Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 451 - Hệ điều hành (13.513)

Card mở rộng

Tham khảo tài liệu 'card mở rộng', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lắp ráp máy tính - Chapter 10

Tài liệu giảng dạy về máy tính, tổng quan cơ bản thế nào là một máy tính, giải thích các thiết bị thành phần cấu thành nên máy tính.


Case và nguồn

Tham khảo tài liệu 'case và nguồn', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ổ cứng HDD

Tham khảo tài liệu 'ổ cứng hdd', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Partition Magic

Tham khảo tài liệu 'partition magic', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CPU

Tham khảo tài liệu 'cpu', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tìm hiểu Bộ nhớ RAM

Tài liệu giảng dạy về máy tính, tổng quan cơ bản thế nào là một máy tính, giải thích các thiết bị thành phần cấu thành nên máy tính.


CD Rom

Tham khảo tài liệu 'cd rom', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thiết bị vào ra

Tham khảo tài liệu 'thiết bị vào ra', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cisco IT@Work Data Center Infrastructure

“Network infrastructure is directly tied to the ability to gain competitive advantage in the marketplace, today and in the future.”Data communications technologies are evolving and expanding at an unparalleled rate. The growth in demand for Internet access and intranet services continues to fuel rapid technical adaptation by both implementers and developers. Unfortunately,...


Giáo trình Maple

Tham khảo tài liệu 'giáo trình maple', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xử lý kết quả thí nghiệm - Ứng dụng IRRISTAT 4.0 cho Window

Đây là cuốn sách thực hành để phân tích các kết quả thực nghiệm bằng IRRISTAT 4.0 trong Window. Rất tiện lợi cho người sử dụng vì có hình ảnh minh họa và những hướng dẫn chi tiết để người đọc có thể làm theo. Sách sẽ rất hữu ích cho sinh viên và các nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.


Information in use and outsourcing aspects of digital

This thesis is founded on the global growth of the service sector and its significance for society as a whole and for the individual human being. In the last decade, technology has changed the way services are created, developed and delivered in remarkable ways. The focus of the thesis is technology in interplay with humans and organisations and the socioeconomic- technical systems in which digital services play a central role.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.325
  • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hiệu ứng đặc biệt: Pixelate
  • 24/05/2011
  • 39.999
  • 702
Chức năng của mainboard1
  • 23/06/2011
  • 56.799
  • 304

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu