Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Kinh tế học (11.336)

Bài giảng Kinh tế học (Phần 3) - Chương 1: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tối đa hoá trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thặng dư sản xuất, đường cung dài hạn của ngành,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001-2015

Bài viết Đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001-2015 trình bày mục tiêu của nghiên cứu là phân tích đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp hàm sản xuất Cobb-Douglas, dựa trên bộ dữ liệu thời gian trong giai đoạn 2000-2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 5: Kỹ thuật viết trong kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật viết trong kinh tế, khẳng định vấn đề, cách viết một bài NC, cách viết về mô hình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Nền kinh tế công cộng

Giáo trình gồm các chương chính: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Tìm hiểu nguyên lý thống kê kinh tế

Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu môn học, thu thập thông tin thống kê, tổng hợp và trình bày các số liệu thống kê, thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 3) - Chương 1: Lý thuyết sản xuất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi nhà sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp, lý thuyết sản xuất, công nghệ sản xuất, hiệu suất theo quy mô,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 1) - Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường, mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu, quy luật cầu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ di động tại đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ di động tại đồng bằng Sông Cửu Long trình bày phàn nàn đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì sự trung thành của khách hàng. Nó giúp các nhà quản lý nhận biết các vấn đề xảy ra với khách hàng để có các chính sách quản trị hiệu quả hơn,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích một số khía cạnh kinh tế và môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bài viết Phân tích một số khía cạnh kinh tế và môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy địa phương đang có xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp từ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả lên vườn cây ăn trái với hiệu quả kinh tế cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Impact of subsidy schemes on the economic well-being of households in Vietnam

Impact of subsidy schemes on the economic well-being of households in Vietnam. This paper uses the Propensity Score Matching method (PSM) to determine the criteria of eligibility for production and income subsidies and the Difference-in-Difference method (DID) to evaluate the impact of these policies on households’ economic well-being in Vietnam.


Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài viết Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình bày thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016), Hội nghị Trung ương Đảng 5 khóa XII (6-2017) đã ra Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Bài viết Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trình bày công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam được xác định từ Đại hội III của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 91960/). Từ đó đến nay trải qua nhiều kỳ đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung và nhấn mạnh một số điểm mới về nội dung, mục tiêu con đường CNH ở nước ta cho phù hợp với quá trình phát triển của đất nước và thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Drivers of performance of franchisees: A multi-level analysis

Drivers of performance of franchisees: A multi-level analysis. The aim of this study is to examine the drivers of performance of franchisee organizations. Adopting agency theory, we hypothesize that age, size and obligatory assortment decided by central franchisors, distribution of power from franchisors to franchisees and frequency of franchisor’s visits to franchisee are positively associated with theperformance of franchisees.


Ảnh hưởng của Brexit đến thị trường ngoại hối Việt Nam

Bài viết Ảnh hưởng của Brexit đến thị trường ngoại hối Việt Nam trình bày sự kiện nước Anh chính thức khởi động quá trình Brexit (Anh rời khỏi liên minh Châu Âu EU) đã và đang có những ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế thế giới trong những tháng đầu năm 2017. Đối với nước Anh đây là một khoảnh khắc lịch sử và sự ra đi này là không thể đảo ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế - xã hội

Bài viết Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế - xã hôi trình bày một cách tổng quan về Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu. Trên cơ sở đó, đưa ra một bài toán dự báo về dân số thế giới và giải quyết bài toán bằng phương pháp hồi quy tuyến tính nhằm cung cấp một cách khái quát về kỹ thuật mới này cũng như mối tương quan với phương pháp thống kê truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The impact of domestic remittances on left-behind older people in Vietnam

The impact of domestic remittances on left-behind older people in Vietnam. In the context of an insufficient social protection system the economic lives of older people, especially those living in rural areas, are greatly changed with socio-economic risks that are associated with the strong rural-urban mobility of younger generations.


An evaluation of provincial macroeconomic performance in Vietnam

An evaluation of provincial macroeconomic performance in Vietnam. The study was targeted at developing a methodology for constructing a macroeconomic performance index at a provincial level for the first time in Vietnam based on 4 groups of measurements: Economic indicators; oriented economic indicators; socio-economic indicators; and economic - social – institutional indicators.


Determinants of Vietnamese product export to Asean members

Determinants of Vietnamese product export to Asean members. This paper employs the gravity model to investigate and analyze the determinants of Vietnam’s exports to ASEAN countries over a period of nineteen years, from 1997 to 2015. The results show that the increase in the GDP of Vietnam and of trading countries, Vietnam’s population and the large population of importing countries.


Impulse buying’s antecedents and consequences in the context of Vietnam, an Asian transitional economy

Impulse buying’s antecedents and consequences in the context of Vietnam, an Asian transitional economy. In this study, we develop and test a full model examining several antecedents and consequences of impulse buying behavior for urban consumers in Vietnam, an Asian transitional economy. The hypotheses are empirically tested using survey data obtained from consumers in Hanoi, the capital of Vietnam.


Using the spatial econometric approach to analyze convergence of labor productivity at the provincial level in Vietnam

Using the spatial econometric approach to analyze convergence of labor productivity at the provincial level in Vietnam. This paper employs the spatial econometric approach to undertake a research of labor productivity convergence of the industrial sector among sixty provinces in Vietnam in the period 1998-2011.


Regional determinants of FDI location in Vietnam

Regional determinants of FDI location in Vietnam. This paper examines empirically determinants of foreign direct investment (FDI) location in Vietnam. Based on a panel dataset of 63 provinces and cities in Vietnam from 2008 to 2012, linear regression models for panel data (fixed-effects and random-effects) and negative binomial models are applied in analysis.


FDI and growth in Vietnam: A critical survey

FDI and growth in Vietnam: A critical survey. More than ever, countries at all levels of development seek to leverage FDI for development and adopt measures aimed at improving their investment climate. Despite the exhaustive literature on the topic however, results on growth effects of FDI still remain controversial.


Patterns and dynamics of Vietnam’s revealed comparative advantage and export specialization

Patterns and dynamics of Vietnam’s revealed comparative advantage and export specialization. This paper takes investigation into the patterns and dynamics of Vietnam’s revealed com- parative advantage and export specialization. Using various analytical tools, the empiri- cal findings are established as follows.


Position change of Vietnamese women in macrocell economic policy reform episode: Comparative analysis of secondary data

Position change of Vietnamese women in macrocell economic policy reform episode: Comparative analysis of secondary data. Macroeconomic transition is toward sustainable growth and equality in alleco- nomic-social livelihoods. Women – the important population force – particip ate in most economic-social activities and are the “fire-keeper” of any family as the cell for society.


Demographics and saving behavior of households in rural areas of Vietnam: An empirical analysis

Demographics and saving behavior of households in rural areas of Vietnam: An empirical analysis. This paper studies the saving behavior of rural households in Vietnam from two asp ects: volume of savings and methods of saving. Two econometric models are con- ducted, the first one is a panel data model, used to examine the determinants of household saving.


The determinants of merger withdrawals’ abnormal returns in the australian market

The determinants of merger withdrawals’ abnormal returns in the australian market. This paper examines the abnormal returns in merger withdrawals in Australia, especially distinguishing the market response between private and public targets. We also study the determinants of those abnormal returns, including the method of payment and the impact of financial crisis periods.


Determinants of intra-industry trade for Vietnam’s manufacturing industry

Determinants of intra-industry trade for Vietnam’s manufacturing industry. This study focuses on identifying the country-specific determinants of intra-industry trade in the manufacturing sector between Vietnam and major trading partners using random effects estimation. The results indicate that the extent of Vietnam’s intra-industry trade is positively correlated with average country size and average income levels, while it is negatively correlated with income inequality, distance, and trade imbalance.


Economic growth and macro variables in india: An empirical study

Economic growth and macro variables in india: An empirical study. The research objective of this paper is to explore the empirical linkages between economic growth and foreign direct investment (FDI), gross fixed capital formation (GFCF) and trade openness in India (TOP) over the period 1980 to 2013.


Compliance of eather tanning industry with environmental regulations in Vietnam

Compliance of eather tanning industry with environmental regulations in Vietnam. Vietnam ’s rap idly increasing leather and footwear export trade has made a signif - icant contribution to the country’s economic develop ment over recent years. However, the rapid growth of the leather industry causes considerable pollution, which poses increased risks to the environment and human health


Can export credit agencies help fund capital intensive projects in emerging industrializing economies? Lessons and applicability in Vietnam

Can export credit agencies help fund capital intensive projects in emerging industrializing economies? Lessons and applicability in Vietnam. Export growth is now seen by most governments as a key to eonomi growth and re ent growth in emerging East Asia has been export led. The so- alled Export Credit Agen ies (ECAs) played a ritial role in ushioning the downturn in ross border trade to emerging market e onomies dur-ing the global eonomi and finan ialrisis that hit in the f all of 2008.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.325
  • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu