Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lâm nghiệp (1.891)

Dịch vụ hệ sinh thái môi trường rừng

Nội dung của tài liệu trình bày về khái niệm, đặc điểm dịch vụ hệ sinh thái và môi trường rừng, thị trường dịch vụ môi trường rừng, phương pháp định giá dịch vụ môi trường rừng, phương pháp đo tính để chi trả dịch vụ môi trường lưu giữ và hấp thụ co2 của rừng, phương pháp đo tính để chi trả dicḥ vụ rừng đầu nguồn, những vấn đề tồn tại của dich vụ môi trường rừng ở Việt Nam.


Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 2

Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành "Phương pháp mô hình tương lai" trong các dự án quản lý rừng. Phần 2 của giáo trình trình bày từ mục 4 đến mục 7 với các nội dung: bằng cách nào để có thể phát triển và áp dụng các phương pháp mô hình tương lai, kỹ năng điều hành và giao tiếp, phương pháp tiếp cận với người dân nông thôn và các bước sau khóa huấn luyện.


Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 1

Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành Phương pháp mô hình tương lai trong các dự án quản lý rừng. Phần 1 của giáo trình trình bày từ mục 1 đến mục 3 với các nội dung: vài nét về giáo trình huấn luyện, hội thảo huấn luyện và phương pháp mô hình tương lai.


Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 2

Phần 2 của ebook trình bày nội dung từ chương 3 đến chương 5 của cuốn sách về việc cộng đồng tham gia bảo vệ rừng sau giao đất giao rừng, phân tích xung đột và chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng cộng đồng, đánh giá sự thay đổi tài nguyên rừng giao cho cộng đồng.


Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 1

Phần 1 của ebook trình bày nội dung chương 1 và chương 2 của cuốn sách về các khái niệm cơ bản về lâm nghiệp cộng đồng, cộng đồng tham gia quản lý rừng và công tác giao đất giao rừng cho cộng đồng phát triển trồng rừng.


Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Bài 4: Điều tra lâm sản ngoài gỗ

Nội dung của bài giảng trình bày về tiến trình điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ trong khuôn khổ phân tích sinh kế địa phương, xác định phương pháp và công cụ thích hợp và thực hành các kỹ năng sử dụng phương pháp và công cụ này trong điều tra lâm sản ngoài gỗ.


Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Bài 1: Khái niệm về lâm sản ngoài gỗ

Nội dung của bài giảng "Khái niệm về lâm sản ngoài gỗ" của Nguyễn Quốc Bình phân tích khái niệm về lâm sản ngoài gỗ trong một hoàn cảnh cụ thể, xác định ý nghĩa và các giá trị của lâm sản ngoài gỗ trong nền kinh tế quốc dân.


Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Bài 5: Lập kế hoạch quản lý lâm sản ngoài gỗ

Nội dung của bài giảng trình bày về các phương án cải tiến việc quản lý bền vững để nâng cao giá trị của các loại lâm sản ngoài gỗ trong sinh kế địa phương, lập kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình.


Vai trò của hộ gia đình trong phát triển rừng trồng sản xuất quy mô tiểu điền tại 6 tỉnh vùng dự án phát triển ngành lâm nghiệp (FSDP)

Nội dung của bài viết trình bày về vai trò hộ gia đình trong quản lý và sử dụng đất trồng rừng sản xuất, vai trò của hộ gia đình trong quản lý và sử dụng đầu tư tín dụng trồng rừng sản xuất quy mô tiểu điền, vai trò của hộ gia đình trong quản lý kỹ thuật trồng rừng sản xuất và vai trò hộ gia đình trong chứng chỉ rừng trồng sản xuất quy mô tiểu điền vùng dự án.


Báo cáo Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam: Chính sách và thực tiễn

Nội dung báo cáo trình bày về chính sách và thực tiễn lâm nghiệp cộng đồng ở việt nam, quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam, một số thành quả bước đầu hoạt động dự án chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng, lâm nghiệp cộng đồng trong tiến trình phát triển và xây dựng cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng.


Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn thực vật hạt trần tại rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về đa dạng thành phần loài thực vật Hạt trần, đa dạng về giá trị bảo tồn, đặc điểm lâm học và phân bố một số loài thực vật Hạt trần tại rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa.


Thăm dò kỹ thuật chuyển giới tính cá mó (Cheilinus undulatus) trong thời kỳ mang trứng bằng cách tiêm Hormone 17α - Methyltestosterone

Nội dung nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm ra phương pháp tốt nhất để chuyển giới tính cá mó thành công, để tạo được những con cá mó đực trưởng thành sớm hơn nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu sinh sản nhân tạo nhằm bảo tồn và phát triển giống thương mại.


Tài liệu Quy trình kỹ thuật chăm sóc cây mai vàng Yên Tử

Tài liệu giới thiệu chung về cây mai vàng Yên Tử, một số yêu cầu về điều kiện đất, nước, thời vụ trồng mai, kỹ thuật trồng mai vàng Yên Tử, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây.


Ebook Cẩm nang cây xanh, hoa kiểng trồng trong khuôn viên

Ebook Cẩm nang cây xanh, hoa kiểng trồng trong khuôn viên được soạn ra nhằm giúp những người quan tâm có thêm kiến thức về chủng loại cây trồng khuôn viên: cây xanh thân gỗ, cây kiểng, hoa.


Ebook Nghệ thuật tạo dáng bon sai - Thảo Hiền

Ebook trình bày về cơ sở tạo dáng bonsai, khung xương của việc tạo dáng bonsai, rễ bonsai, hình tượng chính của bonsai, biểu tượng của sức sống, kiểu dáng của sự hoài cổ, các yếu tố cấu thành hình thái bon sai, cảm giác thẩm mỹ chỉnh thế bonsai, so sánh phong cách trong nghệ thuật tạo dáng bonsai, đặc điểm phong cách và lưu phái chủ yếu của bonsai nghệ thuật Trung hoa, quan hệ thẩm mỹ giữa chậu và đế, quan hệ giữa các vật tô điểm và tính thẩm mỹ trong bonsai, thiết kế cấu tứ tổng thể trong bonsai nghệ thuật, kỹ thuật uốn cong nhánh, kỹ thuật cắt cành tạo hình bonsai.


Ebook Nghệ thuật chế tác chậu cảnh

Ebook Nghệ thuật chế tác chậu cảnh trình bày lược sử chậu cảnh, phong cách và trường phái chậu cảnh, sự đa dạng về loại hình cây cảnh, nghệ thuật biểu hiện, sự phong phú và đa dạng của chất liệu chậu cảnh và kỹ thuật chế tác chậu cảnh.


Ebook Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình: Phần 1

Để duy trì được môi trường sinh thái bền vững, vấn đề bảo vệ cho được diện tích rừng hiện có, đẩy nhanh tốc độ trồng rừng mới và phục hồi rừng trên các diện tích đất rừng hoang hóa, nâng độ che phủ và phủ nhanh đất trống đồi trọc là nhiệm vụ lớn lao, cấp bách của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.


Ebook Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình: Phần 2

Những năm qua, rừng nước ta đã bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng nên chưa đảm bảo đầy đủ các chức năng: Bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp lâm sản,... Cuốn sách trả lời những câu hỏi thường gặp trong quá trình trồng cây lâm nghiệp trên đất dốc.


QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ KHCN&MT - Bộ NN&PTNT trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bài giảng Cải tạo rừng

Bài giảng Cải tạo rừng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về những đặc điểm của rừng thứ sinh nghèo; phương thức lâm sinh xử lý rừng nghèo; tu bổ rừng thứ sinh nghèo. Mời các bạn tham khảo.


Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam

Mục đích của tài liệu Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam là nhằm cung cấp các khuyến nghị cụ thể cho tiến trình hoạch định chính sách làm thế nào để rừng và sản phẩm từ rừng có thể đóng góp một cách bền vững vào việc cải thiện điều kiện sống của những người sống phụ thuộc vào rừng ở VN.


Khả năng cải tạo đất và nước của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Khả năng cải tạo đất và nước của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đánh giá khả năng cải tạo đất và cải tạo nước của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long, địa điểm nghiên cứu tại VQG Tràm Chim, Đồng Tháp.


Kinh tế xanh và chiến lược phát triển rừng bền vững

Bài viết Kinh tế xanh và chiến lược phát triển rừng bền vững trình bày về việc xã hội hóa nghề rừng, những thách thức của việc phát triển rừng và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo kinh tế xanh, phát triển rừng bền vững.


Giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu sau đây để nắm bắt được những nội dung về thực trạng rừng ven biển VN; giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ven biển VN và một số nội dung khác.


Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 1: Nhân giống, trồng, chăm sóc cây có múi

Phần 1 cung cấp những kiến thức về nhân giống, trồng, chăm sóc cây có múi. Phần này gồm có 3 nội dung chính: Nhân giống cây có múi bằng phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ, quy trình trồng và chăm sóc, phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 3: Tiếp thị và hợp đồng mua bán nông sản hàng hóa

Trong phần 3 này người học có thể hiểu được: Marketing là gì? Marketing gồm những nội dung gì? Lập kế hoạch marketing; hợp đồng là gì? Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm là gì? Đối tượng ký hợp đồng, tại sao phải ký hợp đồng? Văn bản điều chỉnh quá trình ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa, quy trình các bước ký kết hợp đồng, một số lỗi thường gặp trong quá trình ký kết hợp đồng.


Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 2: Khai thác gỗ bằng cưa máy

Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 2: Khai thác gỗ bằng cưa máy gồm có những nội dung chính sau: Đo tính trữ lượng rừng trồng bằng phương pháp cây bình quân, sử dụng cưa xăng trong khai thác rừng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quy trình kỹ thuật tạo giống cây xoan đào

Tài liệu Quy trình kỹ thuật tạo giống cây xoan đào sau đây bao gồm những nội dung về giới thiệu cây xoan đào; cách chế biến; cách bảo quản hạt giống; kỹ thuật gieo trồng; kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Mời các bạn tham khảo.


Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa

Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa nhằm phục vụ đào tạo cho đối tượng học sinh Trung cấp nghề Lâm sinh và người lao động trong lĩnh vực khai thác gỗ, đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về đo tính, dự báo trữ lượng gỗ, chuẩn bị hiện trường, tổ chức khai thác và vận xuất gỗ, tre nứa phù hợp với đối tượng học sinh và yêu cầu khai thác lâm sản trong giai đoạn hiện nay.


Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (1) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương 2 - Các nguyên lý của quản lý dịch hại tổng hợp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên lý cơ bản liên quan đến sinh thái, kinh tế, xã hội, quần thể và phòng chống; xác định thành phần loài sinh vật hại; giám sát quần thể sinh vật hại; xác định ngưỡng phòng trừ; lựa chọn và áp dụng biện pháp phòng chống; kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật trồng rừng keo lai
  • 07/10/2009
  • 26.190
  • 803
Thu thập dữ liệu
  • 24/08/2013
  • 52.954
  • 662

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu