Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Lê Việt Hồng (2)

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo" giúp cho người học hiểu được các khái niệm tổng quan về bộ nhớ ảo, hiểu và vận dụng các kỹ thuật cài đặt được bộ nhớ ảo, hiểu được một số vấn đề trong bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 3301/QĐ-UBND

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

LEVOMEPROMAZIN MALEAT
 • 20/07/2011
 • 42.681
 • 350
Lập trình C++ 1
 • 21/10/2011
 • 74.072
 • 308
GIAO AN DIEN TU
 • 23/07/2013
 • 71.960
 • 651

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu