Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.039)

Quyền thỏa thuận lựa chọn tòa ángiải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài

Bài viết Quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài làm rõ cơ sở lý luận của sự cần thiết phải xây dựng quy định về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự, có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật tố tụng dân sự đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình

Bài viết Các yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình trình bày những nội dung về: Sự tham gia của trẻ em trong gia đình hiện nay; Những yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến trẻ trong gia đình,...Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế

Bài viết Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế trình bày nội dung về: Những ý kiến từ thực tế Hoa Kì; Hai nền văn hóa chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc

Bày viết trình bày các nội dung liên quan về chính sách đối ngoại: Tổng quan chung về chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc; Lựa chọn cân bằng trong chính sách đối ngoại; Các lựa chọn chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc; Những nhược điểm trong chính sách đối ngoại chấp nhận và ngăn chặn; Những yếu tố thành công của chính sách đối ngoại hợp tác và đấu tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc

Bài viết trình bày: Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Nhật Bản; Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Trung Quốc; Những kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở Nhật Bản và Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Bài viết trình bày nội dung về: Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong lịch sử; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết


Nhà nước kiến tạo phát triển khái niệm và những yếu tố thành công

Bài viết trình bày về nội dung: Nội hàm của Nhà nước kiến tạo phát triển; Các yếu tố thành công của nhà nước kiến tạo phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết


Cục diện chính trị và kinh tế châu Á hiện nay

Bài viết trình bày trong khuôn khổ chương trình nói chuyện của những nhân vật kiệt xuất Ấn Độ - ASEAN, theo lời của tổ chức thông tin và nghiên cứu về các nước đang phát triển. Trình bày cục diện chính trị và kinh tế mới ở châu Á,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Các đảo nhân tạo ở biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực

Bài viết trình bày các nội dung về: Các đảo nhân tạo ở Trường sa; Quyền lợi hợp pháp của các đảo nhân tạo theo công ước Liên hiệp Quốc về luật biển,... Mời các bạn cùng tham khảo tài bài viết.


Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới

Bài viết trình bày về: Một số kết quả đạt được; Một số hạn chế; Nguyên nhân tồn tại hạn chế; Một số kinh nghiệm bước đầu,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Về sự thăng tiến trong công tác của nữ cán bộ, công chức

Bài viết trình bày nội dung về: Sự thăng tiến của phục nữ trong hoạt động chính trị; Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên gia tăng; Tỷ lệ nữ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước; Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức được bổ nhiệm các chức doanh lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập nhóm Tư tưởng Hồ Chí Minh: Anh (chị) hãy vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên hiện nay

Bài tập thuyết trình nhóm trình bày các nội dung như sau: Phần trờ chơi; Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Văn hóa đời sống; Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bản lĩnh Putin: Phần 1 - NXB Lao động

Phần 1 "Ebook Bản lĩnh Putin" gồm 8 chương: Chương 1. Putin thời niên thiếu; Chương 2. Chuyện tình của Putin; Chương 3. KGB - quãng thời gian bí mật nhưng đầy hấp dẫn; Chương 4. Leningrad gió nổi sóng dậy; Chương 5. Ba năm để làm tổng thống; Chương 6. Putin lãnh đạo đất nước; Chương 7. Chấn hưng nước Nga; Chương 8. Nếu làm người phải làm người như Putin. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.


Ebook Bản lĩnh Putin: Phần 2 - NXB Lao động

Nối tiếp phần 1, phần 2 gồm 6 chương: Chương 9. Phải dìm chết bọn khủng bố; Chương 10. Vung gươm hành động các ông trùm lần lượt ngã ngựa; Chương 11. Hạ lệnh giải tán chính phủ Kasyanov; Chương 12. “Đường lối” ngoại giao linh hoạt; Chương 13. Trả lại nước nga như một kỳ tích; Chương 14. Cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ hai. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng tập trung làm rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc; mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày các quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh" trình bày cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam" trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế" trình bày về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng; nội dung của đại đoàn kết dân tộc; hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế" trình bày các nội dung về cơ sở hình thành TTHCM về đại đoàn kết dân tộc; lực lượng đại đoàn kết dân tộc; hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc; vai trò của đoàn kết quốc tế; lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức; nguyên tắc đoàn kết quốc tế.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Nguyễn Hải Ngọc

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân sau đây để nắm bắt những kiến thức về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước; xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ; xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - Nguyễn Hải Ngọc

"Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh" sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức sau: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc" tập trung làm rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc; mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài 1 của bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Hy vọng bài giảng này sẽ phục vụ hữu ích cho quá trình học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh của các bạn.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân trang bị cho các bạn những kiến thức về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.


Bài tập Chính trị - ĐH Cần Thơ

Tài liệu Bài tập Chính trị của trường ĐH Cần Thơ được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin hãy rút ra ý nghĩa và giá trị khoa học của định nghĩa đó, quan điểm triết học Mác Lênin về sự vận động của vật chất,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu