Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng (1.473)

Giáo trình Lò hơi: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 "Giáo trình Lò hơi" gồm nội dung các chương: Quá trình thủy động trong lò hơi, chế độ nước của lò hơi, bộ quá nhiệt, bộ hâm nước và bộ sấy không khí, kết cấu xây dựng và trang bị phụ, vận hành lò hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Lò hơi: Phần 1

Phần 1 "Giáo trình Lò hơi" gồm nội dung các chương: Nguyên lý làm việc của lò hơi, nguyên liệu và quá trình cháy, cân bằng nhiệt và hiệu suất lò hơi, buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu, trao đổi nhiệt trong lò hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

Bài báo này giới thiệu tổng quan phương pháp tối ưu hóa trong toán học (bài toán tìm cực đại, cực tiểu của hàm số) và việc phát triển các ứng dụng nhằm đưa tối ưu hóa vào thiết kế xây dựng. Hai trường hợp nghiên cứu điển hình được dùng để minh họa phương pháp thiết kế này. Thứ nhất là một công trình chung cư thông gió tự nhiên được tối ưu hóa thiết kế bằng thuật tìm kiếm bầy đàn, giúp cải thiện tối đa tiện nghi nhiệt.


Quy trình phân tích tự động đặc tính khí động của turbine gió trục đứng

Bài viết này trình bày quy trình phân tích hiệu suất của turbine gió trục đứng (VAWT) một cách tự động. Bài viết sẽ nêu chi tiết quy trình bao gồm việc thiết kế hình học cho biên dạng cánh sử dụng phương pháp CST, quá trình chia lưới lai kết hợp giữa lưới có cấu trúc và không có cấu trúc, quá trình tính toán CFD và quá trình xử lý kết quả để cho ra được giá trị hiệu suất của VAWT.


Implementation supervisory controller for hybrid wind microgrid system using adaptive neural MIMO model

This paper investigates a novel forward adaptive neural model which is applied for modeling and implementing the supervisory controller of the hybrid wind microgrid system. The nonlinear features of the hybrid wind microgrid system are thoroughly modeled based on the adaptive identification process using experimental input-output training data.


Performance prediction of Darrieus vertical axis wind turbines using double multiple stream-tube model

Horizontal and vertical axis wind turbines (HAWTs and VAWTs) are two main kinds of wind turbines, which are the most popular way to catch energy from the wind. By comparison, VAWTs have some advantages, but they also have the complexity in aerodynamics that needs a deep investigation.


Finite element analysis of Horizontal Axis Wind Turbine blade by ANSYS

In this paper, the authors based on the blade element theory (BET) and the model of an optimum rotor developed by Glauert’s to design a 1000-mm-long horizontal axis turbine blade model.


Selecting renewable energy technology via a Fuzzy MCDM approach

This paper proposes an extension of fuzzy multi-criteria decision making (MCDM) approach for selecting solar PV energy technologies. In the proposed approach, several PV technologies are used as the alternatives. The ratings of alternatives - PV technologies under various criteria and the weights of criteria are assessed in linguistic terms represented by fuzzy numbers.


Hiện trạng môi trường một số mỏ đá và sét sau khai thác khu vực huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và biện pháp quản lý

Qua khảo sát sơ bộ, hiện nay ở một số mặt bằng của các mỏ đá và sét đã có dấu hiệu không an toàn và ô nhiễm, có thể do quá trình cải tạo không theo đúng qui định, do công tác quản lý của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, do sử dụng chưa đúng mục đích hoặc do các nguồn gây ô nhiễm từ bên ngoài khu vực mỏ. Do đó, bài báo tập trung vào công tác khảo sát phân tích hiện trạng môi trường một số mỏ đá và sét sau cải tạo và sau khai thác ở huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương đồng thời đề xuất biện pháp quản lý mặt bằng này.


Tích điện không gian trong vật liệu cách điện ứng dụng trong HVDC

Bài viết Tích điện không gian trong vật liệu cách điện ứng dụng trong HVDC trình bày hệ thống truyền tải điện, với nhu cầu mở rộng mạng lưới năng lượng quy mô lớn, kỹ thuật một chiều cao áp (HVDC) đang bùng nổ hiện nay trên thế giới do có các giải pháp chuyển đổi năng lượng linh hoạt,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên mạng Nơron nhân tạo kết hợp thuật toán di truyền

Bài viết Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên mạng Nơron nhân tạo kết hợp thuật toán di truyền trình bày mô tả một mô hình dự báo phụ tải được phát triển dựa trên mạng nơron nhân tạo (ANN). Trong mô hình này, thuật toán di truyền được nhúng trong quá trình học của mạng nơron. Các kết quả và tốc độ tính toán của mô hình được kiểm chứng thông qua so sánh với thuật toán lan truyền ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu xác định điềm công suất cực đại của hệ thống biến đổi năng lượng giá sử dụng kỹ thuật Logic mở

Bài viết Nghiên cứu xác định điềm công suất cực đại của hệ thống biến đổi năng lượng giá sử dụng kỹ thuật Logic mở trình bày kết quả mô phỏng đã cho thấy: đây là kỹ thuật điều khiển tối ưu, hiệu quả cải thiện hiệu suất của máy phát điện gió khi tốc độ gió thay đổi, áp dụng cho loại máy phát điện không đồng bộ roto lồng sóc, bộ điều khiển đã cho phép khai thác tối đa điện năng từ nguồn năng lượng gió.


Sử dụng thuật toán mờ để lựa chọn vị trí nhà máy nhiệt điện

Bài viết Sử dụng thuật toán mờ để lựa chọn vị trí nhà máy nhiệt điện trình bày xây dựng vị trí của nhà máy nhiệt điện là bước đầu tiên trong thiết kế hệ thống điện, chịu ảnh hưởng của nhiề u yếu tố, ví dụ như nhân tố xã hội, kỹ thuật, môi trường, kinh tế, đánh giá mục tiêu khi xác định vị trí của nhà máy nhiệt điện đôi khi chưa rõ ràng và ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu tác động môi trường do sử dụng Apatit Lào Cai chứa phóng xạ sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Để nghiên cứu ảnh hưởng môi trường phóng xạ do chế biến quặng apatit Lào Cai có chứa chất phóng xạ để sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các khảo sát môi trường phóng xạ và điều tra dịch tễ học đã được tiến hành.


Tiềm năng than, khí than và nghiên cứu khả năng khai thác khí than tại Miền võng Hà Nội

Công tác nghiên cứu, tìm kiếm và thăm dò khí than tại MVHN đã được tiến hành từ năm 2008 bởi các nhà thầu nước ngoài như Arrow Energy và Keeper Resources. Sau khi các nhà thầu nước ngoài rút khỏi các dự án này, Công ty Dầu khí Sông Hồng đã tiến hành đánh giá lại tiềm năng than và khí than của toàn bộ các lô khí than khu vực MVHN. Kết quả đánh giá cho thấy tiềm năng khí than MVHN tập trung vào ba (03) đới tiềm năng chính là: đới nâng Tiền Hải, đới nâng Kiến Xương, và đới nâng Phủ Cừ - Tiên Hưng, trong đó đới nâng Tiền Hải được đánh giá có tiềm năng khí than tốt nhất.


Áp dụng phương pháp khảo sát mẫu đáy biển nghiên cứu đặc điểm hệ thống dầu khí khu vực nước sâu xa bờ, bể Phú Khánh, Biển Đông, Việt Nam

Bài báo trình bày kết quả chính bao gồm: kết quả phân tích địa hóa, kết quả khảo sát địa nhiệt, kết quả phân tích thạch học trầm tích. Các kết quả này sẽ được sử dụng làm thông số đầu vào cho việc xây dựng mô hình bể trầm tích cho toàn bộ (basin modeling).


Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng thu hồi than các cấp hạt khác nhau, khi tuyển chung và tuyển riêng các cấp hạt này bằng thiết bị Jameson ở một vài chế độ tuyển ảnh hưởng đến tốc độ phun bùn vào máy. Từ kết quả nghiên cứu, xác định được các chế độ công nghệ tuyển và thống số cấu tạo của máy Jameson phù hợp với mục đích tuyển hạt thô hoặc mịn.


Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy quét laser 3D mặt đất trong quản lý xây dựng - khai thác mỏ hầm lò

Bài báo trình bày kết quả kiểm tra độ chính xác về không gian khi đo bằng máy quét laser 3D mặt đất (TLS) cho thấy giá trị chênh lệch khoảng cách (ΔS) xác định được 6÷14mm trong phạm vi từ 50 đến 150m. Mô hình 3D đo bằng TLS tại khu vực hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) với thời gian đo, xử lý nhanh chóng trong khoảng thời gian 18 giờ cho phép xác định được vị trí hầm sập và tình trạng không gian tại vị trí xẩy ra sự cố và phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.


Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng đông bắc Quảng Ninh

Việc nghiên cứu đề xuất phương pháp, đánh giá tài nguyên/trữ lượng kaolin trong các thân quặng kaolin - pyrophilit dựa vào thành phần hóa cơ bản trong các thân quặng là cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy tài nguyên kaolin dự báo trong các thân quặng thuộc khu vực nghiên cứu đạt khoảng 22 triệu tấn, chiếm 14% tổng tài nguyên/trữ lượng của mỏ.


Một số kết quả mới từ tổng hợp tài liệu và đề xuất định hướng công tác nghiên cứu tiếp ở bể than Đông Bắc

Trước những vấn đề tồn tại và các thông tin mới về bể than nêu trên, để chuẩn bị tài nguyên phục vụ chiến lược phát triển ngành than, theo chúng tôi trong thời gian tới cần phải đầu tư cho công tác nghiên cứu về cấu trúc địa chất bể than; từ đó xác định rõ tiềm năng chứa than ở từng khối cấu trúc và cho toàn Bể than Đông Bắc và lựa chọn diện tích đầu tư thăm dò phát triển mỏ phần sâu (dưới mức - 300m) có hiệu quả hơn.


Đá mẹ Oligocen và sự tương quan với các họ dầu tại khu vực trũng Trung tâm bể Nam Côn Sơn

Kiến tạo địa chất phức tạp của khu vực dẫn đến sự thay đổi lớn về môi trường trầm tích qua các thời kỳ cũng như sự phức tạp trong mối liên hệ này. Các phép phân tích địa hóa nâng cao như sắc kí khí (GC), sắc kí khí khối phổ (GCMS) cung cấp đặc trưng về chỉ dấu sinh học (biomarkers) là dữ liệu đáng tin cậy làm sáng tỏ sự liên hệ dầu- đá mẹ với hai nhóm chính: dầu được sinh từ đá mẹ chứa VCHC lục địa (môi trường cửa sông - tam giác châu) và dầu được sinh từ đá mẹ chứa VCHC đầm hồ và dầu hỗn hợp.


Giải pháp đưa một số mỏ nhỏ cận biên trên thềm lục địa Nam Việt Nam vào khai thác

Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả chủ yếu tập trung vào phân tích đánh giá các mỏ nhỏ, cận biên thuộc thềm lục địa Nam ViệtNam đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai gần cũng như các thách thức trong việc đưa các mỏ này vào khai thác.


Đánh giá ảnh hưởng của tính dính ướt tới khả năng di chuyển của dầu trong đá chứa tràm tích tho ng qua kết quả thí nghiê ̣m: Trường hợp nghiên cứu cho đối tượng trầm tích Mioxen, bể Nam Côn Sơn

Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả đã tiến hành khôi phục đặc tính dính ướt của đá bằng các hệ chất lưu khác nhau, từ đó xác định tính dính ướt của đá và ghi nhận khả năng di chuyển của dầu cũng như là độ bão hòa dầu sót đối với từng mẫu đá có chất lượng và tính dính ướt khác nhau. Kết quả cho thấy đối với đá ưa nước, dầu dễ dàng bị thay thế bởi nước ở giai đoạn tự hút nhưng ở giai đoạn chịu tác dụng của áp lực li tâm thì khả năng di chuyển của dầu bị giảm đi nhanh chóng, dẫn tới độ bão hòa dầu sót trong mẫu còn lại khá cao.


Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc

Trong phạm vi bài báo nhóm tác giả tiến hành phân tích các yếu tố kỹ thuật trong khâu tổ chức hạ trần than thu hồi nóc ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác khi áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc.


Đặc điểm địa chất và trầm tích các thành tạo Eocen - Oligocen khu vực Bắc bể Sông Hồng

Khu vực nghiên cứu Bắc bể SôngHồng có đặc điểm cấu trúc địa chất và môi trường trầmtích phức tạp, được đánh giá là vùng có triển vọng dầu khí lớn với nhiều phát hiện trong các đốitượng chứamóng nứt nẻ cacbonat, cát kết Oligocen và Miocen. Về kiến tạo, khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng biến dạng, chồng lấn giao thoa kiến trúc, phía Tây Bắc chịu chi phối hoạt động trượt tách giãn của hệ thống đứt gãy Sông Hồng và phía Đông Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng hoạt động đứt gãy phương Đông Bắc - Tây Nam.


Nhận diện sự tồn tại của mặt mô phỏng đáy biển (BSR), những thách thức còn tồn tại trong công tác thăm dò Gas Hydrate

Nghiên cứu về BSR tại thềm lục địa Cameroon phát hiện thấy mặt phản xạ mô phỏng đáy biển trải rộng và liên tục trên diện tích khoảng 350km2. Sự xuất hiện của BSR liên quan đến gas hydrate quan sát được cùng các vết lõm đáy biển (pockmark) và các cột khí (pipe). BSR có sự bất ổn (nâng lên) quan sát được tại các khe rãnh đáy biển có thể liên quan đến sự dịch chuyển của cột khí từ dưới lên làm gia tăng nhiệt độ cục bộ dẫn đến đới GHSZ mất ổn định và đáy của GHSZ dịch chuyển lên trên thiết lập trạng thái cân bằng mới. Tàn dư của BSR không quan sát thấy tại khu vực này.


Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận

Bài báo đề xuất xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận.


Xác định ranh giới ảnh hưởng của quá trình dịch chuyển đất đá do khai thác hầm lò tại mỏ than Mông Dương

Với mục tiêu dự báo được ranh giới ảnh hưởng và dịch chuyển nguy hiểm trên bề mặt mỏ Mông Dương do khai thác hầm lò, từ số liệu quan trắc tại khu vực Bắc Mông Dương đã tiến hành xác định các thông số góc dịch chuyển cơ bản và phạm vi vùng ảnh hưởng và vùng dịch chuyển nguy hiểm do khai thác các lò chợ.


Nhiệt điện than: Một số vấn đề trao đổi

Bài viết Nhiệt điện than: Một số vấn đề trao đổi trình bày năng lượng giữ vai trò quan trọng trong đời sống; quá trình công nghiệp hóa đã làm tăng nhanh nhu cầu năng lượng toàn cầu với nguồn cung chủ yêu là nhiên liệu hóa thạch, nguồn năng lượng này có hạn, gây nhiều hiểm họa môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề. Tại Việt Nam, sử dụng năng lượng gia tăng, song các nguồn hóa thạch đang dần cạn kiệt cùng với tốc độ tiêu thụ điện năng cao gấp 2 lần tăng trưởng GDP,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng và thu hồi năng lượng

Bài giảng của Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn giới thiệu chung về việc sử dụng năng lượng theo sự phát triển của công nghiệp, mục đích sử dụng năng lượng, ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp thu hồi CO2, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hầm Biogas hộ gia đình
 • 17/12/2012
 • 55.056
 • 753
POWER QUALITY phần 1
 • 17/09/2011
 • 79.599
 • 376

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu