Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học tự nhiên (2.425)

Bài thuyết trình: Công nghệ sản xuất cồn từ tinh bột

"Bài thuyết trình: Công nghệ sản xuất cồn từ tinh bột" có nội dung trình bày về cồn Etylic C2H5OH, nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn, quy trình công nghệ sản xuất cồn, ứng dụng cồn. Bài thuyết trình này nhằm giúp các bạn hiểu rõ thêm về công nghệ sản xuất cồn và các quy trình cần thiết để điều chế ra cồn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình: Đa dạng nấm

"Bài thuyết trình: Đa dạng nấm" có nội dung trình bày về ngành nấm, tìm hiểu về nấm men, ứng dụng của nấm men trong sản xuất rượu vang, nguồn gốc và hệ thống phát sinh của nấm. Bài thuyết trình này giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của nấm và vai trò của nấm trong quá trình sản xuất rượu vang. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tiểu luận: Tổng quan về enzyme

"Bài tiểu luận: Tổng quan về enzyme" có nội dung trình bày về cách phân loại enzyme, cấu tạo của enzyme, tính đặc hiệu của enzyme, cơ chế xúc tác của enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme, Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Đặc điểm các phương pháp hóa học sử dụng trong ức chế sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm

Mục tiêu nghiên cứu bài tiểu luận này nhằm tìm ra phương pháp tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh và cản trở sự lan truyền của chúng. Giảm bớt hoặc hạn chế các vi sinh vật gây ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm và phá hủy các nguyên vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình: Xác định độ ngọt của hai sản phẩm là Coca và Pepsi

Bài thuyết trình: "Xác định độ ngọt của hai sản phẩm là Coca và Pepsi" sử dụng phép thử 2-AFC để đánh giá cường độ ngọt của 2 loại nước uống trên và đưa ra so sánh sản phẩm nào có vị ngọt mạnh hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình: Khoáng vi lượng

"Bài thuyết trình: Khoáng vi lượng" giới thiệu đến người xem các khoáng vi lượng cần thiết cho cơ thể như iot, kẽm, sắt,... Bên cạnh đó còn trình bày những ảnh hưởng khi cơ thể thừa những khoáng vi lượng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tài liệu tập huấn thiết kế và giám sát dự án phát triển: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM

Tài liệu tập huấn thiết kế và giám sát dự án phát triển:Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM trình bày nội dung về các khái niệm cơ bản; sáu giai đoạn vòng đời của dự án; khung logic trong dự án


Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Mục tiêu của báo cáo này là bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng trong tỉnh Quảng Ngãi, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm trong các hệ sinh thái trên cạn và thủy vực, nội địa và ven biển được bảo tồn và duy trì bền vững; phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững lâu dài.


Chuyên đề phụ gia thực phẩm: Phụ gia trong sản xuất xúc xích

Chuyên đề phụ gia thực phẩm: Phụ gia trong sản xuất xúc xích trình bày nội dung về: đặt vấn đề, mục đích, giới thiệu về xúc xích, nguyên liệu, quy trình sản xuất xúc xích, giới thiệu phụ gia thực phẩm, phụ gia trong xúc xích,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án môn học: Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl axetat từ C2H4 và CH3COOH

Đồ án môn học: Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl axetat từ C2H4 và CH3COOH trình bày nội dung qua 2 chương về tổng quan lý thuyết giới thiệu về nguyên liệu của quá trình sản xuất vinyl axetat từ etylen và axit axetic, tính toán công nghệ, tính toán cân bằng vật chất cho hệ... Mời các bạn cùng tham khảo đồ án


Báo cáo Matlab: Đại số tuyến tính

Báo cáo Matlab Đại số tuyến tính trình bày nội dung với kết cấu 3 phần: Các lệnh trong số phức; các lệnh trong ma trận; các lệnh trong không gian vecto,... Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo


Báo cáo bài tập lớn: Đại số tuyến tính

Báo cáo bài tập: Đại số tuyến tính trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Số phức trong matlab; ma trận trong matlab; một số lệnh lần không gian vector, không gian euclide, trị giêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận : Các chất ô nhiễm chính phát thải từ động cơ diesel và tác hại

Tiểu luận Các chất ô nhiễm chính phát thải từ động cơ diesel và tác hại trình bày: khái quát chung (tổng quan về ô nhiễm khí thải, ô nhiễm khí thải động cơ diesel); các phương pháp; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập nhóm: Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein

Bài tập nhóm: Sinh học phân tử - Sự điều tiết tổng hợp Protein trình bày sự điều tiết tổng hợp protein ở vi khuẩn; sự điều tiết tổng hợp protein ở tế bào chân hạch; sự điều tiết tổng hợp protein ở cấp enzyme,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải mạ công nghiệp


Luận văn tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm: Nghiên cứu quy trình chế biến mứt mận

Luận văn trình bày quy trình chế biến mứt mận qua 5 chương là phần đặt vấn đề, lược khảo tài liệu, phương tiện và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận cuối cùng là kết luận và đề nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tiểu luận phụ gia thực phẩm: Khảo sát tình trạng sử dụng các chất keo ưa nước trong nước quả và sản phẩm nước quả

Bài tiểu luận phụ gia thực phẩm trình bày về một số sản phẩm có sử dụng keo ưa nước trên thị trường hiện nay như: Sodium carboxylmethyl cellulose, Gelatin, Alginate, Gum Arabic, Agar, Carrageenan cùng với ảnh hưởng của pH và nồng độ ion Ca đến khả năng tạo đông của Pectin trong sản xuất nước quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án: Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng Tobramycin bằng phương pháp HPLC

Đồ án "Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin bằng phương pháp HPLC" gồm các nội dung chính như: Tổng quan về tobramycin, một số phương pháp định lượng tobramycin, tổng quan về phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, nguyên vật liệu và phương pháp thực nghiệm,


Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của hệ số tích lũy (Buildup factor) đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng thải phóng xạ

Khóa luận tốt nghiệp "Ảnh hưởng của hệ số tích lũy (Buildup factor) đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng thải phóng xạ" giới thiệu sơ lược về hệ thống quét gamma phân đoạn (SGS) một trong những hệ thống thông dụng nhất trong công tác kiểm tra thùng thải phóng xạ, một số lý thuyết về hệ số tích lũy và các tính toán về ảnh hưởng của hệ số tích lũy đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng rác thải phóng xạ.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Hoá học

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Hoá học nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Hoá học.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Vật lí

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Vật lí nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Vật lí.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Sinh học

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Sinh học nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Sinh học.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Địa lí

 • 4,96/5 (50)

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Địa lí nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Địa lí.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Toán

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Toán nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Toán.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn GDCD

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn GDCD nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn GDCD.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá.


Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Lịch sử

Tập huấn cán bộ Quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá môn Lịch sử nhằm giúp cán bộ quản lí thông qua tài liệu tập huấn này sẽ nhận thức được vai trò quan trọng cũng của mình trong việc xây dựng và biên soạn câu hỏi đánh giá ra đề môn Lịch sử.


Luận án: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng hoá lý các vật liệu tổ hợp cấu trúc nano dựa trên nền polyme thiên nhiên chitosan (CS) và polyme dẫn polyanilin,...


Báo cáo: Kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014

Báo cáo "Kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014"trình bày các nội dung chính như: Giới thiệu về trường trung cấp nghề Quảng Bình, kết quả tự kiểm định của trường,...


Tiểu luận: Từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt

Tiểu luận: Từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt với mục đích giúp người đọc biết được nguồn gốc, vai trò xuất hiện của từ thuần việt và từ vay mượn, làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt, làm rõ cách sử dụng của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu