Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 940 - Đề thi - Kiểm tra (34.704)

ĐỀ ÔN THI HKII MÔN: ANH VĂN

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi hkii môn: anh văn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT - TRƯỜNG THPT THANH THUỶ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra thi tốt nghiệp thpt - trường thpt thanh thuỷ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THE 1ST SIXTY MINUTE TEST

Tham khảo tài liệu 'the 1st sixty minute test', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRUỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG NĂM HỌC 2010-2011 TỔ NGOẠI NGỮ Môn: TIẾNG ANH

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp thpt truờng thpt huỳnh thúc kháng năm học 2010-2011 tổ ngoại ngữ môn: tiếng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ TN THPT Năm học 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề: 469

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn thpt năm học 2010-2011 môn: tiếng anh - mã đề: 469', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ TN THPT Năm học 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề: 862

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn thpt năm học 2010-2011 môn: tiếng anh - mã đề: 862', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THAM KHẢO TN THPT(2010-2011) MÔN: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo tn thpt(2010-2011) môn: tiếng anh - trường thpt hiệp đức', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra 1 tiết Anh Văn lớp 12

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết môn Anh Văn lớp 12 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.


KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP (LẦN I) NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề 345

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi thử tốt nghiệp (lần i) năm học 2010-2011 môn thi: tiếng anh - mã đề 345', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP - TIẾNG ANH KHỐI 12 NĂM HỌC : 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 113

Tham khảo tài liệu 'đề thi khảo sát tốt nghiệp - tiếng anh khối 12 năm học : 2011 - 2012 mã đề: 113', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Test 2 (Ôn thi tốt nghiệp)

Tham khảo tài liệu 'test 2 (ôn thi tốt nghiệp)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THE EXAMINATION ( 2010-2011 ) SUBJECT : ENGLISH 12 DE: L09

Tham khảo tài liệu 'the examination ( 2010-2011 ) subject : english 12 de: l09', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THE EXAMINATION ( 2010-2011 ) SUBJECT : ENGLISH 12 DE: L02

Tham khảo tài liệu 'the examination ( 2010-2011 ) subject : english 12 de: l02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi học sinh giỏi môn Anh cấp tỉnh

Cùng tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Anh cấp tỉnh giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi học sinh giỏi được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.


KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 12 - MÃ ĐỀ THI: 002

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ ii năm học 2010-2011 môn thi: tiếng anh lớp 12 - mã đề thi: 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI: ANH VĂN

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra hkii năm học 2010 – 2011 môn thi: anh văn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010-2011 - Mã đề 002

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng anh năm học 2010-2011 - mã đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-ĐH MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 3

Tham khảo tài liệu 'đề ôn luyện thi tn-đh môn tiếng anh 12 - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Written test 45 minutes

Tham khảo tài liệu 'written test 45 minutes', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


est on English Nội dung đề số: 001

Tham khảo tài liệu 'est on english nội dung đề số: 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 – ĐỀ SỐ 3

Đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã học.


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010-2011 MÃ ĐỀ: 004

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng anh năm học 2010-2011 mã đề: 004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ÔN THI TỐT NGHIỆP - TEST 2

Tham khảo tài liệu 'ôn thi tốt nghiệp - test 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 MÔN : Tiếng Anh 12

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn : tiếng anh 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010-2011 MÃ ĐỀ 107

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng anh năm học 2010-2011 mã đề 107', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ENGLISH TEST 45 minutes Code 001

Tham khảo tài liệu 'english test 45 minutes code 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TÀI LIỆU LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011

Tham khảo tài liệu 'tài liệu luyện thi tn-thpt năm 2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TEST 45’ K12 (Unit 12 – 13 – 14)

Tham khảo tài liệu 'test 45’ k12 (unit 12 – 13 – 14)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


HANOI EDUCATION & TRAINING DEPARTMENT VAN COC HIGH SCHOOL

Tham khảo tài liệu 'hanoi education & training department van coc high school', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ENGLISH TEST 4- Grade 12 ( 2010-2011)

Tham khảo tài liệu 'english test 4- grade 12 ( 2010-2011)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
  • 08/08/2010
  • 71.401
  • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu