Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lịch sử - Văn hoá (11.521)

Chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Bài viết Chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay trình bày: hoạt động của các chợ nổi tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó, chúng tôi muốn trình bày tranh tương đối toàn diện về hệ thống chợ nổi,từ mạng lưới hàng hóa, phương thức tiêu thụ, đến các nhân tố tác động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các chợ nổi hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai trong các gia đình Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai trong các gia đình Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh trình bày: Cùng với sự biến chuyển của xã hội, quan niệm truyền sinh của người Công giáo cũng có sự thay đổi. Hiện nay, các cặp vợ muốn chồng Công giáo TPHCM đã có nhận thức chồng Công giáo TPHCM đã có nhận thức sản và đang có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ chế quản lý của làng Minh Hương Chợ Lớn (một phân tích qua bản “Khoán Ước và tiểu sử các vị tiền bối”)

Bài viết Cơ chế quản lý của làng Minh Hương Chợ Lớn (một phân tích qua bản “Khoán Ước và tiểu sử các vị tiền bối”) trình bày về: phân tích cơ chế nhóm người quản lý của làng Minh Hương Chợ Lớn, từ cùng với việc quản lý các thành viên trong Ban Quản trị cho đến từng người dân trong làng, qua đó, nhấn mạnh vai trò của Khoán ước đối với việc gìn giữ tôn ti trật tự mộ trong ngôi làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoạt động “thương hồ” của người Việt ở Nam Bộ

Bài viết Hoạt động “thương Hồ” của người Việt ở Nam Bộ trình bày về hoạt động “thương hồ” của người Việt ở Nam Bộ - một cộng đồng di động - dưới khía cạnh văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Triết lý nhân sinh trong Triết học Phật giáo thời Trần

Bài viết Triết lý nhân sinh trong Triết học Phật giáo thời Trần trình bày phân tích tư tưởng của ba nhà Thiền học tiêu biểu của nhà Trần, tác giả cho thấy bước phát triển của Phật giáo Việt Nam thời kỳ này, và điều đó đã góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa và sức mạnh Đại Việt thế kỷ XIII-XIV,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mối quan hệ giữa diễn ngôn và quyền lực

Bài viết Mối quan hệ giữa diễn ngôn và quyền lực trình bày: Hệ thống chức vị là khía cạnh khảo sát quan trọng khi nghiên cứu về cộng đồng tôn giáo, hệ thống này thường được xem là minh nhiên và hiển nhiên do được thiết lập từ nền tảng triết lý tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) qua đánh giá của các học giả Phương Tây

Bài viết Trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) qua đánh giá của các học giả Phương Tây trình bày: Góp phần làm rõ hơn những giá trị của trận “Điện Biên Phủ trên không” qua những đánh giá của các học giả phương Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam (một nghiên cứu qua luật Hồng Đức và luật Gia Long)

Bài viết Địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam (một nghiên cứu qua luật Hồng Đức và luật Gia Long) trình bày: Tìm hiểu vị trí của người phụ nữ trên một số khía cạnh như hôn nhân gia đình, sở hữu tài sản và các mối quan hệ xã hội đương thời qua hai Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức) và Hoàng Việt luật lệ (luật Gia Long),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lễ Pơthi của người Giarai ở Tây Nguyên

Bài viết Lễ Pơthi của người Giarai ở Tây Nguyên trình bày dựa trên các tư liệu ghi chép về Lễ hội Pơthi ở làng Doach, xã Iavê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho sinh viên hiện nay

Bài viết Một số vấn đề giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho sinh viên hiện nay trình bày khái quát nhận thức của sinh viên về truyền thống dân tộc, sự cần thiết và một số yêu cầu trong việc giáo dục truyền thống cho sinh viên hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vị thế của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam

Vị thế của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam trình bày nội dung về: Vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam; Vai trò của Phật giáo trong văn hóa hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hệ thống tổ chức và hoạt động của Caritas trên thế giới và Việt Nam

Bài viết Hệ thống tổ chức và hoạt động của Caritas trên thế giới và Việt Nam trình bày: Caritas thế giới; Đưa tinh thần bác ái vào cuộc sống; Cartias tại Việt Nam; Những ảnh hưởng đến đời sống xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Sự biến đổi của tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Bài viết Sự biến đổi của tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế trình bày: Trình bày một số biến đổi của tôn giáo ở Việt Nam trên ba phương diện cơ bản là niềm tin, thực hành và cộng đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Dấu ấn tôn giáo Islam trong văn hóa chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Dấu ấn tôn giáo Islam trong văn hóa chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Đây là một nguồn tài liệu gốc hữu ích giúp hình dung và nhận diện rõ hơn về quá trình hình thánh Islam giáo Bàni và Islam giáo chính thống của người Chăm ở Việt Nam ngày nay và hi vọng gợi mở hướng nghiên cứu mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kết quả và khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam qua một số nguồn tư liệu

Kết quả và khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam qua một số nguồn tư liệu trình bày việc phân loại và phân tích theo 5 nội dung: Đối tượng nghiên cứu; Số lượng bài nghiên cứu; Tác giả nghiên cứu; Địa bàn nghiên cứu; Tộc người nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo

Bài viết Quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo trình bày nội dung: Khái niệm quyền thể và pháp nhân; Khái niệm quyền thể nhân và quyền pháp nhân tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Về chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc

Bài viết Về chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc trình bày quyền lợi cơ bản của người dân được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, cũng là nguyên tắc cơ bản để Đảng Cộng sản Trung Quốc ứng xử với tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội dưới gốc nhìn phân tâm học của S.Freud

Bài viết Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội dưới gốc nhìn phân tâm học của S.Freud trình bày: Phân tâm học có sự ảnh hưởng không những đến nhiều lĩnh vực tri thức của con người như văn chương, nghệ thuật, tôn giáo, nhân chủng học, giáo dục, luật pháp, xã hội, luật học, sử học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiếp biến văn hóa Chăm Islam ở Việt Nam qua nghi lễ Kareh của người Chăm Awal một góc nhìn cấu trúc luận

Bài viết Tiếp biến văn hóa Chăm Islam ở Việt Nam qua nghi lễ Kareh của người Chăm Awal một góc nhìn cấu trúc luận: Đi tìm những khác biệt và tương đồng trong sự gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Champa và Islam thông qua nghi lễ Kareh của người Chăm Awal,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ý nghĩa lễ vu lan trong đạo đức học Phật giáo

Bài viết Ý nghĩa lễ vu lan trong đạo đức học Phật giáo trình bày quan điểm của Phật giáo về đạo làm con cũng chính là đạo làm người, là những nguyên tắc đạo đức căn bản của con người. Đây là giá trị cao đẹp của Phật giáo được phát huy, nhất là trong bối cảnh hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Quá trình 40 năm (1975 - 2015)

Bài viết Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Quá trình 40 năm (1975 - 2015) trình bày những nội dung: Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng qua báo cáo Chính trị các kỳ đại hội Đảng , Cương lĩnh phát triển đất nước và qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Đổi mới chính sách đối với một số tôn giáo mang tính đặc thù; Thành tựu và bài học kinh nghiệm của tiến trình đổi mới quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của Phật giáo trong xây dựng lối sống của người dân tại Hà Nội

Bài viết Tác động của Phật giáo trong xây dựng lối sống của người dân tại Hà Nội: Đề cập đến sự biến đổi các giá trị đạo đức truyền thống và vai trò của Phật giáo trong xây dựng lối sống mới ở Hà Nội tại các phường đô thị hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Dung hợp giữa phật giáo với thơ Mẫu qua niềm tin tôn giáo: Nghiên cứu một số trương hơp tại Hải Phòng

Bài viết Dung hợp giữa Phật giáo với thơ Mẫu qua niềm tin tôn giáo: Nghiên cứu một số trương hơp tại Hải Phòng trình bày: là kết quả nghiên cứu xã hội học về mối quan hệ giữa Phật giáo với thơ Mẫu hiện nay thể hiện qua niềm tin của người đi lễ ở Thành phố Hải Phòng. Kết quả điều tra góp phần khẳng định sự dung hợp giữa hai niềm tin tôn giáo nêu trên đã, đang và sẽ tiếp tục song hành cùng nhau nhưng mỗi giai đoạn lại mang một nét mới, một “màu sắc” đặc trưng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chủ nghĩa tư bản, cộng đồng và sự trỗi dậy của các nghi thức thờ cúng phi luân ở Đài Loan

Bài viết chỉ ra rằng sự lớn mạnh của thờ cúng cô hồn ở Đài Loan bao hàm cả hai hình thái vừa thích nghi với hệ thống giá trị mới vừa kháng cự lại văn hoá. Đền thờ 18 Vua ca ngợi nền kinh tế thị trường và khích lệ mọi người trong nền kinh tế đó, nhưng ngôi đền cũng lên án rằng đó là nền kinh tế tạo điều kiện cho những gia trị phi đạo đức phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoạt động hướng dẫn Phật tử của Tăng, Ni hiện nay và thực trạng giải pháp

Bài viết Hoạt động hướng dẫn Phật tử của Tăng, Ni hiện nay và thực trạng giải pháp trình bày: nghiên cứu thực trạng hoạt động hướng dẫn Phật tử ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này là một việc làm cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xu hướng biến đổi của sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên của người dân Hà Nội hiện nay

Bài viết Xu hướng biến đổi của sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên của người dân Hà Nội hiện nay: Đề cập đến xu hướng biến đổi của sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên hiện nay (qua nghiên cứu tại một số ngôi chùa ở Hà Nội). Trong nhiều xu hướng biến đổi, xu hướng Phật giáo dung hợp văn hóa dân tộc đã, đang và sẽ còn là xu hướng chủ đạo của Phật giáo Việt Nam trong tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Hội chư bà của Phật giáo nhìn từ lý thuyết vốn xã hội

Bài viếtHội chư bà của Phật giáo nhìn từ lý thuyết vốn xã hội trình bày: Mục tiêu vận dụng các lý thuyết nhân học hiện đại để tìm hiểu các vấn đề thực hành tôn giáo trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khái quát tư tưởng và phong trào tiêu biểu của một số trào lưu Islam giáo

Bài viết Khái quát tư tưởng và phong trào tiêu biểu của một số trào lưu Islam giáo trình bày: Khái quát những nhà tư tưởng hàng đầu của một số trào lưu Islam giáo để có thể lý giải phần nào sự nổi lên hiện nay của các trào lưu mang tên Islam giáo,... Mời các bạn cùng tha khảo.


Quan điểm của Vatican, liên hội đồng Giám mục á châu và hội đồng giám mục Việt Nam về truyền thông, truyền thông xã hội

Bài viết Quan điểm của Vatican, liên hội đồng Giám mục á châu và hội đồng giám mục Việt Nam về truyền thông, truyền thông xã hội trình bày: đề cập một số quan điểm của Vatican về truyền thông và truyền thông xã hội; Việc triển khai thực hiện quan điểm của Vatican ở Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và Hội đồng Giám mục Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xu hướng cá thể hóa niềm tin tôn giáo hiện nay

Bài viết Xu hướng cá thể hóa niềm tin tôn giáo hiện nay trình: 4 dạng thức cụ thể của xu hướng cá thể hóa niềm tin tôn giáo với những đặc tính, biểu hiện của chúng. Nghiên cứu này có thể góp phần tiếp cận các hiện tượng tôn giáo ngày càng phong phú, phức tạp trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt với “hiện tượng tôn giáo mới”,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
 • 15/05/2011
 • 62.640
 • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thuyết Tiến hóa
 • 18/01/2011
 • 14.157
 • 782
Văn hóa khoa học
 • 17/05/2011
 • 64.320
 • 984
Con Đường Thứ Ba
 • 10/06/2009
 • 36.583
 • 298

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu