Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Internet Marketing (3.250)

5 phương thức tiếp thị trên facebook đã thay đổi (làm thế nào để sử dụng trong năm 2018)

5 phương thức tiếp thị trên facebook đã thay đổi (làm thế nào để sử dụng trong năm 2018) trình bày các nội dung tiếp thị như sau: Bạn còn có thể tiếp cận được người hâm mộ của mình; Facebook live video; Video được quay lại bằng Facebook; Biết được giá trị của một fan,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng hệ thống Internet Marketing bài bản và hiệu quả giống với hệ thống mà Amazon và KFC đang sử dụng

Xây dựng hệ thống Internet Marketing bài bản và hiệu quả giống với hệ thống mà Amazon và KFC đang sử dụng gồm có 10 bài, nếu bạn đang kinh doanh và mong muốn có được một chiến lược giúp doanh nghiệp của bạn mãi phát triển, thì phương pháp tối đa giá trị vòng đời khách hàng này sẽ giúp bạn có được tấm bản đồ để đến với mục tiêu đó.


Bài giảng Marketing B2B - ĐH Thương Mại

Bài giảng Marketing B2B gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về marketing B2B, hành vi mua khách hàng và phân đoạn thị trường B2B, quyết định sản phẩm trong marketing B2B, quyết định kênh marketing B2B, quyết định xúc tiến trong marketing B2B, quyết định định giá trong marketing B2B,...


Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Thương Mại

Bài giảng Marketing ngân hàng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại, các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mại, các quyết định về XTTM của ngân hàng thương mại, các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại, các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại,...


Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế, đánh giá thời cơ marketing quốc tế, chiến lược marketing quốc tế, quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế, quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế,...


Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Thương Mại

Bài giảng Marketing ngân hàng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại, các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mại, các quyết định về XTTM của ngân hàng thương mại, các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại, các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại,...


Bài giảng Marketing B2B - ĐH Thương Mại

Bài giảng Marketing B2B gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về marketing B2B, hành vi mua khách hàng và phân đoạn thị trường B2B, quyết định sản phẩm trong marketing B2B, quyết định kênh marketing B2B, quyết định xúc tiến trong marketing B2B, quyết định định giá trong marketing B2B,...


Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế, đánh giá thời cơ marketing quốc tế, chiến lược marketing quốc tế, quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế, quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế,...


Bài giảng Quản trị marketing 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị marketing 2 gồm các nội dung chính là: Quản trị các tuyến sản phẩm và thương mại, quản trị định giá kinh doanh, các kênh marketing, truyền thông marketing tích hợp, các nỗ lực marketing toàn diện,..


Bài giảng Quản trị marketing 2 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị marketing 2 gồm các nội dung chính là: Quản trị các tuyến sản phẩm và thương mại, quản trị định giá kinh doanh, các kênh marketing, truyền thông marketing tích hợp, các nỗ lực marketing toàn diện,..


Bài giảng Chương 7: Yểm trợ trong Marketing quốc tế

Bài giảng Chương 7 "Yểm trợ trong Marketing quốc tế" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về yểm trợ quốc tế, các hoạt động yểm trợ khác,...


Bài giảng Chương 5: Chiến lược giá quốc tế

Bài giảng Chương 5 "Chiến lược giá quốc tế" gồm các nội dung chính như: Giá quốc tế của sản phẩm, các chiến lược giá quốc tế, mối quan hệ giữa giá xuất khẩu và nội địa, một số loại giá quốc tế, bán phá giá,...


Bài giảng Chương 4: Chiến lược sản phẩm quốc tế

Bài giảng Chương 4 "Chiến lược sản phẩm quốc tế" gồm các nội dung chính như: Sản phẩm quốc tế, chiến lược sản phẩm quốc tế, vòng đời sản phẩm quốc tế, phát triển sản phẩm mới, bao bì và thương hiệu sản phẩm,...


Bài giảng Chương 2: Nghiên cứu thị trường quốc tế

Bài giảng Chương 2 "Nghiên cứu thị trường quốc tế" gồm các nội dung chính như: Môi trường Marketing quốc tế, tổng quan về nghiên cứu thị trường quốc tế, phương pháp nghiên cứu thị trường quốc tế, hệ thống thông tin quốc tế,...


Bài giảng Chương 6: Phân phối

Bài giảng Chương 6 "Phân phối" trình bày các nội dung chính như: Tổng quan kênh phân phối quốc tế, các loại kênh phân phối & căn cứ chọn kênh, Chiến lược phân phối quốc tế, quản lý kênh phân phối,...


Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1

Bài giảng Marketing quốc tế Chương 1 "Tổng quan về marketing quốc tế" gồm các nội dung chính như: Khái quát về Marketing Quốc tế, các vấn đề cốt lõi của Marketing Quốc tế, các triết lí thương mại Quốc tế vận dụng,...


Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3

Nội dung chính của bài giảng chương 3 là: Khái quát về thâm nhập thị trường quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thâm nhập,...


Nghiên cứu thị trường qua mạng Internet

Bài viết Nghiên cứu thị trường qua mạng Internet của Dương Thị Phương Chi trình bày khái quát về hoạt động nghiên cứu thị trường qua mạng internet, giới thiệu tiêu chí đánh giá, phương thức tăng cường ứng dụng nghiên cứu thị trường qua mạng trong hoạt động thư viện – thông tin.


Thực phẩm chức năng: Người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp

Nội dung tài liệu trình bày tổng quan về thị trường, những cơ hội và thách thức, người tiêu dùng, hoạt động quảng cáo trực tuyến, kết luận và dự báo và danh sách một số công ty thực phẩm chức năng.


Bài giảng môn Quản trị Marketing - Lê Thị Bích Ngọc

Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về quản trị marketing, phân tích cơ hội thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, xây dựng chiến lược marketing,  xây dựng chương trình marketing mix, kiểm tra và đánh giá các hoạt động marketing, tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp.


Ebook Financial accounting (4E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial accounting" has contents: Inventories; financial assets, liabilities and equity; accounting and taxation, cash flow statements, group accounting, foreign currency translation, accounting for price changes, financial appraisal, international analysis.


Ebook Organizational behavior (2E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Organizational behavior" has contents: Making ob work for me, values and attitudes, individual differences and emotions, foundations of employee motivation, performance management, positive organizational behavior, groups and teams.


Ebook Financial accounting (4E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Introduction, some fundamentals, frameworks and concepts, the regulation of accounting, international differences and harmonization, the contents of financial statements, financial statement analysis,...and other contents.


Ebook Personal financial literacy (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Personal financial literacy" has contents: The Banking system, personal risk management, buying and selling investments, saving and investing options, buying decisions,...and other contents.


Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Bùi Thành Khoa

Bài giảng Thương mại điện tử do ThS. Bùi Thành Khoa biên soạn trình bày về các nội dung tổng quan về thương mại điện tử; internet, nền tảng của thương mại điện tử; giới thiệu phần mềm giao dịch ảo, những nội dung cơ bản của thương mại điện tử, E-marketing. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng chương 6: Chính sách giá cả

Bài giảng chương 6: Chính sách giá cả trình bày khái quát chung về giá cả, các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, quá trình định giá cho sản phẩm mới, các phương pháp định giá, một số quyết định giá của doanh nghiệp. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liêu.


Bài giảng Chương 7: Chính sách phân phối

Bài giảng Chương 7: Chính sách phân phối trình bày về bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, cấu trúc và tổ chức kênh, thiết kế kênh phân phối. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như làm việc. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 7 - Tạo dựng lòng trung thành & ủng hộ thương hiệu thông qua xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 7 - Tạo dựng lòng trung thành & ủng hộ thương hiệu thông qua xây dựng mối quan hệ với khách hàng trình bày về tiếp thị mối quan hệ (Relationship Marketing), quản trị quan hệ khách hàng (CRM), quản trị quan hệ khách hàng trên mạng xã hội (Social CRM).


Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 0 - Giới thiệu môn học

Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 0 - Giới thiệu môn học cung cấp những thông tin tổng quan của môn học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để biết được rõ hơn về điều này để có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học.


Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 6 - Quản trị danh tiếng thương hiệu trực tuyến

Bài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số): Bài 6 - Quản trị danh tiếng thương hiệu trực tuyến giới thiệu về quản trị danh tiếng thương hiệu trực tuyến, quản trị khủng hoảng kỹ thuật số.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị tri thức Marketing
  • 19/10/2011
  • 66.904
  • 965

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu