Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (3.575)

Thuật toán LPSO lập lịch cho các ứng dụng khoa học trong môi trường điện toán đám mây

Bài viết Thuật toán LPSO lập lịch cho các ứng dụng khoa học trong môi trường điện toán đám mây trình bày ứng dụng dạng luồng công việc đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đây là loại ứng dụng có quy mô phức tạp và thường xử lí một lượng dữ liệu rất lớn do vậy các môi trường tính toán phân tán như điện toán lưới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tìm hiểu sự tự học môn phương pháp giảng dạy của sinh viên chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh theo học chế tín chỉ

Bài viết Tìm hiểu sự tự học môn phương pháp giảng dạy của sinh viên chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh theo học chế tín chỉ trình bày ba nguồn dữ liệu được thu thập gồm có: quan sát sinh viên tập giảng, kết quả bài kiểm tra giữa kỳ và phiếu khảo sát. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy mặc dù đa số sinh viên ý thức cao vai trò tự học nhằm phát triển năng lực chuyên môn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng khoa Quản trị - Bùi Quang Xuân

Bài giảng khoa Quản trị - Bùi Quang Xuân trình bày về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi xác định lại vai trò của người thầy, đổi mới mạnh mẽ dạy và học theo hướng KHCN, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong Luận ngữ của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Bài viết về nội dung của tác phẩm bao quát nhiều bình diện khác nhau của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đạo đức, trong đó phạm trù "Nhân" và "Lễ" là những phạm trù trọng tâm của tác phẩm. Việc vận dụng giáo dục đạo đức sinh viên có giá trị nhất định đặc biệt trong bối cảnh hội nhập Quốc tế hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979

Bài viết trình bày việc phát triển giáo dục gắn liền với chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Phát triển giáo dục gắn liền với chính sách công nghiệp; Giáo dục chủ nghĩa đoàn kết quốc gia dân tộc; Một số nhận xét,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tạp chí giáo dục - số 405 (kì 1-5/2017)

Tập chí giáo dục trình bày những đổi mới đồng bộ phương pháp và đánh giá học sinh, cung cấp những vấn đề thông tin, tin tức xã hội liên quan đến việc giáo dục và đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ứng dụng mạng xã hội để hỗ trợ việc tương tác ngoài giảng đường: Một trường hợp nghiên cứu tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ việc tương tác trong giảng dạy đại học trong bối cảnh Việt Nam. Để thực hiện nghiên cứu này, một nhóm giảng viên và sinh viên tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt đã thí điểm dùng mạng xã hội có tên là Edmodo để hỗ trợ công tác giảng dạy các học phần được phân công trong một năm học.


Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Bài viết trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt nhân loại trước thách thức của sự thay đổi. Muốn tham gia vào một thế giới phẳng, con người không thể chỉ sử dụng cách thức giao tiếp truyền thống mà còn cần tới sự trợ giúp của các phương tiện hiện đại. Thuyết trình cũng nằm trong quy luật đó và trở thành đa phương tiện. Bài viết này nghiên cứu vấn đề rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh THPT.


Quản trị trường đại học theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng

Bài viết trình bày về quản trị các cơ sở giáo dục theo chuẩn là xu thế tất yếu của cả hệ thống giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là đối với các trường đại học, nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước. Hiện nay, các nhà trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông chưa dùng chuẩn để quản lí, mà chỉ sử dụng bộ tiêu chuẩn để đánh giá cơ sở giáo dục của mình.


Nhận thức của giáo viên về giáo viên tiếng Anh giỏi

Bài viết trình bày những quan điểm khác nhau về khung năng lực giáo viên dạy ngôn ngữ, đánh giá, phân loại chúng thành các nhóm để người đọc thấy rõ hơn về các điểm mạnh, yếu của các mô hình. Bài viết trình bày tóm lược lại kết quả của một công trình nghiên cứu nhỏ về nhận thức của giáo viên trung học phổ thông tại Hà Nội về hình ảnh một giáo viên tiếng Anh giỏi và những năng lực cần có của giáo viên dạy tiếng.


Huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của bài viết dựa trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh giữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác XHHGD trong bối cảnh hiện nay


Một số giải pháp khắc phục lỗi chính tả của người sử dụng tiếng Việt

Bài viết trình bày về các lỗi thường gặp trong tiếng Việt đặc biệt là chính tả. Chính tả có một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Hiện nay, có rất nhiều người mắc lỗi chính tả. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc viết sai chính tả. Muốn khắc phục vấn nạn này cần tìm hiểu những nguyên nhân và có những giải pháp phù hợp.


So sánh chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục

Bài viết đề xuất một số định hướng cho chương trình cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta, dựa trên việc so sánh chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta với chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục của trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản.


Roles of female leaders of education in Vietnam National University

The research was a qualitative study using a narrative inquiry research design as a means to elicit the lived experience of some respected female education leaders in VNU. However, a higher number of male leaders than female ones still fills senior management roles in Vietnamese higher education.This study explores of perspective the leadership styles of women leaders who want to positions of leadership in higher education.


Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu bài viết nhằm đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khả năng thích ứng của một CBQL gắn rất nhiều với kỹ năng quản lí thay đổi ở đơn vị mình phụ trách.


Giảng dạy môn giao tiếp liên văn hóa bằng phương pháp dạy học qua dự án: Trường hợp giao tiếp liên văn hóa Việt - Trung

Bài viết đề xuất cách tiếp cận đối với môn học Giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Theo đó, ưu tiên nội dung xây dựng ý thức nhận thức và chấp nhận sự đa dạng văn hóa lên trước các mục tiêu khác, và áp dụng phương pháp “dạy học qua dự án” (project-based learning, PBL) vào giảng dạy.


Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở thực trạng được khảo sát, xử lý, phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: sự phản hồi và kết quả của sinh viên; Đồng nghiệp; Cơ sở vật chất; Lương, thưởng và phụ cấp lần lượt ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên.


Vận dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb để xây dựng chu trình hoạt động trải nghiệm trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Bài viết trình bày về cách thức vận dụng chu trình học trải nghiệm của David Kolb vào thiết kế hoạt động trải nghiệm cho HS trong dạy học Sinh học. Dựa vào mục tiêu, nội dung kiến thức bài học và phong cách học tập của HS, GV thiết kế các nhiệm vụ học tập ở 4 giai đoạn của chu trình trải nghiệm: trải nghiệm cụ thể, quan sát phản ánh, trừu tượng hóa khái niệm và thử nghiệm tích cực.


Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi (Nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)

Bài viết trình bày nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi tại trường Đại học Sài Gòn qua kết quả khảo sát và phân tích thông tin thu thập được từ 107 giảng viên tham gia biên soạn câu hỏi. Kết quả cho thấy yếu tố kỹ thuật biên soạn câu hỏi và động cơ của người tham gia biên soạn ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi.


Giáo dục tư duy phê phán cho học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục phổ thông

Bài viết trình bày rõ định nghĩa, đặc điểm của tư duy phê phán, trên cơ sở đó hình thành nên được một hệ thống những chỉ báo phù hợp về tư duy phê phán. Bài viết cho thấy rõ sự cần thiết của việc giáo dục và phát triển tư duy phê phán cho học sinh Việt Nam và hướng thúc đẩy tư duy phê phán cho học sinh qua các hoạt động dạy học trên lớp.


Students’ Significant Learning in Higher Education as a Valuable Tool for Pedagogical Professional Development: An Action Research

This paper aims to depict the valuable tools for pedagogical professional development through an action research on students’ significant learning in a context of higher education. This three-year educational action research was conducted with the participation of 108 pedagogy students to collect data through documenting evidence relevant to the research issues using the student’s feedback and the teacher’s self-reflective journal entry.


Undergraduate Students’ Attitude Towards Learning English

Effective learning a second language is influenced by many factors. Among of those, attitude has been identified as an important one. Better understanding of students' attitude will help language teaching programmers, school managers and educators to develop strategies to improved student’s learning outcomes.


Ảnh hưởng của mạng internet đối với giới trẻ: Cái nhìn từ phía khoa học thần kinh

Bài nghiên cứu này thảo luận những ảnh hưởng của mạng Internet với thanh thiếu niên bằng cách phân tích ba khía cạnh cụ thể, bao gồm việc tìm kiếm trên Internet, chơi trò chơi điện tử, và liên kết mạng xã hội. Dựa trên các bằng chứng của khoa học thần kinh, nghiên cứu này đi đến kết luận rằng mạng Internet chắc chắn là một công cụ hữu hiệu cho những người trẻ, với điều kiện nó được sử dụng một cách hợp lý dưới sự hướng dẫn sát sao của các nhà giáo dục.


Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Bài viết mô tả tình hình nghiên cứu khoa học và giảng dạy ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với 488 giảng viên ngoại ngữ của 201 trường đại học và cao đẳng chuyên ngữ và không chuyên ngữ, cùng một loạt cuộc phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu đã phác họa một bức tranh tổng thể về đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan tới giáo dục ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.


Sử dụng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu bài viết dựa trên cơ sở phân tích vai trò của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khảo sát thực trạng sử dụng Bảo tàng này trong dạy học lịch sử ở trường THPT, bài viết đề xuất những định hướng cho việc sử dụng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX và kết quả bước đầu của việc tiến hành thử nghiệm sư phạm tại trường THPT Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội).


Đặc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày về số liệu báo cáo của tổ chức OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khoa học công nghệ.


Research on the Factors Impact on the Cohesion in Higher Education Training between Universities and Enterprises: Case Study in Da Nang

Higher education plays critical role in providing human resources to society in all areas. Universities are thriving to carry out the test of training citizens to meet social needs; exploring science and technology, bringing scientific achievements into practice to serve the industrialization and modernization of the countries.


Xây dựng hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học truyện ngắn Nam Cao ở trường phổ thông

Bài viết đề xuất hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học truyện ngắn Nam Cao ở trường phổ thông. Các câu hỏi được đề xuất vừa giúp HS đọc hiểu truyện của Nam Cao theo đặc trưng thể loại, vừa tuân thủ quy trình dạy học đọc hiểu.


Dạy học tương tác ảo trong lớp học Kỹ thuật Robot

Bài viết phân tích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng.


Sự thay đổi hoạt động giảng dạy môn học của giảng viên dưới góc nhìn phản hồi từ người học

Bài viết trình bày về tình hình tổng quan của giáo dục đại học. Chất lượng giáo dục đã trở thành một đề tài nóng bỏng đối với nhiều cá nhân và các tổ chức có liên quan. Trong giáo dục đại học hoạt động giảng dạy của giảng viên đóng một vai trò quan trọng. Hiện nay, theo quy định của Bộ GD &ĐT các trường đại học chuyển dần sang việc đào tạo theo học chế tín chỉ việc đổi mới hoạt động giảng dạy theo yêu cầu của học chế tín chỉ “Lấy người học làm trung tâm” là điều không thể thiếu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu