Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Marketing - Bán hàng (8.006)

Bài giảng Chương 3: Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

"Bài giảng Chương 3: Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về chọn mẫu, lợi ích của việc chọn mẫu, hạn chế của việc chọn mẫu, các phương pháp chọn mẫu, quy trình chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hành vi tổ chức - Trường Đại học Thương mại

Nội dung bài giảng gồm: Khái quát về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, động viên người lao động, cơ sở của hành vi nhóm và xung đột, lãnh đạo và quyền lực, thông tin và cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc hình thành giá trị thương hiệu bột giặt OMO tại thị trường thành phố Cần Thơ

Bài viết Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc hình thành giá trị thương hiệu bột giặt OMO tại thị trường thành phố Cần Thơ trình bày nghiên cứu nhằm mục đích kiểm định, đánh giá thái độ người tiêu dùng về vai trò của chiêu thị trong việc hình thành giá trị thương hiệu nhóm hàng tiêu dùng luân chuyển nhanh tại thị trường thành phố Cần Thơ. Dựa trên cơ sở lý thuyết về giá trị thương hiệu đã có trên thế giới và tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

Bài viết Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam trình bày mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học về thuế được Stiglitz (1986) đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng trên thị trường bán lẻ hiện đại tại thành phố Cần Thơ

Bài viết Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng trên thị trường bán lẻ hiện đại tại thành phố Cần Thơ trình bày các nhà bán lẻ hiện đang đối mặt với một môi trường bán lẻ năng động và cạnh tranh bởi sự toàn cầu hóa, thị trường bão hòa, và tăng khả năng cạnh tranh thông qua mua bán và sát nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhãn hàng riêng tại các siêu thị bán lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bài viết Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhãn hàng riêng tại các siêu thị bán lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trình bày mục đích của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhãn hàng riêng của khách hàng tại hai siêu thị tổng hợp chuyên bán lẻ có nhãn hàng riêng là siêu thị Big C và siêu thị Co.opMart tại thành phố Cần Thơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Capital market integration of selected ASEAN countries and its investment implications

Capital market integration of selected ASEAN countries and its investment implications. The interaction channels between these markets provide valuable information to investors about possible investment gateways into these ASEAN6 countries. The dependence structure of unexpected returns between the US and ASEAN6 countries, and contagion of the Global Finance Crisis (GFC) are explored in the paper.


Materialism and green purchase intention: A study of urban Vietnamese consumers

Materialism and green purchase intention: A study of urban Vietnamese consumers. This study focuses on examining the impact of three components of materialism on green purchase intention for urban consumers in Vietnam, an emerging economy. An extended Theory of Planned Behavior (TPB) is applied as the conceptual framework for this study.


Shaping supply chain governance

Shaping supply chain governance. The production process is becoming more complex and involving multiple companies and countries. A lot of research has focused on how these activities are coordinated and how inter- firm transactions are governed.


The satisfaction-loyalty relationship in marketing: A critical review and future research

The satisfaction-loyalty relationship in marketing: A critical review and future research. The purpose of this study is to critically review and to recommend future research for the satisfaction-loyalty relationship (SLR) in marketing. The paper is based on over 75 papers published by top peer reviewed journals in marketing throughout the world over the past three decades.


Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu dùng trái cây của người tiêu dùng tại các siêu thị ở TP Hồ Chí Minh

Bài viết tập trung phân tích các yếu tố, xây dựng và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn và tiêu dùng trái cây của người tiêu dùng nhằm phân tích thực trạng tiêu thụ trái cây nội so với trái cây nhập khẩu tại các hệ thống siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Ảnh hưởng của tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành nước giải khát

Nghiên cứu đánh giá quan hệ giữa tiếp thị với các thành phần giá trị thương hiệu. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được thực hiện với 10 thương hiệu nước giải khát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Nghiên cứu các thành phần của tài sản thương hiệu Thanh Long Bình Thuận

Bài viết nhằm xây dựng mô hình định lượng và các giả thuyết về mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu Thanh Long Bình Thuận và các thành phần của nó. Kết quả nghiên cứu cho thấy tài sản thương hiệu Thanh Long Bình Thuận chịu tác động của 05 thành phần bao gồm: (i) Nhận biết thương hiệu, (ii) Liên tưởng thương hiệu, (iii) Chất lượng cảm nhận, (iv) Lòng trung thành thương hiệu, (v) Tính an toàn cảm nhận.


Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây thông qua thương hiệu, hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm

Bài viết tập trung xác định rõ ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc giành thị phần, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây, đó là: thương hiệu, hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm.


Influence of children and advertising on mother buying decision – moderating effect of children age

This study examined the impact of children and advertising on mother’s decision in buying products for their children in Vietnam. Moreover, children’s age and kinds of products were added to test their moderating impacts on mother’s decision.


Yếu tố tác động ý định tiêu dùng sản phẩm điện máy xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh – Tiếp cận theo lý thuyết hành vi dự định TPB

Mục đích nghiên cứu nhằm giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về người tiêu dùng từ đó đề ra các giải pháp và chính sách hỗ trợ, khuyến khích việc tiêu dùng SPĐMX, qua đó góp phần vào việc bảo vệ môi trường.


Các yếu tố tác động đến việc người tiêu dùng chọn mua hàng thực phẩm Việt Nam

Mục đích nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để nhà nước và các doanh nghiệp Việt hiểu rõ nhu cầu người tiêu dùng, đưa ra các chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp để tăng tính cạnh tranh cho hàng thực phẩm Việt Nam, giúp thị trường hàng thực phẩm nội địa ngày càng phát triển.


Retailer service quality and customer loyalty: Empirical evidence in Vietnam

This study investigates the relationship between retailer service quality and customer loyalty by conducting questionnaire survey on 664 buyers in several supermarkets in Vietnam. This questionnaire was constructed with 49 retail service quality items covering 6 service quality dimensions namely Physical aspects, Reliability, Personal Interaction, Problem solving and Policy and Information of goods, and 2 customer loyalty items.


The relationship between service quality and customer loyalty in specialty supermarkets: Empirical evidence in Vietnam

This study investigates the relationship between service quality of electronic supermarkets and customer loyalty by conducting questionnaire survey on 237 buyers in Tran Anh electronic supermarkets in Hanoi, Vietnam.


The emerging food retail structure of Vietnam: Phases of expansion in a post-socialist environment

Purpose: To trace the modernisation of the retail structure of Vietnam from a closed market to one that is increasingly open to retail TNC entry and associated Western retail formats.


Technology acceptance model and the paths to online customer loyalty in an emerging market

The technology acceptance model (TAM) hasbeen well-known for decades. However, the global adoption of the Internet creates new interests in utilizing TAM in e-commerce and the post-consumption intention, especially in emerging markets.


Tác động của yếu tố xuất xứ hàng hóa đến thái độ và hành vi mua hàng của khách hàng: Trường hợp nghiên cứu mặt hàng sữa công thức dành cho trẻ em có xuất xứ từ Mỹ

Bài viết Tác động của yếu tố xuất xứ hàng hóa đến thái độ và hành vi mua hàng của khách hàng: Trường hợp nghiên cứu mặt hàng sữa công thức dành cho trẻ em có xuất xứ từ Mỹ trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, hầu hết các biến được đề xuất bao gồm: Nhóm biến “Ấn tượng xuất xứ - Nền kinh tế”, “Ấn tượng xuất xứ - Văn hoá & xã hội”, “Ấn tượng xuất xứ - Nhân khẩu học”, và “Ấn tượng xuất xứ - Tâm lý & công nghệ” đã bao quát được các nhân tố và mức ảnh hưởng của xuất xứ quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ của hệ thống siêu thị Hapro mart Hà Nội

Bài viết Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ của hệ thống siêu thị Hapro mart Hà Nội trình bày nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng về dịch vụ bán lẻ để đề xuất giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với hệ thống siêu thị Hapro Mart trên địa bàn thành phố Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhu cầu hỗ trợ hoạt động marketing của các doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Bài viết Nhu cầu hỗ trợ hoạt động marketing của các doanh nghiệp xã hội Việt Nam trình bày giới thiệu khái niệm DNXH và các đặc điểm của marketing DNXH; phần hai phân tích các kết quả nghiên cứu thực địa chính: phần ba đưa ra một số khuyến nghị và kiến nghị chính cho các bên liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tăng cường hiệu quả xuất khẩu thông qua kết hợp phương pháp marketing truyền thống và internet marketing

Bài viết Tăng cường hiệu quả xuất khẩu thông qua kết hợp phương pháp marketing truyền thống và internet marketing trình bày hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là web và Internet đã làm thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh, marketing, quảng cáo, bán hàng và xuất nhập khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - Đại học Thương mại

Chương 5 - Phương pháp phỏng vấn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - Đại học Thương mại

Chương 9 - Báo cáo kết quả nghiên cứu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - Đại học Thương mại

Chương 7 - Bảng câu hỏi. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chuẩn bị dữ liệu, các loại phân tích thống kê, phân tích mô tả, phân tích khác biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - Đại học Thương mại

Chương 2 - Xác định vấn đề nghiên cứu marketing. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề, hình thành đề cương nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - Đại học Thương mại

Chương 4 - Phương pháp quan sát và thử nghiệm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hiểu được thế nào là thiết kế nghiên cứu, biết được các loại thiết kế nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu