Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Điện - Điện tử (21.980)

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ

Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ trình bày: Sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ Tà Vi; Tác động của việc xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện đến cộng đồng dân cư địa phương,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Electronic devices and circuit: Chapter 2 - Võ Tấn Phương

Bài giảng "Electronic devices and circuit - Chapter 2: BJT Transistor" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của BJT Transistor, nguyên lý hoạt động, các thông số và đặc tuyến, các chế độ làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Electronic devices and circuit: Chapter 3 - Võ Tấn Phương

Bài giảng "Electronic devices and circuit - Chapter 3: Field-Effect transistor" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại FET, cấu tạo và hoạt động của JFET, cấu tạo và hoạt động của MOSFET, phân cực cho FET. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Electronic devices and circuit: Chapter 4 - Võ Tấn Phương

Bài giảng "Electronic devices and circuit - Chapter 4: Khuếch đại thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động của OpAmp, hồi tiếp cho OpAmp, các thông số kỹ thuật của OpAmp, các mạch ứng dụng OpAmp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 5 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 5: Transistor hiệu ứng trường (FET)" trình bày các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của FET (Field-Effect Transistor), các tham số và đặc tính của FET, phân cực cho FET, sơ đồ tương đương của FET ở chế độ tín hiệu nhỏ, tần số thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 6 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 6: Linh kiện chỉnh lưu có điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các đặc tính và ứng dụng của: SCR (Silicon Controlled Rectifier; Thysistor), TRIAC, DIAC, Diode 4 lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 8 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử" trình bày các nội dung: Khái niệm và phân loại linh kiện quang điện tử, các linh kiện biến đổi quang-điện, các linh kiện biến đổi điện-quang, bộ ngẫu hợp quang điện, các linh kiện hiển thị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 2 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 2: Linh kiện điện tử thụ động" giới thiệu về các linh kiện thụ động như: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp,… Gồm cấu tạo, ký hiệu trong mạch điện, các tham số và cách nhận biết chúng trên thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Electronic devices and circuit: Chapter 1 - Võ Tấn Phương

Bài giảng "Electronic devices and circuit - Chapter 1: Diode" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học “Linh kiện và Mạch điện tử”, chất bán dẫn, mối nối PN, mạch tương đương của Diode, các loại Diode thông dụng, các mạch ứng dụng của Diode. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 4 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 4: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Transistor, các chế độ làm việc của Transistor, các cách mắc Transistor trong mạch khuếch đại, phân cực cho Transistor,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 7 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 7: Vi mạch tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại vi mạch tích hợp, các phương pháp chế tạo vi mạch tích hợp bán dẫn, vi mạch tuyến tính, vi mạch số và vi mạch nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu kiện điện tử: Chương 3 - ĐH Nha trang

Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 3: Điốt bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiếp giáp p-n và điốt bán dẫn, các tham số của điốt bán dẫn, sơ đồ tương đương của điốt bán dẫn, phân loại và một số ứng dụng của điốt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Truyền động điện DC và AC - ThS. Trần Công Binh

Bài giảng Truyền động điện DC và AC - ThS. Trần Công Binh trình bày nội dung về 6 chương: Động học hệ thống động cơ - Tải cơ; Điều khiển vòng hở tốc độ động cơ một chiều; Điều khiển vòng kín tốc độ động cơ một chiều; Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha; Điều khiển vector động cơ không đồng bộ ba pha; Điều khiển động cơ đồng bộ ba pha,... Mời các bạn cùng tham khảo.


GSM base stations

In the past year and a half the use of mobile telephones has increased very rapidly and is still on the rise. As a result of this an increasing number of people is being exposed to the electromagnetic fields used for the data transfer between mobile telephones and base stations


Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 1: Giới thiệu

  • 5/5 (1)

Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức vè dây chuyền sản xuất, các hệ thống hỗ trợ hệ thống sản xuất, tự động hóa trong hệ thống sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 3: Giới thiệu tự động hóa và kỹ thuật điều khiển

Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 3: Giới thiệu tự động hóa và kỹ thuật điều khiển trình bày các phần tử cơ bản của hệ thống sản xuất tự động, chức năng của một hệ thống tự động hóa hiện đại, các cấp độ tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất

Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức về sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp; các hoạt động của một quá trình sản xuất; mối liên hệ giữa sản xuất và sản phẩm; các khái niệm sản xuất và các mô hình tính toán, tính kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp giới thiệu công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo; điều khiển rời rạc, liên tục, điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 5: Đo lường trong hệ thống tự động hóa (tt)

Phần tiếp theo bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 5: Đo lường trong hệ thống tự động hóa trình bày các thiết bị độc lập đầu vào và đầu ra của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 5: Đo lường trong hệ thống tự động hóa

Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 2) - Chương 5: Đo lường trong hệ thống tự động hóa trình bày khái niệm về đo lường, cảm biến, bộ phận chấp hành, chuyển đổi tín hiệu tương tự - số (ADC), chuyển đổi tín hiệu số - tương tự (DAC). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng "Điện tử công suất và ứng dụng - Chương 2: Linh kiện điện tử công suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Diot công suất, linh kiện học transistor, linh kiện họ thyristor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Bài 1 - Đh Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1: Giới thiệu môn học trình bày những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, giới thiệu về hệ thống điện, vector pha và mạch công suất 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Bài 8 - Đh Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Nội dung bài giảng bao gồm: Giới thiệu máy điện DC, cấu tạo máy điện DC, máy điện DC thực tế, máy điện DC kích từ độc lập, máy điện DC kích từ nối tiếp, động cơ vạn năng, máy phát DC kích từ song song,... Mời các bận cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chương 5 - Nghịch lưu độc lập và biến tần cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại nghịch lưu, khảo sát nghịch lưu nguồn áp, phương pháp điều khiển điện áp ngỏ ra, sóng hài và nghịch lưu hình Sin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Nội dung bài giảng chương 6 - Bộ nguồn bán dẫn một chiều cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ biến đổi và bộ nguồn bán dẫn, thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu, bộ nguồn xung, sơ đồ điều khiển vòng kín bộ biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo


Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan hệ căn bản của truyền động điện, sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều, sơ đồ điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ xoay chiều dùng biến tần, điều khiển động cơ một chiều không cổ góp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Bài 4 - Đh Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng giới thiệu về hệ thống điện cơ, hệ thống tịnh tiến – Ứng dụng của các luật về điện từ, cấu trúc của một hệ thống điện cơ, hệ thống (điện) tuyến tính, các hệ thống quay, tính lực từ dùng pp năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Bài 7 - Đh Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về máy điện không đồng bộ, cấu tạo stator, cấu tạo rotor dây quấn, cấu tạo rotor lồng sóc, hoạt động của động cơ không đồng bộ, phân tích động cơ không đồng bộ hai cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Mở đầu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Mở đầu cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về điện tử công suất và bộ biến đổi, khái niệm chung, nội dung và phương pháp khảo sát mạch điện công suất,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng "Điện tử công suất và ứng dụng - Chương 3: Bộ biến đổi điều khiển pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý điều khiển pha, điều khiển pha áp xoay chiều, chỉnh lưu Diot, chỉnh lưu điều khiển pha, mạch phát xung điều khiển pha. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu