Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.548)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Gis trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

Trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố Thái Nguyên, có một vấn đề lớn là các thông tin dạng bản đồ quy hoạch hiện nay chủ yếu tồn tại dưới dạng tài liệu giấy còn các thông tin liên quan khác lại phân tán, chưa tích hợp với thông tin dạng bản đồ để trở thành một hệ thống thông tin tổng thể. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS đã cho phép người sử dụng có thể truy cập các thông tin với kết quả từ tổng hợp đến chi tiết về việc sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật: cầu, đường, cây xanh, cấp thoát nước; công trình xây dựng: tên chủ hộ, cấp phép xây dựng và tình trạng xây dựng… trong đô thị.


Khảo sát ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang

ỗi năm các cơ sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn thị trấn Vị Xuyên tiêu thụ hết khoảng 680 tấn than và 272 tấn củi, tải lượng khí phát thải hàng năm ước tính khoảng 6.250.560 m3 . Kết quả khảo sát cho thấy, sức khỏe người lao động tại các lò gạch thủ công bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bệnh về đường hô hấp chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số các công nhân làm việc tại các lò gạch, lên đến 68,5%. Các bệnh về mắt chiếm 28,57%, bệnh về đường tiêu hóa chiếm 14,28%. Ngoài ra còn gặp các bệnh khác như: đau lưng mãn tính, suy nhược cơ thể, đau đầu,…


Thực trạng rác thải sinh hoạt tại khu vực kí túc xá trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu nhằm đánh giá được thực trạng rác thải sinh hoạt tại kí túc xá Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về khối lượng và thành phần, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến nó, làm cơ sở đề xuất hướng và biện pháp xử lí nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống sinh viên trong kí túc xá có ý nghĩa thực tiễn.


Khả năng phục hồi môi trường và cảnh quan tự nhiên sau hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Trong những năm gần đây, khai thác khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm vì đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan tự nhiên. Những tác động xấu này không những ảnh hưởng trong thời gian hiện tại, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên mà còn làm tổn hại tới các thế hệ mai sau. Đây thực sự là vấn đề cấp thiết đòi hỏi đặt ra những yêu cầu và hành động nhất định đối với chính quyền và nhân dân địa phương. Những nghiên cứu khôi phục cảnh quan tự nhiên sau khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên làm sáng tỏ hiện trạng khai thác, ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản tới môi trường tự nhiên, dân cư, xã hội và đề xuất một số giải pháp khôi phục cảnh quan tự nhiên sau khai thác khoáng sản theo hướng phát triển bền vững


Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã và đang tác động tới quá trình phát triển của huyện Thanh Liêm trên các mặt kinh tế - xã hội và môi trường. Thực trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của huyện Thanh Liêm có nhiều tác động và ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tuy nhiên còn ảnh hưởng và những tồn tại cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong giai đoạn tới huyện cần xây dựng các giải pháp hợp lý, hiệu quả đảm bảo tính thực thi cao và phát triển kinh tế, xã hội, môi trường bền vững


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 06

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 06 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 07

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 07 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 08

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 08 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 01

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 01 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 02

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 02 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 04

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 04 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 05

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 05 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 09

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải các bể chứa nước - Model 09 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý nước thải để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

"Bản vẽ Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng" giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà hàng, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải từ nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản vẽ Trạm xử lý nước thải

"Bản vẽ Trạm xử lý nước thải" giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo để tiến hành xây dựng trạm xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt và nước thải của công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các vấn đề về môi trường nước dưới đất khu vực Bán Đảo Cà Mau

Bài báo này sử dụng chuỗi chỉ số DPSIR để đánh giá mối quan hệ nhân quả của các yếu tố tác động đến môi trường nước dưới đất trong khu vực, từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng dưới các tác động này. Kết hợp sử dụng các chỉ số đánh giá môi trường nước dưới đất để định lượng các tác động gây suy thoái nguồn nước dưới đất, kết quả chỉ ra rằng: nguồn nước sử dụng chủ yếu ở bán đảo Cà Mau là nước dưới đất (85,74%), lượng nước dưới đất có thể tái tạo trên đầu người còn rất thấp (80,06 l/ngày/người), lượng nước thất thoát ra khỏi hệ thống tầng chứa nước lớn hơn nhiều so với lượng bổ cập (141,02%), tuy nhiên lượng nước khai thác phục vụ cho sinh hoạt còn trong giới hạn cho phép của tầng chứa nước (8,71%).


Odor pollution treatment technologies: a review

Odor pollution is especially concerned due to its unpleasant smell, human health impacts and the possibility to be dispersed in a very large area. Odor emission sources from typical industries were introduced. The representative technologies for cleaning odor polluted air stream such as adsorption, absorption, biological treatment, thermal and non-thermal oxidation methods were reviewed in this paper. The advantages and disadvantages of these methods were analyzed and compared.


Xử lý Nitơ trong nước rỉ rác bằng công nghệ SBR dòng liên tục – ICEAS

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích nâng cao hiệu quả xử lý nước rỉ rác của mô hình công nghệ SBR – ICEAS (dòng liên tục), đặc biệt đối với thành phần nitơ. Ảnh hưởng của các yếu tố vận hành hệ thống quan trọng đến hiệu quả quá trình xử lý như thời gian lưu nước (HRT) và chu kỳ xử lý đã được khảo sát và đánh giá cụ thể.


Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến lượng mưa vượt thấm trên lưu vực sông Thị Tính

Mục đích của bài báo này là nghiên cứu về tác động của đô thị hóa đến lượng mưa vượt thấm trên lưu vực sông Thị Tính tỉnh Bình Dương từ 1989-2014 và theo quy hoạch đến năm 2020. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là mô hình tính tổn thất SCS, với dữ liệu sử dụng đất được phân tích từ ảnh Landsat.


Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh áp dụng đánh giá, phân hạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh cho các quận nội thành TP. Hồ Chí Minh

Để đánh giá và giám sát hiện trạng tăng trưởng xanh (TTX) cho 13 quận nội thành TP.HCM, nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp tiên tiến trên thế giới như MCA, AHP, PCA … để thực hiện xây dựng bộ chỉ thị đánh giá TTX và đánh giá, phân hạng TTX, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy TTX cho 13 quận nội thành và TP.HCM. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hiện trạng kinh tế của các quận đang trên đà tăng trưởng khá nhanh, chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao. Vấn đề môi trường tuy vẫn còn ô nhiễm tuy nhiên đang từng bước được cải thiện.


Nghiên cứu công nghệ 3D xây dựng mô hình ngập trên nền webGIS khu vực Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng công nghệ hiển thị mô hình 3D trên nền WebGIS giúp hiển thị trực quan mô hình độ cao nước dâng, vị trí ngập, các vùng ảnh hưởng theo các mức nước dâng khác nhau. Nghiên cứu này không đi sâu vào phân tích các khía cạnh của biến đổi khí hậu mà chỉ kế thừa kết quả của “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết hợp với công nghệ 3D trên nền WebGIS để xây dựng ứng dụng.


Assessment of groundwater quality of middle – Upper pleistocene aquifer in Ca Mau peninsula

The study hasyielded a more comprehensive assessment of groundwater quality, allowing regulators to plan water resources more reasonably and be able togive in time advices tothe people.


Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá quá trình chuyển đổi từ khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Nghiên cứu này cũng đã đề xuất bậc thang đánh giá và phân loại KCNST theo 5 bậc với số điểm từ thấp đến cao. Với cách tiếp cận mới này, một KCN hiện hữu có thể chuyển đổi từng bước từ KCNST cấp độ thấp (cấp 1), thành KCNST cấp độ cao hơn (cấp 2, 3, 4), cuối cùng đạt tới KCNST cấp độ cao nhất (cấp 5).


Hiện trạng, diễn biến chất lượng nước sông Giêng, sông Dinh và các giải pháp bảo vệ môi trường nước tại lưu vực

Sông Giêng và sông Dinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Tân, thị xã La Gi nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung, bởi đây là nguồn cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho người dân trong khu vực và hoạt động phát triển nông nghiệp


Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ

Bài viết Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ trình bày đề xuất mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo đỉnh mặn tại 3 trạm đo chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Cà Mau (sông Cửa Lớn), Gành Hào (sông Gành Hào),và Ông Đốc (sông Ông Đốc),... Mời các bạn cùng tham khảo


Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tương tác các chủ thể ở cấp độ chi tiết

Bài viết Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tương tác các chủ thể ở cấp độ chi tiết trình bày một phương án quy hoạch sử dụng đất khả thi phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng thuận của cộng đồng sống tại địa phương và các bên liên quan, qua đó giải quyết được mâu thuẫn trong quá trình sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu bài viết được thực hiện nhằm đánh giá tác động của xâm nhập mặn (mùa khô năm 2016) đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Nông dân sử dụng kiến thức bản địa để thích nghi với lũ ở tỉnh An Giang

Bài viết Nông dân sử dụng kiến thức bản địa để thích nghi với lũ ở tỉnh An Giang trình bày nghiên cứu này được thực hiện nhằm hệ thống hóa và đánh giá tính phù hợp của kiến thức bản địa trong thích nghi với lũ của nông dân ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả sử dụng kiến thức bản địa trong việc giảm tính dễ bị tổn thương của nông dân vùng lũ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Dư lượng hoạt chất propiconazole trong đất ruộng và trong bùn đáy trên kênh nội đồng tại tỉnh Hậu Giang

Bài viết Dư lượng hoạt chất propiconazole trong đất ruộng và trong bùn đáy trên kênh nội đồng tại tỉnh Hậu Giang trình bày thực hiện nhằm xác định dư lượng propiconazole trong đất ruộng lúa, bùn đáy trên kênh nội đồng giữa khu vực canh tác lúa 3 vụ và 2 vụ/năm; đánh giá tương quan giữa dư lượng propiconazole với hàm lượng chất hữu cơ và thành phần cơ giới đất và bùn đáy,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chương 4: Keo tụ - tạo bông
 • 04/04/2013
 • 82.108
 • 979
Sách hướng dẫn về CDM
 • 27/03/2011
 • 69.753
 • 210

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu