Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kĩ thuật Viễn thông (7.083)

Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 5: Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Fourier rời rạc, lấy mẫu miền tần số, biến đổi Fourier rời rạc, Fourier rời rạc - biến đổi tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 6: Giải thuật cho biến đổi Fourier" cung cấp cho người học các kiến thức: DFT & IDFT, phương pháp chia -trị, FFT cơ số 2, Parallel-Pipelined architecture, hiện thực các giải thuật FFT,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu" trình bày các nội dung: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, tại sao phải xử lý tín hiệu số, ứng dụng và lịch sử phát triển xử lý tín hiệu số, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Giới thiệu một số khái niệm trong DSP" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu, hệ thống, phân loại tín hiệu, phân loại hệ thống, hệ thống xử lý tín hiệu số, tần số – tín hiệu liên tục thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 8 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 8: Thiết bị bộ lọc số" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ lọc lý tưởng, bộ lọc thực tế (bộ lọc với đáp ứng xung hữu hạn (FIR), bộ lọc với đáp ứng xung vô hạn (IIR)). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 3: Biến đổi Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất của BĐ Z, biến đổi Z hữu tỉ, biến đổi Z ngược, biến đổi Z một phía, phân tích hệ LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân, hiện thực hệ RRTG, tương quan giữa các tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 4: Tín hiệu và hệ thống trong miền tần số" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tần số của tín hiệu LTTG, phân tích tần số của tín hiệu RRTG, các tính chất của BĐ Fourier cho các tín hiệu RRTG, đặc trưng miền tần số của hệ LTI, bộ lựa chọn tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 7 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 7: Hiện thực các hệ thống RRTG" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc hiện thực cho hệ FIR, cấu trúc hiện thực cho hệ IIR, không gian trạng thái, lượng tử hóa các hệ số của bộ lọc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Cơ sở viễn thông

Nội dung giáo trình của Phạm Văn Tấn gồm có 7 chương trình bày các nội dung: tin tức và hệ thống thông tin, phân tích tín hiệu, các hệ tuyến tính, biến điệu biên độ, biến điệu góc, biến điệu xung, viễn thông số.


Ebook Âm thanh lập thể: Nguyên lý và công nghệ - Phần 1

Phần 1 của ebook phân tích các đặc điểm âm thanh chủ quan của thính giác, khả năng cảm thụ âm thanh không gian ba chiều trong trường âm tự nhiên, những nguyên lý truyền âm lập thể, những khái niệm cơ bản về âm học kiến trúc, đặc điểm cấu tạo của trường âm, những đặc tính âm thanh của hầu hết các loại nhạc khí và tiếng nói nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu thu, xử lý và truyền dẫn tín hiệu âm thanh được trung thực, tự nhiên và giàu tính thẩm mỹ.


Ebook Âm thanh lập thể: Nguyên lý và công nghệ - Phần 2

Phần 2 của ebook phân tích ưu nhược điểm của những phương pháp trong công nghệ thu thanh đối với mỗi loại nguồn âm và mỗi thể loại âm nhạc, nghệ thuật, nhằm giúp cho những người thực hiện công việc thu thanh chủ động chọn lựa giải pháp tối ưu trong mỗi trường hợp cụ thể, bởi ở đây tính sáng tạo là một đặc trưng nghề nghiệp của kỹ sư và đạo diễn âm thanh, những nguyên lý cơ bản của phương pháp xử lý và lưu trữ âm thanh bằng kỹ thuật số - một xu thế tất yếu của sự phát triển công nghệ thông tin hiện đại.


Bài giảng Công nghệ 3G WCDMA UMTS

Bài giảng bao gồm bốn chương. Chương đầu trình bày khái quát chung về sự phát triển của các hệ thống thông tin di ñộng lên 4G, kiến trúc chung của một mạng 3G; các kiến trúc R3, R4, R5 và R6 của mạng thông tin di ñộng 3G WCDMA UMTS. Chương hai trình bầy ña truy nhập CDMA và các kỹ thuật liên quan ñược áp dụng cho WCDMA. Chương ba giới thiệu giao diện vô tuyến cả WCDMA. Chương bốn giới thiêu công nghệ ña truy nhập tốc ñộ cao HSPA.


Bài giảng Kế hoạch giảng dạy môn học Kỹ thuật âm thanh

Nội dung của bài giảng giới thiệu về môn học kỹ thuật âm thanh, mục tiêu của môn học, đề cương khóa học, các nguồn tài liệu tham khảo, các dụng cụ cần mua, các thông tin liên lạc và các nội dung chính của môn học.


Bài giảng Xử lý và truyền thông đa phương tiện

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Hà Đình Dũng trình bày tổng quan về xử lý và truyền thông đa phương tiện, dữ liệu đa phương tiện, xử lý đa phương tiện (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video), truyền thông đa phương tiện (hữu tuyến và vô tuyến).


Bài giảng E-Learning Chuyên đề: Hàn nối và đo thử cáp quang

Nội dung của bài giảng "Hàn nối và đo thử cáp quang" trình bày về sợi quang và cáp quang, hàn nối sợi quang, thi công lắp đặt ODF, măng xông cáp quang, lý thuyết đo phản xạ, đo thử, đánh giá chất lượng tuyến cáp quang.


Bài giảng môn Tổng quan viễn thông

Nội dung của bài giảng trình bày các khái niệm và các vấn đề kỹ thuật chính của viễn thông, kiến trúc, cách tổ chức cũng như cách thức hoạt động của các mạng viễn thông, các phát triển về công nghệ và dịch vụ, xu hướng hội tụ các mạng viễn thông.


Bài giảng Thiết kế tương tác đa phương tiện

Nội dung của bài giảng "Thiết kế tương tác đa phương tiện" do thạc sĩ Phí Công Huy biên soạn trình bày tổng quan về thiết kế tương tác và thiết kế tương tác đa phương tiện, quy trình thiết kế tương tác, giới thiệu về việc đánh giá trong thiết kế tương tác.


Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

(NB)Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.


Giáo trình Kỹ thuật âm thanh - ThS. Hà Đình Dũng

Giáo trình Kỹ thuật âm thanh do ThS. Hà Đình Dũng biên soạn với các nội dung chính như: Tổng quan về kỹ thuật âm thanh, thiết bị âm thanh, kỹ thuật trang âm, thu ghi âm,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Đài dẫn đường vô hướng – NDB

  • 4,83/5 (102)

Bài giảng Đài dẫn đường vô hướng – NDB gồm các nội dung chính như: Giới thiệu chung, chức năng, nhiệm vụ của đài dẫn đường vô hướng mạng NDB tại Việt Nam, các tiêu chuẩn ICAO đối với đài NDB, các phương thức khai thác đài NDB.


Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 2

Phần 2 của giáo trình "Trắc địa viễn thám" trình bày chương 5 và chương 6 của giáo trình với các nội dung: đoán đọc và điều vẽ ảnh, những khái niệm cơ bản về ảnh vệ tinh.


Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 1

Phần 1 của giáo trình "Trắc địa viễn thám" trình bày từ chương 1 đến chương 4 của giáo trình với các nội dung: khái niệm về phương pháp đo ảnh, cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh, những tính chất hình học cơ bản của bản đo trong chụp ảnh hàng không, nguyên lý nhìn và đo lập thể.


Tài liệu thí nghiệm module biến tần

Tài liệu thí nghiệm module biến tần trình bày các nội dung như: Cấu tạo của module biến tần DELTA VDF-M, cấu tạo ngoài của biến tần Delta VDF-M, màn hình hiển thị và chức năng bàn phím,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Hướng dẫn thí nghiệm biến tần Siemens Sinamics V20

Hướng dẫn thí nghiệm biến tần Siemens Sinamics V20 gồm có 6 bài được trình bày rõ ràng như: Giới thiệu cách sử dụng biến tần V20, điều khiển biến tần từ màn hình BOP trên biến tần, điều khiển biến tần bằng biến trở ngoài và nút nhấn,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiềm năng lớn của vệ tinh siêu nhỏ đáp ứng nhu cầu viễn thông, viễn thám của Việt Nam

Nội dung bài viết đề cập đến loại vệ tinh siêu nhỏ CubeSat có thể áp dụng cho các nhu cầu thiết thực của Việt Nam, đồng thời cũng trình bày về đề án theo dõi sự di chuyển của tàu biển từ vệ tinh làm ví dụ điển hình cho thấy tiềm năng lớn của vệ tinh siêu nhỏ đáp ứng nhu cầu viễn thông, viễn thám hiện nay của đất nước.


Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật và mạng cung cấp dịch vụ ADSL

Nội dung tài liệu trình bày các vấn đề về mạng truy nhập, công nghệ ADSL, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo kiểm, triển khai lắp đặt hệ thống ADSL.


Hướng dẫn sử dụng Lumia với Windows 10 Mobile

Nội dung tài liệu hướng dẫn về an toàn cho người dùng, bắt đầu sử dụng sản phẩm, những khái niệm cơ bản về sản phẩm, quản lý điện thoại và khả năng kết nối, một số chức năng cần biết và lưu ý về sản phẩm.


Khóa học về CC - Link (Dòng Q)

Nội dung tài liệu trình bày tổng quan về hệ thống CC-Link, thông số kỹ thuật và cài đặt vận hành hệ thống, chế độ mạng từ xa, giao tiếp giữa trạm chủ và các trạm cục bộ.


Bài thuyết trình Phân hệ truyền thông Cansat

Nội dung bài thuyết trình giới thiệu về phân hệ truyền thông, giới thiệu cansat, phân hệ truyền thông Cansat và quy trình thiết kế phân hệ truyền thông Cansat.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Adaptive thu phát không dây P9
  • 16/08/2010
  • 38.768
  • 887
Thí nghiệm máy điện P5
  • 07/08/2010
  • 65.269
  • 171

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu