Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lâm nghiệp (1.977)

Vai trò của vách rừng đối với khả năng phục hồi rừng ở khu vực sau canh tác nương rẫy tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh, Cao Bằng

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loài cây tái sinh hạt trong hai ô tiêu chuẩn nghiên cứu trên diện tích đất rừng sau nương bãi tại lũng Đảy thuộc vùng lõi khu bảo tồn đều có nguồn gốc tại vách rừng xung quanh khu vực đó. Nhìn chung loài cây tại vách rừng phong phú, trong đó chủ yếu là các loài ưu sáng mọc nhanh. Loài cây tái sinh hạt được đánh giá là phát tán nhờ gió và nhờ chim thú ăn mang đi; 2 loài có số lượng cây tái sinh nhiều nhất là cây Thích Bắc bộ (Acer tonkinensis) và Dướng (Broussonetia papyrifera).


Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt độ cao đến tính chất cơ lý của gỗ bồ đề (Styrax tonkinensis)

Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý nhiệt độ ở các cấp: 100oC, 110oC, 120oC, 130oC. Thời gian xử lý chia làm 2 thang là 20 giờ và 30 giờ. Kết quả là màu sắc của gỗ sau khi qua xử lý nhiệt có màu sẫm (cánh dán) và đồng đều hơn. Độ hút nước và giãn dài (cả hai chiều xuyên tâm và tiếp tuyến) của gỗ qua xử lý nhiệt cho kết quả cao nhất ở 110oC. Nhiệt độ tăng lên thì độ hút nước và giãn dài giảm dần nên tính ổn định kích thước của gỗ tăng.


Đánh giá khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, khu vực xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên

Rừng được coi như một bể chứa cacbon khổng lồ trên Trái Đất, nhằm kiểm soát việc gia tăng khí nhà kính, đặc biệt là khí CO2. Trong giai đoạn gần đây các nghiên cứu về khả năng tích lũy cacbon rừng ngày càng được chú trọng. Nghiên cứu về khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, khu vực xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên sử dụng phương pháp chặt hạ để đo đếm sinh khối rừng, từ đó xác định các phương trình tương quan sinh trưởng. Trên cơ sở đó, xác định lượng cacbonic hấp thụ trong 1ha rừng là 118,356 tấn/ha và trong toàn khu vực nghiên cứu là 25778,01 tấn.


Kết quả điều tra giá trị tài nguyên cây có ích ở xã xuân sơn huyện tân sơn, tỉnh Phú Thọ

Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ các loài thực vật tự nhiên ở xã Xuân Sơn, trong đó chủ yếu là một số nhóm tài nguyên thực vật quan trọng. Phương pháp nghiên cứu là điều tra thu thập mẫu vật trực tiếp trên hiện trường bằng tuyến khảo sát và ô tiêu chuẩn. Xác định tên khoa học của các loài theo phương pháp hình thái so sánh.


Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành và tái sinh trạng thái rừng IIa, IIb tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Chất lượng cây tốt chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là những cây có phẩm chất trung bình. Phần lớn tầng cây gỗ xuất hiện ở lớp cây tái sinh, do đó trong tương lai tổ thành của rừng sẽ chưa có sự thay đổi rõ rệt về thành phần loài. Cần tiến hành các giải pháp khoanh nuôi bảo vệ, cải tạo rừng, trồng bổ sung những loài cây mục đích làm giàu rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ để làm giảm những tác động tiêu cực của người dân đến rừng.


Hiệu quả quản lý rừng cộng đồng tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Bài báo này đánh giá ảnh hưởng của việc quản lý rừng cộng đồng thông qua việc giao rừng cộng đồng ở 4 thôn vùng cao gồm Nà Mực và Khuổi Liềng xã Văn Minh, Tô Đoóc và Bản Sảng xã Lạng San thuộc huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn đến việc quản lý rừng bền vững thuộc chương trình dự án CARD. Kết quả cho thấy tiến trình thực hiện giao rừng cộng đồng có sự tham gia của cộng đồng lần đầu tiên ở vùng miền núi phía Bắc được thực hiện với những kết quả tích cực.


Nghiên cứu khả năng phục hồi tự nhiên trên các trạng thái Ic và IIa tại tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khả năng phục hồi tự nhiên ở trạng thái Ic và trạng thái rừng IIa được tiến hành trên 36 ô tiêu chuẩn (OTC) thuộc 3 huyện Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, kết quả cho thấy: Trạng thái IIa, có tổ thành loài cây gỗ cấu trúc đơn giản, các loài chủ yếu như: Dẻ, Bồ đề, Kháo, Lim xẹt, Tông dù, Táu muối… nhưng có vai trò quan trọng cho quá trình tái sinh hạt dưới tán rừng và khu vực lân cận.


Nghiên cứu sinh trưởng các xuất xứ keo và bạch đàn trong các mô hình trồng rừng thâm canh tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm đóng góp một phần nhất định trong việc tìm ra một số giống cây có năng suất cao để đưa vào trồng trong các mô hình rừng trồng rừng thâm canh góp phần ổn định nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu và tăng hiệu quả kinh tế trong trồng rừng cho người dân địa phương trong vùng.


Ảnh hưởng của bổ sung chất khoáng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

Bài viết Ảnh hưởng của bổ sung chất khoáng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trình bày Nghiên cứu nhằm tìm ra liều lượng bổ sung chất khoáng thích hợp cho sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu và đánh giá chất lượng mật ong trong vùng trồng tràm và vùng trồng keo lai tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau

Bài viết Nghiên cứu và đánh giá chất lượng mật ong trong vùng trồng tràm và vùng trồng keo lai tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau trình bày mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh, đánh giá chất lượng mật ong trên cây Keo lai và cây tràm. Lô thí nghiệm được bố trí trên 3 khu vực tương ứng với 3 cấp tuổi và được lặp lại 3 lần. Các mẫu được phân tích trong cả mùa mưa và mùa nắng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của rừng tràm Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

bài viết Sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của rừng tràm Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trình bày mục tiêu của nghiên cứu là xác định sinh khối và lượng CO2 hấp thụ của hai cấp tuổi rừng tràm (nhỏ hơn 10 và lớn hơn 10 năm tuổi) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, từ đó thiết lập cơ sở ban đầu cho các nhà quản lý rừng thực hiện công tác chi trả dịch vụ môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển ổn định rừng tràm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá tính chất nước trong mương kiểu sử dụng đất trồng Keo lai (Acacia hybrid) và Tràm (melaleuca cajuputi) tại U Minh Hạ, Cà Mau

Bài viết Đánh giá tính chất nước trong mương kiểu sử dụng đất trồng Keo lai (Acacia hybrid) và Tràm (melaleuca cajuputi) tại U Minh Hạ, Cà Mau trình bày nghiên cứu được thực hiện trên 2 khu vực trồng Keo lai và trồng tràm, mỗi khu vực nghiên cứu trên 2 biểu loại đất phèn nông và phèn sâu, tương ứng mỗi biểu loại đất, chất lượng nước được khảo sát ở hai mức độ diện tích nhỏ hơn 10 ha và lớn hơn 10 ha,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo trình mô đun khai thác và tiêu thụ sản phẩm: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Chuẩn bị điều kiện khai thác, khai thác lâm sản, đo tính trữ lượng rừng, các loại công cụ khai thác gỗ, yêu cầu về an toàn lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Giáo trình mô đun khai thác và tiêu thụ sản phẩm: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Khai thác lâm sản, vận chuyển lâm sản, tiêu thụ sản phẩm lâm sản, giá trị sản xuất lâm sản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Phát triển nguồn nguyên liệu ngành chế biến gỗ của Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Bài viết dựa vào nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ các cơ quan ban ngành để đánh giá thực trạng nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến gỗ hiện nay ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số biện pháp khuyến nghị góp phần phát triển nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ cho chế biến theo hướng phát triển bền vững.


Ảnh hưởng của nguồn lực sinh kế tới lựa chọn chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

Bài viết Ảnh hưởng của nguồn lực sinh kế tới lựa chọn chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn trình bày nghiên cứu này đánh giá thực trạng nguồn lực sinh kế cũng như sự tác động của nó tới khả năng lựa chọn chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xác định độ tiêu hóa của một số thức ăn công nghiệp đối với cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus) dạng hình vây ngắn

Bài viết Xác định độ tiêu hóa của một số thức ăn công nghiệp đối với cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus) dạng hình vây ngắn trình bày Độ tiêu hóa của một số thức ăn công nghiệp đối với cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus) được xác định bằng phương pháp gián tiếp có sử dụng crôm oxit (Cr O ) 1% làm chất đánh dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Solutions to strengthening forestry agricultural exports to China market

Strengthening the exports of forestry-agricultural products represents a strategic target in Vietnam's economic development in the coming time. A particularly large market like China will be a potential market to Vietnam's forestry-agricultural exports. The article generalizes the situation of exporting forestry-agricultural products of Vietnam in recent time, on this basis suggests some solutions to strengthening its exports in the near future.


Researching the competitiveness of wooden furniture products of production units in Huu Bang craft village, Hanoi

In the context of international integration, there have been more and more foreign producers of wooden furniture participating in our market, thereby increasing the competition. It is therefore essential to research the products, invest in and modernize the production so as to raise their competitiveness. This article researches the competitiveness of wooden furniture products made by production units in Huu Bang craft village, Hanoi, then proposes some solutions and suggestions to raise their competitiveness amid the current context.


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ ở Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Bài viết này đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ tại thành phố Đồng Hới dựa trên cơ sở nghiên cứu biến động diện tích rừng phòng hộ và thực trạng quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2007- 2015.


Kết quả đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của một số trạng thái rừng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết đi sâu phân tích khả năng hấp thụ CO2 của một số trạng thái rừng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đề xuất chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở lãnh thổ nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Hiệu quả dự án phát triển ngành lâm nghiệp ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và giải pháp quản lý

Mục tiêu của bài viết hướng đến phân tích hiệu quả dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của dự án trong tương lai.


Nâng quyền cho các dân tộc thiểu số trong quản lý rừng cộng đồng: Những giá trị rừng tâm linh truyền thống

Bài viết này đề cập đến quyền cho các dân tộc thiểu số trong quản lý rừng cộng đồng và nêu lên giá trị của hai loại của rừng tâm linh: rừng thiêng và rừng ma. Đối với dân tộc thiểu số, họ sống với rừng bằng tất cả cuộc đời họ có, và bằng sự biết ơn, đoạt lấy rừng bằng rìu và lửa, nhưng không lãng phí cũng chẳng tàn phá, vừa đủ để sinh tồn.


Nghiên cứu xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng tối ưu

Bài viết Nghiên cứu xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng tối ưu trình bày: Trên cơ sở phân tích các hạn chế của các mô hình lý thuyết về xác định luân kỳ khai thác tối ưu, nghiên cứu nầy đề xuất tiêu chí và phương pháp xác định luân kỳ khai thác tối ưu là tối đa hóa lợi ích kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà nhiều ngón nuôi tại rừng quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Bài viết trình bày về: Gà nhiều ngón là một giống gà mang nguồn gen hiếm, tài nguyên sinh học quý, gắn liền với sinh kế và văn hoá của đồng bào nhiều dân tộc thuộc khu vực rừng quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 60 hộ có nuôi gà nhiều ngón ở hai xã Xuân Sơn và Xuân Đài. 200 gà trưởng thành được khảo sát để mô tả các đặc điểm ngoại hình của giống,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khảo sát đánh giá nhận thức môi trường của cộng đồng ở khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Mục đích nghiên cứu nhằm trình bày kết quả khảo sát, đánh giá nhận thức môi trường cộng đồng địa phương ở Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Nhìn chung, các vấn đề môi trường nổi cộm ở các khu vực nghiên cứu có những sự tương đồng nhất định và liên quan trực tiếp đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường.


Tình hình tai nạn tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa

Kết quả điều tra cho thấy tàu thuyền nghề cá Khánh Hòa có công suất nhỏ, hoạt động đánh bắt ven bờ, trang thiết bị trên tàu còn thiếu thốn và chưa đảm bảo an toàn. Từ năm 2008 đến năm 2012 đã xảy ra 19 vụ tai nạn đâm va tàu cá, nguyên nhân chính là do trình độ thuyền trưởng còn non kém.


Ứng dụng phân bón trong lâm nghiệp thế giới và triển vọng cho Việt Nam

Phân bón trong lâm nghiệp được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi ở các nước phát triển vào khoảng nửa sau thế kỷ 20 và đã cho thấy tác dụng nhất định. Phân bón không chỉ làm tăng năng suất lâm phần, mà còn có tác động tích cực lên môi trường, phục hồi và cải thiện đáng kể nguồn dinh dưỡng cho đất, nâng cao tính đa dạng và bền vững cho rừng. Diện tích rừng của nước ta ngày càng tăng lên, nhưng chất lượng rừng lại đang giảm sút, dẫn đến hiệu quả kinh doanh rừng không cao và hệ sinh thái rừng không bền vững. Bài viết nghiên cứu ứng dụng phân bón trong lâm nghiệp, từ đó có thể áp dụng đại trà trên diện rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho rừng Việt Nam.


Đánh giá hiệu suất chiết và tác dụng của cao chiết từ gỗ tô mộc (Caesalpinia sappan l.) trong dung môi Ethanol với vi khuẩn Escherichia coli

Bài viết Đánh giá hiệu suất chiết và tác dụng của cao chiết từ gỗ tô mộc (Caesalpinia sappan l.) trong dung môi Ethanol với vi khuẩn Escherichia coli trình bày: Chiết xuất thử nghiệm gỗ Tô mộc chẻ nhỏ bằng phương pháp ngâm kiệt với dung môi ethanol 96% và cất thu hồi cồn ở nhiệt độ 80-90oC cho hiệu suất chiết trung bình 6,80%. Dung dịch chiết pha loãng của cao Tô mộc 5 µg và 10µg đều có tác dụng ức chế vi khuẩn Escherichia coli nhưng kém hơn so với các kháng sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Bảo vệ thực vật - Bài: Phòng trừ sâu bệnh và phương pháp kiểm dịch thực vật & hóa học

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phòng trừ sâu bệnh và phương pháp kiểm dịch thực vật & hóa học, phòng trừ sâu hại và một số vấn đề cơ bản, những khó khăn của công tác bảo vệ thực vật trong lâm nghiệp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cao Su
 • 22/12/2009
 • 37.525
 • 448
Rừng Cúc Phương
 • 07/12/2012
 • 86.367
 • 591

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu