Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Ly Tấm (11)

Lecture Business management information system - Lecture 5: CIO

In this chapter, the following content will be discussed: Chief Information officer profile: - demographics, - salary data, - employment information, - topic relevance; important for general managers to understand this pivotal senior position; communication, leadership, and people skills – essential to CIO success.


Tax incentives for research - development activities by Vietnamese enterprises

This study gives contributions to clarify the status, limited aspects of these tax incentives for R&D activities by Vietnamese enterprises and provides some suggestions for further consideration in the coming time.


Ebook Sao chiếu mệnh: Phần 1

Phần 1 ebook gồm 19 chương. Câu chuyện bắt đầu từ "Chiếc phản lực 727 lọt vào giữa những đám mây đang cuồn cuộn hung dữ lao tới. Tiếng người phi công lo lắng vang lên trong loa: - Bà thắt dây cẩn thận rồi chứ, thưa bà Cameron?..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA

Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA về thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Lecture Hospitality law managing legal issues in the hospitality industry (4th Edition) – Chapter 9

In this chapter students will be able to: Explain the purpose(s) of research interviews, list the types of interviews, identify key challenges in conducting a research interview, prepare for an effective interview, plan and conduct an effective interview, prevent bias in an interview.


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 21 - Viney

Chapter 21 - Interest rate swaps, currency swaps and credit default swaps. The objectives of this chapter are: Describe the nature of a swap and explain the structure and operation of vanilla and basis interest rate swaps, understand the importance of the interest rate swap market, examine the structure of a cross-currency swap and how they can be arranged, explain the rationale for the cross-currency swap markets,...


Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp của các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí và các quyết định quản trị quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 5 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

Phần 5 giới thiệu một số khí cụ điện trong công nghiệp. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Máy cắt CB (Circuit Breaker), công tắc tơ (contactor), rơle điều khiển CR (Control Relay), rơle thời gian TR (Timine relay). Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tìm hiểu bước đầu về đa tạp Stein

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tìm hiểu bước đầu về đa tạp Stein gồm có 4 chương. Trong đó, chương 1 - Giới thiệu về đa tạp stein; chương 2 - Phương trình Caucahy - Riemann trong đa tạp Stein; chương 3 - Định lý nhúng các đa tạp stein; chương 4 - Bao chỉnh hình.


Lecture E-commerce: Business, technology, society (3/e): Chapter 3 - Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver

Chapter 3 - The internet and world wide web: E-commerce infrastructure. After reading this chapter, you will be able to: Discuss the origins of the internet, identify the key technology concepts behind the Internet, describe the role of Internet protocols and utility programs, discuss the impact of the mobile platform and cloud computing, explain the current structure of the Internet,...


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
 • 11/09/2013
 • 37.323
 • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Heat Transfer Handbook part 133
 • 16/11/2010
 • 67.996
 • 859
Vũ trụ không nhìn thấy (2)
 • 13/08/2011
 • 44.910
 • 830
Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ
 • 13/11/2009
 • 55.347
 • 622

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu