vấn đề: chè là cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên, vì vậy đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh tai nạn thương tích (TNTT) cho người trồng chè là cần thiết. Mục tiêu: đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp phòng chống TNTT cho người lao động trồng chè tại Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau, có nhóm chứng với cỡ mẫu là 587 hộ trồng chè ở xã can thiệp (xã Hòa Bình) và xã đối chứng (xã La Bằng). Hoạt động can thiệp là tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB) và truyền thông về TNTT được tiến hành trong 1 năm. Kết quả và kết luận: sau can thiệp, kỹ năng sơ cứu TNTT của NVYTTB ở mức độ tốt đạt 4/7. Hành vi phòng chống TNTT của các hộ gia đình có sự thay đổi so với trước can thiệp (p0,05). Hiệu quả can thiệp đạt 19,7%.


Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho việc trồng cây ăn quả ôn đới chất lượng cao tại Sơn La

Bài viết này nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu, đánh giá thích nghi bằng công nghệ GIS đã xác định được các vùng thích hợp và tương đối thích hợp của các giống cây này tại Sơn La, từ đó có thể thiết lập thêm vườn trồng mới, nhân nhanh các giống, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thị trường hiện nay.


Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa khẩu nậm xít tại Bắc Hà, Lào Cai

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm xác định công thức phân bón phù hợp với giống lúa Khẩu nậm xít tại Bắc Hà, Lào Cai. Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa Khẩu nậm xít vụ Mùa 2009 và vụ Mùa 2010 tại Bắc Hà, Lào Cai.


Tình hình bệnh tụ huyết trùng dê tại một số huyện, thành phố của tỉnh Thái Nguyên

Qua tiến hành điều tra 957 dê nuôi tại 4 khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi có một số nhận xét sau: Tỷ lệ mắc bệnh và chết do bệnh tụ huyết trùng khác nhau ở từng huyện, tỷ lệ mắc bệnh trung bình là 8,15%, tỷ lệ chết trung bình là 16,66%; Vụ Hè Thu, tỷ lệ mắc bệnh là 9,62% và tỷ lệ chết là 17,39%, cao hơn vụ Đông Xuân (tỷ lệ mắc bệnh 6,66% và tỷ lệ chết 15,62%).


Tách dòng gen ZmNAC1 từ mẫu ngô địa phương Vị Xuyên – Hà Giang, Việt Nam

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã thiết kế cặp mồi NACZm-F/NACZm-R, khuếch đại, tách dòng thành công và xác định trình tự nucleotide của gen ZmNAC1 từ DNA hệ gen mẫu ngô địa phương VX (Hà Giang). Gen ZmNAC1 có kích thước là 1035 bp, vùng mã hoá gồm 939 bp mã hoá 312 amino acid. Gen ZmNAC1 có 2 exon và 1 intron; exon 1 có kích thước 471 bp, exon 2 - 468 bp, intron có 96 bp. Gen ZmNAC1 của mẫu ngô VX xuất hiện 6 vị trí nucleotide thiếu hụt ở vùng intron (487, 556, 557, 558, 559, 560).


Chế biến tinh bột ướt quy mô nhỏ tại một số địa phương miền Bắc Việt Nam: một số phát hiện và đề xuất giải pháp

Trong mối quan hệ đó, làng nghề có vai trò quan trọng thúc đẩy mở rộng và chuyển dịch chế biến quy mô nhỏ về các vùng nông thôn miền núi. Triển vọng và cơ hội để phát triển các hoạt động chế biến tinh bột ướt quy mô nhỏ ở các địa phương miền núi phía Bắc Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, việc chuyển dịch dần các cơ sở chế biến tinh bột sắn và dong riềng từ làng nghề tới các vùng nông thôn miền núi là một quá trình lâu dài. Khả năng phát triển chế biến tinh bột dong riềng ướt để làm miến dong tại khu vực nông thôn miền núi có triển vọng và phát triển hơn nhiều so với sắn.


Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein thô trong khẩu phần ăn cho lợn rừng lai nuôi thịt tại Thái Nguyên

Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp phân lô so sánh với tổng số 60 lợn rừng lai thương phẩm được chia làm 3 lô đảm bảo đồng đều về giống, tuổi, khối lượng và tình trạng sức khoẻ và nhắc lại một lần. Lợn được nuôi bán hoang dã và bổ sung 2-3 bữa thức ăn/ ngày tùy giai đoạn tuổi.


Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

Giáo trình Nông nghiệp Hữu cơ do GS.TS. Nguyễn Thế Đặng biên soạn và được NXB Nông nghiệp ấn hành. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật trồng trọt trong nông nghiệp hữu cơ để tiếp cận và thực hiện việc chuyển giao cho sản xuất.


Giáo trình Lạnh đông rau quả xuất khẩu

"Giáo trình Lạnh đông rau quả xuất khẩu" do GS. TSKH Trần Đức Ba biên soạn được NXB ĐH Quốc gia TP. HCM ấn hành giới thiệu với bạn đọc về chế biến lạnh để xuất khẩu một số rau quả chủ lực, rau quả đặc sản nhiệt đới Việt Nam với hy vọng góp được phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế vùng nhiệt đới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Gene cloning and transformation Arabidopsis plant to study the functions of the Early Responsive to Dehydration gene (ERD4) in coffee genome

Traditional breeding could be used to develop new coffee cultivars with a higher productivity under these harsh conditions, and a biotechnological approach can also be used to improve coffee plants in a relatively short period of time. To develop new coffee cultivars via a biotechnological approach, it is necessary to discover potential candidate genes and determine their functions in coffee plants.


An integer programming model for alternative selection and planning stages for cleaner production programs: a case study for greenhouse gases reduction

The selection of subjects (such as waste stream, process, apparatus, ect.) for improvement and development their alternatives when implementing cleaner production (CP) programs at the company in order to achieve the highest efficiency is a complex and timeconsuming process, especially in case when there are many subjects to be improved, and many alternatives for each subject.


Khảo sát sự lưu hành và sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên vịt tại tỉnh Hậu Giang

Bài viết Khảo sát sự lưu hành và sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên vịt tại tỉnh Hậu Giang trình bày thực hiện từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016 với mục tiêu khảo sát sự lưu hành bệnh, xác định sự phân bố các chủng và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli phân lập được từ đàn vịt bệnh tại tỉnh Hậu Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất lúa của chương trình cùng nông dân ra đồng với doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Bài viết Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất lúa của chương trình cùng nông dân ra đồng với doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trình bày nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất vụ Hè Thu của hộ sản xuất lúa tham gia chương trình cùng nông dân ra đồng với doanh nghiệp ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng của việc giảm phân đạm bổ sung chế phẩm nBPT, NEB26 đến sinh trưởng, năng suất lúa và hiệu quả sử dụng đạm trên đất lúa Tam Bình - Vĩnh Long

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của phân ure bổ sung nBTPT và Neb26 trong điều kiện bón giảm lượng phân đạm (N) ở mức 75%N và 50%N đến sự sinh trưởng của lúa, năng suất lúa và hiệu quả sử dụng đạm. Nghiên cứu được thực hiện vào vụ Thu Đông 2014 trên vùng đất canh tác lúa tại Tam Bình, Vĩnh Long.


Đánh giá phản ứng của chín dòng đậu nành đối với sâu đục trái tại Cần Thơ ở vụ xuân hè 2015

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các phản ứng chống chịu và mức độ thiệt hại của chín dòng đậu nành đối với sâu đục trái. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, ba lần lặp lại trong vụ Xuân-Hè 2015 tại Trường Đại học Cần Thơ.


Ảnh hưởng của Paclobutrazol và thời điểm phun Thiourea lên sự ra hoa và năng suất chanh tàu tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định liều lượng paclobutrazol và thời điểm phun thiourea sau khi xử lý paclobutrazol lên sự ra hoa và năng suất chanh Tàu. Thí nghiệm được thực hiện trên cây chanh tàu 7 năm tuổi trồng trên đất phù sa tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 08/2014 đến tháng 05/2015.


Đánh giá hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa vụ Hè Thu 2016 trên vùng đất nhiễm phèn, tỉnh Đồng Tháp

Bài viết Đánh giá hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa vụ Hè Thu 2016 trên vùng đất nhiễm phèn, tỉnh Đồng Tháp trình bày Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên 3 lần lặp lại với 6 nghiệm thức phân bón. Phân tan chậm là phân hóa học N-P-K thông thường được baopolymer để điều khiển phân tan theo nhu cầu cây lúa trong suốt thời gian sinh trưởng nên chỉ bón 1 lần trước khi làm đất lần cuối để vùi phân vào đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nuôi ong mật
 • 14/05/2011
 • 44.982
 • 655
BỆNH CHÁY LÁ XOÀI
 • 09/09/2011
 • 82.124
 • 260

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu