Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Khoa học xã hội (7.235)

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học nói chung và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ nói riêng; thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai; biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Thực trạng công tác giáo dục đạc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non Bình Minh, Núi Thành, Quảng Nam

Đề tài nghiên cứu trình bày nội dung như sau: Cơ sở lý luận về thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam; thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS

Đề tài nghiên cứu: Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận; thực trạng của hoạt động giáo dục NGLL trong nhà trường thcs ở việt nam; đề xuất, cải tiến một số biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện HĐGDNGLL ở trường THCS; kết quả, nhận xét, đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Phương pháp dạy học môn Toán 1 trường tiểu học BLăng – xã Chơ Chun – huyện Nam Giang

Đề tài nghiên cứu: Phương pháp dạy học môn Toán 1 trường tiểu học BLăng – xã chơ chun – huyện Nam Giang trình bày nội dung chính với cấu trúc 3 chương: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; đề xuất một số một số phương pháp dạy học toán 1 trương tiểu học BLăng – xã Chơ Chun – huyện Nam Giang; thể nghiệm sư phạm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Phú – Huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia lai

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Phú – Huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia lai trình bày nội dung chính qua 4 chương: Cơ sở lý luận chung; cơ sở của việc dạy học; một số biện pháp rèn đọc cho học sinh; kết luận chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận; thực trạng giáo dục thẫm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ; giải pháp nâng cao giáo dục thẫm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng học Toán hình thông qua việc sử dụng hình ảnh trực quan ở học sinh lớp 1, trường tiểu học Lê Hồng Phong, Ia Trốk Iapa Gia Lai

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng học Toán hình thông qua việc sử dụng hình ảnh trực quan ở học sinh lớp 1, trường tiểu học Lê Hồng Phong, Ia Trốk Iapa Gia Lai trình bày nội dung nghiên cứu như sau: Mục tiêu dạy học môn toán lớp 1; định hướng của đối tượng mời phương pháp dạy học toán hình lớp 1; sử dụng hợp lý các hình ảnh trực quan và đồ dùng dạy học toán hình là thiết thực, góp phần đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học toán hình lớp 1; một số biện pháp sử dụng trực quan để nâng cao chất lượng dạy và môn toán,... Mời các bạn cùng tham khảo


Đề tài nghiên cứu: Định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay

  • 5/5 (1)

Đề tài nghiên cứu: Định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay trình bày nội dung chính với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận về định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay; thực trạng định kiến giới trong chọn nghề nghiệp NCUAR giới trẻ hiện nay; những giải pháp định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Vấn đề trầm cảm ở nghệ sĩ Hàn Quốc hiện nay

Đề tài nghiên cứu: Vấn đề trầm cảm ở nghệ sĩ Hàn Quốc hiện nay trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận và tổng quan; nguyên nhân và biểu hiện của căn bệnh trầm cảm ở nghệ sĩ Hàn Quốc; mô hình quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Hàn Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 - Trường mần non Yên Phụ

Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 trình bày đánh giá kết quả về xây dựng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất đã đạt được năm học 2016-2017 và những thuận lợi, khó khăn của nhà trường khi bước vào năm học mới: Kết quả về xây dựng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất đã đạt được năm học 2016-2017; những thuận lợi, khó khăn khi bước vào năm học mới 2017-201,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 - Trường mần non Yên Phụ

Báo cáo thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 trình bày nội dung như sau: Tình hình chung (thuận lợi, khó khăn); Công tác tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc thực hiện công tác nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phổ biến GDPL tại đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Khoa học lãnh đạo và quản lý: Khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý, vận dụng vào thực tiễn của cơ quan

Tiểu luận Khoa học lãnh đạo và quản lý: Khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý, vận dụng vào thực tiễn của cơ quan trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận về khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý; phân tích về khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo


Ebook Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2017

Ebook Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2017 trình bày nội dung: Lực lượng lao động; việc làm; thiếu việc làm và thất nghiệp; tình trạng hoạt động trong 12 tháng qua,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17 trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Khái quát đình làng; Hình tượng con người trong chạm nổi đình làng Việt Nam thế kỉ 17; Sự độc đáo của nghệ thuật chạm khắc nổi đình làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay

Tiểu luận Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay trình bày nội dung gồm 2 chương: Khái quát chung về vấn đề nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện này; Chủ trương và giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghẻo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghẻo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam trình bày nôi dung qua 4 chương: Mở đầu; Cơ sở lý thuyết; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu nhằm phân tích cơ sở lý luận - thực tiễn và xác định yêu cầu xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay để từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, tác phong, nếp sống trong công sở

Bài tiểu luận gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về đạo đức công vụ và văn hóa công sở, thực trạng đạo đức công vụ và văn hóa công sở ở một số cơ quan nhà nước hiện nay, thực tiễn và ứng dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tiểu luận môn Luật lao động: Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình

Bài tiểu luận trình bày các vấn đề về luật lao động cho đối tượng là người giúp việc gia đình, cơ sở lý luận của lao động là người giúp việc gia đình trong pháp luật Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động là người giúp việc gia đình và định hướng hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Thi đua – khen thưởng tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Đề tài trình bày Nghiên cứu về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước, đề xuất những giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953-1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài thuyết trình "Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953-1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" trình bày các nội dung chính như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, kế hoạch Nava, chiến lược Đông Xuân (1953-1954), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954),...


Đề tài: Thực trạng, thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam

Đề tài "Thực trạng, thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính như: khái quát về quá trình hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn khi du lịch Việt Nam hội nhập thế giới, những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch Việt Nam


Tiểu luận: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của người dân ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cấu trúc của tiểu luận gồm những 3 chính sau như: Quá trình du nhập và phát triển Phật giáo ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Vũ Thư hiện nay, phật giáo Vũ Thư hiện nay- Các vấn đề đặt ra - Các giải pháp.


Tiểu luận thực hành: Công tác xã hội cá nhân

Tiểu luận thực hành "Công tác xã hội cá nhân" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hoàn cảnh tiếp cận và sơ lược về thân chủ, vấn đề thân chủ đang gặp phải, kế hoạch giúp đỡ, phân tích kỹ năng thông qua phúc trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận: Tìm hiều về UBND Xã và các chức danh chuyên môn

Tiểu luận "Tìm hiều về UBND Xã và các chức danh chuyên môn" có kết cấu nội dung gồm 5 phần, nội dung tài liệu gồm có: 1. Vị trí pháp lý và chức năng của chính quyền địa phương cấp xã, 2. cơ cấu tổ chức thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,...


Đề tài: Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực tiễn tại tỉnh Sóc Trăng

Trọng tâm của đề tài, người viết tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về những vấn đề bồi thường thiệt hại về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng, qua thực tiễn áp dụng đó ta có thể tìm ra được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế, qua đó thấy được những thiếu sót, những trường hợp được bồi thường và không được bồi thường cũng như những trường hợp bị thiệt hại nhưng không được Nhà nước bồi thường thiệt hại về vật nuôi, nhằm khắc phục khó khăn hạn chế để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại, trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên giữa người bị thu hồi đất, chủ đầu tư và Nhà nước.


Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...


Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
  • 17/03/2011
  • 45.266
  • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
  • 17/04/2011
  • 21.216
  • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu