Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (1.665)

Đề tài nghiên cứu: Làng nghề gỗ trong bối cảnh thực thi Flegt và Redd tại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Làng nghề gỗ trong bối cảnh thực thi Flegt và Redd tại Việt Nam trình bày nội dung: Giới thiệu; Phương pháp nghiên cứu; Tổng quan về làng nghề; Thực trạng của 5 làng nghề nghiên cứu; Kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Lập phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Quang 1

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất khoanh định, phân bổ đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động KT - XH trong thời gian tới, đảm bảo hài hoà giữa các mục đích ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với các chiến lược phát triển KT - XH của xã, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá; hình thành, phát triển các vùng nuôi, trồng chuyên canh tập trung.


Đề tài: Tìm hiểu công tác giao đất, giao rừng cho hộ gia đình ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh phú Yên

Đề tài "Tìm hiểu công tác giao đất, giao rừng cho hộ gia đình ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh phú Yên" với mục tiêu đề xuất những giải pháp để giải quyết những vấn đề đang còn tồn tại chưa được quan tâm và khắc phục trong công tác giao đất và lập kế hoạch quản lý rừng ở nông thôn, miền núi Phú Yên nói chung và khu vực nghiên cứu nói riêng.


Đề tài: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 xã Xuân Quang 1 - Huyện Đồng Xuân - tỉnh Phú Yên

Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm cơ sở để lập quy hoạch phân bổ đất đai cho các ngành, các lĩnh vực. Mặt khác, nó còn là cơ sở để chỉnh lý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của xã Xuân Quang 1, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, làm căn cứ pháp lý cho việc cho thuê đất, giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời tạo ra hành lang pháp lý cho các đối tượng sử dụng đất đúng pháp luật trên địa bàn xã.


Tiểu luận: Xây dựng qui trình khoa học công nghệ có giá trị kinh tế

Tiểu luận "Xây dựng qui trình khoa học công nghệ có giá trị kinh tế" Nhằm thực hiện tốt việc liên kết sản xuất lúa với nông dân, việc xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất lúa cho các vùng đất lúa khác nhau của các HTXNN là vấn đề cần thiết nhằm giúp nông dân sản xuất theo đúng qui trình kỹ thuật và đạt năng suất tốt.


Báo cáo: Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của báo cáo là: Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao thu nhập và lợi nhuận toàn chuỗi, góp phần phát triển ổn định và bền vững chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo nói chung, nâng cao thu nhập cho hộ trồng lúa nói riêng, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo.


Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt Hưng Yên

Mục tiêu tổng thể của của Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt là: Cùng với các bên có liên quan đến chuỗi rau cải ngọt tạo ra phương hướng và phát triển kế hoạch can thiệp trên cơ sở yêu cầu thị trường nhằm làm cho chuỗi rau cải ngọt phát triển thành công hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn từ đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi.


Báo cáo: Rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

Mục tiêu lớn nhất và cuối cùng của nghiên cứu này là góp phần nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh ngành lúa gạo Việt Nam và thu nhập của người nông dân trồng lúa. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu sẽ cố gắng chỉ ra ra các rào cản, điểm nghẽn về thể chế và chính sách đối với tăng trưởng năng suất lao động trong ngành lúa gạo và thu nhập người nông dân trong tương quan với các tác nhân khác trong chuỗi cung ứng lúa gạo.


Đề án: Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Mục tiêu đề án là Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam nhằm định vị giá trị, đặc điểm sản phẩm gạo Việt Nam, nâng cao sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng đối với các sản phẩm gạo mang nhãn hiệu Việt Nam, tạo cơ sở để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.


Báo cáo: Rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

Mục tiêu lớn nhất và cuối cùng của nghiên cứu này là góp phần nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh ngành lúa gạo Việt Nam và thu nhập của người nông dân trồng lúa. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu sẽ cố gắng chỉ ra ra các rào cản, điểm nghẽn về thể chế và chính sách đối với tăng trưởng năng suất lao động trong ngành lúa gạo và thu nhập người nông dân trong tương quan với các tác nhân khác trong chuỗi cung ứng lúa gạo.


Báo cáo: Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của báo cáo là: Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao thu nhập và lợi nhuận toàn chuỗi, góp phần phát triển ổn định và bền vững chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo nói chung, nâng cao thu nhập cho hộ trồng lúa nói riêng, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo.


Đề án: Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Mục tiêu đề án là Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam nhằm định vị giá trị, đặc điểm sản phẩm gạo Việt Nam, nâng cao sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng đối với các sản phẩm gạo mang nhãn hiệu Việt Nam, tạo cơ sở để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.


Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt Hưng Yên

Mục tiêu tổng thể của của Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt là: Cùng với các bên có liên quan đến chuỗi rau cải ngọt tạo ra phương hướng và phát triển kế hoạch can thiệp trên cơ sở yêu cầu thị trường nhằm làm cho chuỗi rau cải ngọt phát triển thành công hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn từ đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi.


Dự án: Xây dựng trang trại trồng nấm măng đen – Kon Tum

Dự án "Xây dựng trang trại trồng nấm măng đen – Kon Tum" với mục tiêu chính là xây dựng trang trại trồng nấm có khả năng cung cấp 72 tấn nấm mỗi năm cho địa phương và khu vực lân cận.


Tiểu luận: Nghiên cứu về một số loài cá nước mặn

Hệ thống sông bắt nguồn sâu trong lục địa đổ ra biển mang theo hàng chục tỷ tấn thức ăn/năm ra biển, là nguồn dinh dưỡng quý cho thủy sản Việt Nam. Vì vậy, nguồn lợi thủy sản Việt Nam rất phong phú. Và việc đánh bắt thủy sản hàng năm đem lại nguồn lợi rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các loài cá biển. Tiểu luận "Nghiên cứu về một số loài cá nước mặn" dưới đây sẽ trình bày chi tiết hơn, mời các bạn cùng tham khảo!


Bài thuyết trình: Các biện pháp cải thiện pH đất

Bài thuyết trình "Các biện pháp cải thiện pH đất" với các nội dung chính như sau: Tầm quan trọng của ph đất đối với cây trồng, biện pháp cải thiện pH đất, bón phân lân và chất điều hòa pH đất,...


Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kĩ thuật (tưới nước, cắt tỉa và che sáng) đến sinh trưởng phát triển của cây đinh lăng tại gia lâm - Hà Nội

Mục tiêu chính của đề tài là Xác định kĩ thuật cắt tỉa, mức che sáng và khoảng cách giữa các lần tưới phù hợp cho cây đinh lăng sinh trưởng, phát triển tốt góp phần hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc cây đinh lăng.


Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của dịch tiêu chảy cấp trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea – PED) tại tỉnh Thanh Hóa và giải pháp phòng trị

Đề tài "Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của dịch tiêu chảy cấp trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea – PED) tại tỉnh Thanh Hóa và giải pháp phòng trị" với mục tiêu chính như: Chẩn đoán xác định virus gây bệnh và xác định một số vi khuẩn kế phát bằng PCR và Hóa mô miễn dịch, xác định rõ các đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn mắc bệnh, thử nghiệm một số phác đồ và quy trình phòng, trị bệnh.


Đồ án: Dứa đóng hộp nước đường

Đồ án "Dứa đóng hộp nước đường" gồm các nội dung chính: Tổng quan về nguyên liệu, tổng quan về dứa đóng hộp, quy trình công nghệ, các biến đổi trong quá trình sau thu hoạch,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề tài nghiên cứu: nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm mứt nhuyễn quả

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng được quy trình sản phẩm mứt nhuyễn (cam, xoài, dứa, ổi) có giá trị dinh dưỡng cao, thuận tiện, an toàn trong sử dụng và góp phần đa dạng hoá sản phẩm mứt nhuyễn trên thị trường. Bước đầu giới thiệu sản phẩm mứt nhuyễn quả mang thương hiệu của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ra thị trường.


Báo cáo Nghiên cứu chuẩn bị xây dựng dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày về ngành lâm nghiệp Việt Nam, hiện trạng các tỉnh mục tiêu, xem xét đánh giá dự án trồng rừng SPL-3, những bài học rút ra từ các Dự án Lâm nghiệp tương tự, nghiên cứu phạm vi dự án, vùng dự án, cơ sở lý luận và bối cảnh thực hiện dự án, chi phí dự án, đánh giá dự án, các chỉ số hoạt động và hiệu quả, các đe dọa đối với dự án và các giả định quan trọng.


Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông sản sạch tại Việt Nam

Nội dung của báo cáo trình bày về tình hình nghiên cứu sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế, thực phẩm hữu cơ từ góc nhìn doanh nghiệp.


Báo cáo chuyên đề: Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

Nội dung của báo cáo trình bày về khung phân tích và phương pháp, tổng quan về PFES tại Việt Nam, phân tích các nghiên cứu điểm cho từng loại dịch vụ môi trường rừng, thảo luận về vấn đề từ lý thuyết tới thực tiễn và những khuyến nghị chính sách.


Luận văn: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã đức xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Luận văn "Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã đức xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang" với mục tiêu chính như: Đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và những yếu tố chính ảnh hưởng đến nghèo của các hộ nông dân và đưa ra những giải pháp giảm nghèo cải thiện đời sống nhân dân trong xã.


Đề tài: Hoa mai vàng

Tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc, cách nhân giống, xử lý ra hoa đúng thời điểm. Mô tả thành một quy trình từ những thực tế kinh nghiệm của nhà vườn, tạo nguồn tài liệu cho việc chia sẽ kinh nghiệm trồng mai giữa các nhà vườn và bạn bè yêu thích loài cây có giá trị về kinh tế lẩn tinh thần.


Báo cáo đợt thực tập tại Cần Thơ

Nội dung của báo cáo trình bày về mô hình VACB tại Cần Thơ, yếu tố tự nhiên xác định hệ thống canh tác tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, mô hình Dừa – Ca Cao tại Cần Thơ, mô hình ngò gai tại Cần Thơ, đợt học tại Trung tâm nghiên cứu Cần Thơ và đợt học tại Tiền Giang.


Báo cáo kết quả thực tập: Giáo trình môn hệ thống nông nghiệp

Nội dung của báo cáo trình bày về buổi semina tại Viên Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, tham quan mô hình nông nghiệp điển hình VACB, tham quan mô hình vườn sinh thái, các hệ sinh thái chính tại tỉnh Tiền Giang, mô hình chuyên canh cây rau gia vị và mô hình ca cao xen dừa.


Báo cáo: Mô hình VACB ở huyện Phong Điền - Cần Thơ

  • 5/5 (1)

Nội dung của báo cáo giới thiệu chung về huyện Phong Điền tỉnh Cần Thơ, mô hình VACB ở huyện Phong Điền - Cần Thơ, phân tích SWOT huyện Phong Điền - Cần Thơ, phân tích các đặc tính hệ thống và mô hình trồng ca cao dưới tán dừa ở huyện Phong Điền - Cần Thơ.


Báo cáo thực tập: Đánh giá các hệ thống canh tác chính ở đồng bằng sông Cửu Long

Nội dung của báo cáo trình bày khái quát và đánh giá chung về hệ thống canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống nông nghiệp và nền nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và phân tích mô hình hệ thống canh tác bền vững VAC - B ở Cần Thơ.


Báo cáo kết quả thực tập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nội dung của báo cáo trình bày sơ lược về đồng bằng sông Cửu Long, đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long, đặc điểm thời tiết khí hậu, mô hình hệ thống canh tác, ưu và nhược điểm của các mô hình, SWOT của sản xuất nông nghiệp.


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
  • 15/05/2011
  • 62.640
  • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu