Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Khoa học xã hội (7.235)

Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường

Bài tiểu luận trình bày sự cần thiết phải cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường ở nước ta đồng thời sẽ chỉ ra cho mọi người thấy được thực trạng của vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay như thế nào để rồi cùng đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm ngăn chặn cũng như là để bảo vệ cảnh quan đô thị, cảnh quan nông thôn hay nói theo cách khác thì là bảo vệ chính môi trường sống của tất cả chúng ta…


Tiểu luận: Xã hội hóa dịch vụ y tế tại TPHCM - Thực trạng và giải pháp

Bài tiểu luận với đề tài “Xã hội hóa dịch vụ y tế – thực trạng và giải pháp” được tác giả thực hiện nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn. Nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển y tế nói riêng và cụ thể hơn nữa là chính sách xã hội hóa dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và nhất là góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng một tổ quốc xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh - một xã hội mà mọi người sống trong ấm no, hạnh phúc, đời sống được nâng cao nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe.


Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam

Nội dung chính của bài tiểu luận với đề tài “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam” trình bày 3 nội dung chính: Tổng quan về cung ứng dịch vụ công về văn hóa, thực trạng cung ứng dịch vụ công về văn hóa ở Việt Nam, một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công về văn hóa.


Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

Bài tiểu luận với đề tài "Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam" trình bày 3 nội dung chính: Khái quát chung về y tế, thực trạng cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của việc cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta, những định hướng và biện pháp khắc phục những khó khăn của ngành y tế.


Tiểu luận: Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore

Bài tiểu luận với đề tài "Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore" gồm có 2 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận, thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore.


Tiểu luận: Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc

Bài tiểu luận với đề tài "Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc" trình bày 2 nội dung chính: Thực trạng các dịch vụ công ở nông thôn Vĩnh Phúc, định hướng phát triển dịch vụ công ở nông thôn và giải pháp thực hiện cho giai đoạn tới.


Tiểu luận: Lạm Phát Việt Nam 2011 – Thực trạng, giải pháp và cái nhìn về tương lai

Tiểu luận "Lạm Phát Việt Nam 2011 – Thực trạng, giải pháp và cái nhìn về tương lai" trình bày các nội dung chính như sau: Tình hình lạm phát ở Việt Nam 2011, đánh giá tình hình lạm phát 7 tháng đầu năm 2011, nguyên nhân lạm phát tại Việt Nam,...


Bài tiểu luận: Triết học phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng của nó tới đời sống tâm lý con người Việt Nam

Bài tiểu luận: Triết học phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng của nó tới đời sống tâm lý con người Việt Nam" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Sự hình thành và phát triển của phật giá, tư tưởng triết học của phật giáo, ảnh hưởng tư tưởng của triết học phật giáo tới đời sống tâm lý con người Việt Nam


Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Mục tiêu chính của tiểu luận là: Làm rõ được thực chất, nội dung và động lực của vấn đề dân tộc thuộc địa, nêu lên được mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Phân tích được tính chất, nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc đồng thời chỉ ra những quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.


Tiểu luận: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nền quốc phòng Việt Nam

  • 4,64/5 (70)

Tiểu luận "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nền quốc phòng Việt Nam" trình bày các nội dung chính như: Bối cảnh lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp, khái niệm và nguồn gốc về CMCN 4.0, những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu của CMCN 4.0,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Quan hệ xã hội trong bối cảnh phi nông nghiệp hóa (Nghiên cứu trường hợp làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội)

Nội dung của luận án trình bày về tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết, làng Ninh Hiệp, mạng lưới quan hệ xã hội ở Ninh Hiệp, vốn xã hội ở Ninh Hiệp - sự vận dụng mạng lưới quan hệ xã hội trong hoạt động mưu sinh của người dân và tính chiến lược trong quan hệ xã hội ở Ninh Hiệp - sự ứng xử với vốn xã hội.


Báo cáo Vấn đề chính sách REDD+ được thể hiện trong thông tin đại chúng: Nghiên cứu điểm tại Việt Nam

Nội dung của báo cáo nêu bật ba yếu tố chính ảnh hưởng đến việc đưa tin của các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam. Thứ nhất, nhà nước đang tích tham gia vào các sáng kiến REDD+ quốc tế và hàng loạt các chính sách lớn quốc gia liên quan đến REDD+ đang được xây dựng. Thứ hai, vai trò chính thức của báo chí là tuyên truyền các quan điểm chính trị và các chính sách quốc gia và thúc đẩy ý thức hệ yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Thứ ba, các bên liên quan tại địa phương có rất ít thông tin và các nhà báo chưa có đủ năng lực về các vấn đề liên quan đến REDD+.


Đề tài: Thực trạng bạo lực gia đình, nguyên nhân, giải pháp tại phường Tân Tiến thành phố Buôn Ma Thuột

Đề tài "Thực trạng bạo lực gia đình, nguyên nhân, giải pháp tại phường Tân Tiến thành phố Buôn Ma Thuột" nghiên cứu và phản ảnh cuộc sống mà chị em phụ nữ trên địa bàn phường đã và đang cam chịu, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp trong xã hội, giúp người dân có cơ hội nhìn nhận đúng hơn vai trò của người phụ nữ và thực trạng nạn bạo hành trong mỗi gia đình ở địa phương.


Bài dự thi: Tìm hiểu luật trẻ em

Bài dự thi "Tìm hiểu luật trẻ em" sẽ giúp các em nắm được Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, hành vi bị nghiêm cấm, trẻ em có các quyền và bổn phận gì,...


Báo cáo: Hội chứng nghiện Facebook của giới trẻ hiện nay

Nội dung của báo cáo trình bày về thực trạng sử dụng Facebook của sinh viên hiện nay, tác động của Facebook đối với sinh viên và các giải pháp để giúp các bạn sinh viên sử dụng Facebook một cách có hiệu quả.


Báo cáo kết quả Diễn đàn việc làm Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày kết quả của 6 chủ đề chính được lựa chọn đưa ra thảo luận: chiến lược việc làm Việt Nam trong khuôn khổ tăng trưởng và hội nhập, luật lao động, đối thoại xã hội và tính cạnh tranh, sự linh hoạt và an sinh xã hội trong thị trường lao động, kĩ năng vì ngày mai, xúc tiến việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, việc làm và tác động của toàn cầu hóa.


Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện

Nội dung của báo cáo trình bày về chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện vùng dân tộc thiểu số, các chương trình can thiệp trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, chương trình giáo dục cha mẹ và cộng đồng, cách tiếp cận chương trình và các mô hình can thiệp.


Luận án tiến sĩ: Quan hệ Campuchia - Việt Nam (1993 - 2010)

Nội dung của luận án trình bày về những nhân tố tác động tới quan hệ Campuchia - Việt Nam (1993 - 2010), quan hệ Campuchia - Việt Nam trên các lĩnh vực (1993 - 2010), nhận xét và đánh giá về quan hệ Campuchia - Việt Nam (1993 - 2010).


Báo cáo Kỷ yếu hội thảo: Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học trong trường phổ thông năm học 2016 - 2017

Nội dung của báo cáo trình bày những bài luận chính của hội thảo về vấn đề chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục trong trường phổ thông và vấn đề chủ động, tích cực đổi mới hoạt động dạy học trong trường phổ thông.


Báo cáo tự đánh giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2011-2015

Nội dung của báo cáo trình bày về sứ mạng và mục tiêu của trường đại học, tổ chức và quản lý, chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên, người học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác, tài chính và quản lý tài chính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2011-2015.


Báo cáo tóm tắt Già hóa trong Thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Nội dung của báo cáo tóm tắt "Già hóa trong Thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức" trình bày về những tiến bộ quan trọng đã đạt được tại nhiều nước trên thế giới trong việc thông qua các chính sách, chiến lược, kế hoạch và luật pháp mới về già hóa.


Đề án: Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020

Nội dung đề án trình bày tổng quan về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trên thế giới và trong nước; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí tổ chức thực hiện.


Khai thác khoáng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách

Nội dung của báo cáo trình bày về một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm nghèo ở Việt Nam dựa trên các kết quả phân tích thực nghiệm và khảo sát hiện trường.


Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Nội dung của luận án tiến sĩ ngôn ngữ học "Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt" trình bày tổng quan nghiên cứu vấn đề câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và cơ sở lý thuyết của luận án, câu đảo ngữ tiếng Anh, câu đảo ngữ tiếng Việt, so sánh câu đảo ngữ tiếng Anh và câu đảo ngữ tiếng Việt.


Báo cáo Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF EPI

Nội dung của báo cáo "Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF EPI" trình bày kết quả của chương trình Kiểm tra mức độ sử dụng tiếng Anh thành thạo, mang đến một thước đo tiêu chuẩn mang tính toàn cầu về việc kiểm tra mức độ thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh của người lớn.


Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nội dung của đề tài trình bày về đọc hiểu mở rộng và đọc hiểu phân tầng, chiến thuật đọc hiểu, đánh giá tài liệu đọc hiểu phân tầng, đánh giá về việc giảng dạy chiến thuật đọc hiểu, các khó khăn sinh viên gặp phải từ tài liệu đọc hiểu phân tầng và việc dạy chiến thuật đọc hiểu, ý kiến của sinh viên về việc áp dụng tài liệu đọc hiểu phân tầng và việc dạy chiến thuật đọc hiểu.


Báo cáo Đề án trường Đại học Việt - Nhật

Nội dung của báo cáo trình bày về đề án trường Đại học Việt – Nhật; giới thiệu về tổ chức, quy mô, quản lí và vận hành của trường Đại học Việt – Nhật; đặc điểm đào tạo và nghiên cứu của trường Đại học Việt – Nhật, vị trí, cơ sở vật chất, quản lí, vận hành và tài chính của trường Đại học Việt – Nhật, xuất phát điểm của Đại học Việt – Nhật, kế hoạch xây dựng và kết quả dự kiến của Đại học Việt – Nhật.


Báo cáo cập nhật giáo dục đại học

Nội dung báo cáo trình bày những quan sát về giáo dục đại học trong các ngành khoa học nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, điện điện tử viễn thông, khoa học môi trường, vật lý và giao thông vận tải tại một số trường đại học tại Việt Nam.


Tài liệu Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO

Nội dung tài liệu "Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO" trình bày về việc áp dụng và triển khai mô hình CDIO tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Báo cáo thực tập năm 2 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình

Báo cáo thực tập năm 2 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình trình bày các nội dung chính như: Nêu kết quả tìm hiểu thực tế của trường nơi thực tập, những thuận lợi, khó khăn của bản thân, những công việc được giao, nêu những điều đã thu nhận được qua đợt thực tập,...


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
  • 18/12/2015
  • 83.187
  • 834
Kính ngữ
  • 18/12/2015
  • 30.588
  • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu