Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Ngọc Diệp (7)

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 3 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 3: Kiến trúc bộ lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép tính, toán hạng, số có dấu và không dấu, biểu diễn lệnh, các phép tính Logic, các lệnh điều kiện và nhảy. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.


Seminars in IT for Businesses - Lecture 11: Information systems for value driven business

In this chapter, students will be able to understand: How business make profit (value chain), how is create added value, how business make decision (organizational pyramid), how is help in decision making process.


Xóa đói giảm nghèo ở vùng người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

Bài viết Xóa đói giảm nghèo ở vùng người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận trình bày nội dung về: Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở người Chăm tỉnh Ninh Thuận; Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở người Chăm tỉnh Bình Thuận; Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thực tiễn sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào Chăm và những kiến nghị,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Managing operations across the supply chain (2/e): Chapter 8 - Swink, Melnyk, Cooper, Hartley

Chapter 8 "Lean systems", upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Explain how lean systems improve internal and supply chain operations; describe the culture changes, tools and techniques needed for implementation; apply lean to product design; recognize strengths and limitations of lean systems.


Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 do Nguyễn Thị Hiên biên soạn gồm 5 chương với các nội chính như sau: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính), mô tả động học hệ xung tuyến tính, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển xung, các pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung, hệ phi tuyến (liên tục). Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Kinh tế công cộng - Chương 13: Bảo hiểm xã hội

Giáo trình "Kinh tế công cộng - Chương 13: Bảo hiểm xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu của hệ thống bảo trợ xã hội, chi phí cao trong giao dịch, bảo hiểm đạo đức và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí là một hàng hóa khuyến dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PRODUCTION SCHEDULING
 • 14/10/2012
 • 18.196
 • 558
Dragon voice - Tập 01
 • 26/12/2012
 • 19.023
 • 669

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu