Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo án điện tử (9.922)

Giáo án Hóa học: Bài 30 - Võ Thị Na

Giáo án hóa học bài 30 trình bày nội dung về: Mục tiêu; Chuẩn bị; Tiến trình dạy học và kiến thức môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo án môn Toán lớp 11: Hàm số liên tục - Bài 3

Giáo án Hàm số liên tục - bài 3 trình bày nội dung về mục tiêu, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, tiến trình bày học, cũng cố và luyện tập, bài tập về nhà và dặn dò cùng phần rút kinh nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo án môn Toán lớp 11 Hàm số liên tục - Đỗ Thanh Hân

Tài liệu Hàm số liên tục thể hiện nội dung về tóm tắt lý thuyết, các dạng bài tập thường gặp và câu hỏi trắc nghiệm,... Xin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Hàm số liên tục.


Giáo án môn Toán lớp 11: Khoảng cách

Giáo án môn Toán lớp 11 khoảng cách trình bày về phần giới thiệu, mục tiêu bài học, yêu cầu chuẩn bị với học sinh, chuẩn bị của giáo viên, tiến trình dạy học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo án môn Toán lớp 11: Luyện tập

Giáo án đường thẳng vuông gốc với mặt phẳng thể hiện các nội dung toán như sau: Mục tiêu tiết học, sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh, tiến trình bày học, cũng cố và luyện tập,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16

Để nâng cao công tác giảng dạy có hiệu quả đạt kết quả tốt hơn mời các bạn học sinh cùng quý giáo viên cùng nhau tham khảo "Giáo án môn GDCD lớp 7 bài 16" dưới đây.


Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 58

Giáo án bài "Ôn tập chương 3 Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng" sẽ giúp cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh về các vấn đề liên quan tới nguyên hàm, tích phân...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo án Đại số lớp 10 tiết 26

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Đại số lớp 10 tiết 26: "Ôn tập chương II. Tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng" với mục tiêu nhằm giúp các bạn ôn tập lại về giá trị lượng giác của một góc bất kì, tích vô hướng của hai vectơ, vận dụng được các kiến thức tổng hợp để làm được các bài tập, ôn tập các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác.


Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 36

Mục tiêu về kiến thức giúp các bạn biết phương trình tham số của đường thẳn, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc. Về kĩ năng biết viết phương trình tham số của đường thẳng, biết cách sử dụng phương trình của 2 đường thẳng để xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng đó.


Giáo án Đại số lớp 10 bài 3

Mục tiêu của "Giáo án Đại số lớp 10 bài 3" giúp các bạn hiểu cách giải và giải được một vài loại bất phương trình bậc nhất một ẩn như bất phương trình dạng tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 6

Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 6" dưới đây. Nội dung giáo án giới thiệu đến các bạn những nội dung: Ôn tập bài: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử, lớp, phân lớp và số electron tối đa trên một lớp, phân lớp, cấu hình electron và đặc điểm electron lớp ngoài cùng


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 8

Mời quý thầy cô tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 8 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học với các nội dung như: Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A, sự tương tự nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (nguyên tố s, p) là nguyên nhân của sự tương tự nhau về tính chất hoá học các nguyên tố trong cùng một nhóm A,...


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 10 là tài liệu hay dành cho quý thầy cô. Mời quý thầy cô tham khảo để truyền đạt kiến thức trọng tâm của bài học giúp các em học sinh củng cố về mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại,...


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 13

Với mong muốn giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc soạn bài và giảng dạy. TaiLieu.VN mời thầy cô tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 13 Liên kết cộng hoá trị dưới đây để tích lũy thêm kinh nghiệm soán giáo án cũng như mở rộng vốn kiến thức.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 11

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 11 luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức về: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 19

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 19 luyện tập: phản ứng oxi hóa – khử được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm bắt được những kiến thức về chất khử-chất oxi hoá, sự khử- sự oxi hoá, phản ứng oxi hoá- khử, phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 3

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 3 giúp các bạn Củng cố kiến thức về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, kích thước, khối lượng, điện tích của hạt nhân, định nghĩa nguyên tố hoá học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 4

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử giúp học sinh nêu được các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử, trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N), một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 12

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 12 Liên kết ion - Tinh thể ion giúp học sinh nắm vững vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau, sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử, định nghĩa liên kết ion,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 17

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 17 Phản ứng oxi hoá- khử sẽ giúp các thầy cô nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 2

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 2 Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học – đồng vị cung cấp kiến thức về nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử,...


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 7

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 7 với các nội dung như: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B),...để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 9

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 9 được biên soạn nhằm giúp học sinh biết và giải thích được sự biến đổi độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kì, trong nhóm A, hiểu được quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong một chu kì, trong nhóm A (dựa vào bán kính nguyên tử),...


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm bắt được những kiến thức về Các phản ứng hoá học được chia thành 2 loại: phản ứng oxi hoá - khử và không phải là phản ứng oxi hoá - khử.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 1

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập giáo án Thành phần nguyên tử môn Hóa học 10. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh biết thành phần cơ bản của nguyên tử gồm Vỏ nguyên tử và hạt nhân, vỏ nguyên tử gồm các hạt electron, hạt nhân gồm hạt proton và nơtron.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 5

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 5 cấu hình electron của nguyên tử tuần 5 tiết 9 cung cấp kiến thức về thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử, sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên,...


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 14

TaiLieu.VN mời thầy cô tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 14 Bài tập liên kết dưới đây để tích lũy thêm kinh nghiệm soán giáo án cũng như mở rộng vốn kiến thức. Với mong muốn giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc soạn bài và giảng dạy.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 15

Mời quý thầy cô tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 15 Hoá trị - Số oxi hoá. Nội dung giáo án trình bày rõ ràng, chi tiết đúng theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian trong việc soạn bài cũng như nâng cao kỹ năng soạn giáo án.


Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 20

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 20 giúp các bạn biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit, muối, phản ứng oxi hoá- khử trong môi trường axit.


Bài giảng Âm nhạc lớp 5 tiết 15

Mục tiêu bài giảng tiết Ôn tập: Tập đọc nhạc số 3 và 4. Kể chuyện âm nhạc các em biết ôn tập đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 3, số 4 và kết hợp gõ nhịp và đánh nhịp. Học sinh đọc và nghe kể chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Mời các thầy cô tham khảo bài giảng trên để giảng dạy tốt hơn.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài 13 : VẼ CÁ
 • 08/12/2011
 • 99.222
 • 778
Đại số lớp 11
 • 21/05/2009
 • 92.020
 • 239

Bộ sưu tập

Bài tập toán cao cấp tập 1
 • 12/10/2011
 • 62.101
 • 283

Danh mục tài liệu