Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lịch sử - Văn hoá (11.884)

Điển cố trong Thư trì thi tập của Vũ Phạm Hàm

Điển cố là một câu chuyện về việc cũ người xưa được rút gọn lại hoặc có thể chỉ là một vài chữ được rút ra từ tác phẩm cổ. Trong Thư Trì thi tập, Vũ Phạm Hàm đã sử dụng một số điển cố nhằm giúp câu thơ ngắn gọn, súc tích, thanh nhã, sinh động. Các điển cố ông sử dụng chủ yếu được rút ra từ truyền thuyết, thơ văn cổ Trung Hoa.


Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945

Lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới đã chứng minh, cách mạng muốn thắng lợi phải có thời cơ. Thời cơ rất quý và hiếm, song thời cơ sẽ qua đi nếu cách mạng chưa hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết để chủ động nắm chắc lấy nó. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thể hiện sự nhạy bén của Đảng; biểu hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân trong quá trình chuẩn bị lực lượng và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Vì vậy có thể khẳng định, sự chuẩn bị sẵn sàng về chủ trương, lực lượng và dự đoán chính xác thời cơ, mau lẹ chớp lấy thời cơ, đó chính là một trong những bí quyết lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945.


Sự đổi mới tư duy của Đảng cộng sản Việt Nam về sức mạnh bảo vệ tổ quốc

Trong thời kỳ đổi mới, bảo vệ Tổ quốc có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc. Kế thừa truyền thống của dân tộc, quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước, Đảng ta luôn quán triệt quan điểm bảo vệ Tổ quốc, là điểm nhất quán trong đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Đảng đã chú trọng đổi mới nhận thức về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội hiện đại.


Yếu tố ngoài cốt truyện mang dấu ấn dân gian trong tiểu thuyết Vi Hồng

Trong tiểu thuyết Vi Hồng, yếu tố ngoài cốt truyện có màu sắc riêng, khó trộn lẫn. Yếu tố ngoài cốt truyện mang dấu ấn dân gian là kho tư liệu phong phú về tri thức bản địa, tạo nên sức hấp dẫn và phong cách riêng cho tác phẩm. Tuy nhiên, đôi khi dấu ấn dân gian làm cho tác phẩm mang nặng chất kể tả, thiếu tính hiện đại. Khắc phục nhược điểm, phát huy ưu thế của yếu tố dân gian là một trong những lối đi vừa truyền thống vừa hiện đại, góp phần nâng cao giá trị văn xuôi dân tộc thiểu số trong hành trình phát triển và hội nhập.


Vài nét về dấu ấn văn hóa tày trong hai tiểu thuyết rRễ người dài và Mùa hoa dải đường của nhà văn Ma Trường Nguyên

Trong tiểu thuyết Rễ người dài và Mùa hoa dải đường bản sắc vưn hóa được thể hiện trong mối quan hệ làng bản, trong tình yêu nam nữ, cũng như đời sống tín ngưỡng của người Tày. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Bí mật Tử Cấm Thành Bắc Kinh: Phần 1 - NXB Văn học

Phần 1 ebook "Bí mật Tử Cấm Thành Bắc Kinh" do NXB Văn học ấn hành gồm các nội dung sau: Kinh sử ngày xưa, Tử Cấm Thành và kinh kịch, ngói lưu ly trong Tử Cấm Thành, sự tôn nghiêm của Cửu Long Bích và Cửu Ngũ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí mật Tử Cấm Thành Bắc Kinh: Phần 2 - NXB Văn học

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Bí mật Tử Cấm Thành Bắc Kinh" do NXB Văn học ấn hành gồm các nội dung sau: Hoàng Lăng ngoài Thập Tam Lăng, sự thần bí của lăng tẩm đế hậu Minh, Thanh, tiết lộ bí mật thuốc trường sinh bất lão của cung đình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này (1) trình bày thực trạng xây dựng văn hoá chất lượng (VHCL) tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, (2) phân tích một số khó khăn và thuận lợi trong việc xây dựng VHCL tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và (3) đề xuất giải pháp nhằm phát triển VHCL qua việc khai thác những thuận lợi và phát huy những thành tựu, đồng thời khắc phục những khó khăn trở ngại trong quá trình xây dựng và phát triển VHCL.


Về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu triều Nguyễn

Khi thành lập vương triều, Gia Long đã duy trì nền quân chính trên lãnh thổ rộng lớn với hai đơn vị hành chính cấp thành cai quản hai vùng đất tương ứng với Bắc bộ và Nam bộ Việt Nam ngày nay. Gia Định thành, đơn vị hành chính cai quản khu vực Nam bộ, do Lê Văn Duyệt đứng đầu có vai trò hết sức quan trọng về kinh tế, quốc phòng và ngoại giao.


Cách xử lý mềm dẻo mối quan hệ với các nước lớn của Việt Nam ở Hội nghị Genève năm 1954

Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954, là một diễn đàn quốc tế ñđa phương, Việt Nam tham gia diễn đàn đa phương do các nước lớn chi phối nên gặp khó khăn trong việc phát huy được thế thắng trên chiến trường, rất khó giành thế chủ động trong đàm phán, nhưng với việc đánh giá đúng tình hình, Việt Nam đã xử lý linh hoạt mối quan hệ với các nước lớn tham gia Hội nghị, ñem lại những thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao, qua đó cho Việt Nam bài học về xử lý mối quan hệ với các nước lớn.


Sự gặp gỡ và chuyển giao thế hệ giữa các sĩ phu Nho học với trí thức Tây học trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Mối liên hệ gắn kết giữa sĩ phu Nho học với trí thức Tây học thể hiện rõ nét thông qua phong trào Đông du, phong trào Duy tân, thông qua hoạt động báo chí sôi nổi và thông qua những hoạt ñộng của Hội Trí Tri... Tất cả họ gặp nhau ở một điểm là giải quyết những yêu cầu lịch sử ñặt ra cho dân tộc Việt Nam: độc lập và Phát triển.


Đa văn hóa ở Australia và Việt Nam – một góc nhìn so sánh

Australia và Việt Nam là hai quốc gia, mà theo cách phân chia theo địa lý là hai quốc gia ở hai châu lục khác nhau. Quá trình hình thành hai quốc gia-dân tộc (Nation-État) và quá trình hình thành văn hóa cũng có nhiều nét khác nhau. Trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giáo cũng như sự hợp tác kinh tế, văn hóa có nhiều khởi sắc. Đi tìm sự tương đồng và khác biệt trong khía cạnh văn hóa là nội dung chính cùa bài viết.


Thích ứng sinh kế của người nhập cư Khmer tại quận ven đô: Điển cứu tại phường Bình Trị Đông B và phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Vùng ven đô được biết đến như một khu vực chuyển tiếp giữa nông thôn và đô thị, là nơi tích tụ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với nhu cầu cao về lao động. Bình Tân là một trong những quận vùng ven của TP. HCM với tốc độ đô thị hóa cao, là địa bàn thu hút các dòng di cư từ nông thôn ra thành thị, đặc biệt là lao động từ ĐBSCL.


Nghi lễ sinh đẻ của người Cơ ho Srê ở huyện Di Linh, Lâm Đồng

Nghiên cứu nghi lễ sinh đẻ của một tộc người trong bối cảnh hiện nay không chỉ giúp cho việc hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá của một tộc người. Mà quan trong hơn, trong bối cảnh hiện nay, khi những thành tựu y học không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng được những nhu cầu của người dân vùng sâu, vùng xa.


Tìm hiểu quân đội triều Nguyễn giai đoạn 1858-1884

Khi phải đối diện với ngoại xâm, vai trò của lực lượng quân đội trở nên hết sức quan trọng, là nhân tố quyết định vận mệnh của đất nước. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, giai đoạn 1858- 1884 tương ứng với quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ I. Bài viết hướng tới việc làm rõ những vấn đề về tổ chức; chế độ tuyển dụng và huấn luyện; khả năng chiến ñấu của quân đội nhà Nguyễn. Từ đó giúp lý giải tại sao quân đội nhà Nguyễn lại thất bại trong việc cuộc chiến đấu chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp.


Tín ngưỡng thờ Quan Thánh Đế Quân và Quan Đế Miếu ở vùng Hồng Ngự

Tín ngưỡng thờ Quan Thánh đế Quân (Quan Công) xuất phát từ nhu cầu văn hóa tâm linh của người Hoa. Quan Đế Miếu nơi thờ Quan Thánh Đế được xây cất bởi tư duy nhị nguyên của họ. Ở Nam bộ nói chung và vùng Hồng Ngự - đồng Tháp nói riêng, trong buổi ñầu mở ñất phương Nam, chúa Nguyễn đã khéo léo sử dụng các di thần nhà Minh như một phần của nguồn nhân lực để khai phá vùng đất mới, nên chấp thuận cho họ cư trú và xây cất Quan Đế Miếu.


Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-1960)

Bài viết này phân tích và làm rõ quá trình đấu tranh anh dũng, bất khuất của quân và dân Cần Thơ anh hùng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-1960).


Thực trạng và giải pháp khai thác các di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Bài viết Thực trạng và giải pháp khai thác các di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ trình bày di tích lịch sử - văn hóa là bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa; đồng thời, di tích lịch sử - văn hóa cũng là nguồn tài nguyên quý giá để đẩy mạnh phát triển du lịch. Việc khai thác các di tích lịch sử - văn hóa để phát triển du lịch không những đem lại các lợi ích kinh tế - xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phật giáo - Bài 4: Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam

Bài giảng "Phật giáo - Bài 4: Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam" có nội dung trình bài về sự ra đời và phát triển của Phật giáo, giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức, phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam.


Di văn Hán Nôm và việc tái lập lịch sử đình An Bình xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Bài viết Di văn Hán Nôm và việc tái lập lịch sử đình An Bình xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trình bày qua khảo sát thực tế, những di văn này đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại do nhiều nguyên nhân khác nhau, càng xót xa hơn khi được biết lai lịch của đình An Bình cơ hồ đã “an nghỉ” theo các bậc lão niên ngày nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tuyển chọn, sử dụng quan lại triều vua Lê Thánh Tông - Bài học cho việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hiện nay

Bài viết Tuyển chọn, sử dụng quan lại triều vua Lê Thánh Tông - Bài học cho việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hiện nay trình bày dưới thời Vua Lê Thánh Tông, tuyển chọn quan lại được thực hiện bằng nhiều hình thức tiến bộ bao gồm bầu cửđối với chức danh xã trưởng, thi cử đối với các chức quan cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Về Tết nguyên tiêu ở Việt Nam và Trung Quốc

Bài viết giúp độc giả hiểu rõ hơn về lịch sử và ý nghĩa của Tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc và Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu.


Khu phố cổ Thăng Long - Hà Nội từ góc nhìn địa danh học

Địa danh là một nhân chứng thầm lặng về lịch sử tồn tại và phát triển của một khu vực trong những điều kiện chính trị, văn hóa, địa lí, kinh tế nhất định. Với bức tranh địa danh vẫn còn mang tính phác thảo trong một khoảng thời gian không đủ dài như vậy, ai cũng có thể cảm nhận được cái hồn chung của một khu phố được mang danh là “cổ” nhưng thầm lặng có những biến đổi và phát triển hết sức quan trọng cùng với sự biến đổi và phát triển của Hà Nội. Vì vậy bên cạnh mục đích học thuật, bài viết hi vọng giúp những người sống ở Hà Nội, yêu Hà Nội có thêm tư liệu về lịch sử của khu vực mang tính biểu trưng của thành phố 1000 năm tuổi này.


Tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở các trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ

Bài viết Tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở các trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ trình bày toàn cầu hóa đã và đang tạo nên xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội nhập quốc tế tạo nên nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều thách thức, trong đó có thách thức về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo


Kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam

Kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày và phân tích cơ sở và sự cần thiết của việc kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tinh thần yêu nước của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Bài viết Tinh thần yêu nước của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử trình bày trình bày và phân tích những nét đẹp truyền thống quý báu về tinh thần yêu nước của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; qua đó nhấn mạnh những chuẩn mực chung và riêng cần phải có cho tất cả mọi người dân, cho từng người, từng ngành, từng giới, từng lứa tuổi, địa vị xã hội, vùng miền,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm cách mạng tháng mười Nga của Hồ Chí Minh

Bài viết Sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm cách mạng tháng mười Nga của Hồ Chí Minh trình bày hành trình tìm đưòng cứu nước, Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, tìm hiểu về Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và tìm thấy ở đây con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo các kinh nghiệm quý báu của cách mạng tháng Mười Nga vào thực tiễn cách mạng Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Bài viết Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay đề cập đến vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay. Qua đó, đưa ra một số đề xuất nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Truyền thống ngoại giao văn hóa Việt Nam

Bài viết Truyền thống ngoại giao văn hóa Việt Nam đề cập và phân tích những đặc trưng chủ yếu của ngoại giao văn hóa truyền thống của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Những điều dạy về phật của Phật hoàng Trần Nhân Tông: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Bài giảng tại viện Kỳ Lân, hành trạng của thượng sĩ Tuệ Trung, tờ biểu xin đại tạng kinh, bài học sống đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hindu Gods And Heroes
 • 06/05/2013
 • 83.902
 • 698
Vụ án Hương cảng
 • 05/07/2011
 • 67.688
 • 904

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu