Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Yen Nhi Pham (4)

Bài giảng Tội phạm máy tính

"Bài giảng Tội phạm máy tính" có nội dung trình bày về khái niệm về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, thực trạng tội phạm trong lĩnh vực CNTT, cơ sở pháp lý về tội phạm trong lĩnh vực CNTT, các hình thức phạm tội trong lĩnh vực CNTT, những vấn đề đặt ra của tội phạm trong lĩnh vực CNTT.


Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-1960)

Bài viết này phân tích và làm rõ quá trình đấu tranh anh dũng, bất khuất của quân và dân Cần Thơ anh hùng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-1960).


Studies on biodiesel produced from Jatropha oil in Cambodia by a noncatalytic using C2H5OH

This paper focuses on optimizing the reaction condition for molar ratio of ethanol to oil, duration of reaction with 1 process and operation temperature in one step procedure to produce biodiesel fuel (BDF) from Jatropha oil.


Quyết định số 281/QĐ-UBDT

Quyết định số 281/QĐ-UBDT Phê duyệt nội dung, kinh phí và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường năm 2016


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận: Leading change
 • 15/04/2014
 • 94.643
 • 731
Giải tích mạng - Chương 6
 • 07/01/2011
 • 66.571
 • 145
Vì sao bạn mệt mỏi?
 • 12/11/2012
 • 46.944
 • 188

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu