Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (6.669)

Bài tập Hóa học hữu cơ (Tập 1)

Bài tập Hóa học hữu cơ là một tài liệu được biên soạn dựa trên việc tổng hợp lại từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau theo từng chuyên đề để học sinh, sinh viên dễ nắm bắt. Tài liệu gồm hai phần: Phần bài tập theo từng chuyên đề và phần hướng dẫn giải. Các bài tập trong từng chuyên đề được tuyển chọn kĩ lưỡng nhằm mục đích đảm bảo cho các dạng bài tập không trùng lặp và học sinh, sinh viên có thể tiếp cận nhiều hướng ra đề khác nhau từ cùng một dữ liệu kiến thức.


Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng (Tb, Dy, Ho, Er) với L – tyrosin và Axetyl axeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

Hằng số bền của các phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng (Tb, Dy, Ho, Er) với L – tyrosin và axetyl axeton đã xác định được bằng phương pháp chuẩn độ đo pH ở (30 ± 10C, I = 0,1). Các phức chất với tỉ lệ mol của các cấu tử là 1: 2 có dạng LnTyr2+ và LnAcAc2+, Ln(AcAc)2 2+ (Ln: Tb, Dy, Ho, Er). Sự tạo phức xảy ra tốt trong khoảng pH từ 6 đến 8. Độ bền của các phức chất tăng từ Tb đến Er. Các phức chất với tỉ lệ 1:2:2 có dạng LnAcAcTyr+ , tỉ lệ 1:4:2 có dạng Ln(AcAc)2Tyr. Sự tạo phức xảy ra tốt trong khoảng pH từ 7 đến 9. Độ bền của các phức chất giảm từ Tb đến Er. Các phức đa phối tử bền hơn các phức đơn phối tử.


Tính toán hiệu quả kinh tế khi thay thế nhiên liệu khí hóa lỏng (LPG) bằng công nghệ khí hóa than

Bài báo trình bày tóm tắt lý thuyết công nghệ khí hóa than vì mục đích năng lượng. Tác giả đã tính toán hiệu quả kinh tế khi thay thế phương án sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng (LPG) bằng công nghệ khí hóa than cho mục đích sấy và nung gạch lát sàn. Đồng thời đã tính toán sự cân bằng Cacbon trong buồng khí hóa tại nhà máy gạch Việt-Ý, Sông Công, Thái Nguyên.


Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây Vàng anh (Saraca dives)

Bằng các phương pháp sắc ký cột với chất hấp phụ là silicagel pha thường có cỡ hạt là 0,040-0,063 mm (240-430 mesh) và pha đảo YMC (30-50 µm, FuJisilisa Chemical Ltd.), 4 hợp chất là quercitrin (1), kaemferol (2), daucosterol (3) và stigmast-5-en-3-O-(6-O-eicosanoyl-Dglucopyranoside) (4) đã được phân lập từ cặn chiết metanol của lá cây Vàng anh (Saraca dives) được thu hái tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2012. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như: phổ khối lượng ESI-MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D-NMR: 1H, 13C-NMR và các phổ DEPT 90, DEPT 135). Đây là báo cáo đầu tiên công bố nghiên cứu về cây Vàng anh.


Xác định hàm lượng đồng và crôm trong chè xanh ở Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hiện nay việc xác định hàm lượng các ion kim loại nặng trong chè xanh ở Thái Nguyên còn ít được nghiên cứu. Nhu cầu kiểm tra mức độ ô nhiễm chè xanh bởi các kim loại nặng là rất cần thiết. Vì vậy việc nghiên cứu xác định hàm lượng Cu và Cr trong chè xanh đã được tiến hành nhờ phân tích phổ hấp thụ nguyên tử. Từ kết quả thực nghiệm chúng tôi thấy mức độ ô nhiễm của Cu và Cr đều dưới giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.


a cytotoxic stilbenoid and two benzoic acids from stemona peirrei plants growing in laos

Three non-alkaloidal metabolites, stemanthrene C, p-anisic and benzoic acids, were isolated from the roots of Stemona peirrei plants, collected in Savannakhet province (Laos). Their structures were elucidated by spectroscopic analyses. Stemanthrene C exhibited medium cytotoxic activity against KB cell line with IC50 value of 82.03 µg mL-1


Xác định đồng thời Vitamin C, Xitrat và Oxalat trong nước tiểu bằng phương pháp động học trắc quang

Bài báo này thông báo kết quả nghiên cứu xác định đồng thời vitamin C, xitrat và oxalat trong nước tiểu bằng phương pháp động học trắc quang sử dụng Ce(IV) làm chất oxi hóa. Các thí nghiệm đo độ hấp thu quang của các dung dịch được tiến hành sau 20 giây kể từ khi thêm Ce(IV) ở bước sóng 320nm, với dung dịch so sánh là H2SO4 0,7M trong khoảng thời gian đo 20 - 120 giây. Các số liệu độ hấp thụ quang được xử lí bằng phần mềm MATLAB dựa trên phương trình hồi qui đa biến đã lập. Các kết quả thực nghiệm cho thấy: giới hạn phát hiện vitamin C, xitrat và oxalat lần lượt là 7,75.10-7M, 7,38.10-7M và 7,17.10-6M; giới hạn định lượng vitamin C, xitrat và oxalat lần lượt là 2,5.10-6M, 2,46.10-6M và 2,39.10-5M.


Trữ lượng carbon trên mặt đất của rừng tự nhiên tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở của 9 ô tiêu chuẩn, đặc điểm cấu trúc và lượng carbon tích lũy trong các loại rừng tại xã Thần Sa đã được xác định thông qua các phương pháp đánh giá nhanh (RaCSA) của ICRAF. Kết quả cho thấy những đặc điểm cấu trúc của tầng cây gỗ: chỉ số Shannon đa dạng sinh học (H`) từ 2,13 – 2,85; SR: 12 – 24; chiều cao trung bình (Hvn) từ 7,2 – 13,6 m; D1,3 từ 8,7 – 18,6 cm; tiết diện ngang thân (G) từ 4,13 – 9,41 m 2 /ha. Lượng carbon tích lũy trên mặt đất trong các loại rừng, được tính bằng cách nhân giá trị sinh khối thu được trong phần trên mặt đất như cây gỗ, dưới tán và lớp thảm mục với hệ số 0,48.


Đặc trưng của vành Artin thông qua tính tốt và tính nửa Hopfian

Báo cáo đưa ra hai đặc trưng mới của vành Artin thông qua tính tốt và tính nửa Hopfian. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.


Nghiên cứu carbon hữu cơ tích lũy trong đất dưới tán rừng phục hồi sau khai thác kiệt (IIb) tại tỉnh Thái Nguyên

Để đánh giá được giá trị của rừng phục hồi sau khai thác kiệt, việc xác định khả năng tích lũy carbon trong đất là cần thiết. Bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn ngẫu nhiên tạm thời với diện tích 2500 m2 , dùng ống dung trọng lấy mẫu đất trên 5 vị trí trên ô tiêu chuẩn. Mỗi vị trí dùng ống dung trọng dài 10 cm, đường kính 10 cm đóng vuông góc mặt đất và lấy ở 3 tầng đất: 0-10 cm; 10-20 cm và 20-30 cm. Qua nghiên cứu cho thấy đất rừng là một trong những bể chứa C lớn của lục địa nói chung và rừng nói riêng.


Qúa trình vô định hình hóa và xử lý nhiệt khi chế tạo hợp kim Niti bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học 1 / 6

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu hiện tượng vô định hình hóa của hỗn hợp bột Ni + Ti (theo tỉ lệ nguyên tử 50% Ni : 50% Ti) bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học khi chuẩn bị mẫu bột cho quá trình phản ứng SHS. Kết quả phân tích XRD cho thấy, quá trình vô định hình hóa bắt đầu khi thời gian hoạt hóa trên 15h và hoàn toàn vô định hình khi thời gian hoạt hóa trên 25h. Trên ảnh phân tích XRD không còn xuất hiện các đỉnh của Ni, Ti hoặc NixTi1–x riêng rẽ. Kết quả phân tích SEM cũng cho thấy, đã có sự giảm rõ rệt kích thước hạt của hỗn hợp bột Ni + Ti, từ 10 ÷ 100µm xuống dưới 2µm. Phân tích DSC cho thấy, nhiệt độ tinh thể hóa hỗn hợp bột vô định hình tương ứng với thời gian hoạt hóa cơ học 20h khoảng 1000°C trong thời gian 4h. Sản phẩm của quá trình xử lý nhiệt hỗn hợp bột vô định hình chủ yếu là pha NiTi, ngoài ra còn sự xuất hiện của pha NiTi2, Ni3Ti


Xây dựng quy trình PCRĐA mồi xác định sự methyl hóa promoter của gen EBNA1

Protein EBNA1 của EBV được biểu lộ ở tất cả thể tiềm ẩn và sử dụng các promoter khác nhau, bao gồm Wp, Cp và Qp. Sự điều hòa biểu lộ gen EBNA1 do nhiều cơ chế, trong đó có sự methyl hóa cytosin của CpG ở vùng promoter. Mục tiêu nghiên cứu là thiết kế các cặp mồi để xác định mức độ methyl hóa các promoter của gen EBNA1.


Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải các khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan)

Nghiên cứu đã xây dựng được hệ số phát thải các chất ô nhiễm NH3, H2S, CH4 và Methyl Mercaptane. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, cấp độ ổn định khí quyển và tiến hành đo đạc nồng độ các khí thải trên các BCL đang hoạt động và BCL đã ngưng hoạt động. Hệ số phát thải trung bình tính được trên các BCL đang hoạt động: BCL Đa Phước là Q-NH3 =142,96 mg.m-2h -1 , Q-H2S = 55,86 mg.m-2h -1 , Q-CH4 = 999,56 mg.m-2h -1 và Q-Mer = 13,82 mg.m-2h - 1 ; BCL Phước Hiệp là Q-NH3 = 135,37 mg.m2h -1 , Q-H2S = 61,02 mg.m-2h -1 , Q-CH4 = 1583,29 mg.m-2h -1 và Q-Mer = 58,93 mg.m-2h - 1 .


Tổng hợp một dẫn xuất Oxacepham từ 1,2- O-Cyclohexylidene-α-D-Xylofuranose

Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành tổng hợp dẫn xuất beta-lactam (oxacepham) qua phản ứng [2+2] của chlorosulfonyl isocyanate (CSI) vào vinyl ether có nguồn gốc từ carbohydrate (α-Dglucose). Mời các bạn tham khảo!


Phát triển kỹ thuật INCAT- GC-MS phân tích các chất chuyển hóa trong nước tiểu

Báo cáo này trình bày kết quả phát triển INCAT với các lớp hấp phụ khác nhau để áp dụng với sắc ký khí phổ khối phân tích các sản phẩm chuyển hóa dễ bay hơi trong nước tiểu. Xác định INCAT với ba lớp hấp phụ Chromosorb W + 20% SE-54, Carbopack X + Carboxen 1000 (tỷ lệ 1:1:1) phù hợp cho phân tích các sản phẩm chuyển hóa dễ bay hơi trong mẫu nước tiểu bệnh nhân rối loạn chuyển hóa.


Gas-assisted gravity drainage process for improved oil recovery in Bao Den fractured basement reservoir

The matched reservoir model with reservoir and fluid properties have been used to implement sensitivity analysis, the result indicated that there is significantly oil incremental and water cut reduction by GAGDapplication. Many different scenarios have run to find the optimal reservoir performance through GAGD process. Among these runs, the optimal scenario, which has distinct target, requires high levels of gas injection rate to attain the maximum cumulative oil production.


Synthesis the reversed stationary phase for solid phase extraction using trimethoxyoctadecyl silane

The material was also undergone the end-capping process to reduce unreacted silanol groups. Final product owned 14.1 % of carbon content and 75 % of the unreacted silanols. Retention behavior of product was tested and compared to the same noes available on the market. Results showed that both resulted material and commercial had the same retention properties.


Ứng dụng enzyme trong sản xuất trà Oolong

Trong nghiên cứu sử dụng enzyme Viscozyme L trong sản xuất trà Oolong, chúng tôi tiến hành sản xuất trà Oolong theo quy trình nhà máy (QTNM) với thời gian ủ là 18 giờ và các quy trình có bổ sung enzyme (QTCE) với nồng độ từ 0% đến 12%, với thời gian ủ 4 giờ.


Enzymatic hydrolysis of coconut oil using free and immobilized porcine pancreas lipases

The aim of this study is to evaluate the effect of some factors on the hydrolysis of coconut oil (CO) in the present of two kind of enzymes, the free lipases and immobilized lipases porcine pancreas. The activities of these two lipases under the optimal hydrolysis conditions was determined.


Phản ứng acyl hóa phân tử carboxilic acid sử dụng hệ xúc tác Gd(OTf)3 /[BMI]BF4 trong điều kiện chiếu xạ vi sóng

Phản ứng acyl hóa nội phân tử các 3- phenylpropionic acid và 4-phenylbutyric acid là một phản ứng thân thiện với môi trường, tạo nên các hợp chất trung gian có giá trị trong công nghiệp dược phẩm. Bên cạnh đó, triflate kim loại là xúc tác hiệu quả với độ chọn lọc đồng phân cao, khắc phục những hạn chế của các Lewis acid truyền thống gặp phải.


One compound from Borreria alata (Aubl.) DC (Rubiaceae) in Vietnam

In this paper, we present the chemical structures of four compounds isolated from Borreria alata, collected at Di Linh district, Lam Dong province, Vietnam. 3β, 6β, 23-trihydroxyurs12-en-28-oic acid (1), sodium deacetylasperulosidate (2), 7β-hydroxy-11-methylforsythide (3) and sodium loganate (4). Among them, three compounds (1), (2), (3) were known for the first time in Borreria genus to our best knowledge and (4) is a new compound.


Nghiên cứu khả năng chống cháy của vật liệu composite PVC-BG sử dụng triphenylphosphate

Nhằm cải thiện và nâng cao tính chống cháy, tăng khả năng chịu nhiệt, đáp ứng được các yêu cầu và phạm vi sử dụng của vật liệu composite, mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát khả năng chống cháy của hợp chất chống cháy phi halogen ứng dụng vào các loại vật liệu composite polyvinyl chloride-bột gỗ.


Determining velocities high frequency electromagnetic prospecting by phase shift plus interpolation migration

n this paper, the problem of how to apply PSPI Migration to interpret GPR data will be presented. Some results of model datum and real datum were also examined. Besides, we made a comparison of using RMS velocity and interval velocity, and then explain how these two types of velocity could be combined to receive the best result.


Study the hydro-isomerization of light paraffin over bifunctional catalysts at elevated pressures

Noble metal based catalysts being 0.8 wt.%Pd and 0.35 wt.%Pt supported on HZSM-5 zeolite were subjected to the investigation. Physico-chemical characteristics of catalysts were determined by the methods of nitrogen physi-sorption, SEM, XRD, TEM, NH3-TPD, TPR, and Hydrogen Pulse Chemi-sorption (HPC). Activity of catalysts in the isomerization of n-C6 and n-C5 + n-C6 mixture was studied in a micro-flow reactor in the temperature range of 225 − 325 oC at pressure of 0.1 MPa and 0.7 MPa; the molar ratio H2/ hydrocarbon: 5.92, concentration of n-C5 or n-C6: 4.6 mol.%, GHSV 2698 h-1 .


Thành phần hoá học và hoạt tính kháng oxy hoá của cây Bạch Đầu Ông Vernonia Cinerea Less, họ cúc

Bài viết nghiên cứu về thành phần hóa học từ dịch chiết methanol của cây Bạch Đầu Ông cho thấy thành phần chính là n-hexadecanoic acid (42-88%), 1,2- benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester (23,00%), squalene (11,31%) và các hợp chất khác được xác định là caryophyllene oxide (2,31%),... Các thành phần sesquiterpene được phân lập đã khảo sát với nhiều hoạt tính đáng chú ý như kháng ung thư, kháng viêm, kháng sốt rét và cũng có tác dụng chữa khối u, trị tiểu đường và ung thư.


Tổng hợp dẫn xuất N-(3-Morpholinopropyl) Benzimidazole

Bài viết này tập trung nghiên cứu các dẫn xuất N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole được tổng hợp từ sự ngưng tụ giữa các dẫn xuất N-3- morpholinopropyl-o-nitroaniline và các arenecarbaldehyde sử dụng sodium hydrosulfite (Na2S2O4) làm tác nhân oxy hóa-khử. Các dẫn xuất N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole tổng hợp được sẽ là những ứng viên tiềm năng trong nghiên cứu phát triển thuốc kháng ung thư.


Ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết ở nhiệt độ nung khác nhau làm cơ sở cho các nghiên cứu tiền xử lý vật liệu hấp phụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Tổng hợp chất hoạt động bề mặt không ion N,N dihydroxyethyl alkanamides

Bài viết Tổng hợp chất hoạt động bề mặt không ion N,N dihydroxyethyl alkanamides trình bày các loại dialkanolamide béo hay mạch carbon được biến tính với các nhóm phân cực (dihydroxy) được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến hoạt tính bề mặt của chất hoạt động bề mặt dialkanolamide, là những chất hoạt động bề mặt rất tốt,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào HEP-G2 của cây An Xoa

Bài viết tập trung nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây An Xoa nhằm góp phần giải thích công dụng chữa bệnh của loài thảo dược này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Phân lập, nhận diện vi khuẩn phân hủy cellulose từ sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris)

Bài viết Phân lập, nhận diện vi khuẩn phân hủy cellulose từ sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris) trình bày Cellulose trong rác thải hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp là tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Vì vậy, phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy cellulose là việc làm rất cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
  • 26/02/2011
  • 79.150
  • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
  • 26/02/2011
  • 12.485
  • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Các định luật trong hóa học
  • 22/12/2009
  • 21.376
  • 182

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu