Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.147)

Bảng tài khoản kế toán năm 2018

Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty tnhh NASTEEL VINA

Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. Sự ra đời của bộ phận KTNB nhằm mục đích: Giám sát một cách độc lập các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp; Xem xét các số liệu tài chính, các thủ tục thực hiện và đưa ra các nhận xét, đánh giá về chất lượng và độ tin cậy của thông tin kinh tế - tài chính; Trợ giúp cho hệ thống quản lý doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu lực hoạt động, đẩy mạnh và phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện các điều tra đặc biệt đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Như vậy, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là rất cần thiết, các doanh nghiệp cần thực hiện một số giải pháp như chúng tôi đã đề xuất để tổ chức công tác KTNB trong doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất.


Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính tại cục dữ trữ nhà nước khu vực Bắc Thái

Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách nhà nước trong giai đoạn vừa qua đã có những mặt tích cực. Tuy nhiên, việc coi kế toán là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin cho công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp vẫn chưa phát huy tối đa. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực tiễn về thực trạng quản lý tài chính tại Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái - một đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục dự trữ Nhà nước ở cả các nội dung: (i) Lập dự toán thu, chi; (ii) Thực hiện dự toán; (iii) Quyết toán dự toán thu, chi; (iv) Tổ chức công tác kế toán thu, chi. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp giúp Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái nói riêng và các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng NSNN nói chung hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý tài chính tại đơn vị


Triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp tỉnh Thái Nguyên

Bài viết này nhằm nghiên cứu việc triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chủ yếu bao gồm: (1) Nghiên cứu các nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; (2) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; (3) Đƣa ra một số giải pháp triển khai ứng dụng nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Giáo trình Kế toán tài chính - TS. Hà Xuân Thạch

Giáo trình "Kế toán tài chính" viết cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Tài liệu chia làm 3 phần. Phần 1 gồm 8 bài (Công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước,...), phần 2 gồm 5 bài (Kế toán mua bán hàng hoá, kế toán các khoản đầu tư tài chính và hoạt động khác,...) và phần 3 gồm 6 bài (Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, đặc điểm kế toán hoạt động ngành xây dựng,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm

Trong quá trình lựa chọn PMKT, doanh nghiệp cần quan tâm đến bốn vấn đề gồm: tiêu chí, phương pháp, kỹ thuật và phần mềm/ công cụ hỗ trợ lựa chọn phần mềm. Bài viết này tập trung kiểm định mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn PMKT với kết quả lựa chọn phần mềm và đặc điểm của doanh nghiệp.


Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế

Bài viết Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế nêu mục đích và ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật Kế toán mới và những đổi mới cơ bản của Luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The Determinants of Audit Fees for Companies in Vietnam

The Determinants of Audit Fees for Companies in Vietnam. The purpose of this study is analyzing the determinants of audit fees for public companies in Vietnam because audit fees are one of the important factors influencing audit quality and audit tasks.


Sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam - Một số bất cập cần được bổ sung hoàn thiện

Bài viết Sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam - Một số bất cập cần được bổ sung hoàn thiện trình bày Giá trị hợp lý là một thuật ngữ mới trong lĩnh vực kế toán. Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường,có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Factors affecting the use and consequences of management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam

Factors affecting the use and consequences of management accounting practices in a transitional economy: The case of Vietnam. This study seeks to help fill an important gap in the literature by investigating factors that have facilitated the use of management accounting practices (MAPs) in Vietnam - a transitional economy.


Audit quality differences among auditors: The case of Hong Kong

Audit quality differences among auditors: The case of Hong Kong. Audits play a critical role in satisfying the public interest in strengthening accountability and supporting confidence in financial reporting. Conventionally, audit quality is defined as a probability that financial statements are free from material misstatements.


Bàn về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thông tin kế toán

Bài viết tiến hành nghiên cứu xác định xu hướng phát triển của các nghiên cứu về đo lường chất lượng thông tin từ đó xác định mô hình đo lường chất lượng thông tin phù hợp với nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán.


Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 4: Sổ kế toán

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết hạch toán kế toán, sổ kế toán, các hình thức hạch toán kế toán, tổ chức bộ máy kế toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


The evolution of management accounting practices in Vietnam: A Survey research on Vietnamese food and beverage enterprises

The aim of this study is to examine the current evolutionary stage of management accounting evolution models. In this paper, we focus on Vietnamese food and beverage enterprises because this sector has been considered as the largest in the Vietnamese manufacturing industry for many years. We employ a questionaire survey to study the extent these enterprises have adopted certain traditional and modern management accounting practices and the main characteristics of their costing and product pricing systems.


Can devaluation be effective in improving the balance of payments in Vietnam

The empirical results of this paper show that there has been two-way causality between money supply growth and inflation, exchange rate and inflation, and money supply growth and exchange rate in Vietnam in the 1990s.


Xây dựng hệ thống thông tin kế toán theo lý thuyết quản trị thông minh tại công ty cổ phần An Phú Hưng

Bài viết Xây dựng hệ thống thông tin kế toán theo lý thuyết quản trị thông minh tại công ty cổ phần An Phú Hưng trình bày quản trị thông minh (Business Intelligence - BI) là một trong các hệ thống quản lý hiện đại trong doanh nghiệp. Hệ thống giúp các nhà quản trị trong việc sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, để thu được thông tin và các phân tích có ý nghĩa về sản phẩm, về khách hàng hay thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The effectiveness of accounting information system when applying enterprise resource planning (ERP) system

The researchers employed descriptive statistics of the research sample, means value and T-test to test the research hypotheses. The findings indicate that the integration of accounting information system and ERP helps enterprises raise the quality of the provided accounting output information, increase the effectiveness of internal controls, at the same time cut and control costs of the system. This means listed companies should be encouraged to apply ERP to raise the operational effectiveness of their accounting information system as well as their entire performance.


Management accounting practices in Vietnam manufacturing companies: an empirical study in Hanoi, Vinh Phuc and Phu Tho

The paper studies the status of management accounting practices in manufacturing companies located in three provinces of Hanoi, Vinh Phu and Phu Tho; at the same time looks into the level of satisfaction with information provided by management accounting in the surveyed companies.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 23: Accounting for pensions and postretirement benefits

The contents of this chapter include all of the following: Distinguish between accounting for the employer’s pension plan and accounting for the pension fund, identify types of pension plans and their characteristics, explain alternative measures for valuing the pension obligation, list the components of pension expense,...


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 24: Accounting and the time value of money

Lecture 24 - Accounting and the time value of money. The contents of this chapter include all of the following: Compute interest and future values, compute present values, use a financial calculator to solve time value of money problems.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 31: Incremental analysis and capital budgeting

In this chapter, the learning objectives are: Indicate the steps in management’s decision-making process, describe the concept of incremental analysis, identify the relevant costs in accepting an order at a special price, identify the relevant costs in a make-or-buy decision.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 32: Course review

The contents of this chapter include all of the following: Reviewing the topics of the course that are already covered, identifying the decision making tools that are studied in the last section of the outline, revisit the contingent liabilities, revisit the income taxes, revisit the pension benefit, revisit the revenue recognition, further analysis tools that should be studied, course conclusion.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 21: Revenue recognition: Completed contract method

The contents of this chapter include all of the following: Apply the completed-contract method for long-term contracts, identify the proper accounting for losses on long-term contracts, describe the installment-sales method of accounting, explain the cost-recovery method of accounting.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 22: Accounting for income taxes

The contents of this chapter include all of the following: Identify differences between pretax financial income and taxable income, describe a temporary difference that results in future taxable amounts, describe a temporary difference that results in future deductible amounts, explain the purpose of a deferred tax asset valuation allowance,...


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 10: Valuation of inventories issues

In this chapter, the following content will be discussed: Describe the steps in determining inventory quantities, explain the accounting for inventories and apply the inventory cost flow methods, explain the financial effects of the inventory cost flow assumptions.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 15: Current liabilities and contingencies

The contents of this chapter include all of the following: Explain a current liability and identify the major types of current liabilities, describe the accounting for notes payable, explain the accounting for other current liabilities, explain why bonds are issued and identify the types of bonds.


Nâng cao vai trò của tổ chức lập quy Việt Nam đáp ứng xu thế hội nhập kế toán quốc tế

Bài viết Nâng cao vai trò của tổ chức lập quy Việt Nam đáp ứng xu thế hội nhập kế toán quốc tế trình bày phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan vai trò của tổ chức lập quy quốc tế để đúc kết một số kinh nghiệm tiêu biểu cho Việt Nam, đồng thời đánh giá thực trạng tổ chức lập quy của Việt Nam để nhìn nhận đúng bản chất vấn đề để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực cho Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 28: Accounting for leases

In this chapter students will be able to: Explain the nature, economic substance, and advantages of lease transactions; describe the accounting criteria and procedures for capitalizing leases by the lessee; contrast the operating and capitalization methods of recording leases;...


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 20: Revenue recognition

The contents of this chapter include all of the following: Identify the types of receivables and record accounts receivable transactions, account for bad debts, account for notes receivable, explain the statement presentation of receivables, apply the principles of sound accounts receivable management.


Lecture Issues in financial accounting – Lecture 16: Corporation: Dividends, retained earnings, income reporting and shareholders equity

The contents of this chapter include all of the following: Describe the balance sheet in terms of equity and debt capital and producing and operating assets, explain the concept of net income, who owns it and what they can do with it, define the three major activities of a business,...


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

vận trù học 3
  • 13/08/2011
  • 41.041
  • 614

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu