Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Phan Tam (1)

Quyết định số 3308/QĐ-UBND

Quyết định số 3308/QĐ-UBND ban hành về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của thanh tra tỉnh Bình Thuận. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
  • 08/08/2010
  • 71.401
  • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chim lửa 8
  • 15/10/2009
  • 63.125
  • 150

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu