Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Cẩm Giang (9)

Lecture Data security and encryption - Lecture 24: Electronic Mail Security

The contents of this chapter include all of the following: secure email, PGP, S/MIME, domain-keys identified email, electronic mail security, email security, email security enhancements, pretty good privacy (PGP), PGP operation – authentication, PGP operation – confidentiality & authentication,...


Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 308

Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 của trường THPT Đồng Đậu - Mã đề 308 này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Hy vọng giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi!


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay qua thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các quan điểm khoa học khác nhau về cải cách bộ máy nhà nước, hệ thống chính quyền địa phƣơng; đề tài khái quát hệ thống chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay, những quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền tỉnh, đánh giá thực trạng cải cách bộ máy nhà nước, tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp tỉnh trên cơ sở tiêu chí nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.


Ebook Fundamentals of marketing: Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of marketing" has contents: Branding, pricing, promotion, place - channels of distribution, virtual marketing, marketing planning and implementation.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam

Trên cơ sở vật liệu nổ do Việt Nam sản xuất, kết hợp với lý thuyết, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước và kết quả thực nghiệm về mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ, tác giả đề xuất phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá tối ưu cho một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng của Việt Nam để nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật cho công tác nổ mìn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Clinical procedures for medical assisting (4/e): Chapter 11 – Booth, Whicker, Wyman

Chapter 11 - Assisting with cold and heat therapy and ambulation. In this chapter you will learn: Explain how medical assistants might assist with some forms of physical therapy; describe ways to test joint mobility, muscle strength, gait, and posture; discuss the benefits of cold and heat therapies; list contraindications to cold and heat therapies; identify various cold and heat therapies;...


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8271-3:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8271-3:2010 quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Quốc ngữ để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Quốc ngữ và các ký hiệu bổ sung.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7052-1:2002 - ISO 3087-1:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7052-1:2002 về Chai chứa khí axetylen - Yêu cầu cơ bản - Phần 1: Chai không dùng đinh chảy quy định yêu cầu cơ bản đối với chai chứa khí axetylen không dùng đinh chảy hoặc thiết bị an toàn khác có dung tích chứa nước danh nghĩa lớn nhất 150 l. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối

Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố kênh phân phối gồm có những mục tiêu sau: Hiểu rõ khái niệm về kênh phân phối, nắm rõ kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại trong ngân hàng, xây dựng các chiến lược phát triển kênh phân phối trong ngân hàng. Mời tham khảo.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch số 1323/UBND-VX
 • 12/11/2009
 • 29.546
 • 453
Ebook Photoshop Easy-Hard part 2
 • 05/10/2010
 • 27.808
 • 292

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu