Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Lê Việt Hồng (1)

Quyết định số 3301/QĐ-UBND

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kiến trúc ba tầng
 • 27/08/2013
 • 76.869
 • 397
Sao lưu driver
 • 22/11/2009
 • 94.797
 • 860
Ninja loạn thị - Tập 64
 • 30/05/2013
 • 43.570
 • 126
Nghị quyết số 13/2008/QH12
 • 19/11/2009
 • 88.980
 • 560
BASIC Stamp I Application Notes
 • 02/08/2011
 • 54.511
 • 711

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu