Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 275 - Biểu mẫu (8.246)

Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng lao động nữ

Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng lao động nữ. Mời bạn tham khảo để biết được các công văn xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng lao động nữ đúng với quy định hiện nay.


17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

"Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004; - Căn cứ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản; - Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin; - Xét hồ sơ xin thành lập nhà xuất bản của....................................; - Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, "......


Đơn đề nghị cấp văn bằng tốt nghiệp

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị cấp văn bằng tốt nghiệp


Hợp đồng thuê tàu định hạn theo mẫu

Mẫu hợp đồng về thuê tàu. Các bạn nghiên cứu nhé, rất hữu ích cho các bạn làm trong lĩnh vực ngoại thương ...


Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ trên. I hereby certify that the information provided above is true and correct in all details. I am fully liable for the authenticity of the above-mentioned documents.


Form CV bằng tiếng Anh

Mời các bạn tham khảo "Form CV bằng tiếng Anh" để biết cách viết một bản CV ấn tượng và trình bày rõ ràng nội dung của từng phần như: Cách giới thiệu về bản thân, quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc của mình.


Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

"Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng" bao gồm các điều khoản mà các bên cam kết với nhau trong việc mua bán hàng hóa. Trong đó, có các điều khoản như: Giao nhận hàng hóa; giá cả và phương thức thanh toán; trách nhiệm của các bên; cung cấp và trao đổi thông tin giữa hai bên; bảo hành sản phẩm... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.


Văn bản cho đại hội chi đoàn lớp đ2-dtvt.

Giúp cho mọi cán bộ đoàn thành công hơn trong quá trình quản lý..


Một số mẫu quản lý kho hàng

Các bảng tính EXCEL phục vụ công tác quản lý kho. Dễ hiểu và dễ sử dụng


Vietnam VISA Application Form (doc)

Vietnam VISA Application Form - For more information please visit http://www.vietnamembassy-usa.org


Tờ khai - Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ( PASSPORT )

Tờ khai - Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ( PASSPORT )


Biểu mẫu: "Mẫu báo cáo nhập môn"

Information (Give and/or demonstrate necessary information)


Phiếu đánh giá nghiệm thu Cấp cơ sở Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Mẫu 1.12. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. 4. Họ tên chủ nhiệm đề tài: 5. Cơ quan chủ trì đề tài: 6. Ngày họp: 7. Địa điểm: 8. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 9. Nội dung đánh giá của thành viên hội đồng: 9.1. Nhận xét về mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu chủ yếu của kết quả nghiên cứu a) Số lượng, chủng loại, khối lượng sản phẩm: ......


Mẫu Sơ yếu lí lịch khoa học

lam thế nào để kinh doanh 1 cách hợp lý nhất


BẢN CAM KẾT Mẫu THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

BẢN CAM KẾT Mẫu THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI


TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA


Biểu mẫu kế hoạch thực hiện event

Biểu mẫu Kế hoạch thực hiện Event dùng để lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện sự kiện cho doanh nghiệp, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!


BIỂU MẪU: "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD) (Áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý_ Apply for office and indirect staffs and other managers)


Bảng kê thiết bị - Tài sản

"Bảng kê thiết bị - Tài sản" được biên soạn dưới dạng file Excel với các nội dung khá rõ ràng, giúp người xem có thể dễ dàng hình dung được kết quả thống kê thông tin về máy móc, thiết bị như: mã tài sản; tên gọi tài sản - quy cách, phẩm chất; tên tắt; nước sản xuất; hiệu; mode; thông số kỹ thuật; mã bộ phận; số máy và ghi chú. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.


MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM (CHARACTER REFERENCE FORM)

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương ( I have implemented very well the law of state and other local regulations). Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty...( Therefore, I wish to be confirnmed my character reference to supplement the application profile in...)


MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm sử dụng tại Công an Phường ( xã).


Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn

Kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ


Mẫu hợp đồng thuê kho bãi, nhà xưởng

Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm)


Dự toán kinh phí đề tài

Các mục chi của Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 và Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ

Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là báo cáo khoa học) là văn bản tổng kết đánh giá các kết quả nghiên cứu của cơ quan thực hiện đề tài, là cơ sở để Hội đồng KHCN tỉnh nghiệm thu đánh giá. Trong những năm qua, khi nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh, Hội đồng KHCN tỉnh thấy rằng các báo cáo viết không thống nhất, nhiều chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện và viết báo cáo tốt, thể hiện được tính nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học,......


Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.

Việc ban hành mẫu này giúp cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức thực hiện hoặc tham gia đấu thầu mua sắm hàng hoá thực hiện đầy đủ thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước, tiết kiệm thời gian, nhanh gọn thuận tiện và thống nhất. Bên mời thầu phải lập hồ sơ mời thầu theo mẫu này và không được thay đổi câu chữ chuẩn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lưu Ý Những Gì Khi VIết CV?
  • 27/09/2012
  • 63.006
  • 144

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu