Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kiến trúc - Xây dựng (20.396)

Sau chua cong trinh

tai lieu suu tam_sua chua cong trinh


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 3 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 3: Xử lý nước cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất nước thiên nhiên và yêu cầu đối với chất lượng nước cấp, các DC xử lý nước cấp, các quá trình xử lý nước mặt,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 2 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 2: Dụng cụ và thiết bị trong lắp ghép xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dây cáp thép, dây cẩu, đòn cẩu, tời và các công cụ neo giữ, tời và các công cụ neo giữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 4 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 4: Công tác chuẩn bị lắp ghép xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế tạo cấu kiện, vận chuyển cấu kiện, xếp kho, bố trí cấu kiện, khuếch đại cấu kiện, gia cường cấu kiện, các công tác chuẩn bị khác.


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp hàn trong KCT, các loại đường hàn và cường độ tính toán, các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán, ứng suất hàn và biến hình hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép

Phần 1 bài giảng "Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, cột đặc chịu nén đúng tâm, cột rỗng chịu nén đúng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép (tt)

Phần tiếp theo bài giảng "Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép" cung cấp cho người học các kiến thức về cột nén lệch tâm (Tiết diện, tính toán cột đặc chịu nén lệch tâm, tính toán cột rỗng chịu nén lệch tâm), cấu tạo và tính toán chi tiết cột. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 8 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 8: Hệ thống thoát nước bên trong nhà" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, sơ đồ, cấu tạo hệ thống thoát nước bên trong nhà; một số công trình thoát nước đặc biệt BTCT,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 9 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 9: Hệ thống thoát nước đô thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại nước thải và hệ thống thoát nước, các sơ đồ thoát nước và nguyên tắc vạch tuyến thoát nước, các bộ phận của hệ thống thoát nước.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các hệ thống cấp nước, sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 10 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 10: Mạng lưới thoát nước" trình bày các nội dung: Vạch tuyến mạng lưới, bố trí cống và độ sâu chôn cống ban đầu, xác định lưu lượng cho từng đoạn cống, tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 5 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 5: Trạm bơm - Đài nước - Bể chứa" được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức: Bơm và trạm bơm, đài nước, bể chứa nước sạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 7 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 7: Cấu tạo hệ thống cấp nước lạnh bên trong nhà và công trình" trình bày các nội dung: Đường dẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước bên trong nhà, máy bơm và trạm bơm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 11 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 11: Thành phần tính chất nước thải và các phương pháp xử lý nước thải" trình bày các nội dung: Thành phần, tính chất nước thải; xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải, xác phương pháp xử lý nước thải Dây chuyền xử lý nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 2 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 2: Nguồn cung cấp nước và công trình thu nước" trình bày các nội dung: Các loại nguồn nước, các loại công trình thu nước. Mời các bạn cùng tham khảo cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 1 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 1: Khái niệm chung về công nghệ lắp ghép" cung cấp cho người học các kiến thức nhập môn công nghệ lắp ghép bao gồm: Khái niệm kỹ thuật, công nghệ và dây chuyền công nghệ; nội dung cơ bản của môn học Công nghệ lắp ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 3 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 3: Cần trục lắp ghép xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cần trục lắp ghép, phân loại cần trục, chọn cần trục lắp ghép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 5 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 5: Lắp ghép cấu kiện cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp và qui trình công nghệ lắp ghép cấu kiện, lắp ghép móng đơn bê tông cốt thép, lắp ghép cột, lắp ghép dầm, lắp ghép tấm sàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 6.2 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 6.2: Kỹ thuật lắp ghép nhà tấm lớn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích đặc điểm lắp ghép nhà tấm lớn, công tác trắc đạc trong lắp ghép nhà tấm lớn, phương pháp lắp ghép, tổ chức thi công lắp ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép (56tr)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép" gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương dàn thép, tính toán dàn thép, cấu tạo và tính toán nút dàn thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu thép, sự làm việc của thép khi chịu tải trọng, quy cách cán thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán KCT. Mời các bạn cùng tham khảo


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về liên kết bulong bao gồm: Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép (82 tr)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về dầm và hệ dầm, kích thước chính của dầm, thiết kế dầm thép hình, thiết kế dầm tổ hợp, ổn định tổng thể dầm thép, ổn định cục bộ, nối dầm và gối dầm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 6 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 6: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại và các sơ đồ cấp nước bên trong nhà, áp lực cần thiết của ngôi nhà. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 4 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 4: Mạng lưới cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến, tính toán mạng lưới cấp nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 6.1 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 6.1: Kỹ thuật lắp ghép nhà khung" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích đặc điểm lắp ghép nhà khung, lựa chọn phương án lắp ghép nhà khung, thiết kế kỹ thuật lắp ghép nhà khung,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bảo tồn kiến trúc nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Bài viết trình bày: Kiến trúc nhà ở nông thôn được hình thành và phát triển gắn liền với môi trường thiên nhiên: Vị trí địa lí khí hậu Việt Nam, cũng như bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội: Đời sống văn hóa, sinh hoạt, lao động, tín ngưỡng. Nhưng thực tại phát triển và những bất cập trong quá trình đô thị hóa nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ đã làm thay đổi bộ mặt kiến trúc nông thôn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chương 5: Thi công trường trọng lực trong bến và cầu tàu

Bài giảng Chương 5 Thi công trường trọng lực trong bến và cầu tàu trình bày: Khái quát; Các loại tường; Thiết kế tường trọng lực; Tường bê tông cốt thép; Tường bê tông cốt thép đúc sẳn; Caisson bê tông; Kết cấu cọc tử cây vây ô,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 4 - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, phân loại sàn, cấu tạo sàn gỗ, cấu tạo sàn thép, cấu tạo sàn bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 6 - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 6: Cấu tạo mái dốc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, phân loại mái dốc, kết cấu đỡ hệ thống mái, cấu tạo chi tiết mái dốc, phương pháp thiết kế mái dốc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Làm duyên cho khung cửa sổ
 • 14/06/2011
 • 99.302
 • 906
Thủy lực sông ngòi part 10
 • 04/01/2012
 • 96.915
 • 236
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG
 • 03/10/2011
 • 76.046
 • 195

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu