Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ khí - Chế tạo máy (37.481)

Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép hàn và đinh tán, ghép bằng độ dôi và ghép then, ghép bằng ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 7: Trục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, lắp ghép các chi tiết lên trục, cơ sở tính toán thiết kế trục, tính toán thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động xích" cung cấp cho người học các khái niệm chung, chức năng, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động xích, tính toán và thiết kế bộ truyền động xích. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 8 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 8: Ổ trượt" gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cơ sở tính toán ổ trượt, tính toán thiết kế ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chi tiết máy, những vấn đề cơ bản về thiết kế CTM, các CTM ghép, các CTM truyền động, các CTM đỡ và nối. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 5 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 5: Bánh răng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng tác dụng trong truyền động bánh răng, tính toán độ bền bánh răng trụ, tính toán độ bền bánh răng côn, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động đai, tính toán và thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 6: Trục vít" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng và hiệu suất, tính toán truyền động trục vít, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 9 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 9: Ổ lăn" cung cấp cho người học các kiến thức về: Khái niệm chung, một số loại ổ lăn thông dụng, cơ sở tính toán ổ lăn, tính toán lựa chọn ổ lăn, so sánh ổ lăn và ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động xích - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động xích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động xích, tính toán, thiết kế bộ truyền xích. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM, tải trọng và ứng suất, độ bền mỏi của chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM, những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động bánh răng - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động bánh răng" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền động bánh răng trụ (thân khai), truyền động bánh răng côn (răng thẳng), truyền động trục vít – Bánh vít. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động trục vít - Bánh vít" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thông số, động học; tải trọng và hiệu suất; tính toán truyền động trục vít; vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động cơ khí - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động cơ khí" cung cấp cho người học các kiến thức về truyền động đai bao gồm: Khái niệm, cơ sở thiết kế bộ truyền đai; tính toán, thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Phần 4 - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy - Phần 4: Trục, ổ trục, khớp nối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cơ sở tính toán thiết kế trục, trình tự tính toán thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối ghép ren, mối ghép hàn, mối ghép then/then hoa, mối ghép bằng đinh tán, mối ghép bằng độ dôi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Chi tiết máy: Ổ trục - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy: Ổ trục" cung cấp cho người học các kiến thức: Ổ lăn (Khái niệm chung, một số loại ổ lăn thông dụng, cơ sở tính toán ổ lăn, tính toán lựa chọn ổ lăn), ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Minh Trinh

Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của khí lý tưởng" trình bày hệ thống nhiệt động, thể tích riêng, nội năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Minh Trinh

Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai" cung cấp cho người học các kiến thức: Hạn chế của định luật 1 và sự ra đời của định luật 2, chu trình nhiệt động. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Minh Trinh

Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 4: Chất thuần khiết" cung cấp cho người họ các kiến thức: Bảng nước và hơi nước bão hòa, quá trình đẳng áp, quá trình đẳng tích, quá trình đẳng nhiệt, quá trình đoạn nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 12 - ThS. Nguyễn Thị Minh Trinh

Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 12: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chu trình thiết bị lạnh làm lạnh bằng hơi (chu trình lạnh với hơi vào máy nén là hơi bão hòa khô, chu trình lạnh có QT quá nhiệt trong TB bay hơi,...). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Minh Trinh

Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật - Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất" trình bày các nội dung: Công, nhiệt lượng, định luật nhiệt động thứ nhất. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.


Quy trình sử dụng máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TC - 3300

Tài liệu trình bày về thiết bị y tế bán tự động TC- 3300 mô tả bản giới thiệu phần cứng, những hoạt động cơ bản của thiết bị, các cài đặt cơ bản của thiết bị,... Mời các bạn cùng tham khảo


Hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm sinh hoá tự động Eos bravo plus

Tài liệu hướng dẫn bao gồm thành phần của máy phân tích, giao diện phần mềm điều khiển có menu chính, khởi tạo danh sách làm việc, khởi tạo mẫu bệnh nhân, cài đặt hóa chất và thi hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lesson: General properties of radiation detectors, statistics

Prospect of the lesson DC (integrating) and pulse (differential) operation modes of detectors, Spectrum, Dead time, Energy resolution, pile-up effects, escape effect, efficiency of the detection, response function, statistic of counting,...invite you to refer


Lesson: Semiconductor detectors

Semiconductor detectors, structures, materials and engineering processes for Semiconductor detectors, Principles of operation and applications of Semiconductor detectors,... invite you to refer


Lesson: Scintillation detectors

Materials describing the composition and fabrication of scintillation detectors, assembly processes Scintillation detectors, assembly techniques and fabrication principles, ...invite you to refer


Lesson: Gas-filled detectors

Gas-filled detectors display content Structure of gas-filled detectors, onization and excitation of counting gas, Recombination processes, Recombination processes, charge collection and DC ion chambers,... invite you to refer


Lesson: Special nuclear detectors and measuring techniques

The syllabus includes: Cherenkov detector,X-ray neutron detector, nuclear measurement lecture 6 Dr. Imre Szalóki, BME NTI 2, solid state nuclear detectors, detects heat detection rattan chamber, diffusion chamber, foam chamber,... invite you to consult the documentation


Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 4 - Dương Phạm Tường Minh

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Uốn thuần túy", cụ thể như: Các dạng chịu tải khác, uốn thuần túy các dầm đối xứng, biến dạng uốn, biến dạng do uốn gây ra, các thuộc tính mặt cắt của dầm, các thông số thép hình tiêu chuẩn Mỹ, biến dạng trong mặt cắt ngang,...


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Petri Net Part 6
 • 18/02/2012
 • 76.215
 • 908
Vật liệu cơ khí compozit
 • 29/05/2013
 • 75.595
 • 738

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu