Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (7.983)

Tiểu luận Quản lý tài chính tiền tệ: Chỉ số libor có vai trò như thế nào trên thị trường tài chính thế giới

Tiểu luận Quản lý tài chính tiền tệ trình bày nội dung về: Đôi nét về chỉ số libor; Vai trò của chỉ số LIBOR trên thị trường tài chính thế giới; Vụ bê bối lãi suất Libor,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giới thiệu ngân hàng Á Châu

Tài liệu giới thiệu về ngân hàng Á Châu trình bày các nội dung về: Phân tích môi trường bên ngoài ngân hàng, phân tích môi trường bên trong ngân hàng, phân tích chiến lược của ngân hàng Á Châu, đánh giá tổ chức doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Kiếm tiền siêu tốc: Phần 1

Phần 1 ebook gồm 19 câu chuyện nhỏ: “Công thức” cho một cuộc sống sung túc: Con đường ngắn nhất dẫn đến tiền bạc; Ba yếu tố: Tầm nhìn, tiếng nói nội tâm và nhóm hành động; Công thức thành công: T= T + K + H; Những tiếng nói, tầm nhìn và động lực: Tiền cũng ở trong tâm mà ra;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Kiếm tiền siêu tốc: Phần 2

Phần 1 ebook gồm 14 câu chuyện nhỏ: Thực đơn giàu có, nhà triệu phú phút cuối, thỏa hiệp tâm hồn, bằng bất kì giá nào cũng phải tìm cách bắt đầu, con đường phía trước,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

  • 4/5 (1)

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng trình bày các khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM, các nghiệp vụ của NHTM, hệ thống NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, các hình thức huy động vốn của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Đề cương môn học

Bài giảng giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng" trình bày các nội dung: Căn bản về tín dụng ngân hàng, lãi suất tín dụng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2 do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về Incoterms incoterms 2010, Incoterms 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5 do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn cung cấp các kiến thức giúp người học biết lập, kiểm tra, phát hiện sai sót, và biết vận dụng lựa chọn sử dụng các phương tiện TTQT vào hoạt động thanh toán quốc tế của doanh nghiệp XNK.


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 6 do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền; phương thức ghi sổ, phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD); phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3 do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, và tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, các phương pháp điều chỉnh tỷ giá; vận dụng tính toán tỷ giá chéo giữa...


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1 do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm hợp đồng mua bán quốc tế, các điều khoản trong hợp đồng mua bán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4 do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về: Chứng từ tài chính, chứng từ thương mại, kiểm tra xử lý bộ chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài thuyết trình: Nhập môn tài chính tiền tệ - Chương 4 Các định chế tài chính trung gian

Bài thuyết trình: Nhập môn tài chính tiền tệ Chương 4 Các định chế tài chính trung gian gồm các nội dung chính như sau: Quỹ đầu tư, phân loại quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, nguyên tắc quản lý, công ty chứng khoán,...


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 Quản trị hoạt động kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ của NHTM có nội dung chính được trình bày như sau: Quản trị kinh doanh ngoại hối, quản trị dịch vụ bảo lãnh, quản trị các dịch vụ khác,...


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 Định giá dịch vụ của ngân hàng có nội dung chính được trình bày như sau: Các loại giá sản phẩm và phương pháp định giá sản phẩm của ngân hàng thương mại, xác định lãi suất tài sản sinh lãi, định giá nguồn vốn huy động,...


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 3 được trình bày như sau: Quy mô, cấu trúc ngành và xu hướng phát triển, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm phi nhân thọ, quỹ hưu trí.


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 6 được trình bày như sau: Báo cáo tài chính, bảng Cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, mối quan hệ, các chỉ tiêu phân tích, nhóm chỉ tiêu phân tích tổng quát, các yếu tố tác động đến kết quả tài chính.


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 7 được trình bày như sau: Quản trị rủi ro lãi suất, đánh giá rủi ro lãi suất, kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro tín dụng.


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị NHTM, quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản, quản trị nguồn vốn của NHTM, quản trị hoạt động cho vay của NHTM, quản trị dịch vụ thanh toán của NHTM


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 2 được trình bày như sau: Quy mô, cấu trúc ngành và xu hướng phát triển, tổ chức tiết kiệm, liên hiệp tín dụng.


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 nội dung chính được trình bày như sau: Mục đích và thông tin phục vụ phân tích, nội dung phân tích và đánh giá, xếp hạng ngân hàng thương mại,...


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 có nội dung chính được trình bày như sau: Quản trị hoạt động cho thuê tài chính, một số vấn đề cơ bản về cho thuê và cho thuê tài chính, các hình thức cho thuê tài chính, quản trị cho thuê tài chính, quản trị hoạt động đầu tư tài chính,...


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 4 được trình bày như sau: Công ty tài chính, quy mô, cấu trúc ngành và xu hướng phát triển, quỹ đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng có nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về rủi ro (RR) và quản trị rủi ro (QTRR) trong hoạt động ngân hàng, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng,...


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Mục tiêu chính của môn học là Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị.các tổ chức tài chính phi ngân hàng, chuẩn bị khả năng tổ chức và ứng xử trong các tình huống quản trị tài chính doanh nghiệp, bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển năng lực cá nhân trong việc giải quyết các nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp.


Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 1 được trình bày như sau: Khái quát về các tổ chức tài chính phi ngân hàng, môi trường hoạt động của NBFIs, quản trị NBFIs.


Bài giảng Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Nội dung của bài giảng trình bày về tiền tệ và hoạt động của ngân hàng, cách tạo tiền qua ngân hàng, số nhân tiền tệ, thị trường tiền tệ, cung tiền tệ, cầu tiền tệ, cân bằng thị trường tiền tệ và hàm đầu tư theo lãi suất, lãi suất chiết khấu.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Model Policy on Bank Deposits
  • 19/01/2013
  • 66.599
  • 717

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu