Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Biểu mẫu (8.246)

Mẫu Tờ đơn xin học hè

Mời các bạn tham khảo Mẫu Tờ đơn xin học hè sau đây để biết được cách trình bày cũng như những nội dung chính cần có trong một tờ Đơn xin học hè. Tài liệu hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu Sổ dự giờ

Dưới đây là Mẫu Sổ dự giờ. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết những nội dung của sổ dự giờ; cách thức biên soạn và hình thức trình bày của sổ dự giờ. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Sư phạm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu Hóa đơn chứng từ mua hàng

Mời các bạn tham khảo Mẫu Hóa đơn chứng từ mua hàng sau đây để biết cách biên soạn một tờ hóa đơn chứng từ đầy đủ nội dung, hình thức trình bày hợp lý. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu CV xin việc

Dưới đây là một Mẫu CV xin việc. Mời các bạn tham khảo mẫu này để bổ sung tư liệu cho mình trong việc biên soạn một bản CV xin việc đầy đủ nội dung, hoàn thiện và chỉnh chu để từ đó gây ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng.


Mẫu Bảng theo dõi doanh thu

Mẫu Bảng theo dõi doanh thu dưới đây sẽ giúp cho các bạn biết cách biên soạn, trình bày và nội dung chính cần có của một bảng theo dõi doanh thu của công ty. Với các bạn chuyên ngành Kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.


Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2016

Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2016 bao gồm những nội dung về kết quả triển khai chương trình; kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình; đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần sửa chứa

Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần sửa chứa bao gồm những nội dung về công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch kết cấu, công trình xây dựng; công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu, nhà cửa, vật kiến trúc; công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu khác.


Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần xây dựng

Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần xây dựng trình bày về công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; công tác đào, đắp, đất đá, cát; công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; công tác làm đường và một số nội dung khác.


Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần khảo sát

Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần khảo sát giới thiệu tới các bạn những đơn giá về công tác đào đất đá bằng thủ công; công tác khoan tay; công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn; khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước;... Mời các bạn tham khảo.


Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần lắp đặt

Dưới đây là Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn - Phần lắp đặt. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những nội dung về đơn giá của lắp đặt hệ thống điện trong công trình, lắp đặt các loại ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm.


Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên - Trường THPT Vĩnh Thuận nêu lên những yêu điểm và hạn chế của Đảng viên, phương hướng và biện pháp khắc phục, tự nhận mức phân loại chất lượng của một Đảng viên. Mời các bạn tham khảo.


Hồ sơ dự toán công trình Trung tâm DVVH & DVTM Huy Hoàng

Dưới đây là Hồ sơ dự toán công trình Trung tâm DVVH & DVTM Huy Hoàng, hạng mục cọc khoan nhồi tường vây, địa điểm xây dựng 102 Phan Văn A, P11, Q5. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bảng giá ca máy theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD

Bảng giá ca máy theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD giúp các bạn biết được bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng; bảng lương nhân công trong quả lý chi phí xây dựng ban hành theo QĐ 1134/QĐ-BXD, TT 05/2016/TT-BXD và TT 06/2016/TT-BXD.


Công văn đăng ký nội quy lao động

Công văn đăng ký nội quy lao động là công văn yêu cầu về việc xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có quyết định ban hành Nội quy lao động; bản nội quy lao động. Mời các bạn tham khảo.


Báo cáo theo Quyết định số: 2415/QĐ-UBND năm 2015

Báo cáo theo Quyết định số: 2415/QĐ-UBND năm 2015 về kiểm tra, xác minh việc thu, chi sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa và nguồn đảm bảo xã hội và nguồn ngân sách TW uỷ quyền do phòng Lao động thương binh và xã hội trực tiếp đã chi trả, trợ cấp cho nhân dân, Đối tượng Chính Sách trên địa bàn huyện Mường Chà năm 2012, 2013, 2014.


Mẫu Nhận xét sinh viên thực tập

Dưới đây là mẫu Nhận xét sinh viên thực tập của Khoa Kinh tế và Luật, trường Đại học Mở Tp.HCM. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được nội dung và hình thức trình bày của một bản nhận xét sinh viên thực tập.


Bản sơ yếu lý lịch cử nhân

Mời các bạn tham khảo Bản sơ yếu lý lịch cử nhân sau đây để nắm bắt được những nội dung về cấu trúc và những nội dung chính cũng như cách trình bày một bản sơ yếu lý lịch cử nhân. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


Mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016

Mời các bạn tham khảo mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016 sau đây để biết được cấu trúc, cách thức trình bày và soạn thảo một bản Lý lịch nghĩa vụ quân sự 2016. Với các bạn chuyên soạn thảo văn bản hành chính và các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


Báo cáo số: 18/BC-NT

Báo cáo số: 18/BC-NT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường TH Tân Việt báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học với các nội dung sau: Nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được; những điểm mới trong năm học 2015-2016;...


Báo cáo số: 03/BC-TH

Báo cáo số: 03/BC-TH về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8/2015 đến tháng 04/2016; thực hiện QĐ số 1261/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND huyện về việc kiểm tra thi đua trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Tiểu học Tân Việt, Trường Tiểu học Tân Việt báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8/2015 đến tháng 04/2016 của đơn vị;...


Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015-2016

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT dành cho viên chức các đơn vị trường. Phiếu đánh giá gồm có các nội dung chính như: Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức; tự đánh giá, phân loại của viên chức;...


Thông báo số: 17/TB-HVCB

Thông báo số: 17/TB-HVCB về việc chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học năm 2016 với mục đích nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận, mặt trận đoàn thể,…


Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông báo số: 167/TB-ĐTCB

Thông báo số: 167/TB-ĐTCB kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC.K13B2-Quân sự; căn cứ Quyết định số 84/QĐ-ĐTCB ngày 02/3/2015 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội về việc mở lớp Trung cấp LLCT-HC.K13B2-Quân sự;...


Kế hoạch số: 69/KH-TCT

Kế hoạch số: 69/KH-TCT về việc thi tốt nghiệp và viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 47; căn cứ chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;...


Công văn số: 1063-63/BTG

Công văn số: 1063-63/BTG về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) đến các ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.


Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 11: Bản tường trình của NLĐ

Đến với "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 11: Bản tường trình của NLĐ" các bạn sẽ được tìm hiểu về bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Hy vọng tài liệu là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình thực hiện một mẫu đơn tường trình.


Bản kiểm điểm

Đây là mẫu kiểm điểm cá nhân mà bạn bạn đọc có thể tham khảo để học hỏi cách viết một bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm nêu rõ thông tin cá nhân, nhiệm vụ, chức vụ và đơn vị công tác, đồng thời người viết bản kiểm điểm trình bày quá trình và nguyên nhân xảy ra vụ việc cũng như hậu quả của của nó. Cuối cùng người viết tự kiểm tự nhận hình thức kỷ luật cho mình. Mời các bạn tham khảo tài liệu.


Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 03: Biên bản họp đơn vị

Xin giới thiệu tới các bạn "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 03: Biên bản họp đơn vị" của trường ĐH Luật TP.HCM về biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ

Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ của trường ĐH Luật TP.HCM sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cụ thể và chính xác về một một mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bảng cam kết thực tập
  • 17/04/2010
  • 27.860
  • 477

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu