Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kiến trúc - Xây dựng (20.539)

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước cấp 230m3

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước cấp 230m3 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý cấp nước để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước cấp 12m3

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước cấp 12m3 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý cấp nước để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Bản vẽ Hệ thống xử lý nước cấp 12m3 - model 02

Bản vẽ Hệ thống xử lý nước cấp 12m3 - model 02 cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống xử lý cấp nước để có thêm kiến thức về việc xây dựng hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bản vẽ.


Khóa học huấn luyện: An toàn lao động - Vệ sinh lao động chung

"Khóa học huấn luyện: An toàn lao động - Vệ sinh lao động chung" có nội dung trình bày về những vấn đề chung của an toàn lao động, an toàn các công việc tiến hành trong môi trường có yếu tố độc hại như hóa chất độc hại, vi sinh vật gây bệnh, an toàn các công việc thường xuyên tiếp xúc với nguồn điện và các thiết bị điện dễ gây tai nạn, an toàn các công việc có khả năng phát sinh cháy, nổ, an toàn lao động cho nhân viên văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản vẽ Hệ thống cấp nước Gia Lai

"Bản vẽ Hệ thống cấp nước Gia Lai" giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về bản vẽ thiết kế hệ thống cấp nước ở Gia Lai, nhằm xây dựng hệ thống cấp nước đạt chất lượng tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Specification for carbon steel bars for the reinforcement of concrete

The preparation of this British Standard was entrusted by Technical Committee ISE/9, Reinforcing steels, to Subcommittee ISE/9/1, Bar, wire and fabric for concrete reinforcement, upon which the following bodies were represented: British Cement Association, British Coatings Federation, British Iron and Steel Producers’ Association.


Constructing texture maps using enhanced Beltrami method

Image quality enhancement is a crucial requirement in many applications of digital image and video processing. Removing artifacts which are suffered from image compression will lose simultaneously image texture components.


Xây dựng công cụ tổng quát hóa lớp dữ liệu đường giao thông trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

bài báo này đề cập đến vấn đề nghiên cứu xây dựng công cụ cho việc tổng quát hóa tự động đối với lớp dữ liệu đường giao thông trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, cụ thể từ bản đồ 1/2000 xuống bản đồ 1/10000 trong phần mềm ArcGIS.


Phân tích ảnh hưởng của thông số vận hành thiết bị NSV đến chất lượng cọc đất ximăng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cường độ và tính đồng nhất của cọc đất ximăng bị ảnh hưởng lớn bởi thiết bị thi công và thông số vận hành. Khoan lấy lõi lấy mẫu thí nghiệm nén nở hông tự do từ hai đoạn đê (1) dài 60 m ở An Giang và (2) dài 30 m ở Đồng Tháp được thi công bằng thiết bị NSV để đánh giá chất lượng cọc hiện trường.


Phát triển phương pháp bình sai mạng lưới độ cao hạng I và II quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu

Nội dung báo cáo khoa học này tập trung vào việc trình bày các kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp và lập phần mềm VNAOLG - VIGAC (Vertical Network Adjustment On Local Geoid - Vietnam Institute of Geodesy And Cartography) để bình sai mạng lưới độ cao hạng I, II quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu.


Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 01 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 01 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ cung cấp cho người xem các thông tin của một bản vẽ về hệ thống cấp thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 03 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 03 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ cung cấp cho bạn đọc các thông tin cần thiết về một bản vẽ về hệ thống cấp thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 04 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 04 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ cung cấp cho người xem các thông tin cần thiết của một bản vẽ về hệ thống cấp thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 02 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước dự án khu xử lý chất thải rắn model 02 - Huyện Thới Lai, Cần Thơ cung cấp cho người xem các thông tin chi tiết của một bản vẽ về hệ thống cấp thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá ổn định mái dốc nền đường vùng có hoạt động sụt lở theo lý thuyết độ tin cậy

Bài viết Đánh giá ổn định mái dốc nền đường vùng có hoạt động sụt lở theo lý thuyết độ tin cậy trình bày ổn định mái dốc nền đường là một vấn đề phức tạp và nhiều rủi ro. Sự phức tạp và rủi ro là do nhiều nguyên nhân như mô hình tính, số liệu khảo sát thăm dò và tính chất cơ lý không bền vững (cơ lý tính yếu) của các lớp đất đá,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thuyết minh Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Venus hotel

"Thuyết minh Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Venus hotel" có kêt cấu nội dung gồm 10 chương. Chương I: Tổng quan chung về dự án. Chương II: Tổng quan ngành khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh. Chương III: Phương án quy hoạch. Chương IV: Xây dựng chiến lược marketing. Chương V: Đánh giá tác động môi trường. Chương VI: Bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự. Chương VII: Tổng mức vốn của dự án. Chương VIII: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương IX: Hiệu quả kinh tế tài chính. Chương X: Kết luận.


Nghiên cứu tận dụng rác thải nhựa gia công bê tông làm vật liệu xây dựng

Bài viết Nghiên cứu tận dụng rác thải nhựa gia công bê tông làm vật liệu xây dựng trình bày xã hội phát triển hiện đại, sản xuất và tiêu dùng bao bì nhựa đã trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày của con người, tuy nhiên cũng tạo ra lượng nhựa thải lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Hệ thống thoát nước trong nhà

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Yêu cầu thiết kế hệ thống, tính toán hệ thống thoát nước mưa, cống thoát nước bên ngoài,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 2: Mạng lưới cấp nước công trình

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cấp nước, tiêu chuẩn và chế độ dùng nước, xác định các thông số,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng

Bài viết Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng trình bày trình hội nhập là vấn đề tất yếu khách quan của các doanh nghiệp, các lĩnh vực và các ngành kinh tế. Một trong những vấn đề nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 1: Giới thiệu về cấp thoát nước

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về cấp thoát nước, khái quát về hệ thống, sơ đồ hệ thống, nội dung thiết kế cấp thoát nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


CFD study the impact of key parameters on the distribution of smoke and hazards in the premises

The main purpose of this work is to implement numerical modeling and simulation of the spread of smoke and hazards in the specific living areas in compliance with the above stated conditions. The distribution of some important parameters (velocity and temperature) is accomplished.


Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt kết cấu sử dụng hạt polystyrol phồng nở

Bài viết này trình bày các nghiên cứu về bê tông nhẹ khối lượng thể tích từ 400 kg/m³ đến 700 kg/m³ sử dụng hạt polystyrol phồng nở. Kết quả cho thấy tính công tác của hỗn hợp bê tông phụ thuộc nhiều vào độ xòe của hồ xi măng và hệ số dư vữa.


Thực nghiệm và đánh giá quá trình cacbonat hoá cưỡng bức vật liệu bê tông cốt thực vật

Trong nghiên cứu này sử dụng vỏ trấu làm thành phần cốt liệu kết hợp với nền kết dính là vôi tôi và meta cao-lanh để chế tạo sản phẩm bê-tông cốt thực vật. Dự kiến các khảo sát đánh giá trên mẫu bê-tông thực vật gồm: phân tích thành phần, vi cấu trúc cũng như đặc trưng cơ lý.


Một số yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật trong thiết kế kết cấu nhà siêu cao tầng bê tông cốt thép ở Việt Nam

Bài viết này trình bày một số yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết trong tính toán thiết kế kết cấu nhà siêu cao tầng bằng bê tông cốt thép (BTCT) ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


A recommendation of computation of normal streeses in single point incremental forming technology

The main aim of this paper is to examine ISEKI’s formula and to suggest a new analytical computation of three elements of stresses at any random point on the sheet work piece. The suggested formula is carefully verified by the results of Finite Element Method simulation.


Ảnh hưởng của hư hỏng lên phổ dao động của dầm chịu tác dụng của tải di động

Bài báo khảo sát những thay đổi các giá trị của phổ công suất tín hiệu dao động ngẫu nhiên của một cấu trúc dầm chịu tác dụng của tải di động khi hư hỏng xuất hiện. Từ đó trình bày một phương pháp khảo sát ứng xử của dầm cầu đã bị suy yếu.


Using Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for mornitoring the construction progress of Ho Chi Minh City urban railway project

This paper describes a new approach for monitoring the construction progress of the Urban Railway Construction Project “Metro line1 - Ben Thanh - Suoi Tien” by using Unmanned Aerial Vehicles (UAV) to capture high resolution imagery at different stages of the project. The advantage of the AscTec Falcon 8 systems lies in their high flexibility and efficiency in capturing the surface of an area from a low flight altitude.


Đề xuất mô hình GIS 4D dự báo xu hướng xây dựng nhà ở tại đô thị (Áp dụng cho Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh)

Bài viết này đề cập đến mô hình dự báo theo GIS 4D (3D không gian và 1D theo thời gian) về xây dựng nhà trong tương lai. Mô hình đề xuất dựa trên việc khai phá dữ liệu xây dựng giai đoạn giai đoạn 2001 đến 2010 và dữ liệu LIDAR trong khu vực Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.


Dầm bê tông cốt thép chịu tác động của lửa - lựa chọn phần tử cho mô hình nhiệt học trong ansys

Bài viết này chứng minh cách tốt nhất để áp dụng tác động của nhiệt lên các mô hình tính toán nếu khả năng chịu lửa của mẫu được đánh giá bằng thử nghiệm theo ISO 834. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
  • 29/01/2013
  • 11.039
  • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Góc nhỏ bên song
  • 07/05/2011
  • 59.709
  • 695
Nhà đẹp từ cổng
  • 13/10/2011
  • 36.352
  • 979

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu