Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (2.716)

Ebook Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác

Ebook Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác của Đặng Đình Quý Học viện Ngoại giao (chủ biên) và được xuất bản bởi Nhà xuất bản thế giới trình bày trình bày nội dung chính với 6 phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Từ thành công vượt biển Thái Bình Dương bằng bè mảng nhìn lại truyền thống hàng hải của người Việt xưa

Bài viết trình bày các nội dung về: Bè mảng Sầm Sơn trong hình thành vượt Thái Bình Dương; Công nghệ thuyền bè ở vùng khai nguyên hàng hải biển Đông; Đôi dòng suy ngẫm thay cho lời kết,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đề cương môn học Địa lý tự nhiên Việt Nam 2

Đề cương môn học Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 cung cấp đề cương môn học các thông tin chung về môn học, thông tin về giảng viên giảng dạy, mục tiêu và nội dung môn học, nội dung chi tiết,.... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương.


Đề cương môn học Hệ thống sơ đồ địa chính

Đề cương môn học cung cấp kiến thức về: Thông tin chung về học phần, thông tin chung về các giảng viên dạy học, tóm tắt nội dung học phần, mục tiêu của môn học, học liệu, nhiệm vụ của sinh viên, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm, nội dung chi tiết môn học, Lịch trình dạy học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương môn học Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

Đề cương môn học Địa lý Việt Nam 1 cũng cấp thông tin chung về môn học, thông tin chung về các giảng viên dạy học, mô tả tóm tắt nội dung môn học, mục tiêu môn học, giáo trình, nhiệm vụ sinh viên, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm, nội dung chi tiết môn học, nội dung chi tiết và kế hoạch triển khai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương bài giảng Cơ sở cảnh quan học

Nội dung của đề cương bài giảng gồm có 5 chương trình bày các nội dung: nhập môn khoa học cảnh quan, các quy luật cơ bản của sự phân hóa lãnh thổ, cấu trúc và chức năng của cảnh quan, phân loại, phân vùng cảnh quan, bản đồ cảnh quan.


Giáo trình Khí tượng - Thủy văn - Hàng hải: Phần 1

Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 8 với các nội dung: khí quyển trái đất, hiện tượng nhiệt trong khí quyển, nước trong khí quyển, giáng thủy, áp suất không khí, gió và các dòng không khí trong khí quyển, tầm nhìn xa khí tượng, các bộ phận khí quyển điển hình và thời tiết ở trong đó.


Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 2): Phần 1

Bộ giáo trình Thiên văn hàng hải" gồm có 2 tập, trong tập 2 của giáo trình, tác giả trình bày về các máy móc tài liệu, dụng cụ thiên văn hàng hải. Phần 1 của giáo trình trình bày từ mục 7 đến mục 9 của cuốn sách với các nội dung: các dụng cụ đo thời gian và công tác phục vụ thời gian ở trên tàu biển, lịch thiên văn hàng hải, khái niệm về bầu trời sao, các dụng cụ và bản đồ để nhận dạng các vì sao.


Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 2): Phần 2

Bộ giáo trình :Thiên văn hàng hải" gồm có 2 tập, trong tập 2 của giáo trình, tác giả trình bày về các máy móc tài liệu, dụng cụ thiên văn hàng hải. Phần 2 của giáo trình trình bày từ mục 10 đến mục 12 của cuốn sách với các nội dung: sextant hàng hải, hiệu chỉnh độ cao thiên thể, đánh giá độ chính xác của độ cao đo ở trên biển và các biện pháp khắc phục.


Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 1): Phần 1

Bộ giáo trình Thiên văn hàng hải" gồm có 2 tập, trong tập 1 của giáo trình, tác giả trình bày về thiên văn cơ bản và cơ sở. Phần 1 của giáo trình trình bày từ mục 1 đến mục 3 của cuốn sách với các nội dung: thiên cầu và các hệ tọa độ của thiên thể trên thiên cầu, tam giác cầu vị trí của thiên thể và cách giải nó, chuyển động nhìn thấy ngày đêm của các thiên thể.


Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 1): Phần 2

Bộ giáo trình Thiên văn hàng hải" gồm có 2 tập, trong tập 1 của giáo trình, tác giả trình bày về thiên văn cơ bản và cơ sở. Phần 2 của giáo trình trình bày từ mục 4 đến mục 6 của cuốn sách với các nội dung: chuyển động quĩ đạo của trái đất quanh mặt trời, chuyển động nhìn thấy hàng năm của mặt trời, chuyển động quĩ đạo và chuyển động nhìn thấy của các hành tinh, mặt trăng và vệ tinh, các nguyên nhân làm thay đổi tọa độ các thiên thể trên thiên cầu và đo thời gian.


Giáo trình Khí tượng - Thủy văn - Hàng hải: Phần 2

Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 9 đến chương 16 với các nội dung: dự báo thời tiết và dịch vụ khí tượng, đại dương thế giới và các đặc điểm cơ bản của nó, đáy đại dương thế giới, tính chất lý - hóa của nước biển, nhiệt độ nước biển và đại dương, sóng biển, dao động mực nước đại dương thế giới, hiện tượng thủy triều và các hải lưu.


Đề cương chi tiết học phần theo tín chỉ: Học phần Hệ thống thông tin Địa lý

Nội dung của tài liệu cung cấp thông tin về giảng viên, thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, tóm tắt nội dung học phần, nội dung chi tiết học phần, học liệu, hình thức tổ chức dạy học, yêu cầu đối với học phần và các phương pháp, hình thức kiểm tra.


Tài liệu hướng dẫn thực hành môn trắc địa đại cương

Nội dung tài liệu trình bày về việc sử dụng máy kinh vĩ quang học, hai bài toán trắc địa cơ bản, một số ứng dụng của máy kinh vĩ trong trắc địa, xây dựng lưới khống chế mặt bằng và xây dựng lưới khống chế độ cao.


Giáo trình Ứng dụng GIS cho ngành Tài nguyên Môi trường

Nội dung của tập giáo trình trình bày tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở địa lý học, các thành phần của hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong GIS, các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý GIS và tổ chức cơ sở dữ liệu trong GIS, hệ thống định vị toàn cầu, xử lý thông tin bản đồ trong GIS, các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý và xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược cho việc sử dụng GIS.


Ebook Sổ tay Địa lý: Địa lý Việt Nam trong thơ ca, ca dao, tục ngữ

Ebook Sổ tay Địa lý Địa lý Việt Nam trong thơ ca, ca dao, tục ngữ trình bày vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, Việt Nam – đất nước nhiều đồi núi, thiên nhiên Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Nghiên cứu sinh thái nhân văn làng nghề sản xuất chè Shan Tuyết tại xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu được thực hiện làng nghề sản xuất chè Shan Tuyết tại xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Hệ sinh thái nhân văn nơi đây có quá trình phát triển rất điển hình cho các vùng miền núi cao Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nghiên cứu này.


Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng và Asen của laterit đá ong huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng và As trong môi trường nước của laterit đá ong khu vực huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ở các nồng độ ban đầu khác nhau (2,5; 5; 10; 20; 50 mg/l). Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt

E. coli được xem là vi khuẩn chỉ thị cho sự ô nhiễm vi sinh vật trong nước và thực phẩm. Đã có nhiều phương pháp phát hiện E. coli trong nước và thực phẩm nhưng hầu hết các phương pháp đó đều cần các thiết bị đắt tiền, cần thực hiện trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại giá thể để sản xuất rau mầm củ cải trắng an toàn, chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình

Giá thể trấu hun TH tuy chỉ cho năng suất rau đứng thứ hai, hàm lượng vitamin C, protein thô không cao nhưng rau thu hoạch vẫn đảm bảo độ an toàn như trong trường hợp sử dụng giá thể XD. Khuyến cáo nên dùng giá thể XD để sản xuất rau mầm củ cải trắng. Ngoài ra cũng có thể sử dụng giá thể TH để trồng rau mầm sạch theo quy mô hộ gia đình.


Nghiên cứu áp dụng các thuộc tính địa chấn trong xây dựng mô hình tướng địa chất 3D mỏ X khu vực lô 103-107 bể trầm tích Sông Hồng, Việt Nam

Bài báo giới thiệu một cách tổng quan phương pháp xây dựng mô hình địa chất 3D đang được nghiên cứu triển khai ở Việt Nam và một số kết quả ứng dụng các thuộc tính địa chấn vào xây dựng mô hình tướng cho vỉa chứa cát kết Miocen giữa của mỏ X ở lô 103-107 bồn trũng Sông Hồng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Địa tầng phân tập Pliocen Đệ tứ - Thềm lục địa Nam trung bộ Việt Nam

Phân tích địa chấn địa tầng, tướng trầm tích và đối sánh với các chu kỳ dao động mực nước biển toàn cầu cho thấy trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ được xác định có 8 tập (sequence), 3 tập trong Pliocen và 5 tập trong Đệ tứ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đặc điểm trường sóng địa chấn trầm tích Pleistocen muộn - Holocen phần ngập nước vùng ven biển Hải Phòng

Việc minh giải các tài liệu địa chấn phản xạ nông phân giải cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nghiên cứu đặc điểm trầm tích vùng ngập nước. Kết quả minh giải địa chấn kết hợp tài liệu lỗ khoan đã xác định được 3 ranh giới phản xạ chính trong Đệ Tứ muộn, trong mối liên hệ với sự thay đổi mực nước biển. Ngoài ra đã làm sáng tỏ môi trường thành tạo trầm tích dựa trên các đặc trưng trường sóng của khu vực nghiên cứu.


Tích hợp bộ mô hình dự báo thủy văn lưu vực sông Trà Khúc

Trong nghiên cứu này đã tích hợp mô hình mưa - dòng chảy thông số phân bố Marine, mô hình thủy lực Mike 11 và công cụ tính triều trong Mike 21 để dự báo mực nước tại trạm thủy văn Sơn Giang và Trà Khúc. Kết quả nghiên cứu dự báo thử của cuối tháng 11 năm 2013 cho kết quả tốt, là cơ sở nâng cao chất lượng dự báo thủy văn cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi.


Illegal turtle trade in Bac Kan, Quang Ninh, Tuyen Quang Provinces and Online illegal turtle trade

Turtle trade is a long-term conservation problem, which drives many turtle populations in Vietnam to the brink of extinction. In this study, we conducted interview surveys in three northern provinces in Vietnam, including Bac Kan, Quang Ninh, and Tuyen Quang between 2013 and 2015 to investigate the scale and trend of turtle trade in Vietnam. The results of the study show that the prices of most species increased alarmingly during the study period, probably due to the rarity of the species and the higher demand from China.


Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong môi trường nước của than sinh học từ lõi ngô biến tính bằng H3PO4 và NaOH

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng hấp phụ của amoni môi trường nước bằng than sinh học từ lõi ngô biến tính bằng H3PO4 và NaOH. Đặc tính hóa lý của than sinh học biến tính được xác định bằng cách đo diện tích bề mặt riêng Sbet, chụp phổ hồng ngoại FTIR và chụp ảnh SEM. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học

Kết quả nghiên cứu đã xác định được các thông số kỹ thuật thích hợp cho từng chủng. Mật độ tế bào của các chủng VSV sau lên men đạt ≥109CFU/ml. Chế phẩm được sản xuất với tỉ lệ phối trộn giữa các chủng VSV là 1:1:1 và tỉ lệ phối trộn giữa VSV và chất mang than bùn là 10/100, đạt yêu cầu chất lượng theo TCVN 6168-2002 (≥108 CFU/g), đảm bảo chất lượng sau 3 tháng bảo quản và hoạt tính sinh học của các chủng VSV ổn định.


Physico-chemical and Mineralogical properties of fly ash from thermal power stations in Northern Vietnam

In this paper, physico-chemical and mineralogical properties of fly ash from Pha Lai, Mong Duong and Ninh Binh thermal power stations were studied for ultilization to improve soil properties. Results shows that the properties of fly ash depend on the nature of parent coal, conditions of combustion, type of emission control devices, and storage and handling methods.


Ảnh hưởng của hàm lượng đồng đến sự nảy mầm và phát triển của hạt bưởi trong đất trồng cam Cao Phong, Hòa Bình

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng Cu đến sự nảy mầm của hạt bưởi nhằm dự báo những rủi ro từ ô nhiễm đất. Hạt bưởi được gieo trong các bầu đất chứa 144, 2; 244, 2; 444, 2; 744, 2 và 1044, 2 ppm Cu, tương ứng với các công thức thí nghiệm CT0, CT1, CT2, CT3, CT4. Kết quả sau 15, 30, 45 ngày thí nghiệm đã chỉ rõ mức tăng ô nhiễm đồng trong đất làm giảm dần sự nảy mầm của hạt bưởi.


Nghiên cứu khả năng hấp phụ và cung cấp phốt pho dễ tiêu cho cây cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu này được thực hiện bằng cách bổ sung thêm P2O5 ở các hàm lượng 100, 300, 600 ppm vào đất để đánh giá khả năng hấp phụ và bão hòa phốt pho trong đất được lấy từ 10 vườn trồng cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã được xác định hàm lượng phốt pho tổng số và dễ tiêu đều ở mức giàu đến rất giàu làm tăng hàm lượng phốt pho trong lá cam vượt mức thích hợp từ 1,79-3,67 lần.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

EARTH Phần 6
  • 19/09/2011
  • 81.164
  • 989

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu