Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Phạm Trung Hiếu (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2018 môn Hóa học - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 216

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi, TaiLieu.VN đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn “Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2018 môn Hóa học - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 216”. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 222 - 66

TCVN 222 - 66 hệ thống quản lý bản vẽ khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các mẫu khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất chính và sản xuất phụ.


Ebook Introduction to algorithms second edition

Ebook Introduction to algorithms second edition provides a comprehensive introduction to the modern study of computeralgorithms. It presents many algorithms and covers them in considerable depth, yetmakes their design and analysis accessible to all levels of readers. We have tried tokeep explanations elementary without sacrificing depth of coverage or mathemati-cal rigor.


Nguyên nhân gây lạm phát ở Việt Nam hiện nay

Bài viết Nguyên nhân gây lạm phát ở Việt Nam hiện nay tìm hiểu về một số nguyên nhân gây lạm phát ở Việt Nam, thực tiễn lạm phát ở Việt Nam; từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ở nước ta.


Lecture Business: A changing world (4/e): Chapter 14 - O.C. Ferrell, Geoffrey Hirt

Chapter 14: Accounting and financial statements. Learning objectives of this chapter include: Define accounting and describe the different uses of accounting information, demonstrate the accounting process, decipher the various components of an income statement in order to evaluate a firm's "bottom line",...


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
  • 26/12/2017
  • 36.020
  • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Oracle® Database Installation Guide
  • 13/04/2013
  • 45.687
  • 122

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu