Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (13.691)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn (view), chỉ mục (index). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phép tính quan hệ, phép tính quan hệ trên bộ, phép tính quan hệ trên miền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số quan hệ, phép toán tập hợp, phép chọn, phép chiếu, phép tích Cartesian, phép kết, phép chia, các phép toán khác, các thao tác cập nhật trên quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình E/R, thiết kế cơ sở dữ liệu. ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các khái niệm của mô hình quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của quan hệ, chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, quá trình phát triển, một số đặc tính của CSDL, người sử dụng CSDL, kiến trúc của HQT CSDL, các tính năng của HQT CSDL, các khái niệm, ngôn ngữ CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (tt)

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Chuẩn hóa CSDL quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của ER, sự dư thừa, phụ thuộc hàm, hệ suy diễn Amstrong, thuật toán tìm ba đóng X+F, tìm phủ tối thiểu, các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - TS. Đặng Thị Thu Hiền

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giới thiệu thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình thiết kế, mô hình thực thể- liên kết, kiểu thực thể, thuộc tính, khóa; tổng quát hóa, chuyên biệt hóa,... Mời cá bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - TS. Đặng Thị Thu Hiền

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trong mô hình quan hệ, ràng buộc toàn vẹn , các phép toán cập nhật, các phép toán đại số quan hệ, cách chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - TS. Đặng Thị Thu Hiền

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết của một CSDL, khái niệm CSDL, hệ CSDL, hệ quản trị CSDL, mô hình dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chương 3 Đại số quan hệ - ThS. Hồ Trần Nhật Thủy

Bài giảng Chương 3 Đại số quan hệ do ThS. Hồ Trần Nhật Thủy biên soạn cung cấp nội dung chính như: Giới thiệu, đại số quan hệ, các phép toán cơ bản, các phép toán khác, các thao tác cập nhật,...


Bài giảng Bộ nhớ máy tính

Bài giảng Bộ nhớ máy tính có kết cấu nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về hệ thống nhớ, bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ chính, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài, hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 0 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 0" do Phạm Hoàng Sơn biên soạn cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, các yêu cầu đối với sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 3 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 3: Bảng mạch hệ thống system board" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng của Mainboard, sơ đồ khối của Mainboard, nguyên lý hoạt động của Mainboard, các thành phần trên Mainboard, đặc điểm các thế hệ Mainboard. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 6 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 6: Ổ đĩa cứng HDD ( Hard Disk Drive)" cung cấp cho người người học các kiến thức: Giới thiệu về ổ cứng, cấu tạo của ổ cứng, cấu trúc bề mặt đĩa, nguyên tắc lưu trữ từ trên đĩa cứng, định dạng vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 12 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 12: Tiện ích Ghost" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Ghost, các tiện ích của Ghost, các điểm cần lưu ý khi Ghost, mục đích Ghost từ Đĩa sang Đĩa, các bước tiến hành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 1 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 1: Tổng quan về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính (Computer) là gì, nguyên tắc làm việc của máy tính, lịch sử phát triển của máy tính, chủng loại máy tính, các thành phần cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 2 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 2: Case và nguồn" cung cấp cho người học các kiến thức: Hộp máy, Case đồng bộ, lựa chọn Case khi lắp máy vi tính, bộ nguồn máy vi tính, kiểm tra bộ nguồn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 7 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 7: CD ROM" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về ổ đĩa CD Rom, cấu tạo của đĩa CD Rom, nguyên lý ghi dữ liệu lên đĩa CD Rom, nguyên lý đọc tín hiệu từ đĩa CD Rom,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 11 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 11: Cài hệ điều hành Window XP" cung cấp cho người học các bước cài đặt hệ điều hành Windows XP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 10 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 10: Lắp ráp máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng, tính tương thích khi chọn thiết bị, khảo sát báo giá từ các công ty, chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 4 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 4: CPU - Center Processor Unit" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về CPU, các yếu tố tác động đến hiệu suất của CPU, nguyên lý hoạt động của CPU, CPU đời máy 586,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 5 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 5: Bộ nhớ RAM" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về bộ nhớ, ý nghĩa của bộ nhớ RAM trong máy tính, dung lượng bộ nhớ Ram, tốc độ của bộ nhớ Ram, các loại bộ nhớ Ram,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 8 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 8: Thiết bị vào ra" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu bàn phím, cấu tạo của bàn phím, sửa chữa hư hỏng của bàn phím, chuột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 9 - GV. Phạm Hoàng Sơn

Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 9: Card mở rộng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của Card Video, ý nghĩa của bộ nhớ RAM trên Card Video, tốc độ Card Video, các loại Card Video. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - Th.S Thiều Quang Trung

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 giới thiệu đến các bạn học những nội dung chính như: Chọn trực tiếp - Selection Sort, chèn trực tiếp - Insertion Sort, đổi chỗ trực tiếp - Interchange Sort, nổi bọt - Bubble Sort, sắp xếp dựa trên phân hoạch - Quick Sort, trộn trực tiếp - Merge Sort.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 Mô hình Cơ sở dữ liệu do Th.S Thiều Quang Trung biên soạn nêu các khái niệm trong mô hình CSDL quan hệ, các ràng buộc quan hệ, các phép toán trên mô hình quan hệ.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Th.S Thiều Quang Trung

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 Các kiểu dữ liệu và giải thuật tìm kiếm giới thiệu đến các bạn học những nội dung chính như: Định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, nhu cầu tìm kiếm dữ liệu, giải thuật tìm tuyến tính, giải thuật tìm nhị phân.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Th.S Thiều Quang Trung

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 do Th.S Thiều Quang Trung biên soạn có nội dung chính được trình bày như: Khái niệm danh sách liên kết, các phép tính trên danh sách liên kết đơn, các phép tính trên danh sách liên kết kép, ứng dụng của danh sách liên kết.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PHP 5/MySQL Programming- P18
 • 05/12/2010
 • 70.837
 • 127
interacting with oracle
 • 12/08/2009
 • 43.955
 • 180
PHP Developer's Dictionary- P80
 • 07/12/2010
 • 24.723
 • 483
Mainboard ESC Model A33G
 • 25/11/2009
 • 85.623
 • 891

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu