Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (39.029)

Điển cố trong Thư trì thi tập của Vũ Phạm Hàm

Điển cố là một câu chuyện về việc cũ người xưa được rút gọn lại hoặc có thể chỉ là một vài chữ được rút ra từ tác phẩm cổ. Trong Thư Trì thi tập, Vũ Phạm Hàm đã sử dụng một số điển cố nhằm giúp câu thơ ngắn gọn, súc tích, thanh nhã, sinh động. Các điển cố ông sử dụng chủ yếu được rút ra từ truyền thuyết, thơ văn cổ Trung Hoa.


Lựa chọn tác phẩm văn học thiếu nhi cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chủ đề “quê hương - đất nước- Bác Hồ” theo quan điểm tích hợp

Văn học thiếu nhi là một bộ phận quan trọng của nền văn học dân tộc và là một nội dung quan trọng trong Chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mẫu giáo, có thể lồng ghép, tích hợp vào nhiều hoạt động khác nhau để kích thích hứng thú, củng cố bài học cũng như cung cấp kiến thức cho trẻ một cách nhẹ nhàng, sâu sắc.


Áp dụng mô hình “nghiên cứu bài học” trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tập sự ở trường phổ thông

Những năm tháng mới vào nghề của giáo viên tập sự (GVTS) luôn có những ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp của mỗi giáo viên (GV). Đây là giai đoạn giáo viên bắt đầu tiếp xúc với thực tiễn giáo dục phổ thông vốn rất phong phú, phức hợp và sinh động rất nhiều so với những gì gọi là lý thuyết, khuôn mẫu, chuẩn mực chung mà họ được đào tạo ở trường Cao đẳng, Đại học.


Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx

Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Từ lý luận phân phối thu nhập của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, K.Marx đã kế thừa có phê phán và làm rõ bản chất của tiền công và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh được xây dựng dựa trên nội dung tổng thu nhập xã hội được phân phối cho ba chủ thể cơ bản: lao động làm thuê, nhà tư bản, địa chủ.


Đánh giá tác động và hiệu quả sử dụng bộ “tài liệu điện tử dạy học chuyên ngành Lí Sinh” thông qua kết quả thực nghiệm sư phạm

Bài báo mô tả vắn tắt tiến trình tổ chức thực nghiệm sư phạm với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học tích hợp (Tài liệu điện tử dạy học chuyên ngành lí sinh y học) đã được thiết kế và xây dựng. Những số liệu thu được qua điều tra, khảo sát được sử lí và phân tích theo quan điểm khoa học đã khẳng định tính hiệu quả của sản phẩm trong việc phát huy tình cực, tự lực và sáng tạo của cả thày và trò, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn lí sinh cho sinh viên ngành y.


Một số tình huống điển hình trong dạy học tin học ở trường trung học phổ thông

Bài viết đề xuất phương pháp dạy học một số tình huống thường gặp trong dạy học tin học ở trường phổ thông (những tình huống điển hình trong dạy học tin học) theo định hướng hoạt động hóa người học.


Nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn văn hóa

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có “sở trường” đặc biệt về đề tài lịch sử với tác phẩm tiêu biểu: Hồ Quý Ly. Là tiểu thuyết đầu tiên (ở Việt Nam) về hình ảnh Hồ Quý Ly và các nhân vật lịch sử khác, tác phẩm đã cung cấp những điểm nhìn nhiều chiều về các nhân vật với sự đan bện giữa quá khứ và hiện tại; làm sống lại những giá trị khuất lấp, ẩn ngầm; lí giải lịch sử bằng cái nhìn khoan dung của văn hóa. Xây dựng vật Hồ Quý Ly không chỉ là một “kẻ phản loạn” mà còn là một hùng tướng, một nhà cải cách tài ba trên nhiều phương diện; các mệnh quan triều đình là những “kẻ sĩ tài danh” của Kinh thành đã tạo nên những “hấp lực” đặc biệt cho tác phẩm.


The use of multimedia in enhancing english oral competence for freshmen students at college of sciences – Thai Nguyen university

Speaking so far has been considered as one of the most important skills in English learning, yet it is also one of the weakest skills that students possess. In many recent researches, advanced technologies have proved to effectively facilitate foreign language teaching and make English speaking so much more fun to learn with. However, whether multimedia really enhances students’ competence in oral communication in the Northern mountainous region of Vietnam like in Thai Nguyen province has not yet been fully investigated.


Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945

Lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới đã chứng minh, cách mạng muốn thắng lợi phải có thời cơ. Thời cơ rất quý và hiếm, song thời cơ sẽ qua đi nếu cách mạng chưa hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết để chủ động nắm chắc lấy nó. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thể hiện sự nhạy bén của Đảng; biểu hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân trong quá trình chuẩn bị lực lượng và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Vì vậy có thể khẳng định, sự chuẩn bị sẵn sàng về chủ trương, lực lượng và dự đoán chính xác thời cơ, mau lẹ chớp lấy thời cơ, đó chính là một trong những bí quyết lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945.


Sơ đồ BCIM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông

Mã hóa kênh (mã sửa lỗi hướng đi) là một khâu trong hệ thống viễn thông nhằm nâng cao độ tin cậy của đường truyền. Trong hệ thống này không chỉ có mã hóa kênh mà còn nhiều thành phần khác. Đã có rất nhiều kết quả thể hiện việc kết hợp các kỹ thuật trong hệ thống với nhau để được kết quả tốt nhất như kết hợp giữa mã hóa và điều chế; mã hóa với xáo trộn và điều chế; chọn các ánh xạ (chòm sao) điều chế;… . Trong bài báo này trình bày sơ đồ điều mã có xáo trộn bit (BICM: Bit Interleaved Coded Modumation) và sơ đồ BICM kết hợp với giải mã lặp: BICM-ID (Bit Interleaved Coded Modulation with Iterative Demodulation) và đánh giá việc sử dụng sơ đồ BICM-ID cho hệ thống truyền dẫn 16QAM qua kênh Gauss và hướng áp dụng cho hệ thống truyền dẫn đa sóng mang.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ là một yêu cầu của đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại hóa để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước và đuổi kịp trình độ tiên tiến của thế giới. Chất lượng và tiện ích của đào tạo theo tín chỉ so với đào tạo niên chế là điều đã được khẳng định. Để đáp ứng được yêu cầu của đào tạo tín chỉ, với sự khác biệt riêng và đặc thù của một trường sư phạm đa ngành, trong điều kiện cho phép cần bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hoá , chuyển biến căn bản nội dung, chương trình, phương pháp dạy học trên cơ sở gắn liền với việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện dạy học.


Đánh giá chương trình đào tạo và một số đề xuất về bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Việt Nam

Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) đang là hoạt động được quan tâm trong quá trình đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường đại học. Bài viết này giới thiệu một số khái niệm trong đánh giá CTĐT, một số mô hình đánh giá chất lượng đào tạo trên thế giới, các nội dung liên quan đến CTĐT được đánh giá trong các Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo trên thế giới và khu vực, từ đó đưa ra một số đề xuất trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chung cho các CTĐT tại Việt Nam.


Công tác đấu tranh phòng chống hàng giả tại chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên

Hàng giả là những sản phẩm, hàng hoá được sản xuất ra trái pháp luật có hình dáng giống như những sản phẩm, hàng hoá được Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường; hoặc những sản phẩm, hàng hoá không có giá trị sử dụng đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó. Những năm gần đây, tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và tại thị trường cố định vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức và ngày càng tinh vi. Ngoài ra, các hành vi gian lận về hoá đơn, chứng từ, gian lận về thuế, về đo lường, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hoá có chiều hướng tăng tập trung vào các sản phẩm xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và hàng hoá đóng gói sẵn. Bài báo đánh giá công tác đấu tranh phòng chống hàng nhái, hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất một số giải pháp đấu tranh tệ nạn này.


Quan niệm của sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về học sinh có năng khiếu trí tuệ

Trong bài báo, các tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu quan niệm của sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về học sinh có năng khiếu trí tuệ. Kết luận được rút ra từ nghiên cứu là: Biểu tượng về học sinh có năng khiếu trí tuệ trong quan niệm của SV là hết sức mờ nhạt. Các phẩm chất được miêu tả mang tính chất tản mạn. Nhiều phẩm chất đặc trưng của học sinh có năng khiếu trí tuệ đã không được chỉ ra và ngược lại. Có thể nói, sự thiếu vắng những tài liệu khoa học về năng khiếu, về trẻ em có năng khiếu trí tuệ là nguyên nhân của thực trạng trên.


Tổ chức “quan phương và phi quan phương” trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên)

Vấn đề đặt ra là trong kết cấu xã hội làng xã Việt Nam cổ truyền có sự tồn tại cả hai hệ thống hành chính nhà nước – tổ chức “quan phương” và hệ thống tự trị là lang xã – tổ chức “phi quan phương”. Hai hệ thống này cùng đồng thời tồn tại khiến cho chính quyền làng xã là dạng “chính quyền kép”, trở thành hiện tượng độc đáo ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới ít có. Các tổ chức này được phản ánh một cách rõ nét qua các bộ luật làng thành văn: hương ước.


The population structure, production and management of co swine breed in Nghe An province, Vietnam

This descriptive-evaluative study was undertaken in order to evaluate the current condition of the Co pig population in Nghe An province, Vietnam in terms of size, structure and effective size. It was conducted from September, 2011 to January, 2012. Based on its current population structure, the Co pig can be classified as a rare breed and even though the effective population size is less than 500. Most of the Co pig raisers are smallholders with insufficient capital and inadequate technical knowledge to expand their operation and the production efficiency.


Một số giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên ở Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội nói chung và trong các nhà trường nói riêng. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường góp phần thực hiện quá trình đào tạo nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam. Bài báo đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay ở Đại học Thái Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên ở Đại học Thái Nguyên.


Hành động trong sử thi Ấn Độ dưới ánh sáng của hệ qui chiếu đạo đức

Bài báo đề cập đến đặc trưng hành động của nhân vật anh hùng trong sử thi Mahabharata dưới góc nhìn của hệ qui chiếu đạo đức, lấy Dharma làm hạt nhân. Người viết tiếp cận vấn đề trên 3 bình diện: hành động thể hiện sự tương tác giữa hai quan niệm đạo đức - Dharma của Kshatriya với Dharma của Brahmin; hành động bộc lộ sự không nhất quán trong tính cách nhân vật sử thi; hành động là kết quả của lòng thù hận đem lại sự hủy diệt tàn khốc. Bài viết kết luận: Dharma là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi đẳng cấp trong xã hội cổ đại Ấn Độ, là nguyên tắc đạo đức soi chiếu hành động, là thước đo giá trị của các anh hùng trong sử thi Mahabharata. Đúng là, “để khắc sâu Dharma vào trái tim nhân loại, Vyasa đã viết bản anh hùng ca này”.


Khảo sát trách nhiệm xã hội của một số nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Bằng phương pháp điều tra và khảo sát một số đối tượng là người lao động tại một số nhà máy thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, người tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nghiên cứu đã cho thấy thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp.


Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay

Bài viết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.


Cần có "cái nhìn mới" về vị trí, vai trò của môn giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay

Trong những năm qua, trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam môn học Giáo dục công dân vẫn luôn bị coi là môn học phụ, bị xem nhẹ từ người học đến nhà quản lý và bản thân cả người dạy. Điều này đã làm cho môn học lẽ ra rất quan trọng bởi nó giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức, thế giới quan, nhân sinh quan lành mạnh, đúng đắn cho người học…thì lại đang bị mất dần chỗ đứng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Do đó, để môn học giáo dục công dân phát huy được giá trị đích thực của nó, các nhà quản lý giáo dục Việt Nam cần tạo ra sự bình đẳng về vị trí môn học này với các môn học khác như toán, văn, lý, hóa… trong hệ thống giáo dục Việt Nam.


Yếu tố kì ảo trong một số tiểu thuyết của Đoàn Hữu Nam

Đoàn Hữu Nam là một trong những tác giả có đóng góp cho văn học viết về dân tộc và miền núi đương đại. Ông nổi tiếng với những tiểu thuyết: Thổ phỉ, Tình rừng, Trên đỉnh đèo giông bão… Trong tiểu thuyết của ông, yếu tố kì ảo được sử dụng khá phổ biến nhằm thể hiện thế giới nghệ thuật mới mẻ, độc đáo. Việc sử dụng yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết của Đoàn Hữu Nam đã mở ra những không gian nghệ thuật mới, hình tượng nghệ thuật sinh động, hấp dẫn, thế giới tâm linh bí ẩn. Đây có thể coi là đóng góp riêng của nhà văn Lào Cai này cho văn học viết về dân tộc và miền núi.


Nghiên cứu giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ học viên các trường đại học quân sự hiện nay

Trong bài viết, các tác giả đã tập trung làm rõ khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến đội ngũ học viên các trường đại học quân sự. Đồng thời, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ học viên này.


Some examples of the class of co-cohen-macaulay modules in dimension >s

In this paper, using the concept of A-cosequences in dimension > s introduced by [NH], we give some examples of the class of co-Cohen-Macaulay modules in dimension > s defined by [D3] in connection with some of the previous classes of modules.


Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT) huyện Phổ Yên là rất cần thiết và cấp bách để góp phần xây dựng huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp vào năm 2015. Trong những năm qua, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho LĐNT của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, thu hút và huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia vào dạy nghề và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề; hỗ trợ và tạo điều kiện cho người học sau khi học nghề để tổ chức sản xuất, kinh doanh… thu hút LĐ cả trong và ngoài độ tuổi LĐ, giải quyết số LĐ nông nhàn và tạo việc làm cho cả LĐ ở các địa phương khác...Tuy nhiên trong những năm tới huyện Phổ Yên cần tập trung hơn nữa tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn nhằm đem lại những hiệu quả lớn về mặt kinh tế, xã hội cho huyện Phổ Yên nói riêng và cho tỉnh Thái Nguyên nói chung.


Sự đổi mới tư duy của Đảng cộng sản Việt Nam về sức mạnh bảo vệ tổ quốc

Trong thời kỳ đổi mới, bảo vệ Tổ quốc có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc. Kế thừa truyền thống của dân tộc, quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước, Đảng ta luôn quán triệt quan điểm bảo vệ Tổ quốc, là điểm nhất quán trong đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Đảng đã chú trọng đổi mới nhận thức về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội hiện đại.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập ở Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu về kỳ vọng của giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội được tiến hành vào cuối năm 2010 dựa trên cuộc khảo sát bằng bảng hỏi có cấu trúc soạn sẵn với 80 giảng viên và 171 sinh viên Đại học Y Hà Nội. Nghiên cứu được thiết kế độc lập và dành riêng cho trường hợp của giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội, có tính đến những đặc thù về giảng dạy và học tập, cũng như dựa trên những thông tin có sẵn về hiện trạng sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên và sinh viên nhà trường. Những thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát này chỉ áp dụng đối với trường hợp của Đại học Y Hà Nội.


Đo lường sự hài lòng của người học tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Trong những năm vừa qua, số lượng các trường đại học ở Việt Nam tăng lên một cách nhanh chóng. Từ 69 trường đại học trên cả nước vào năm 1999 tăng lên thành 204 trường năm 2012. Cũng trong thời gian này, số lượng học sinh phổ thông có xu hướng giảm liên tục, từ 1,5 triệu học sinh cho mỗi độ tuổi (năm 1999), đến nay còn hơn 0,9 triệu học sinh cho mỗi độ tuổi. Những biến động trái chiều về số lượng trường đại học và số lượng học sinh như kể trên dẫn tới sự cạnh tranh quyết liệt giữa các trường để thu hút người học.


Sử dụng “lớp các hoạt động” trong dạy luyện âm tiếng Anh

Một vấn đề thường xuyên xảy ra trong các lớp học hiện nay đó là trình độ không đồng đều của người học. Giáo viên chính là người thiết kế, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng để đạt được mục đích giảng dạy đề ra. Sử dụng “Lớp các hoạt động ” - “Tiered assignments” sẽ giúp giáo viên khắc phục khó khăn hiện nay và mang lại nhiều lợi ích cho người học. Bài báo tập trung nghiên cứu tầng lớp các hoạt động mà giáo viên sử dụng trong mỗi giờ học, nhấn mạnh khai thác lợi ích việc sử dụng lớp các hoạt động đối với giáo viên và học sinh và cách thức tổ chức triển khai các hoạt động trên.


Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi

Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi là sự hội tụ những giá trị tinh hoa, đạo lý của dân tộc, của thời đại và của một trí tuệ tài ba với trái tim luôn đập cùng nhịp đập của những người dân đau khổ. Bài viết đã phân tích một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi như khái niệm về dân, vai trò của dân và tư tưởng an dân. Qua đó, cho thấy trong Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi mang đậm tính chất nhân văn, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
  • 29/01/2013
  • 11.039
  • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nền văn minh Ấn Độ
  • 11/11/2009
  • 46.891
  • 358
Tiểu sử về Adolf Hitler_2
  • 13/07/2011
  • 24.742
  • 938

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu