Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (37.243)

Quyền thỏa thuận lựa chọn tòa ángiải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài

Bài viết Quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài làm rõ cơ sở lý luận của sự cần thiết phải xây dựng quy định về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự, có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật tố tụng dân sự đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xuất khẩu hàng hóa bền vững: Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Bài viết Xuất khẩu hàng hóa bền vững: Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trình bày: Tổng quan về tình hình xuất khẩu của VN thời gian qua và những giải pháp cần thiết để phát triển xuất khẩu bền vững nhằm thúc đẩy kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Bài viết Chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay trình bày: hoạt động của các chợ nổi tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó, chúng tôi muốn trình bày tranh tương đối toàn diện về hệ thống chợ nổi,từ mạng lưới hàng hóa, phương thức tiêu thụ, đến các nhân tố tác động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các chợ nổi hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp

Bài viết góp phần làm rõ thêm những cơ sở hình thành tư tưởng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp của Hồ Chí Minh, về mặt lý luận, tư tưởng của Người là sự vận dụng sáng tạo thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, về mặt thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn mô hình hợp tác xã ở Nga và Trung Quốc, và dựa trên cơ sở thực trạng kinh tế-xã hội Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai trong các gia đình Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai trong các gia đình Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh trình bày: Cùng với sự biến chuyển của xã hội, quan niệm truyền sinh của người Công giáo cũng có sự thay đổi. Hiện nay, các cặp vợ muốn chồng Công giáo TPHCM đã có nhận thức chồng Công giáo TPHCM đã có nhận thức sản và đang có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ chế quản lý của làng Minh Hương Chợ Lớn (một phân tích qua bản “Khoán Ước và tiểu sử các vị tiền bối”)

Bài viết Cơ chế quản lý của làng Minh Hương Chợ Lớn (một phân tích qua bản “Khoán Ước và tiểu sử các vị tiền bối”) trình bày về: phân tích cơ chế nhóm người quản lý của làng Minh Hương Chợ Lớn, từ cùng với việc quản lý các thành viên trong Ban Quản trị cho đến từng người dân trong làng, qua đó, nhấn mạnh vai trò của Khoán ước đối với việc gìn giữ tôn ti trật tự mộ trong ngôi làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoạt động “thương hồ” của người Việt ở Nam Bộ

Bài viết Hoạt động “thương Hồ” của người Việt ở Nam Bộ trình bày về hoạt động “thương hồ” của người Việt ở Nam Bộ - một cộng đồng di động - dưới khía cạnh văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nhà lãnh đạo hiệu quả

Bài viết Nhà lãnh đạo hiệu qủa: Nhà lãnh đạo hiệu quả là người mang lại hiệu quả cao cho tổ chức, học hỏi liên tục và mạnh mẽ sẽ giúp nhà lãnh đạo có kỹ năng tư duy hệ thống mở, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, khả năng thích nghi với những sự thay đổi, nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho tổ chức do tầm nhìn xa hơn của nhà lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thuật toán LPSO lập lịch cho các ứng dụng khoa học trong môi trường điện toán đám mây

Bài viết Thuật toán LPSO lập lịch cho các ứng dụng khoa học trong môi trường điện toán đám mây trình bày ứng dụng dạng luồng công việc đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đây là loại ứng dụng có quy mô phức tạp và thường xử lí một lượng dữ liệu rất lớn do vậy các môi trường tính toán phân tán như điện toán lưới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Triết lý nhân sinh trong Triết học Phật giáo thời Trần

Bài viết Triết lý nhân sinh trong Triết học Phật giáo thời Trần trình bày phân tích tư tưởng của ba nhà Thiền học tiêu biểu của nhà Trần, tác giả cho thấy bước phát triển của Phật giáo Việt Nam thời kỳ này, và điều đó đã góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa và sức mạnh Đại Việt thế kỷ XIII-XIV,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vốn xã hội và tăng trưởng kinh tế

Bài viết Vốn xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tổng lược các nghiên cứu trước nhằm tìm kiếm bằng chứng bổ sung vào các tranh luận gần đây về vai trò của vốn xã hội đối với tăng trưởng kinh tế, cụ thể là các kênh mà thông qua đó vốn xã hội tác động đến tăng trưởng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mối quan hệ giữa diễn ngôn và quyền lực

Bài viết Mối quan hệ giữa diễn ngôn và quyền lực trình bày: Hệ thống chức vị là khía cạnh khảo sát quan trọng khi nghiên cứu về cộng đồng tôn giáo, hệ thống này thường được xem là minh nhiên và hiển nhiên do được thiết lập từ nền tảng triết lý tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khảo sát thuật ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt trong ngữ liệu hợp đồng kinh tế

Bài viết Khảo sát thuật ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt trong ngữ liệu hợp đồng kinh tế trình bày mục đích xây dựng kho ngữ liệu về thuật ngữ hợp đồng kinh tế, đồng thời cũng là bước đầu hình thành từ điển chuyên về hợp đồng kinh tế Anh-Việt hoặc Việt-Anh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động hai mặt của FDI đến nền kinh tế của Việt Nam

Bài viết Tác động hai mặt của FDI đến nền kinh tế của Việt Nam trình bày: FDI không chỉ đầu tư nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn cung cấp các nguồn lực khác giúp Việt Nam hướng đến phát triển bền vững là vốn công nghệ, vốn tri thức, năng lực và kinh nghiệm quản ly,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) qua đánh giá của các học giả Phương Tây

Bài viết Trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) qua đánh giá của các học giả Phương Tây trình bày: Góp phần làm rõ hơn những giá trị của trận “Điện Biên Phủ trên không” qua những đánh giá của các học giả phương Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam (một nghiên cứu qua luật Hồng Đức và luật Gia Long)

Bài viết Địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam (một nghiên cứu qua luật Hồng Đức và luật Gia Long) trình bày: Tìm hiểu vị trí của người phụ nữ trên một số khía cạnh như hôn nhân gia đình, sở hữu tài sản và các mối quan hệ xã hội đương thời qua hai Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức) và Hoàng Việt luật lệ (luật Gia Long),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của đào tạo đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành dệt may

Tác động của đào tạo đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành dệt may: Nghiên cứu này sử dụng 240 mẫu khảo sát tại các công ty dệt may ở Thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng kỹ thuật phân tích gồm thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích khám phá (EFA), và hồi quy tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đạo đức nghề nghiệp – Tổng quan lý thuyết và nhận thức của sinh viên đại học Quốc gia Tp. HCM

Đạo đức nghề nghiệp – Tổng quan lý thuyết và nhận thức của sinh viên đại học Quốc gia Tp. HCM trình bày Các quan điểm về đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) còn rất rời rạc và chưa thống nhất với nhau. Trong khi đó lại có rất ít nghiên cứu được thực hiện về vấn đề này không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới,... Mơi các bạn cùng tham khảo.


Tìm hiểu sự tự học môn phương pháp giảng dạy của sinh viên chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh theo học chế tín chỉ

Bài viết Tìm hiểu sự tự học môn phương pháp giảng dạy của sinh viên chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh theo học chế tín chỉ trình bày ba nguồn dữ liệu được thu thập gồm có: quan sát sinh viên tập giảng, kết quả bài kiểm tra giữa kỳ và phiếu khảo sát. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy mặc dù đa số sinh viên ý thức cao vai trò tự học nhằm phát triển năng lực chuyên môn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Công chúng đồng bằng Sông Cửu Long với việc thưởng thức Văn học

Bài viết Công chúng đồng bằng Sông Cửu Long với việc thưởng thức Văn học trình bày: Rút ra một nhận xét, đánh giá tình hình thưởng thức văn học của công chúng Đồng bằng sông văn học của công chúng Đồng bằng sông động văn học đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ Mục động văn học đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ Mục của công chúng trong khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích thể loại văn bản và các chiến lược viết thư tín thương mại

Bài viết Phân tích thể loại văn bản và các chiến lược viết thư tín thương mại trình bày đúc kết và giới thiệu một số hướng về phân tích thể loại và thể loại thư tín thương mại tiếng Anh. Trên cơ sở phân tích, nhận diện các thể loại thư tín trong các giáo trình hiện đang sử dụng tại các trường đại học Việt Nam, bài viết hệ thống hóa các thể loại thư tín và đưa ra các nguyên tắc, chiến lược triển khai cho từng thể loại thư tín,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng tích tụ ruộng đất ở vùng Tây Nam Bộ

Bài viết Thực trạng tích tụ ruộng đất ở vùng Tây Nam Bộ đưa ra câu trả lời từ việc phân các số liệu thống kê và việc tìm hiểu ý kiến của những cán bộ cơ sở và người nông dân đang trực tiếp thực hiện tích tụ ruộng đất ở nơi đây,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vấn đề viết hoa Tiếng Việt trong các loại văn bản

Bài viết Vấn đề viết hoa Tiếng Việt trong các loại văn bản trình bày vấn đề viết hoa Tiếng Việt trên báo chí và các loại văn bản còn chưa thống nhất. Bài viết dựa trên cơ sở khảo sát thực trạng, lý luận về cách viết hoa Tiếng Việt và một số quy định hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tri thức bản địa: Các hướng tiếp cận nghiên cứu

Bài viết Tri thức bản địa: Các tiếp cận khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người và môi trường qua chủ đề tri thức bản địa. Dựa trên kết quả khảo sát về tri thức bản địa của các cư dân ở tỉnh Bình Phước, tác giả nhận diện những yếu tố tác động đến sự mai một của tri thức bản địa trong bối cảnh hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tìm hiểu thị trường xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Nam Bộ

Bài viết Tìm hiểu thị trường xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Nam Bộ trình bày: Xuất khẩu nông sản là thế mạnh của Việt Nam đặc biệt là của các tỉnh Nam Bộ. Trong những năm gần đây, xuất khẩu nông sản tăng nhanh cả về số lượng lẫn giá trị, thị trường xuất khẩu ngày càng mở khoa học rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chế độ ăn uống của người Chăm ở tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh xóa đói giảm nghèo

Bài viết Chế độ ăn uống của người Chăm ở tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh xóa đói giảm nghèo trình bày: Chế độ ăn uống của người Chăm hiện nay vẫn còn hạn chế dinh dưỡng, do thu nhập thấp của các hộ gia đình và những quy định của luật Hồi giáo. Xóa đói giảm nghèo cải thiện chế độ ăn uống sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của người Chăm ở đồng Chăm Islam, Tây Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng pháp luật hình sự của tòa án nhân dân (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa)

Bài viết Áp dụng pháp luật hình sự của tòa án nhân dân (qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa) trình bày Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật (ADPL) trong hoạt động giải quyết án hình sự của TAND dưới góc độ lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật, làm rõ những đặc trưng riêng của hoạt động giải quyết án hình sự và các tiêu chí để đánh giá chất lượng ADPL trong hoạt động xét xử án hình sự của TAND hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lễ Pơthi của người Giarai ở Tây Nguyên

Bài viết Lễ Pơthi của người Giarai ở Tây Nguyên trình bày dựa trên các tư liệu ghi chép về Lễ hội Pơthi ở làng Doach, xã Iavê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho sinh viên hiện nay

Bài viết Một số vấn đề giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho sinh viên hiện nay trình bày khái quát nhận thức của sinh viên về truyền thống dân tộc, sự cần thiết và một số yêu cầu trong việc giáo dục truyền thống cho sinh viên hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ cấu nghề nghiệp và xu hướng chuyển đổi việc làm của cư dân nông thôn Nam Bộ

Bài viết Cơ cấu nghề nghiệp và xu hướng chuyển đổi việc làm của cư dân nông thôn Nam Bộ trình bày: Tìm hiểu cơ cấu nghề nghiệp của cư dân nông thôn Nam Bộ, những động thái nghề nghiệp đã và đang diễn ra trên địa bàn, xu hướng chuyển đổi việc làm ở nông thôn và những yếu tố tác động đến xu hướng nghề nghiệp đó của người dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nền văn minh Ấn Độ
 • 11/11/2009
 • 46.891
 • 358
Dwight D. Eisenhower
 • 31/05/2011
 • 90.193
 • 980

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu