Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học tự nhiên (2.411)

Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải mạ công nghiệp


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm: Nghiên cứu quy trình chế biến mứt mận

Luận văn trình bày quy trình chế biến mứt mận qua 5 chương là phần đặt vấn đề, lược khảo tài liệu, phương tiện và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận cuối cùng là kết luận và đề nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tiểu luận phụ gia thực phẩm: Khảo sát tình trạng sử dụng các chất keo ưa nước trong nước quả và sản phẩm nước quả

Bài tiểu luận phụ gia thực phẩm trình bày về một số sản phẩm có sử dụng keo ưa nước trên thị trường hiện nay như: Sodium carboxylmethyl cellulose, Gelatin, Alginate, Gum Arabic, Agar, Carrageenan cùng với ảnh hưởng của pH và nồng độ ion Ca đến khả năng tạo đông của Pectin trong sản xuất nước quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án: Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng Tobramycin bằng phương pháp HPLC

Đồ án "Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin bằng phương pháp HPLC" gồm các nội dung chính như: Tổng quan về tobramycin, một số phương pháp định lượng tobramycin, tổng quan về phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, nguyên vật liệu và phương pháp thực nghiệm,


Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của hệ số tích lũy (Buildup factor) đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng thải phóng xạ

Khóa luận tốt nghiệp "Ảnh hưởng của hệ số tích lũy (Buildup factor) đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng thải phóng xạ" giới thiệu sơ lược về hệ thống quét gamma phân đoạn (SGS) một trong những hệ thống thông dụng nhất trong công tác kiểm tra thùng thải phóng xạ, một số lý thuyết về hệ số tích lũy và các tính toán về ảnh hưởng của hệ số tích lũy đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng rác thải phóng xạ.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Hoá học

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Hoá học nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Hoá học.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Vật lí

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Vật lí nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Vật lí.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Sinh học

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Sinh học nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Sinh học.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Địa lí

  • 4,96/5 (50)

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Địa lí nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Địa lí.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Toán

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Toán nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Toán.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn GDCD

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn GDCD nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn GDCD.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Lịch sử

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Lịch sử nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Lịch sử.


Luận án: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng hoá lý các vật liệu tổ hợp cấu trúc nano dựa trên nền polyme thiên nhiên chitosan (CS) và polyme dẫn polyanilin,...


Báo cáo: Kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014

Báo cáo "Kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014"trình bày các nội dung chính như: Giới thiệu về trường trung cấp nghề Quảng Bình, kết quả tự kiểm định của trường,...


Tiểu luận: Từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt

Tiểu luận: Từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt với mục đích giúp người đọc biết được nguồn gốc, vai trò xuất hiện của từ thuần việt và từ vay mượn, làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt, làm rõ cách sử dụng của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt.


Báo cáo: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không một nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH

Báo cáo: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không một nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH cung cấp cho em nhiều kiến thức về vận hành, thiết kế hệ thống và nhất là hệ thống cô đặc vì đề tài của em làm là cô đặc NaOH.


Báo cáo: Các quá trình sản xuất axit nitric

Axit nitric là một axit có tầm quan trọng trong ngành công nghệ hóa học. Báo cáo "Các quá trình sản xuất axit nitric" dưới đây sẽ giúp các bạn nắm vững hơn các về quá trình sản xuất axit nitric.


Báo cáo: Mặn hạn lịch sử năm 2016 và những cảnh báo đối với đồng bằng sông Cửu Long

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về lưu vực sông Mê Công và đồng bằng sông Cửu Long, mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển thượng nguồn Mê Công, các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và không gian ngập, tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập mặn, thách thức và các giải pháp ứng phó.


Bài thuyết trình Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm

Nội dung của bài thuyết trình trình bày về thành phần tính chất nước thải, nguồn gốc phát sinh chất ô nhiễm, nhận xét lựa chọn công nghệ, quy trình xử lý nước thải sản xuất nước giải khát, quy trình xử lý nước thải sản xuất rượu vang, quy trình xử lý nước thải sản xuất rượu vang, quy trình xử lý nước thải sản xuất kem.


Đề tài: Mối nguy hại do hàm lượng nitrit trong nước ở thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Mục tiêu chính của đề tài "Mối nguy hại do hàm lượng nitrit trong nước ở thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc" là nắm được một số kĩ năng thực hành phân tích hóa học, hiểu sâu sắc hơn về hậu quả của ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tác hại của nitrit trong nước. Có thể làm giảm hàm lượng nitrit trong nước bằng một số cách đơn giản, thân thiện với môi trường.


Báo cáo tổng hợp gói thầu: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Nội dung báo cáo đánh giá các điều kiện phục vụ lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Bình Định, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2030.


Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung báo cáo trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội; hiện trạng quản lý đa dạng sinh học và các phương pháp bảo tồn, hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên và phân vùng sinh thái trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


Bài tập lớn: Cây nhị phân tìm kiếm

Sử dụng cấu trúc dạng cây, chúng ta cần dùng giải thuật nào với từng dạng dữ liệu để đạt hiệu quả cao nhất. Để giải quyết vấn đề trên ta cùng tìm hiểu một số phương pháp duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài tập lớn: Sử dụng phương pháp qui hoạch động giải bài toán cái túi

Bài tập lớn "Sử dụng phương pháp qui hoạch động giải bài toán cái túi" để giải bài toán cái túi, chúng ta cần dùng phương pháp nào để đạt hiệu quả cao nhất, sử dụng phương pháp quy hoạch động làm tăng hiệu suất trong các thao tác xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!


Sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng

Nội dung đề tài nghiên cứu khảo sát độ ẩm hạt tiêu cho quá trình lên men sản xuất tiêu trắng, khảo sát tỷ lệ chế phẩm tốt nhất cho quá trình lên men sản xuất tiêu trắng, khảo sát thời gian lên men đạt tỉ lệ bóc vỏ hạt tiêu cao nhất, kiểm tra định lượng piperine trong hạt tiêu, kiểm tra độc tính aflatoxin, ochratoxin, kiểm tra hàm lượng vi sinh trong sản phẩm.


Báo cáo Căn nguyên vấn đề: Khung pháp lý về chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày về hiện trạng rừng ngập mặn ở Việt Nam, khung pháp lý về quản lý rừng ngập mặn, thách thức và cơ hội chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam.


Đề tài nghiên cứu khoa học: Khảo sát thành phần hóa học của quả quất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung đề tài trình bày những cơ sở lý luận chung về cây quất và tinh dầu, phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, ly trích bằng chiếu xạ vi sóng và đánh giá chất lượng tinh dầu bằng phương pháp hóa lý, một số kết quả và thảo luận về thành phần hóa học của quả quất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Đề tài: Nguy cơ tuyệt chủng của các loài sinh vật

Nhận thức được mức độ suy giảm nghiêm trọng của các loài sinh vật hiện nay, chúng tôi đã quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Nguy cơ tuyệt chủng của các loài sinh vật". Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề tài: Nghiên cứu bào chế màng mỏng chứa acyclovir và clorhexidin kết dính niêm mạc miệng”

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng được phương pháp định lượng đồng thời acyclovir và clorhexidin trong màng mỏng, bào chế được màng mỏng chứa acyclovir và clorhexidin kết dính niêm mạc miệng bằng phương pháp bốc hơi dung môi, khảo sát ảnh hưởng của tá dược và tỷ lệ dược chất đến khả năng giải phóng dược chất và khả năng kết dính của màng mỏng.


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
  • 15/05/2011
  • 62.640
  • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu