Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (6.301)

Câu hỏi ôn tập môn bảo vệ thực vật

Câu hỏi ôn tập môn bảo vệ thực vật trình bày 7 câu hỏi và câu trả lời liên quan đến công tác bảo vệ thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa học

Quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa học trình bày nội dung: An toàn khi làm việc với axit kiềm; Quy tắc làm việc với hóa chất thí nghiệm; Một số kĩ năng và thao tác cơ bản về chuẩn độ trong thí nghiệm thực hành Hóa học; Một số bài thí nghiệm thực hành trong Hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp: Hóa học phân tích

Báo cáo tổng hợp Hóa học phân tích trình bày kết cấu nội dung bao gồm 3 chương: Phương pháp phân tích thể tích; Phương pháp chuẩn độ điện thế; Phân tích trọng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu ứng dụng màng Chitosan nano bạc trong bảo quản nhằm nâng cao chất lượng thanh long sau thu hoạch

Dung dịch tạo màng chitosan-nano bạc sử dụng trong bảo quản thanh long ruột đỏ cho hiệu quả tốt. Chất lượng thanh long khá ổn định và thời gian tồn trữ cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Dung dịch chứa 1% chitosan và 7,5 mM nano bạc phối trộn theo tỉ lệ 3:1 cho kết quả tốt nhất, thanh long tồn trữ được 19 ngày ở nhiệt độ thường (261 0C) và 30 ngày ở nhiệt độ lạnh (610C).


Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA –15 và MN – ZNO SBA –15

Chúng tôi đã tổng hợp thành công vật liệu mới Mn – ZnO/SBA–15 có cấu trúc lục lăng với hướng ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang cho các phản ứng phân hủy các chất hữu cơ độc hại trong nước thải. Vật liệu được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ZnO có pha tạp Mn lên chất nền SBA–15. Lượng ZnO tối đa có thể tẩm lên SBA–15 là 30% về khối lượng. Các tỉ lệ mol Mn/Zn được khảo sát là 1/100; 2/100 và 3/100.


Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng Polypyrrole pha tạp Molybdat tổng hợp trong dung dịch Axit sucxinic

Polypyrrole (PPy) được tổng hợp trên thép CT3 bằng phương pháp trùng hợp điện hóa trong dung dịch chứa monome pyrrole, natri molybdat trong môi trường axit sucxinic. Trước đó, bề mặt thép đã được thụ động bằng phương pháp điện hóa trong sự có mặt của anion molybdat. Phổ Raman và IR chỉ ra rằng màng PPy ở trạng thái oxi hóa


Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện trong không gian Hilbert

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập một định lí về sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện. Trong không gian Hilbert. Từ định lí này, chúng tôi suy ra một số kết quả về sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho ánh xạ thỏa mãn điều kiện Em . Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.


Nghiên cứu ảnh hưởng của Ion sắt trong Zeolit đến các đặc trưng hủy Positron

Các kĩ thuật đo thời gian sống po-si-tron (positron) và dãn nở Doppler đã được sử dụng để nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc cấy sắt vào cấu trúc ze-o-lit (zeolite) đến các đặc trưng hủy của po-si-tron. Hai loại ze-o-lit chứa sắt đã được lựa chọn để khảo sát: Vi xốp cấu trúc loại A- là ze-olit FER, và loại B là ze-o-lit SBA-15 có cấu trúc mao quản trung bình. Kết quả cho thấy các ion sắt trong ze-o-lit đã làm thay đổi các thông số liên quan đến cường độ, thời gian sống, sự hủy của posi-tron với các e-lec-tron (electron) hóa trị và e-lec-tron lõi.


Khảo sát thông lượng Neutron nhiệt của lò phản ứng hạt nhân Opr1000 với hệ mô phỏng Cosi Opr1000

Bài báo này trình bày kết quả khảo sát thông lượng neutron nhiệt thay đổi theo thời gian khi lò phản ứng hạt nhân OPR1000 ở trạng thái dưới tới hạn, tới hạn và trên tới hạn. Mô phỏng thực nghiệm được tiến hành trên hệ Core Simulator OPR1000. Kết quả tính toán lí thuyết và mô phỏng có sự tương đồng tốt với độ lệch nhỏ hơn 2,1%.


Synthesis and structural study of some 4 (2 Aylidenehydrazinyl) 7 Chloroquinoline compounds

7-Chloro-4-hydrazinylquinoline and seven hydrazone derivatives were synthesized from 4,7- dichloroquinoline. The structures of the compounds were determined by IR, 1H-NMR, 13C-NMR and HR-MS spectral data.


Synthesis of photoconductive polymer of poly(4 - Diphenylamino styrene) for photorefractive materials

The typical synthesis procedure for the monomer of N,N-diphenyl-4-vinylaniline was conducted and has been proved to be ineffective in the university laboratory conditions. The modified procedure was applied successfully using freshly formed Wittig reagent. The monomer was characterized by proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectroscopy and confirmed the chemical structure with the correct peaks. The photoconductive polymer of poly((4- diphenylamino styrene)) could be obtained only by using the white crystal monomer.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 1 Mở đầu, trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển hóa sinh học, Thành phần hóa học của cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Protein", cụ thể như: Vai trò sinh học của protein, cấu tạo phân tử protein, một số tính chất quan trọng của protein, phân loại protein, các quá trình biến đổi protein trong gia công, chế biến thực phẩm và ứng dụng, các biến đổi của protein trong QTSX và bảo quản thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Bài giảng Hóa sinh thực phẩm Chương 4 Glucid, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, các biến đổi khi chế biến thực phẩm với nguyên liệu giàu đường.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 1 - Phạm Hồng Hiếu

Chương 1 của bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1 tập trung trình bày 2 nội dung chính, đó là giới thiệu đối tượng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển hóa sinh học và giới thiệu về thành phần hóa học của cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 8 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Chương 8 Giới thiệu đến người học về cấu tạo và tính chất của một phân tử rất quen thuộc và quan trọng trong cuộc sống, đó chính là nước. Trong chương này sẽ trình bày về cấu trúc phân tử nước, tính chất của nước, trạng thái của nước trong thực phẩm, hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp thụ, ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 2 - Phạm Hồng Hiếu

Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 2 Protein cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò sinh học của protein; cấu tạo phân tử protein; một số tính chất quan trọng của protein; phân loại protein; các quá trình biến đổi protein trong gia công, chế biến thực phẩm và ứng dụng; các biến đổi của protein trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 5 - Phạm Hồng Hiếu

CBài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 5 lipid. Nội dung được trình bày trong chương này gồm: Khái niệm chung về lipid, lipid đơn giản, lipid phức tạp, sự chuyển hoá lipid trong quá trình bảo quản thực phẩm, sự chuyển hoá lipid trong quá trình chế biến thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 7 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Cùng tham khảo nội dung chương 7 "Chất màu, chất mùi" thuộc bài giảng giới thiệu môn học Hóa sinh thực phẩm dưới đây để nắm bắt được khái niệm, tính chất, quá trình gia công kỹ thuật các chất tạo màu, các chất thơm. Với các bạn đang học chuyên ngành Sinh học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 4 - Phạm Hồng Hiếu

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về glucid thông quan các nội dung như: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, sự chuyển hóa của glucid trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 3 - Phạm Hồng Hiếu

Chương 3 cung cấp các kiến thức về Enzyme như: Bản chất và cấu tạo của Enzyme, cơ chế tác dụng của Enzyme, tiền Enzyme (zymogen, proEnzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của Enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng Enzyme, cách gọi tên và phân loại Enzyme, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận Enzyme.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 6 - Phạm Hồng Hiếu

Chương 6 Giới thiệu đến người học về cấu tạo và tính chất của một phân tử rất quen thuộc và quan trọng trong cuộc sống, đó chính là nước. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Chương 6 "Vitamin và chất khoáng" thuộc bài giảng giới thiệu môn học Hóa sinh thực phẩm do ThS. Phạm Hồng Hiếu biên soạn giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm, tính chất, phân loại vitamin, chất khoáng,...


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Chương 3 giúp người học hiểu về "Enzyme". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bản chất và cấu tạo của enzyme, cơ chế tác dụng của enzyme, tiền enzyme (zymogen, proenzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzyme, cách gọi tên và phân loại enzyme, các phương pháp nghiên cứu enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận enzyme.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Cùng nắm kiến thức trong chương 5 Lipid này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm chung, Lipid đơn giản, Lipid phức tạp, sự chuyển hoá lipid trong quá trình bảo quản, sự chuyển hoá lipid trong quá trình chế biến thực phẩm.


Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic

Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic trình bày nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat

Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat" trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng oxi hoá

Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Phản ứng oxi hoá" trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Tổng hợp Aspirin

Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Tổng hợp Aspirin" giúp các bạn nắm được cơ chế phản ứng este hóa giửa Anhydride acetic, cơ chế phản ứng điều chế Aspirin,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thí nghiệm.


Cost Ccontrol in the United States postal service - The institutional effects and implications

The paper also explores the link between institution factors and the contracting decisions by using the Value-Institutions-Market (VIM) framework on the federal business data, with a focus on the period of 1995-2007 (where data is available). The overarching question of the study is how the USPS outsourcing decisions were affected by changing business environment


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
  • 15/05/2011
  • 62.640
  • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

HÓA HỌC LẬP THỂ part 8
  • 06/05/2011
  • 72.456
  • 688
Giáo Trình: Hydrocabon
  • 17/04/2012
  • 50.359
  • 192

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu