Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Biểu mẫu (8.246)

Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 1 - Ủy ban MTTQVN xã Cán Cấu

Mời các bạn cùng tham khảo "Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 1 - Ủy ban MTTQVN xã Cán Cấu" dưới đây để nắm bắt được bộ cục, cách trình bày một biên bản hội nghị đúng yêu cầu. Hy vọng mẫu biên bản phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc, hiệu quả.


Biểu mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015

Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu "Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.


Biểu mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mời các bạn cùng tham khảo biễu mẫu "Biểu mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.


Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" hàng tháng của các quận, huyện

Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" hàng tháng của các quận, huyện được sử dụng trong các lĩnh vực xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong, đánh giày, sách báo dạo chèo kéo khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.


Giấy giới thiệu sinh viên thực tập của Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Giấy giới thiệu sinh viên thực tập" của Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người học dễ dàng sử dụng.


Mẫu văn bản khai mạc đại hội chi bộ

Mẫu "Khai mạc đại hội chi bộ" sau đây giúp các bạn biết được cách trình bày một biên bản khai mạc đại hội chi bộ. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác hành chính văn phòng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu văn bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm

Tailieu.VN chia sẻ đến các bạn mẫu "Bản tự kiểm điểm đảng viên: Blúp Hầm", mẫu đơn này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng để bản tự kiểm điểm đảng viên của mình dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công.


Mẫu văn bản bế mạc đại hội chi bộ

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Bế mạc đại hội chi bộ" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Mẫu văn bản phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ năm 2013-2015

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ năm 2013-2015" dưới đây để nắm bắt được nội dung, cách trình bày biên bản phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ. Với các bạn hoạt động đảng, đoàn, đội thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Bảng dự trù, thanh toán

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán kiểm toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Bảng dự trù, thanh toán" dưới đây. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác kế toán kiểm toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu văn bản nghị quyết đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày một biên bản nghị quyết đại hội chi bộ, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Nghị quyết đại hội lần thứ VII" nhiệm kỳ 2013-2015 dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc.


Mẫu văn bản báo cáo chính trị chi ủy chi bộ 5 khóa 6 trình tại Đại hội đảng viên lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

Báo cáo chính trị chi ủy chi bộ 5 khóa 6 trình tại Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 2 phần: Phần thứ nhất kiểm điểm hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 6, phần thứ hai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Báo cáo "Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014" trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Bản nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.


Tóm tắt lý lịch sinh viên thực tập

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Tóm tắt lý lịch sinh viên thực tập" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.


Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có thêm biểu mẫu tham khảo, phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Hóa đơn giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3/001" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn, giúp các bạn dễ dàng sử dụng.


Kế hoạch tổ chức Picnic tại Cần Giờ cho sinh viên khoa Thư viện - Văn phòng trường Đại học Sài Gòn

Tham khảo biểu mẫu "Kế hoạch tổ chức Picnic tại Cần Giờ cho sinh viên khoa Thư viện - Văn phòng trường Đại học Sài Gòn" dưới đây để nắm bắt được cách lên kế hoạch cho buổi picnic, hoạt động vui chơi ngoài giờ. Với các bạn đang học tập và hoạt động trong công tác đoàn đội thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Mẫu bảng hỏi - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được bố cục, nội dung và kết cấu của một bảng hỏi phục vụ quá trình nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu bảng hỏi" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn.


Biểu thuế xuất khẩu năm 2016

Biểu thuế xuất khẩu năm 2016 theo danh mục mặt hàng chịu thuế, được ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Biểu mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán, kiểm toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Hợp đồng chuyển nhượng vốn" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn, giúp các bạn dễ dàng sử dụng.


Biên bản tổng kết về việc tự kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Biên bản tổng kết về việc tự kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Trường Mầm non Sao Mai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được kết cấu, nội dung của một bản tổng kết. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Kế hoạch học tập bồi dưỡng sau đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên - Trường Mầm non Sao Mai

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Sư phạm mầm non có thêm tài liệu tham khảo trong việc lập kế hoạch đánh giá giáo viên, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Kế hoạch học tập bồi dưỡng sau đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên - Trường Mầm non Sao Mai" dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc.


Kế hoạch phấn đấu sau đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Trường Mầm non Sao Mai (Năm học 2014-2015)

Tham khảo biểu mẫu "Kế hoạch phấn đấu sau đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Trường Mầm non Sao Mai" năm học 2014-2015 dưới đây để nắm bắt được cách lập kế hoạch đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp.


Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2013-2014

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Sư phạm mầm non nắm bắt được quy trình, bố cục của một bản kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, mời các bạn cùng tham khảo "Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2013-2014" dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc.


Curriculum vitae: Đo Ngoc Nhat

Sample "Curriculum vitae: Measure Ngoc Nhat" you will get the CV or serve the needs of learning, study and work effectively. Impress employers is a very important step in the process of your job candidates.


Mẫu CV tiếng Nhật: Pham Phu Trang

Mẫu CV tiếng Nhật: Pham Phu Trang nhằm giúp bạn có một bản CV hoàn chỉnh về tiếng Nhật, tham khảo biểu mẫu để không còn phải sợ hãi khi viết CV bằng tiếng Nhật nữa nhé. Hy vọng các bạn sẽ có được một bản CV gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.


Thông báo về việc tổ chức thanh toán phương án vụ hè thu năm 2015

Thông báo về việc tổ chức thanh toán phương án vụ hè thu năm 2015. Thực hiện kế hoạch của UBND xã và HTXNN tiến hành thanh toán phương án vụ hè thu năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông báo để nắm bắt thông tin chi tiết.


Kế hoạch chuyên môn của cá nhân năm học 2014-2015

Tham khảo "Kế hoạch chuyên môn của cá nhân năm học 2014-2015" dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, nội dung của một bản kế hoạch. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015 nhằm trình bày những ưu điểm về mặt tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chính sách và nhiệm vụ được giao và tổ chức kỷ luật cũng như khuyết điểm của một Đảng viên. Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục và tự đánh giá mức độ xếp loại Đảng viên.


Báo cáo thành tích trong công tác chủ nhiệm lớp năm học 2014-2015: Trường Tiểu học Krông Năng

Báo cáo thành tích trong công tác chống báo học, giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng, giải pháp và hiệu quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh,... là những nội dung chính trong bài "Báo cáo thành tích trong công tác chủ nhiệm lớp năm học 2014-2015: Trường Tiểu học Krông Năng". Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo hoạt động chi đoàn
  • 11/11/2015
  • 72.638
  • 633

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu