Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo khoa học (64.405)

Hướng dẫn thực tập cuối khóa, viết báo cáo thực tập

Mục đích của bài viết này nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế và vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong lĩnh vực chuyên ngành kiểm toán vào thực tiễn hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tại các công ty kiểm toán độc lập, thực tiễn kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, ngân hàng. Qua đó, sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn nhằm bổ sung và khẳng định những vấn đề lý luận cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.


Báo cáo Công tác dân vận của Đảng ủy xã Đồng Tâm

Báo cáo này thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BDVHU ngày 26/02/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy về kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận của Đảng năm 2018; Công văn số 53-CV/BDVHU ngày 29/5/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy thông báo lịch kiểm tra giám sát năm 2018; Khối Dân vận Đảng ủy xã Đồng Tâm báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận theo nội dung kiểm tra của Ban Dân vận Huyện ủy.


Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật: Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn trình bày: Những vấn đề chung về đề tài nghiên cứu; Nghiên cứu hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn; Đánh giá nghệ thuật của hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đinh Hoành Sơn và những bài học rút ra từ việc nghiên cứu đề tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.Tiểu luận: Giải quyết tình huống giáo viên Nguyễn Văn X không chấp hành phân công chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT Hiệp Đức, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Với mong muốn nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường cũng như kiểm chứng kiến thức được học, kiểm chứng hiểu biết của mình trong công tác quản lý nói chung và công tác của một cộng tác viên thanh tra giáo dục nói riêng, đề tài "Giải quyết tình huống giáo viên Nguyễn Văn X không chấp hành phân công chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT Hiệp Đức, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam".


Báo cáo khoa học: Thách thức trong phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa và tâm lý các tộc người

Báo cáo khoa học "Thách thức trong phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa và tâm lý các tộc người" do Trịnh Thị Kim Ngọc PGS.,TSKH., Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam biên soạn nhằm nghiên cứu nguồn nhân lực các DTTS nước ta trong tiếp cận phát triển, một số thách thức trong phát triển NNL vùng DTTS nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa tâm lý tộc người,...


Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phân lập và chuyển gen lúa liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu chính của báo cáo khoa học là phân lập ược gen mã hóa nhân tố phiên bản OSDREB1A/2A liên quan đến tính chiu hạn trên giống lua Việt Nam, tối ưu hóa qui trình chuyển đổi gen thông qua vi khuẩn A tumefaciens trên một số giống lúa Việt Nam, tạo ra được một số dòng lúa chuyển gen mã hóa nhân tố phiên mã có khả năng chống chịu tốt với bất lợi hạn/thiếu nước trong điều kiện phòng thí nghiệm.


Đề tài nghiên cứu khoa học: Đánh giá sự hài lòng về thời gian chờ khám bệnh tại bệnh viện đa khoa thống nhất Đồng Nai năm 2013

Mục tiêu đề tài nghiên cứu khoa học nhằm Xác định mức độ hài lòng về tổng thời gian khám bệnh theo giới tính, nhóm tuổi, thời gian chờ làm các xét nghiệm cận lâm sàng và thời gian thanh toán viện phí,thời gian nhận thuốc bảo hiểm y tế. 2. Xác định mối liên quan giữa mức độ hài lòng về thời gian chờ khám bệnh của người bệnh với các yếu tố liên quan: giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thời gian chờ đợi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, thanh toán viện phí, nhận thuốc BHYT.


Đồ án: Đánh giá điều kiện địa chất công trình tuyến đập I và II, công trình thủy điện Chu Linh, Sa Pa, Lào Cai. So sánh chọn phương án tuyến hợp lý. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật tuyến chọn

Đồ án môn học Khảo sát địa chất công trình với những đề tài khác nhau với mục đích giúp cho mỗi sinh viên củng cố và mở rộng kiến thức đã được học để vận dụng vào thực tế, biết được một phần công việc của các kỹ sư Địa chất công trình khi ra trường trong việc đánh giá điều kiện địa chất công trình, dự báo các vấn đề về địa chất công trình hay thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình. Đây cũng là một bước thực hành để giúp cho sinh viên biết được một phần khối lượng của kỳ làm đồ án tốt nghiệp sắp tới.


Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet: nghiên cứu thực nghiệm từ thị trường Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là thiết lập một mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi có cấu trúc và các kĩ thuật phân tích đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, hồi quy và ANOVA).


Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet: nghiên cứu thực nghiệm từ thị trường Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là thiết lập một mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm tươi qua internet. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi có cấu trúc và các kĩ thuật phân tích đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, hồi quy và ANOVA).


Báo cáo: Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu

Báo cáo này thể hiện các kết quả phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở hai tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Yên Bái và Điện Biên, dưới tác động của dự báo biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng đưa ra các luận cứ nhằm mục đích xây dựng (các) đề xuất đầu tư vào Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu CSA, xây dựng khuôn khổ hoạt động của CSA cũng như các cơ chế tài chính cho các dự án CSA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc phối hợp thực hiện.


Báo cáo: Phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở Yên Bái và Điện Biên dưới tác động được dự báo của biến đổi khí hậu

Báo cáo này thể hiện các kết quả phân tích chuỗi giá trị chè Shan ở hai tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Yên Bái và Điện Biên, dưới tác động của dự báo biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng đưa ra các luận cứ nhằm mục đích xây dựng (các) đề xuất đầu tư vào Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu CSA, xây dựng khuôn khổ hoạt động của CSA cũng như các cơ chế tài chính cho các dự án CSA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc phối hợp thực hiện.


Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 • 5/5 (1)

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học" gồm có 2 phần chính: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể.


Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học" gồm có 2 phần chính: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể.


Báo cáo: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều tra, đánh giá bổ sung, cập nhật hiện trạng đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2015

Để quản lý khai thác hợp lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên ĐDSH của tỉnh Đồng Nai, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ “Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều tra, đánh giá bổ sung, cập nhật hiện trạng ĐDSH tỉnh đến năm 2015” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn phục vụ cho công tác bảo tồn ĐDSH của tỉnh Đồng Nai.


Đề tài: Phẩm chất và năng lực của người giáo viên THPT hiện nay

Mục tiêu chính của đề tài là: Thông qua việc tìm hiểu lý luận và thực tiễn về phẩm chất và năng lực của người giáo viên, nhằm đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực của người giáo viên trung học phổ thông


Đề tài nghiên cứu khoa học: Thực trạng và giải pháp về việc giết mổ gia súc gia cầm thủ công tự phát trên địa bàn thành phố Thủ Dầu một hiện nay

Đề tài nghiên cứu khoa học "Thực trạng và giải pháp về việc giết mổ gia súc gia cầm thủ công tự phát trên địa bàn thành phố Thủ Dầu một hiện nay" với mục tiêu chính là: Nắm bắt hiện trạng xả thải từ các lò giết mổ tự phát, thủ công trên địa bàn thành phố TDM, nhận định rõ những tác hại do quá trình xả thải đến môi trường cộng đồng dân cư trong khu vực giết mổ,...


Báo cáo: Kết quả tự kiểm định trường trung cấp nghề Quảng Bình

Báo cáo "Kết quả tự kiểm định trường trung cấp nghề Quảng Bình" trình bày nội dung chính như: Nhận xét chi tiết về báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường trung cấp nghề Quảng Bình, nhận xét tổng hợp và đề nghị đối với trường trung cấp nghề Quảng Bình


Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu giải pháp cọc cát cố tầng đất yếu khu vực thành phố Hải Phòng

Nội dung của đề tài được hoàn thành bao gồm 5 chương được trình bày như sau: Tổng quan về lịch sử phát triển phương pháp cường nền đất bằng cọc cát, điều kiện địa chất công trình tầng đất yếu khu vực Hải Phòng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2017

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2017 trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 tổng quan, chương 2 toàn cảnh thương mại điện tử 2017, chương 3 chỉ số thương mại điện tử theo địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo khoa học Đề tài cấp Bộ: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm

Nội dung của báo cáo khoa học trình bày về vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm, sự cần thiết cho hệ tưới ngầm nhân tạo, lợi ích nông nghiệp, môi trường và kinh tế xã hội của kỹ thuật tưới ngầm, kỹ thuật tưới ngầm và chất lượng nước, ứng dụng kỹ thuật tưới ngầm để xử lý nước thải, t2m hiểu một số tính chất của cỏ vetiver, thành phần vi sinh vật tham gia trong quá trình xử lý nước thải và các quá trình sinh học diễn ra trong hệ thống.


Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng khách hàng: Nghiên cứu tình huống dịch vụ 3G của viettel tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định, đánh giá và kiểm chứng mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng thông qua nghiên cứu trường hợp dịch vụ 3G của Viettel tại Hà Nội.


Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống xử lý nước thải y tế cho các phòng khám tư nhân

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về nước thải y tế và các phương pháp xử lý nước thải y tế, tổng quan về nước thải y tế, tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải y tếcơ sở lý thuyết cho xử lý nước thải phòng khám nhỏ và đề xuất các phương án và tính mô hình xử lý nước thải y tế cho phòng khám nhỏ (50 – 100 lít ngày đêm).


Tổng luận: Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Tổng luận "Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam" gồm có 2 phần được trình bày như: Tổng quan về năng lượng tái tạo, tình hình phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!


Một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng. Hệ mặt dựng tường kính gồm nhiều loại và chịu nhiều tải trọng khác nhau (trong đó tải trọng gió là quan trọng nhất), do đó cần có phương pháp thiết kế phù hợp để đảm bảo khả năng chịu lực và các yêu cầu chất lượng khác. Công tác kiểm tra chất lượng của mặt dựng tường kính bằng thí nghiệm trên mô hình thực là cần thiết và cần được áp dụng rộng rãi cho các công trình xây dựng tại Việt Nam.


Báo cáo hội thảo khoa học: Bảo tồn voọc mũi hếch và đa dạng sinh học ở khu vực Du Già - Khau Ca tỉnh Hà Giang

Nội dung báo cáo trình bày về đa dạng sinh học khu hệ thú ở khu vực Du Già - Khau Ca, tỉnh Hà Giang , hiện trạng sinh cảnh và cơ sở thức ăn của voọc mũi hếch ở Khu bảo tồn voọc mũi hếch Khau Ca, các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Du Già - Khau Ca tỉnh Hà Giang và một số thông tin về thành phần loài cá sông lô.


Ứng dụng phần mềm matlab thiết kế và mô phỏng các bài toán Vật lý

Bài báo đưa ra kết quả việc ứng dụng phần mềm MatLab để giải quyết một số bài toán vật lý. Các bài toán chia thành ba nhóm đối tượng nghiên cứu tương ứng với các dạng chuyển động khác nhau bao gồm dao động cơ của con lắc đơn, chuyển động của hạt điện trong điện từ trường và quá trình phân hủy hạt nhân.


Dynamic movement white paper

This paper addresses a vexing problem that has plagued machine reliability professionals.for decades. Despite the best efforts to precisely align rotating machinery shafts,.dynamic movement (mostly manifested by the thermal growth of the machine casings).has resulted in machines operating at less than optimum alignment conditions.


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Chế tạo vật liệu xúc tác điện hóa nano PT/C ứng dụng cho pin nhiên liệu metanol trực tiếp

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Chế tạo vật liệu xúc tác điện hóa nano PT/C ứng dụng cho pin nhiên liệu metanol trực tiếp trình bày các nội dung sau: Tổng quan về pin nhiên liệu và xúc tác điện cực trong pin nhiên liệu metanol trực tiếp, thực nghiệm, kết quả,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu