Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Kinh tế học (11.336)

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.1 - Nguyễn Hữu Nhuần

Nội dung chương 3.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm cực biên", cụ thể như: Khái niệm về hàm cực biên, các dạng hàm cực biê, hàm cực biên và Hàm trung bình, các loại mô hình hàm cực biên có tham số, ước lượng hàm cực biên, ứng dụng của hàm cực biên,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Thặng dư của người tiêu dùng, thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất,lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí

Chương 4 trình bày về "...ghi tiêu đề chương". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hàm sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, năng suất trung bình và năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, mối quan hệ giữa năng suất biên và sản lượng,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Sau khi học xong chương 5 này người học có thể hiểu về: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo, phân tích doanh nghiệp trong ngắn hạn, quyết định trong điều kiện thua lỗ, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Ngọc Hảo

Chương 1 trình bày về "Giới thiệu kinh tế học". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kinh tế học là gì, các vấn đề kinh tế cơ bản, kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, chi phí cơ hội, mô hình kinh tế học,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 do Trương Ngọc Hảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các lực lượng cung và cầu trên thị trường, thị trường và sự cạnh tranh, sự kết hợp của cung và cầu, độ co giãn và ứng dụng, chính sách kiểm soát giá,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - Trương Ngọc Hảo

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường cạnh tranh và Thị trường độc quyền", cụ thể như: Sự cạnh tranh, hãng cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu của hãng độc quyền, hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận, chính sách của chính phủ đối với các hãng độc quyền,...


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 8 - Trần Thị Thu Trang

Cùng nắm kiến thức trong chương 8 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Vì sao phải đánh giá giá trị TNTN, giá trị kinh tế của TN và đặc điểm của hàng hoá công cộng, các phương pháp đánh giá tài nguyên,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang

Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường lao động", cụ thể như: Khái niệm và đặc điểm thị trường lao động, cầu lao động, cung lao động, cân bằng thị trường lao động,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 do Trần Thị Thu Trang biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Năng suất lao động, các chỉ tiêu để tính năng suất lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, tăng năng suất lao động, phân tích thống kê năng suất lao động.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nhập môn Kinh tế học

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế vi mô, nội dung nghiên cứu của kinh tế vi mô, tổ chức của một nền kinh tế, quy luật lợi suất giảm dần, tổ chức của một nền kinh tế,...


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.2 - Nguyễn Hữu Nhuần

Chương 3.2 giúp người học hiểu về "Hàm cực biên" (tiếp theo). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm frontier chạy hàm cực biên. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 6 - Nguyễn Hữu Nhuần

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại ứng, khái niệm hàng hóa công cộng, tính phi hiệu quả của ngoại ứng, sửa chữa những thất bại của thị trường,...


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Hữu Nhuần

Sau khi học xong chương 5 "Phân tích lợi nhuận" này người học có thể hiểu về: Những vấn đề chung về lợi nhuận, doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận, định giá để tối đa hóa lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang

Chương 2 trình bày về "Tài nguyên và phát triển kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và TNTN, phát triển bền vững, phân loại sự phát triển bền vững, các quan điểm cơ bản kết hợp giữa tài nguyên và phát triển kinh tế.


Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 3 trình bày các nội dung sau: Hành vi người tiêu dùng, sự ưa thích của người tiêu dùng, ràng buộc ngân sách, sự lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hãng sản xuất, phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất,...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chương 5 trình bày về "Thù lao lao động". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản của thù lao lao động, quản trị tiền lương, tiền công, các hình thức trả lương, trả công,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - Nguyễn Hữu Nhuần

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm sản xuất và những ứng dụng của hàm sản xuất, hàm sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi, hàm sản xuất với hai yếu tố đầu vào biến đổi, một số hàm sản xuất cơ bản (hàm tuyến tính, Hàm Cobb-Doughlas,…)


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 7 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị kinh tế môi trường của tính đa dạng sinh học, nguy cơ tuyệt chủng của các loài động thực vật hoang dã, tối đa hoá lợi nhuận và quan hệ với sự tuyệt chủng các loài,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Thị trường độc quyền hoàn hảo

Cùng nắm kiến thức trong chương 6 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn, nguyên nhân dẫn đến độc quyền, doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn, hành vi của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn trong ngắn hạn,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

Chương 3 trình bày về "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Cung và cầu, giá cả thị trường

Chương 2 giúp người học hiểu về "Cung và cầu, giá cả thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các nhân tố phi giá thay đổi, co giãn của cầu và của cung, tính hệ số co giãn khoảng, trị trường và giá cân bằng, chính sách của chính phủ,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 5 - Trương Ngọc Hảo

Chương 5 giúp người học hiểu về "Đo lường sản lượng quốc gia". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP), các chỉ tiêu khác về thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Văn Song

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng, các chương trình chi tiêu của chính phủ, lý thuyết về thuế. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái, tác động của chính sách kinh tế vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 7 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 7: Tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm về vai trò của các chính sách vĩ mô, tranh luận về chính sách ổn định hóa nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 2: Các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tăng trưởng Harrod- Domar, mô hình tăng trưởng theo giai đoạn của Rostow, mô hình chuyển dịch cơ cấu của Arthur Lewis. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 3: Nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Lao động với tăng trưởng và phát triển, vốn với tăng trưởng và phát triển, khoa học công nghệ với tăng trưởng và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 4: Các ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Nông nghiệp với phát triển, thương mại với phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 1: Tổng cung - Tổng cầu và chính sách điều chỉnh kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bốn mô hình tổng cung ngắn hạn, dịch chuyển của đường tổng cung ngắn hạn, thiết lập đường tổng cầu từ mô hình IS-LM, cân bằng sản lượng và chính sách điều chỉnh,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Giải pháp Cluster trên linux
 • 24/04/2009
 • 22.548
 • 758
Từ vựng starters
 • 24/08/2017
 • 32.369
 • 761
Sơ lược về Rêu
 • 16/02/2012
 • 61.594
 • 259

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh doanh quốc tế - Chương 6
 • 29/06/2010
 • 65.514
 • 137

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu