Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng (1.444)

Bài giảng Năng lượng và thu hồi năng lượng

Bài giảng của Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn giới thiệu chung về việc sử dụng năng lượng theo sự phát triển của công nghiệp, mục đích sử dụng năng lượng, ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp thu hồi CO2, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch.


Năng lượng gió ngoài khơi

Nội dung của tài liệu trình bày khái quát về năng lượng gió, năng lượng gió ngoài biển, gặt hái năng lượng gió biển, trại điện gió nổi, tiềm năng điện gió biển ở Việt Nam, thực trạng và triển vọng phát triển năng lượng gió trên thế giới và Việt Nam, lợi ích sử dụng, những mặt hạn chế và sơ đồ nguyên lý hoạt động của tuabin gió, những định hướng phát triển năng lượng gió ở Việt Nam trong tương lai.


Câu chuyện năng lượng: Chúng ta hiểu gì về năng lượng và trợ giá nhiên liệu hóa thạch

Nội dung của tài liệu trình bày những kiến thức và hiểu biết chung về năng lượng, những giải pháp năng lượng, lợi thế và rào cản cho năng lượng mới, trợ giá nhiên liệu hóa thạch, những lợi ích của trợ giá nhiên liệu hóa thạch, các cách thức cải cách trợ giá nhiên liệu hóa thạch và những hành động cụ thể.


Đến lúc cần đánh giá lại các dự án đầu tư năng lượng tiểu vùng Mê Kông

Nội dung của tài liệu trình bày về vai trò của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới đối với ngành năng lượng khu vực Mê Kông, các dự án năng lượng tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong chương trình GMS, lộ trình GMS và khung chiến lược.


Cơ chế khuyến khích các dự án thu gom khí đồng hành tại các mỏ dầu nhỏ cận biên ở Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày về tình trạng đốt bỏ khí đồng hành trên thế giới và yêu cầu về chính sách đầu tư dự án thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành tại Việt Nam, giới thiệu tổng quan về tiềm năng khí đồng hành ở Việt Nam và đề xuất một số cơ chế cho các dự án thu gom khí đồng hành ở mỏ nhỏ/mỏ cận biên.


Fans and Blowers

This session is intended to discuss the following:Types and working principle of fans and blowers, applications of various fans and blowers, pressure rise flow coefficient and efficiency Pressure rise, flow coefficient and efficiency, velocity triangles, performance characteristics, fan laws


Quạt và hệ thống - Nguyễn Hùng Tâm

Quạt và hệ thống do Nguyễn Hùng Tâm biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Dẫn nhập, các loại quạt, các thông số đặc tính hình học, các quy luật đồng dạng, vận hành, lắp đặt,...Mời các em cùng tham khảo!


Thiết bị sấy cá năng lượng mặt trời và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Bài báo trình bày thực trạng chế biến cá khô tại Việt Nam và khuyến nghị sử dụng thiết bị sấy năng lượng mặt trời với các thiết kế khác nhau, gồm cả đối lưu tự nhiên, đối lưu cưỡng bức và sấy lai. Trong đó, thiết bị có cấu tạo đơn giản, rẻ tiền thì hiệu suất và năng suất thấp; ngược lại thiết bị có hiệu suất và năng suất cao thì tuổi thọ cao và đắt tiền.


Tính toán thiết kế đường ống dẫn không khí

Tài liệu trình bày phương pháp tính toán thiết kế đường ống dẫn không khí, thiết kế hệ thống miệng thổi và miệng hút. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Handbook of air conditioning and refrigeration: Part 2

(BQ) Part 2 book "Handbook of air conditioning and refrigeration" has contents: Sound control; air conditioning systems - System classification, selection, and individual systems; commissioning and maintenance; improving indoor air quality,...and other contents.


Ebook Handbook of air conditioning and refrigeration: Part 1

(BQ) Part 1 book "Handbook of air conditioning and refrigeration" has contents: Introduction, psychrometrics, heat and moisture transfer through building envelope, energy management and control systems, load calculations, water systems, refrigerants, refrigeration cycles, and refrigeration systems,...and other contents.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng gió - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng gió, tiềm năng phát triển năng lượng gió tại Việt Nam, các kiểu turbine gió, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của turbine gió, mối quan hệ giữa các thông số trong máy phát điện gió, lưu đồ thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 3: Điện mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức về pin mặt trời, lịch sử phát triển pin mặt trời; cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tế bào quang điện, các đặc trưng của pin mặt trời, cách ghép nối modul pin mặt trời, hệ thống nguồn điện pin mặt trời; các bước tính toán, thiết kế hệ thống pin mặt trời công suất nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 4: Nhiệt mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức về nguyên lý nhiệt động học, kiến thức về nhiệt mặt trời, kiến thức về nhiệt điện mặt trời. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 6: Khí sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Nguyên lý hình thành khí sinh học, tình hình phát triển khí sinh học của Việt Nam, cấu tạo hầm khí sinh học, một số ứng dụng của khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 7: Nhiên liệu sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Khái niệm nhiên liệu sinh học, các loại nhiên liệu sinh học, công nghệ sản xuất cồn, dầu sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 5: Pin nhiên liệu - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Pin nhiên liệu, nguyên lý làm việc của pin nhiên liệu, cách chế tạo pin nhiên liệu trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - ThS. Nguyễn Bá Thành

Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới; các dạng năng lượng, các dạng năng lượng tái tạo, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, chính sách về năng lượng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hỏi đáp: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong năng lượng và giao thông

Cuốn sách gồm 4 phần: Những vấn đề chung về BĐKH, Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Năng lượng và Giao thông và Các công cụ và mô hình dùng trong xây dựng kế hoạch hành động Ứng phó BĐKH. Nội dung Cuốn sách được thể hiện dưới hình thức hỏi-đáp để tiện cho mục đích sử dụng.


Bài thuyết trình: Năng lượng gió

Bài thuyết trình trình bày về sự hình thành năng lượng gió, khái niệm về năng lượng gió, thực trạng năng lượng gió, ứng dụng của năng lượng gió, ưu và nhược điểm của năng lượng gió, turbine, tiềm năng phát triển nguồn năng lượng gió,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thảo luận: Biến đổi khí hậu

Nội dung bài thảo luận: giới thiệu sơ lược về thực trạng biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đưa ra phương hướng giải quyết. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu, lựa chọn giá khung thủy lực di động cho mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh

Bài viết Nghiên cứu, lựa chọn giá khung thủy lực di động cho mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh giới thiệu một số loại giá khung thủy lực và giàn chống dùng ở Công ty Than Vàng Danh, Quảng Ninh; tính toán một số thông số lựa chọn giá khung thủy lực di động.


So sánh kết quả xử lý số liệu lưới quan trắc dịch động bờ mỏ theo phương án sử dụng 1 tần số và 2 tần số

Bài viết So sánh kết quả xử lý số liệu lưới quan trắc dịch động bờ mỏ theo phương án sử dụng 1 tần số và 2 tần số đưa ra kết quả so sánh khi xử lý số liệu đo thực nghiệm lưới dịch động bờ mỏ Cọc Sáu sử dụng các trị đo trên tần số L1 và các trị đo trên cả hai tần số L1 và L2.


Tính toán lựa chọn cường độ cong cho phép của thân giếng khi khoan định hướng

Bài viết Tính toán lựa chọn cường độ cong cho phép của thân giếng khi khoan định hướng tính toán cường độ cong của thân giếng trong các trường hợp tăng và giảm góc nghiêng thân giếng và nêu ra những những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giá trị cường độ cong trong thi công các giếng khoan định hướng.


Ảnh hưởng của điều kiện làm việc thay đổi của giếng đến cột ống khai thác

Bài viết Ảnh hưởng của điều kiện làm việc thay đổi của giếng đến cột ống khai thác tìm hiểu về hiệu ứng piston, hiện tượng phình ống, hiện tượng cong ống, hiệu ứng nhiệt độ, ngoại lực tác dụng và một số nội dung khác.


Trữ lượng và phân bố hydrat khí

Mời các bạn tham khảo bài viết Trữ lượng và phân bố hydrat khí sau đây để nắm bắt được những nội dung về trữ lượng khí hydrat, phân bố của hydrat khí trên Trái đất, trữ lượng và phân bố khí Hydrat một số nước, khu vực; trữ lượng và phân bố hydrat khí ở VN.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai

Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai.


Áp dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực hoạt động của dự án

Bài viết Áp dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực hoạt động của dự án đề xuất một hướng nghiên cứu, một phương pháp mới giúp cho việc phân tích đánh giá và nâng cao năng lực hoạt động của dự án đầu tư trong giai đoạn đi vào hoạt động.


Lựa chọn chủng loại giàn khoan phù hợp cho chiến dịch khoan phát triển mỏ tại lô B thềm lục địa phía Nam Việt Nam

Bài viết Lựa chọn chủng loại giàn khoan phù hợp cho chiến dịch khoan phát triển mỏ tại lô B thềm lục địa phía Nam Việt Nam khái quát tổng thể dự án, từ đó đưa ra các vấn đề kỹ thuật chủ yếu trong việc lựa chọn giàn khoan phục vụ cho thi công giếng khoan, kinh nghiệm đúc rút ra từ các dự án tương tự trên thế giới.


Nghiên cứu, khảo sát vành xuyến giếng khoan và áp suất giữa các cột ống chống

Bài viết Nghiên cứu, khảo sát vành xuyến giếng khoan và áp suất giữa các cột ống chống trình bày quá trình hình thành vành xuyến giếng khoan, vành đá xi măng của các giếng khoan dầu khí, bản chất của hiện tượng áp suất giữa các cột ống chống, một số phương pháp và kết quả nghiên cứu khảo sát vành đá xi măng đã thực hiện được ở liên doanh Việt Nga.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nuclear Energy - FIFTH EDITION
  • 16/10/2012
  • 34.299
  • 219

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu