Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngôn ngữ học (2.115)

Khảo sát thuật ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt trong ngữ liệu hợp đồng kinh tế

Bài viết Khảo sát thuật ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt trong ngữ liệu hợp đồng kinh tế trình bày mục đích xây dựng kho ngữ liệu về thuật ngữ hợp đồng kinh tế, đồng thời cũng là bước đầu hình thành từ điển chuyên về hợp đồng kinh tế Anh-Việt hoặc Việt-Anh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Công chúng đồng bằng Sông Cửu Long với việc thưởng thức Văn học

Bài viết Công chúng đồng bằng Sông Cửu Long với việc thưởng thức Văn học trình bày: Rút ra một nhận xét, đánh giá tình hình thưởng thức văn học của công chúng Đồng bằng sông văn học của công chúng Đồng bằng sông động văn học đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ Mục động văn học đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ Mục của công chúng trong khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích thể loại văn bản và các chiến lược viết thư tín thương mại

Bài viết Phân tích thể loại văn bản và các chiến lược viết thư tín thương mại trình bày đúc kết và giới thiệu một số hướng về phân tích thể loại và thể loại thư tín thương mại tiếng Anh. Trên cơ sở phân tích, nhận diện các thể loại thư tín trong các giáo trình hiện đang sử dụng tại các trường đại học Việt Nam, bài viết hệ thống hóa các thể loại thư tín và đưa ra các nguyên tắc, chiến lược triển khai cho từng thể loại thư tín,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vấn đề viết hoa Tiếng Việt trong các loại văn bản

Bài viết Vấn đề viết hoa Tiếng Việt trong các loại văn bản trình bày vấn đề viết hoa Tiếng Việt trên báo chí và các loại văn bản còn chưa thống nhất. Bài viết dựa trên cơ sở khảo sát thực trạng, lý luận về cách viết hoa Tiếng Việt và một số quy định hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tổng thuật Hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: Thực trạng và triển vọng”

Bài viết trình bày nội dung như sau: Đổi mới và những trăn trở về vấn đề đổi mới; Thực tiễn đổi mới dưới gốc nhìn lý luận - phê bình; Đổi mới và điểm nhìn từ bên trong (từ lực lượng sáng tác),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ngôn ngữ giới trẻ hiện nay nhìn từ quan điểm một số lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại

Bài viết trình bày nội dung về: Những quan điểm trái chiều về Tiếng Việt "phi chuẩn" của giới trẻ hiện nay; Phác họa thực trạng Tiếng Việt bị coi là "phi chuẩn" của giới trẻ hiện nay; Đánh giá ngôn ngữ giới trẻ hiện nay từ gốc độ một số lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại; Thay lời kết,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tổng quan nghiên cứu về các khía cạnh tư tưởng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bài viết có nội dung về: Tìm hiểu quá trình nghiên cứu về tư tưởng trong Truyện Kiều ta thấy các nghiên cứu ngày một sâu sắc, toàn diện, thuyết phục và bản thân tác phẩm cũng ngày một mở ra những chiều sâu mới đến vô cùng,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mấy vấn đề trong các hướng nghiên cứu mới của Việt ngữ học

Bài viết trình bày một cách khái quát về những hướng nghiên cứu mới của Việt ngữ học ở Việt Nam hiện nay trên các phương diện ngôn ngữ học xã hội của Việt ngữ học ở Việt Nam hiện nay trên các phương diện ngôn ngữ xã hội, ngôn ngữ tâm lý, ngữ dụng học, ngôn ngữ học tri nhận, ngôn ngữ học nhân chủng. Trong đó bước đầu nêu lên một số vấn đề cần thiết được đẩy mạnh nghiên cứu trong Việt ngữ học hiện nay dưới gốc độ của công tác thông tin khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Văn học Việt Nam hiện sự phân hóa trong “kinh nghiệm thẩm giai đoạn 1986-2000: Một số vấn đề lý mỹ” của cộng đồng sáng tạo và diễn giải luận và thực tiễn

Bài viết giới thiệu về luận án tiến sĩ KHXH&NV được triển khai thành 4 chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Kinh nghiệm thẩm mỹ của Việt Nam học giai đoạn 1986-2000; Những nhận thức và trải nghiệm mới của nhà văn Việt Nam giai đoạn 1986-2000; Những can thiệp xã hội của văn học Viêt Nam giai đoạn 1986-2000 qua một số diễn biến nổi bật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiến triển trong hợp tác nghiên cứu và điều tra tư liệu EFEO tại Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài viết trình bày nội dung về: Khái quát quá trình điều tra tư liệu của đoàn nghiên cứu Nhật Bản về nhóm tư liệu tiếng Nhật thuộc sở hữu của Viện thông tin KHXH, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kiểu nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết

Bài viết Kiểu nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết "Rừng Na Uy" Của Haruki Murakami trình bày kết cấu nội dung bao gồm: Lý do chọn đề tài; Mục đích nghiên cứu; Lịch sử nghiên cứu vấn đề; Giới hạn vấn đề nghiên cứu và văn bản sử dụng; Phương pháp nghiên cứu; Bố cục luận văn: Tiền đề cho sự xuất hiện kiểu nhân vật kiếm tìm trong sáng tác Haruki Murakami, những tìm kiếm khác nhau của kiểu nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết rừng Na - Uy, Nhân vật kiếm tìm trong không gian - thời gian nghệ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đôi nét về đổi mới tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Bài viết Đôi nét về đổi mới tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại trình bày kết cấu nội dung như sau: Đổi mới quan hệ về con người; Đổi mới quan niệm về thể loại tiểu thuyết; Đổi mới về bút pháp nghệ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đặc điểm sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư

Đặc điểm sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư trình bày cấu trúc nội dung 3 phần: Nhìn lại chặng đầu sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư; Thế giới nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư; Đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những vùng thẩm mỹ trong tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy

Bài viết thể hiện quan điểm của Tác giả cũng thể hiện chân xác, sinh động ngôn ngữ đặc trưng của những vùng thẩm mỹ thông ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật. Những vùng thẩm mỹ trong tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy cho thấy tình yêu quê hương xứ sở và nỗi niềm trăn trở của “người đàn bà viết văn bước ra từ dòng sông Nho Quế”,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vài lời về phần từ ngữ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Bài viết trình bày về các từ vựng từ ngữ được sử dụng trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh với phần từ ngữ và giải thích nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giá trị văn hóa: Một số hàm ý cho nghiên cứu ngôn ngữ trên cơ sở giá trị văn hóa và giao tiếp liên văn hóa

Bài viết này trình bày tổng quan về vai trò của giá trị văn hóa, đặc biệt là tính cá nhân, tính cộng đồng trong nghiên cứu ngôn ngữ và giao tiếp liên văn hóa. Bài viết tìm hiểu một mô hình nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên giá trị văn hóa có thể được tiến hành như thế nào, và tổng quan một số hàm ý cho giao tiếp liên văn hóa dựa trên sự đối lập giữa hai giá trị gốc là tính cá nhân và tính cộng đồng trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.


Hàm ý hội thoại trong phim kinh điển “Spotlight”

Bài báo này phân tích các cách thức biểu đạt hàm ý hội thoại dựa trên ngữ liệu từ tác phẩm điện ảnh kinh điển “Spotlight” (đoạt giải Oscar 2015). Ngữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hội thoại của các nhân vật chính là thành viên của đội điều tra Spotlight. Tổng cộng 41 đoạn hội thoại trong phim cho thấy có sự “cố ý vi phạm” các phương châm hội thoại.


Tìm hiểu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt dưới góc nhìn của quy luật vận động và phát triển

Bài viết phân tích về quy luật ngôn ngữ, mọi sự vật và hiện tượng đều vận động và phát triển nên ngôn ngữ - với tư cách là phương tiện giao tiếp của con người - cũng không nằm ngoài quy luật này. Thành ngữ, tục ngữ cũng biến đổi, song do có tính cố định nhất định nên các từ ngữ cấu tạo nên chúng biến đổi chậm hơn so với từ ngữ trong lớp từ vựng thông thường.


Biểu thức so sánh không ngang bằng trong tiếng Hán (Đối chiếu với tiếng Việt)

Bài báo đi sâu miêu tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của từng thành tố cấu tạo nên biểu thức so sánh không ngang bằng cơ bản trong tiếng Hán. Trên cơ sở khung miêu tả về tiếng Hán, thông qua các ví dụ được dịch sang tiếng Việt, bài báo liên hệ biểu thức so sánh không ngang bằng trong tiếng Hán với biểu thức so sánh không ngang bằng tương đương trong tiếng Việt, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.


Phỏng vấn với vai trò là một hoạt động xã hội: cách tiếp cận mới trong nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng

Bài viết giới thiệu cho độc giả một cách tiếp cận mới về phỏng vấn, đó là phỏng vấn với tư cách là một hoạt động xã hội (còn được gọi là phỏng vấn tích cực). Trong bài viết, cách tiếp cận này được so sánh với phương pháp phỏng vấn với tư cách là công cụ thu thập dữ liệu để thấy được sự khác nhau về bản chất của hai phương pháp.


Luận giải sự phát triển nghĩa của động từ chạy theo hướng tri nhận

Bài viết trình bày về nghĩa của động từ chạy. Động từ chạy thể hiện một trong những động tác vận động cơ bản, phổ biến nhất của động vật nói chung, và con người nói riêng. Trải qua hàng ngàn năm sử dụng và phát triển, ngữ nghĩa của động từ chạy đã mở rộng ra rất nhiều. Khảo sát sâu ngữ nghĩa của động từ chạy và các động từ chuyển động khác theo đường hướng Ngôn ngữ học tri nhận hứa hẹn sẽ đem lại những hiểu biết mới về mối liên hệ giữa nhận thức, văn hoá, tư duy và ngôn ngữ.


Đặc điểm của việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho người nước ngoài tại khoa quốc tế học, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Bài viết này phân tích một số đặc điểm của việc dạy tiếng Việt cho NNN tại Khoa Quốc tế học, ĐHNN - ĐHĐN, và đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho NNN tại Khoa Quốc tế học nói riêng, và tại Việt Nam nói chung.


Nhận diện chiến lược điều chỉnh khúc mắc trong hội thoại phim tiếng Anh và đề xuất ứng dụng trong giảng dạy kỹ năng tương tác bằng lời cho người học tiếng Anh cấp độ B2

Bài báo này nhận diện, phân tích các chiến lược điều chỉnh khúc mắc và nêu ra một số đề xuất áp dụng các chiến lược đó trong việc giảng dạy kỹ năng tương tác bằng lời cho người học tiếng Anh cấp độ B2.


Khoa học nước ngoài, Tạp chí khoa học, Đại hội lần thứ 19, Chính sách đối ngoại đối với Việt Nam, Báo cáo chính trị

Bài viết sử dụng những phương pháp và thủ pháp nghiên cứu như thống kê, miêu tả, phân tích, so sánh đối chiếu, trên ngữ liệu thu thập từ từ điển và trong các tác phẩm văn học cũng như thực tế đời sống, tiến hành phân tích, đối chiếu các tầng nghĩa của những từ ngữ có chứa tên gọi chó trong tiếng Hán và tiếng Việt, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng.


Vị trí không giáp biển: Thách thức cho phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp nguồn tài liệu thứ cấp phong phú từ các nghiên cứu của các học giả và các báo cáo chính thức của các tổ chức có liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các quốc gia đang phát triển không giáp biển phải đối mặt với các thách thức như vận tải quá cảnh, chi phí vận chuyển và đầu tư nước ngoài. Từ đó, bài viết nhận diện một số vấn đề phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và đề xuất một số hàm ý chính sách cho sự phát triển của những quốc gia này.


Đường hướng hành động: Một đường hướng lý thuyết mới hay đường hướng giao tiếp phát triển nâng cao

Bài viết này phân tích những định hướng giáo học pháp mới của đường hướng hành động, một đường hướng giáo học pháp ngoại ngữ mới, cơ sở lý thuyết của Khung tham chiếu châu Âu. Đặc biệt, bài viết phân tích so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đường hướng giao tiếp và đường hướng hành động, và khả năng tích hợp của hai đường hướng này để có thể áp dụng hiệu quả đường hướng hành động nói chung và Khung tham chiếu châu Âu nói riêng vào dạy và học ngoại ngữ.


Khảo sát lỗi biên dịch của sinh viên năm thứ ba trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát các lỗi biên dịch trong các bản dịch của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trên cơ sở khung phân tích lỗi biên dịch về nội dung và hình thức, nhóm tác giả phân tích các bản dịch của 406 bài tập biên dịch từ tuần 1 đến tuần 7 và các bài kiểm tra giữa học kỳ I của 58 sinh viên năm học 2017-2018, qua đó chỉ ra nguyên nhân các lỗi biên dịch về nội dung như lỗi ngữ pháp, lựa chọn từ, văn phong, ngữ dụng và các lỗi về hình thức liên quan đến vấn đề kỹ thuật.


Kết cấu câu mang bổ ngữ thời lượng tiếng Hán (Đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt)

Bài viết trình bày về kết cấu câu mang bổ ngữ thời lượng tiếng Hán. Bổ ngữ là một trong những thành phần chính trong câu tiếng Hán. Bổ ngữ tiếng Hán nói chung và bổ ngữ thời lượng tiếng Hán nói riêng có tần suất sử dụng rất cao. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung bàn về trật tự kết cấu câu mang bổ ngữ thời lượng tiếng Hán, đồng thời tiến hành so sánh đối chiếu với trật tự kết cấu câu có cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt.


Công thức nào cho bài phát biểu thuyết phục của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội

Bài viết trình bày về chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày của tổng thống Mỹ tại Việt Nam cuối tháng 5 năm 2016 nhận được nhiều bàn luận của người dân cũng như của báo chí, đặc biệt là báo chí mạng. Nhiều bài viết về sự kiện này hoặc khen quá mức, hoặc phủ nhận những đóng góp của chuyến thăm quan trọng này.


Giao tiếp của bác sĩ và bệnh nhân tại phòng khám tư vấn một nghiên cứu trường hợp tại Australia

Bài báo này phân tích chi tiết một đoạn thoại khám tư vấn giữa một bác sĩ đa khoa và bệnh nhân tại một phòng khám tại một vùng ngoại ô thủ đô Canberra. Nghiên cứu này sẽ chứng minh dấu hiệu của sự dịch chuyển ngôn ngữ khám tư vấn của bác sĩ theo mô hình khám tư vấn lấy người bệnh làm trung tâm được khuyến khích nhân rộng ở Australia.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Phân tích dữ liệu
  • 21/11/2015
  • 31.446
  • 166

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu