Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (143.381)

Đồ án: Thiết kế phân xưởng sản xuất găng tay y tế năng suất 8 triệu đôi /năm

Đồ án "Thiết kế phân xưởng sản xuất găng tay y tế năng suất 8 triệu đôi /năm" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đưa ra quá trình công nghệ, điều kiện tồn trữ và bảo quản nguyên liệu, bán thành phầm và sản phẩm, quy trình nhúng găng, nguyên tắc thành lập đơn pha chế,....


Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên và khái quát giao thông vận tải TP.HCM. Chương 2: Cơ sở lí luận về nút giao thông và tổ chức giao thông. Chương 3: Hiện trạng giao thông tại nút. Chương 4: Đề xuất phương án cải tạo nút. Chương 5: Tổng quan phương án thiết kế cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Quận 1. Chương 6: Tổ chức phân luồng giao thông cho giải pháp xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường công trình cầu vượt bằng thép.


Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATAX thực hiện đối với khách hàng XYZ

Khóa luận này có kết cấu nội dung gồm lời mở đầu, phần 1 - cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán theo chương trình kiểm toán mẫu do hội kiểm toán viên hành nghề việt nam ban hành, phần 2 - thực trạng kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX đối với khách hàng xyz, phần 3 - nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.


Major Thesis: Current situations of designing audit procedures in auditing the financial statements of listed companies implemented by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd

The article divide into 3 chapters. Chapter 1: Overview of audit documentation and working papers in auditing financial statements. Chapter 2: Current situations of designing audit procedures in auditing the financial statements of listed companies implemented by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd. Chapter 3: Some remarks and proposals for establishing working papers library of company accounting and audit aac.


Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng phần mềm Địa cầu ảo (Google Earth) trong thiết kế một số bài giảng Địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Mục đích nghiên cứu nhằm giúp người đọc thấy được tầm quan trọng, tính tất yếu, tính hiệu quả của việc kết hợp dạy học trên lớp và ứng dụng công nghệ thông tin đối với quá trình học tập, dạy học môn Địa lí cho đối tượng học sinh THPT. Đồng thời đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và hình thành cho các em các năng lực tư duy, năng lực chủ động, năng lực sáng tạo trong tập trên lớp và được trải nghiệm những ứng dụng của tin học ngay trong quá trình dạy và học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng ở trường THPT.


Hướng dẫn thực tập cuối khóa, viết báo cáo thực tập

Mục đích của bài viết này nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế và vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong lĩnh vực chuyên ngành kiểm toán vào thực tiễn hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tại các công ty kiểm toán độc lập, thực tiễn kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, ngân hàng. Qua đó, sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn nhằm bổ sung và khẳng định những vấn đề lý luận cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.


Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư: Tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu lò WWER-1000 bằng MCNP

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm tìm hiểu đặc điểm công nghệ và thiết kế của BNL dùng trong lò phản ứng hạt nhân VVER-1000. Mô phỏng gần đúng và tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu hạt nhân của lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình MCNP5.


Tiểu luận: Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài tiểu luận này sẽ trình bày về vấn đề Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bài tiểu luận sẽ đi luận từng vấn đề nhỏ, từng khía cạnh để hiểu rõ những bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ,... của những vấn đề nêu trên.


Tiểu luận: Phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn Toán ở Trung học cơ sở

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm thấy được hai mặt ưu và nhược điểm của thầy và trò trong việt áp dụng phương pháp mới vào dạy và học. Từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc giảng dạy sau này, đồng thời mỗi người sẽ có những đóng góp riêng để cho môn học càng ngày đạt chất lượng cao.


Tiểu luận: Vận dụng lý luận giá trị thặng dư trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ quá trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Qua nghiên cứu đề tài giúp chúng ta hiểu được quá trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào sự phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay


Tiểu luận: Thực trạng giải quyết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Quan điểm chung về tôn giáo của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương 2: Tình hình giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Những giải pháp để giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.


Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

"Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường" căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.


Tiểu luận: Tìm năng thực trạng và phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, Thành phố Hội An

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn về du lịch cộng đồng. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh. Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hiệu quả du lịch cộng đồng tại rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh.


Tiểu luận: Đặc trưng của chủ nghĩa hiện thực

Bài tiểu luận này cung cấp một cái nhìn có tính hệ thống về chủ nghĩa hiện thực đồng thời thấy được tương quan giữa chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam với chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế giới. Hình thành trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, chủ nghĩa hiện thực Việt Nam mang những đặc điểm chung,phổ biến đồng thời lại có những đặc điểm riêng mang tính dân tộc độc đáo.


Đề tài nghiên cứu khoa học: Phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội

Báo cáo này có kết cấu nội dung gồm 6 chương. Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Khảo sát và đặc tả hệ thống. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 4: Nền tảng lý thuyết và kỹ thuật áp dụng. Chương 5: Kết quả thực nghiệm. Chương 6: Kết luận và kiến nghị.


Tiểu luận: Vận dụng lý luận tích lũy tư bản của chủ nghĩa Mác Lenin vào xây dựng nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu sâu hơn về tích lũy tư bản và những thay đổi trong bối cảnh hiện nay. Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện nay hóa theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta.


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7 – 1200

"Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7 – 1200" trình bày về việc ứng dụng PLC trong quá trình sản xuất bê tông tại các trạm trộn bê tông xi măng thực sự đã mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho các quá trình sản xuất nhằm tạo điều kiện tốt nhất để có thể tiếp xúc, làm quen với các thiết bị tự động và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.


Đồ án kỹ sư nông học: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BA và NAA đến sự sinh trưởng và phát triển của giống hoa hồng nhung (Rosa hybrida l) bằng phương pháp nuôi cấy mô

Mục tiêu đề tài nhằm xác định được chất khử trùng và thời gian khử trùng thích hợp nhất để khử trùng mẫu cấy. Xác định được nồng độ BA thích hợp nhất đến sự hình thành chồi cây hoa hồng Nhung. Xác định được nồng độ NAA thích hợp nhất đến sự hình thành rễ cây hoa hồng Nhung trong giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.


Bài tập nghiệp vụ cuối khoá: Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 - 6 tuổi

Đề tài góp phần làm sáng tỏ tính đúng đắn của các vấn đề lý luận về học tập và vui chơi của trẻ em, về phương châm "Học mà chơi, Chơi mà học" trong trường mầm non, làm phong phú hơn cách hiểu, cách nhìn "Trẻ em hiện đại" trong giáo dục mẫu giáo.


Báo cáo: Bệnh tiêu khát (đái tháo đường) bài thuốc YHDT - biến chứng và điều trị

"Báo cáo: Bệnh tiêu khát (đái tháo đường) bài thuốc YHDT - biến chứng và điều trị" trình bày về các chuẩn đoán của bệnh tiểu đường, các cách kiểm soát lượng đường huyết, những biến chứng và cách điều trị bệnh tiêu khát. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Công tác dân vận của Đảng ủy xã Đồng Tâm

Báo cáo này thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BDVHU ngày 26/02/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy về kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận của Đảng năm 2018; Công văn số 53-CV/BDVHU ngày 29/5/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy thông báo lịch kiểm tra giám sát năm 2018; Khối Dân vận Đảng ủy xã Đồng Tâm báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận theo nội dung kiểm tra của Ban Dân vận Huyện ủy.


Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Chính sách tài khóa và tình hình thực hiện chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay

Bài tiểu luận này gồm cớ 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 2 chương. Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết lý luận. Chương 2: Nghiên cứu thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa Bắc thơm trên địa bàn xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Mục tiêu nghiên cứu nhằm giúp góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ lúa Bắc thơm; Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ lúa Bắc thơm của các hộ nông dân ở xã Hải An.


Bài thuyết trình: Công nghệ sản xuất cồn từ tinh bột

"Bài thuyết trình: Công nghệ sản xuất cồn từ tinh bột" có nội dung trình bày về cồn Etylic C2H5OH, nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn, quy trình công nghệ sản xuất cồn, ứng dụng cồn. Bài thuyết trình này nhằm giúp các bạn hiểu rõ thêm về công nghệ sản xuất cồn và các quy trình cần thiết để điều chế ra cồn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng chiến lược marketing – mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang Novelty của Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCPg ty may Nhà Bè CTCP

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Để từ đó đề ra những đề xuất hỗ trợ cần thiết để phát triển thương hiệu thời trang Novelty của Tổng công ty may Nhà Bè.


Đồ án: Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/h

Mục tiêu của đồ án “Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/h” là thiết kế hệ thống cô đặc dứa từ nồng độ chất khô 15% đến 60% với năng suất 3 tấn/h đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồ án này đề cập đến các vấn đề liên quan đến các kiến thức cơ bản về quá trình cô đặc dung dịch nước dứa, quy trình công nghệ, tính toán cân bằng vật chất, năng lượng, sự truyền nhiệt cho thiết bị cô đặc, tính chi tiết cho thiết bị chính và những thiết bị phụ cần thiết theo yêu cầu.


Báo cáo Đầu tư dự án Trung tâm đua ngựa thể thao vui chơi giải trí Cần Thơ

Dự án này với mục tiêu xây dựng một trường đua ngựa hiện đại bậc nhất Đông Nam Á hiện nay, đồng thời trường đua đáp ứng được các tiêu chuẩn Quốc tế, để có thể tổ chức các giải đua ngựa danh tiếng, hướng đến xây dựng một trường đua có thể tổ chức được các môn đua ngựa thuộc hệ thống thi đấu của Seagame, Olympic.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm phân tích sự thay đổi các tài sản sinh kế của các hộ gia đình khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ khi bị thu hồi đất. Đánh giá tác động của việc thu hồi đất đến sự thay đổi về thu nhập, chi tiêu của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của hộ gia đình vùng nông thôn; tìm hiểu vai trò của vốn con người và những nguyên nhân dẫn đến khác biệt về kết quả sinh kế.


Luận án Tiến sĩ: Năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi (Nghiên cứu tỉnh Sơn La)

Luận án này có kết cấu nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Nghiên cứu tình huống về năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi tỉnh Sơn La. Chương 4: Kết quả nghiên cứu định lượng về năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi tỉnh Sơn La. Chương 5: Thảo luận kết quả nghiên cứu và khuyến nghị.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu