Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Nguyễn Thị Mai (3)

Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế

Bài viết Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế trình bày tập đoàn kinh tế là mô hình doanh nghiệp mới được hình thành ở Việt Nam trong quá trình hội nhập. Các tập đoàn kinh tế nắm giữ lượng vốn lớn, hoạt động trong các ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện được các mục tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ với bản thân các tập đoàn mà còn với cả nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghị định số 150/2016/QD-­CP

Nghị định số 150/2016/QD-­CP ban hành về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 19 SGK GDCD 8

Tài liệu giải bài tập tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 19 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

từ điển chữ Nôm phần 2
 • 17/08/2011
 • 28.402
 • 981

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu