Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Tuyet Hanh Tuyet Hanh (2)

Quyết định số 315/QĐ-TTg năm 2014

Quyết định số 315/QD-TTg năm 2014 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 3 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 3 - Building goodwill. In this chapter, students will be able to understand: Create you-attitude, create positive emphasis, improve tone in business communications, reduce bias in business communications.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Các món gà –phần 8
 • 12/01/2011
 • 82.964
 • 866
Thực vật có mạch
 • 19/07/2010
 • 58.518
 • 991
Analog Integrated Circuit Design P1
 • 15/07/2010
 • 47.541
 • 194
Mẹo làm hồng môi thâm
 • 19/01/2013
 • 97.777
 • 251

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu