Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá dầu (3.023)

Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - ThS. Văn Hồng Thiện

Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 3: Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, lây nhiễm từ tự nhiên, các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngộ độc thực phẩm do vật lý - ThS. Văn Hồng Thiện

Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngộ độc thực phẩm do vật lý" cung cấp cho người học các khái niệm, những nguyên nhân gây ô nhiễm, các tác nhân vật lý nhiễm vào thực phẩm, sự bào mòn máy móc thiết bị, bao bì bị hư hỏng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - ThS. Văn Hồng Thiện

Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học một số khái niệm chung về vệ sinh an toàn thực phẩm, phân chia chất độc theo mức độ gây độc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - ThS. Văn Hồng Thiện

Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 2: Ô nhiễm môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức về môi trường nước, ô nhiễm môi trường, sự ô nhiễm môi trường nước, sự ô nhiễm môi trường đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngộ độc thực phẩm do hóa chất - ThS. Văn Hồng Thiện

Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngộ độc thực phẩm do hóa chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nấm độc, Khoai tây nảy mầm, khoai mỳ, đậu nành sống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - ThS. Văn Hồng Thiện

Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 4: Phân tích vi sinh vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp đếm trực tiếp, phương pháp đếm khuẩn lạc, phương pháp dùng, phương pháp dùng màng lọc, phương pháp dùng petrifil,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

Bài giảng trình bày khái niệm chung, lipid đơn giản, lipid phức tạp, sự chuyển hóa lipid trong quá trình bảo quản, sự chuyển hóa lipid trong quá trình chế biến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 7 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Chương 7 trình bày các nội dung liên quan đến chất tạo màu và các chất mùi thơm. Thông qua chương này, người học sẽ biết được thành phần hóa học cũng như cấu tạo của các chất màu tự nhiên, các chất màu hình thành trong quá trình gia công kỹ thuật; biết được ý nghĩa của các chất thơm trong sản xuất thực phẩm và các biện pháp kỹ thuật để tạo sản phẩm có hương thơm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

Chương 3 cung cấp các kiến thức về Enzyme như: Bản chất và cấu tạo của Enzyme, cơ chế tác dụng của Enzyme, tiền Enzyme (zymogen, proEnzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của Enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng Enzyme, cách gọi tên và phân loại Enzyme, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận Enzyme. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 8 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Chương 8 giới thiệu đến người học về cấu tạo và tính chất của một phân tử rất quen thuộc và quan trọng trong cuộc sống, đó chính là nước. Trong chương này sẽ trình bày về cấu trúc phân tử nước, tính chất của nước, trạng thái của nước trong thực phẩm, hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp thụ, ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức vai trò sinh học của protein; cấu tạo phân tử protein; một số tính chất quan trọng của protein; phân loại protein; các quá trình biến đổi protein trong gia công, chế biến thực phẩm và ứng dụng; các biến đổi của protein trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về glucid thông quan các nội dung như: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, các biến đổi khi chế biến thực phẩm với nguyên liệu giàu đường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Bài giảng trình bày khái niệm chung, lipid đơn giản, lipid phức tạp, sự chuyển hóa lipid trong quá trình bảo quản, sự chuyển hóa lipid trong quá trình chế biến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về glucid thông quan các nội dung như: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, các biến đổi khi chế biến thực phẩm với nguyên liệu giàu đường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

Bài giảng bao gồm 5 nội dung: Cấu trúc phân tử nước, tính chất của nước, trạng thái của nước trong thực phẩm, hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp thụ, ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Bài giảng "Hóa sinh thực phẩm - Chương 1: Mở đầu" tập trung trình bày 2 nội dung chính, đó là giới thiệu đối tượng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển hóa sinh học và giới thiệu về thành phần hóa học của cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Chương 3 cung cấp các kiến thức về Enzyme như: Bản chất và cấu tạo của Enzyme, cơ chế tác dụng của Enzyme, tiền Enzyme (zymogen, proEnzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của Enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng Enzyme, cách gọi tên và phân loại Enzyme, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận Enzyme. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

Chương 1 của bài giảng Hóa sinh thực phẩm tập trung trình bày 2 nội dung chính, đó là giới thiệu đối tượng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển hóa sinh học và giới thiệu về thành phần hóa học của cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (2017)

Chương 2 trình bày 6 nội dung liên quan đến protein, đó là: Vai trò sinh học của protein; cấu tạo phân tử protein; một số tính chất quan trọng của protein; phân loại protein; các quá trình biến đổi protein trong gia công, chế biến thực phẩm và ứng dụng; các biến đổi của protein trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm.


Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu (Hệ cao đẳng)

Chương 6 của giảng Hóa sinh thực phẩm giới thiệu về vitamin và khoáng. Chương này giúp người học nắm bắt các tính chất chung của vitamin và chất khoáng, phân loại vitamin, biết được một số vitamin tan trong béo và một số vitamin tan trong nước và coenzyme của chúng, biết được thành phần cấu tạo của một số chất khoáng... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

Bài giảng "Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ - Chương 3: Sản xuất phân Kali" trình bày các kiến thức: Chế tạo phân Kali, Chế tạo K2SO4. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

Bài giảng "Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ - Chương 2: Sản xuất phân đạm" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phân đạm, cơ sở hóa lý của quá trình sản xuất, công nghệ sản xuất SA, amoni nitrat,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

Bài giảng "Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ - Chương 4: Phân bón đa dinh dưỡng" cung các các kiến thức cơ bản về phân bón đa dinh dưỡng, phân Amoni Photphat, các quy trình sản xuất DAP, các quy trình sản xuất MAP bột,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Giới thiệu môn học - Nguyễn Văn Hòa

Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Giới thiệu môn học trình bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.


Bài giảng Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

Bài giảng "Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ - Chương 1: Sản xuất phân lân" trình bày những vấn đề chung khi sản xuất phân lân, sản xuất superphotphat đơn, sản xuất superphotphat kép, phương pháp tạo hạt TSP trực tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập Thiết bị trao đổi nhiệt

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Bài tập Thiết bị trao đổi nhiệt" của trường ĐH Bách khoa dưới đây nhằm cung cấp một số kiến thức về phương trình cân bằng nhiệt, phương trình truyền nhiệt, phương pháp độ chênh nhiệt độ trung bình logarit, phương pháp hiệu suất e - NTU,...


Chủ đề 35: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol

Chủ đề 35 "Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol" gồm các nội dung chính như: Giới thiệu metanol, tổng quan về methanol, phương pháp sản xuất metanol, sơ đồ công nghệ sản xuất metanol, thiết bị phản ứng,...


Bài giảng Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng

Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, phân loại nhiên liệu, yêu cầu đối với nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, thành phần hóa học của nhiên liệu gốc dầu mỏ, tính chất lý hóa của sản phẩm dầu mỏ, xăng ôtô, nhiên liệu diesel và chất bôi trơn.


Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm 2: Bài 2

Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm 2 Bài 2 Sản xuất sữa tươi thanh trùng gồm các nội dung chính như: Giới thiệu về sản phẩm, tiêu chuẩn của sản phẩm, giới thiệu về nguyên liệu sản xuất, quy trình sản xuất sữa tươi thanh trùng,...


Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm 2: Bài 3

Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm 2 Bài 3 Sản xuất kem gồm các nội dung chính như: Giới thiệu về sản phẩm, tiêu chuẩn của sản phẩm, giới thiệu về nguyên liệu sản xuất, quy trình sản xuất kem,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hybrid Electric Vehicles: Batteries
  • 24/11/2010
  • 60.687
  • 961

Bộ sưu tập

Công nghệ hóa học
  • 15/04/2013
  • 15.482
  • 836
Công nghệ hóa dầu
  • 15/04/2013
  • 47.500
  • 402

Danh mục tài liệu