Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - An ninh - Bảo mật (5.214)

Lecture Network security: Chapter 12 - Dr. Munam Ali Shah

The topic discussed in this chapter are: explore a couple of more examples of shift cipher, continue the discussion on mono-alphabetic cipher with an example will also be discussed, perform a cryptanalysis on a cipher text to reveal the plain text.


Lecture Network security: Chapter 5 - Dr. Munam Ali Shah

The topic discussed in this chapter are analysis of the N/W security. After studying this chapter you will be able to distinguish between different types of security attacks, to identify and classify which security attacks leads to which security breach category.


Lecture Network security: Chapter 23 - Dr. Munam Ali Shah

In previous lecture we explored the limitations of the centralized key distribution and have explored key distribution in a decentralized fashion. We discussed in detail, how message authentication could be achieved. There are several functions and protocols used for message authentication. This chapter you would be able to present an understanding of the higher level message authentication mechanism, demonstrate knowledge about different protocols used for message authentication.


Lecture Network security: Chapter 27 - Dr. Munam Ali Shah

In this chapter we will continue our discussion on SET and explore the following; payment processing in SET: purchase request, payment authorization, payment capture. The learning objectives for this chapter include: You would be able to present an understanding of transaction that is carried out over the internet, you would be able demonstrate knowledge about different entities and their role in a SET and how the actual payment is processed in SET.


Lecture Network security: Chapter 32 - Dr. Munam Ali Shah

The topic discussed in this chapter are: Security threats in mobile devices environment, cryptography, what is cryptology? terminology, another way to represent the concept of cryptography, goals of the adversary, cryptanalysis, language redundancy and cryptanalysis,...


Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

Bài giảng "An toàn bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, ba khía cạnh của an toàn thông tin, phần mềm có hại,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển)

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Mã đối xứng (cổ điển)" cung cấp cho người học các kiến thức: Mã đối xứng, thuật nữ mã hóa, thám mã, an toàn của mã playfail,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 3: Quản lý mã khóa công khai

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 3: Quản lý mã khóa công khai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mã khóa công khai, các đặc trưng của mã khóa công khai, tính an toàn của mã khóa công khai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 7: bài toán n thành viên và bảo mật CSDL

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 7: Bài toán N thành viên và bảo mật CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống n thành viên, bảo mật CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 4: Data Encryption Standard và Advanced Encryption Standard

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 4: Data Encryption Standard và Advanced Encryption Standard" trình bày các nội dung: Data encryption standard, advanced encryption standard. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 6: Chữ ký điện tử

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 6: Chữ ký điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của chữ ký điện tử, một số khái niệm cơ bản, một số lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Trần Minh Vân

Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin gồm 11 chương giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, mã hóa đối xứng căn bản, mã hóa đối xứng hiện đại, mã hóa khóa công khai, mã chứng thực thông điệp, hàm băm, giao thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ FTTH mới

Bài giảng Công nghệ FTTH mới trình bày các nội dung sau: Giới thiệu công nghệ, so sánh FTTH hiện tại với FTTH mới, mô hình triển khai, công thức tính toán để thiết kế mạng FTTH mới, nguyên tắc thiết kế và triển khai hạ tầng quang mới, fast connector, tập điểm cho thiết bị quang mới, tích hợp lên Inside,...


Bài giảng Bảo trì hệ thống - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Bài giảng Bảo trì hệ thống gồm các nội dung chính như sau: Hệ thống phần cứng máy tính, quy trình lắp ráp máy tính desktop, cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển, cài đặt phần mềm ứng dụng, sử dụng các công cụ tiện ích,...


Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

 • 4,43/5 (23)

Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính bao gồm 6 chương gồm có: Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn thông tin, giới thiệu tổng quan về mật mã học, trình bày về các hệ mật mã đối xứng, giới thiệu về các hệ mật mã khóa công khai, trình bày về hàm băm và xác thực thông tin, cuối cùng, bàn về an toàn và bảo mật hệ thông tin trên Internet.


Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - ĐH Thương Mại

Mục đích của học phần là: Cung cấp các khái niệm cơ bản về phát triển một hệ thống thông tin kinh tế, cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, mô hình, công cụ trong phát triển hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp, cung cấp quy trình, phương pháp trong quản lý quá trinh phát triển một hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp,...


Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ĐH Thương Mại

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý với mục đích chính là cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống thống thông tin quản lý, cung cấp những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức,...


Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - ĐH Thương Mại

Mục đích của Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin là: Cung cấp thông tin về các nguy cơ tấn công và phương pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin doanh nghiệp, giới thiệu một số ứng dụng của công nghệ trong đảm an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp,...


Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - ĐH Thương Mại

Mục tiêu của bài giảng là: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, nguyên lý chung trong phân tích thiết kế hệ thống, cung cấp kiến thức phân tích thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng và sử dụng ngôn ngữ UML,...


Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - ĐH Thương Mại

Mục tiêu của bài giảng là: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, nguyên lý chung trong phân tích thiết kế hệ thống, cung cấp kiến thức phân tích thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng và sử dụng ngôn ngữ UML,...


Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - ĐH Thương Mại

Mục đích của Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin là: Cung cấp thông tin về các nguy cơ tấn công và phương pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin doanh nghiệp, giới thiệu một số ứng dụng của công nghệ trong đảm an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp,...


Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ĐH Thương Mại

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý với mục đích chính là cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống thống thông tin quản lý, cung cấp những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức,...


Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - ĐH Thương Mại

Mục đích của học phần là: Cung cấp các khái niệm cơ bản về phát triển một hệ thống thông tin kinh tế, cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, mô hình, công cụ trong phát triển hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp, cung cấp quy trình, phương pháp trong quản lý quá trinh phát triển một hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp,...


Bài giảng Bảo mật thông tin - Bài 2: Mã hóa đối xứng cổ điển

Nội dung của bài giảng trình bày về tổng quan về mã hóa, tổng quan về các hệ mã đối xứng, các hệ mã thay thế và các hệ mã hoán vị, lịch sử mã hóa, hai kỹ thuật mã hóa chủ yếu, một số cách phân loại khác, mô hình hệ mã hóa đối xứng, phương pháp phá mã vét cạn, phá mã bằng vét cạn, các kỹ thuật tấn công thám mã, độ an toàn hệ mã hóa và kĩ thuật mã hóa cổ điển.


Bài giảng Bảo mật thông tin - Bài 9: Ứng dụng kiểm soát truy cập

Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về kiến trúc AAA, các nhân tố xác thực, phân loại xác thực, xác thực người dùng, các loại mật khẩu, các kiểu cung cấp ứng dụng cung cấp AAA, khuôn dạng gói tin, nguyên lý hoạt động và cấu trúc của gói tin.


Bài giảng Lập trình Android - Bài 5: Intent

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm về Intent, cơ chế hoạt động của Intent, các dạng Intent, xây dựng Intent, truy xuất Intent, gửi và Phản hồi Intent trong Activity, mô tả Intent Filter, qui tắc thiết lập Intent Filter, xây dựng Intent Filter.


Bài giảng Bảo mật thông tin - Bài 8: Bảo mật Web và Email

Nội dung của bài giảng trình bày về dịch vụ xác thực X.509, giao thức bảo mật Web SSL, bảo mật email PGP, nhận chứng thực CA, thu hồi chứng thực, các thủ tục xác thực của X.509, các mở rộng xác thực và giao thức bảo mật, khuôn dạng bản ghi, an ninh email, đóng gói email, gửi và nhận email.


Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong "hành chính điện tử"

Nội dung của bài viết trình bày tổng quan về an toàn thông tin, tổng quan về hành chính điện tử, một số phương pháp bảo đảm an toàn thông tin trong hành chính điện tử, một số bài toán về An toàn thông tin trong “Hành chính điện tử” và thử nghiệm chương trình bảo vệ thông tin.


Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Bài 5: Xây dựng hệ thống tường lửa mạng doanh nghiệp trên Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

Nội dung của bài giảng giới thiệu về Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 và các tính năng của nó, yêu cầu cấu hình hệ thống, cài đặt và khởi tạo, các khái niệm về cấu hình, thiết lập Firewall dựa trên Access Policy và kiểm tra kết quả.


Bài giảng Bảo mật thông tin - Bài 6: Mã chứng thực thông điệp, hàm băm

Nội dung của bài giảng trình bày về xác thực thông điệp, mã xác thực mẫu tin, khái niệm hàm băm, các cách sử dụng băm, hàm băm an toàn, một số ứng dụng của hàm băm (lưu trữ mật khẩu, đấu giá trực tuyến, download file).


Tài liệu mới download

TCVN 6304-1997
 • 23/04/2016
 • 66.614
 • 671

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Common Troubleshooting Tools
 • 23/07/2010
 • 27.854
 • 432
Hacking FOR DUMmIES phần 10
 • 10/11/2011
 • 51.906
 • 271
Windows 2000 Security
 • 07/08/2009
 • 44.231
 • 680
Tìm hiểu AN NINH MẠNG
 • 09/01/2011
 • 26.142
 • 438
Routing Fundamentals
 • 07/08/2009
 • 97.971
 • 428

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu