Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Kinh tế học (11.336)

Contract farming and its impact on income and livelihoods for small scale farmers: Case study in Vietnam

The purpose of this study was to analyse the impact of contract farming to farmers and to determine policies to facilitate farmer entry into beneficial contractual relationships. In addition to the literature review, one intensive case study of contract farming practices with commodity was conducted.


Variety in Japan (1980-2000)

Since the Meiji period, the composition of Japanʼs foreign trade has had many changes. Along with the.development of the economy, more and more products are available for export and, at the same time, more varieties of goods are imported for domestic consumption and production.


Exports and profitability: A note from quantile regression approach

This study analyses the linkage between export behaviour and profit growth in Vietnam. Using a panel dataset from 2005 to 2009, our results show an insignificant linkage between export status and firm profit growth when using OLS.


Tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bài viết chỉ ra những ảnh hưởng tích cực của tự do hoá kinh tế tới sự thịnh vượng kinh tế, gia tăng việc làm, ổn định tiền tệ ở nhiều quốc gia trên thế giới và phân tích quá trình mở rộng tự do kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.


What determines export participation of private domestic manufacturing smes in Vietnam

This study provides for the new evidence of factors determining export participation of private manufacturing SMEs in Vietnam. Using a recent national survey in 2011 about private manufacturing SMEs, we find that while more years in business does not affect the probability of firm exporting, firm with smaller scale have a lower likelihood of exporting.


Empirical study of export aversion of polish small and medium sized enterprises

The purpose of this study is to provide an outline of the current state of conceptual knowledge on export aversion for small enterprises in Poland. It has been concluded with a categorization of the major export problems: barriers associated with the company, industry, market and macro environment.


Tư duy kinh tế -yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững

Đổi mới tư duy kinh tế có vai trò hết sức quan trọng và là yếu tố “đột phá” cho quá trình đổi mới, cải cách nền kinh tế. Bài viết này tập trung làm rõ những thành tựu chủ yếu của công cuộc đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam trong 25 năm qua, chỉ ra những búc xúc và yêu cầu mới của đổi mới tư duy kinh tế, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản của công cuộc đổi mới tư duy kinh tế ở nước ta hiện nay.


Does rising import competition harm local firm productivity in less advanced economies. Evidence from the Vietnam’s manufacturing sector

This paper examines whether rising import penetration has an effect on the productivity of domestic firms. The study uses data on a 10-year unbalanced panel of firms in the manufacturing sector in Vietnam from 2000 to 2009.


Nonfarm employment and household income among ethnic minorities in Vietnam

This study examines the determinants of nonfarm participation and the effect of nonfarm employment on household income among ethnic minorities in the Northwest Mountains, Vietnam. The logistic regression analysis shows that education and the availability of local enterprises or trade villages, notably among other factors, have a significantly increasing impact on the likelihood of taking up wage employment, while the presence of paved roads gives households more chance to engage in nonfarm self-employment.


Income sources and inequality among ethnic minorities in the Northwest region, Vietnam

This study analyzes the sources of income inequality among ethnic minorities in the Northwest region—the poorest and highest inequality region of Vietnam. Using an analysis of Gini decomposition by income source, the results show that while agricultural income, notably crop income, considerably decreases income inequality, off-farm income sources (wage and non-farm self-employment incomes) are found to increase inequality.


Các giải pháp tạo bước đột phá phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2011-2020

Bài báo tập trung phân tích những thành tựu và những hạn chế của việc xây dựng và phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – một trong những khu vực kinh tế quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.


Impact of export variety on productivity in Japan

This paper underlines the idea of endogenous growth theory that new or higher quality products have significant impacts on productivity and economic growth. Different with previous studies, this paper uses a quite comprehensive definition of variety, which distinguishes the country of origin of the products.


Vietnam’s untegration with regional economies and some implications for RCEP

This paper has reviewed the recent trends in the trading relations between Vietnam and RCEP countries after a decade of integrating with the regional economies and analyzed the impacts on Vietnam’s exports of tariff reductions in RCEP trading partners.


30 câu hỏi – đáp về hòa giải thương mại

Tài liệu 30 câu hỏi – đáp về hòa giải thương mại trình bày các câu hỏi và câu trả lời cùng với các điều khoảng về Luật thương mại và hòa giải thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội

Bài viết Hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội trình bày quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội (Quỹ HTPT HTX Hà Nội) được thành lập và kỳ vọng giúp giải tỏa kịp thời cơn khát vốn của 1.700 HTX trong điều kiện yếu về nội lực và không có tài sản thế chấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hình thành chuẩn mực hoàn thiện chính sách hệ thống ngân hàng Việt Nam từ bộ quy tắc thực hành cốt yếu trong TPP

Bài viết Hình thành chuẩn mực hoàn thiện chính sách hệ thống ngân hàng Việt Nam từ bộ quy tắc thực hành cốt yếu trong TPP trình bày Là Hiệp định thương mại thế hệ mới, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được 121 quốc gia thành việc ký kết ngày 4/2/2016 và có hiệu lực thực hiện ngày 4/2/2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 11 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 11: Tổng cầu II" xem xét các chính sách và các chính sách và các cú sốc ảnh hưởng thế nào đến thu nhập và lãi suất trong ngắn hạn khi giá cả là cố định, xây dựng đường tổng cầu, tìm kiếm những lời giải thích khác nhau cho thời đại suy thoái. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đồng nhất thức hạch toán của nền kinh tế mở, mô hình nền kinh tế nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Tăng trưởng kinh tế I" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu mô hình Solow cho nền kinh tế đóng, xét xem mức sống của một nước phụ thuộc vào tốc độ tăng dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Khoa học kinh tế vĩ mô" giúp người học nắm được những chủ đề nghiên cứu, những công cụ được ử dụng, một số khái niệm cơ bản trong phân tích kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 15 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 15: Nợ chính phủ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy mô khoản nợ của chính phủ Mỹ và so sánh nó với các khoản nợ của các nước khác; các vấn đề liên quan đến đo lường thâm hụt ngân sách,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 9 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 9: Giới thiệu về những biến động kinh tế" giúp người học hiểu sự khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn, giới thiệu về tổng cầu, tổng cung ngắn hạn trong dài hạn, xem xét mô hình tổng cung và tổng cầu có thể được sử dụng như thế nào để phân tích hiệu ứng trong ngắn hạn và dài hạn của cú sốc.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 18 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 18: Cung tiền và cầu tiền" trình bày các hệ thống ngân hàng tạo tiền như thế nào, ba cách kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, tại sao ngân hàng trung ương không thể kiểm soát cung tiền một cách chính xác,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 14 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 14: Chính sách ổn định" sẽ nghiên cứu hai tranh luận về chính sách bao gồm: Chính sách nên chủ động hay bị động, chính sách nên được thực hiện theo quy tắc nhất định hay tùy ý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 16 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 16: Tiêu dùng" nghiên cứu về lý thuyết tiêu dùng bao gồm: Tiêu dùng và thu nhập hiện tại, Irving Fisher và sự lựa chọn giữa các thời kỳ, giả thuyết vòng đời, giả thuyết thu nhập thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Số liệu kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc nội, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 12 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 12: Tổng cầu trong nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình Mundell-Fleming, những nguyên nhân và hệ quả của sự chênh lệch lãi suất, những tranh luận về tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định, đường tổng cầu cho nền kinh tế mở nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 17 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 17: Đầu tư" sẽ nghiên cứu các vấn đề: Những lý thuyết hàng đầu giải thích mỗi loại đầu tư, tại sao đầu tư lại tỷ lệ nghịch với lãi suất, những nguyên nhân dịch chuyển hàm đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Thu nhập quốc dân - Được tạo ra từ đâu và phân phối cho ai" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều gì quyết định tổng sản lượng/thu nhập của một nền kinh tế, giá cả các nhân tố sản xuất được xác định như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Phạm Thế Anh (Bản thứ 5)

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức giúp người học có thể hiểu về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có ý nghĩa gì, nguyên nhân thất nghiệp, hiểu được hành vi của nó trong thế giới thực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.311
  • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu